ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΙ: ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ


Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος

ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ
Ιστορική-τοπογραφική προσέγγιση                                                                               Στη μνήμη του πατέρα μου
                                                                        Γεωργίου Ευαγγέλου Αλεξόπουλου
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ανεβαίνοντας στο Τσερνοβίτι

Α. ΙΣΤΟΡΙΑ

. Ίδρυση-προεπαναστατικοί χρόνοι.
            Το Παλιχώρι.
            Ίδρυση Τσερνοβιτίου-Πληθυσμιακή Εξέλιξη.
. Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του1821.
. Μετεπανασταστικοί χρόνοι.
. Πληθυσμιακή έξέλιξη.
. Οι άδειες γάμου.
Η εποχή της ληστοκρατίας.
Ο εκλογικός κατάλογος του 1856.
Ο εκλογικός κατάλογος του 1865.
. Ο εκλογικός κατάλογος του 1879.
10α. Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897.
11α. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η Εκστρατεία στην Ουκρανία  και η Μικρασιατική Εκστρατεία.
12α. Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940.


Β. ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

. Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου.
. Το παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους.
. Τα σπίτια.
. Τα πέτρινα αλώνια.
. Τα πηγάδια.
. Η δεξαμενή.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΑΔ              Αρχαιολογικόν Δελτίον
ΓΑΚ           Γενικά Αρχεία του Κράτους
ΓΕΣ            Γενικό Επιτελείο Στρατού
ΔΙΕΕ          Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας της Ελλάδος

ΘΧ              Θεσσαλικά Χρονικά
ΜΕΕ          Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια
ΦΕΚ           Φύλλον Εφημερίδος Κυβερνήσεως
ΦΧ              Φθιωτικά Χρονικά


ΕΛΛΗΝΙΚΗ BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αντωνιάδη-Μπιμπίκου Ε., Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα· ένας προσωρινός απολογισμός. Συλλογικός Τόμος: Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ιε΄-ιθ΄αι., Αθήνα 1979.
Αντωνίου Κ., Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής (1833-1964), τόμοι Α΄- Β΄, Αθήναι 1964.
Βακαλόπουλος Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Β1, Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Θεσσαλονίκη 1964.
Βακαλόπουλος A., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Γ΄, Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι αγώνες για την πίστη και την ελευθερία, Θεσσαλονίκη 1968.
Βορτσέλας Ι., Φθιώτις η προς Νότον της Όθρυος ήτοι Απάνθισμα Ιστορικών και Γεωγραφικών Ειδήσεων από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των Καθ΄ημάς, Εν Αθήναις 1907.
Βουρνάς Τ., Το ελληνικό 1848, Αθήνα 1953.
Γιαννόπουλος Ν.,Η Ιερά Μονή Ξενιάς εν Θεσσαλία, ΘΧ 4 (1933), σ.64-84.
Γιαννόπουλος Ν., Ιστορία και έγγραφα της Μονής Ξενιάς, ΔΙΕΕ 4 (1892-1895), σ.653-692.
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 2001.
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ΄, Αθήνα 2000.
Κασομούλης Ν., Ημερολόγιον. Εξ αγνώστου και το πρώτον νύν εκδιδομένου χειρογράφου. Επιμέλεια, εισαγωγή, σχόλια, Αθήναι 1971.
Κατάλογος Έκθεσης «Χαρτογραφώντας τη Μακεδονία (1870-1930)», ΛΘ΄ ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Θεσσαλονίκη 12 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου 2004. (Στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από το θάνατο του Παύλου Μελά).
Κολιόπουλος Ι., Περί λύχνων αφάς. Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.). Θεσσαλονίκη 1994.
Κωνστάντιος Δ., Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο της Ηπείρου. Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στην Ήπειρο το 18ο και το α΄ μισό του 19ου αιώνα, Αθήνα 2001. 
Λιβιεράτος Ε., Χαρτογραφικές Περιπέτειες της Ελλάδας 1821-1919, Με αφορμή ένα χειρόγραφο του Κωνσταντίνου Νίδερ (1898), Αθήνα 2009.
Μακρής Ι., Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου, ΦΧ 19 (1998), σελίδες 27-35
Μακρής Ι., Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου κατά τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια (1833-1840 μ.Χ. περίπου), σύμφωνα με τα πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής Δικαστικής Επιτροπής, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, 3-4 Νοεμβρίου 2001, Λαμία 2002, σελίδες 141-153.
Μακρής Ι., Σταυρός (Μπεκή)-Φθιώτιδας, Η Ιστορία του, Λαμία 1998.
Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1835 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), ΦΧ 17 (1996), σ. 60-106.
Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1836 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων) , ΦΧ 19 (1998), σ. 39-61.
Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Φθιώτιδος (πρώην Ζητουνίου Λαμίας) και Πατρατζικίου (Υπάτης) του 1838 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων) , ΦΧ 27 (2006), σ. 67-100.
Νικολάου Γ., Ανέκδοτος «Πίναξ των εν αιχμαλωσία στεναζόντων ελλήνων των επαρχιών Φθιώτιδος και Λοκρίδος» του 1837, ΦΧ 15 (1994), σ. 5-24.
Ορλάνδος Α., Μοναστηριακή Αρχιτεκτονική, Αθήναι 1958[2](Ανατύπωση 1999). Πετρονώτης Αργ., Τζουμερκιώτικα κωδωνοστάσια, ένα δυτικότροπο είδος καμπαναριών του 19ου-20ου αιώνα. Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων 27ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας καί Τέχνης (Βυζαντινό και Χριστιανικο Μουσείο Αθήνα 11, 12 και 13 Μαΐου 2007), σελίδες : 95-96.
Πουκεβίλ Κ., Ταξίδι στην Ελλάδα, Στερεά Αττική-Κόρινθος, Μετάφραση Μίρκα Σκάρα, Αθήνα 1995. 
Πρακτικά 2ου Σεμιναρίου: Προσκτίσματα των παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 16 Ιουνίου 2006. Διοργάνωση: Ε.Χατζητρύφωνος, Φ.Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη 2008.
Ραγκαβής Ι., Τα Ελληνικά, ήτοι Περιγραφή Γεωγραφική, Ιστορική, Αρχαιολογική και Στατιστική της Αρχαίας και Νέας Ελλάδος, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις 1853.
Σκούρας Γ., Η νίλα του Δράμαλη άρχισε από τη Φθιώτιδα. Ο Δράμαλης δεν πέρασε «αντουφέκηγος». Α΄ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990. Πρακτικά, Λαμία 1993, σελίδες 213-220.
Χούλια Σ., Μεταβυζαντινά κωδωνοστάσια της Θεσσαλίας. Ανάτυπο από: ΑΔ 42(1987) Μέρος Α΄-Μελέτες, Αθήνα 1994,σελίδες 231-249, Πίνακες 79-90.
 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Vasmer M., Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941.