ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011

Τσερνοβίτι: Οι εκλογείς του Τσερνοβιτίου σε εκλογικό Κατάλογο του Δήμου Φαλάρων του 1856


Από έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους εντοπίσθηκε «Βουλευτικός Κατάλογος του Δήμου Φαλάρων του έτους 1856» (Εικ.1). Φέρει ημερομηνία 10 Μαΐου 1856. Ο κατάλογος υπογράφεται από το Δήμαρχο Φαλάρων Δημ. Α. Μανσόλα, από τους τέσσερις Δημαρχικούς Παρέδρους (κατά σειρά υπογραφής: Στέριο Κρικώνη, Α. Κλάρα, Γεώργιο Πεπώνα και Ευστάθιο Γ. Τόγια?), από τους «Παρέδρους των χωρίων» και από «τους Ιερείς των χωρίων» (Εικ.2).
Αντί για υπογραφή στη θέση του ονοματεπωνύμου του ιερέα Τσερνοβιτίου αναγράφεται: «Τζερνοβίτι δεν υπάρχει». Στη θέση της υπογραφής του Παρέδρου αναγράφεται: «Τζερνοβίτι για τον αγράμματον Κωνστ. Ιω. Χάδου Αθ. Καρακατζάνος Ιερεύς». Ο Αθανάσιος Καρακατσάνος είναι ο ιερέας της γειτονικής Νίκοβας (σήμερα Άνυδρο), ο οποίος υπογράφει αντί του αγραμμάτου Παρέδρου του Τσερνοβιτίου. Ο ιερέας προφανώς λειτουργούσε και στο Τσερνοβίτι, εφόσον το χωριό αυτή την εποχή δεν διέθετε δικό του ιερέα, ούτε και η γειτονική Σπαρτιά (Εικ.3).
Ο Δήμαρχος Φαλάρων Δημήτριος Αβραάμ Μανσόλας ανέβηκε στο δημαρχιακό θώκο δύο φορές. Γεννήθηκε στην Αγία Μαρίνα το 1814 (α/α 581 εκλογικού καταλόγου 1856) ή 1815 (α/α 597 εκλογικού καταλόγου 1865). Την πρώτη περίοδο (1854-1860) διορίσθηκε με Β.Δ. της 14-10-1854, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/1-12-1854: «…διωρίσθη δήμαρχος του δήμου Φαλάρων, ο Κ. Δημήτριος Α. Μανσόλας, και δημαρχικοί πάρεδροι οι ΚΚ. Ανδρ. Κλάρας, Στέριος Κρικώνης, Ευστ. Γ. Ζώνης και Γεώργιος Πεπώνας» (Εικ.4). Διαδέχθηκε το Φίλωνα Δούκα, αγωνιστή του 1821 και προπάππο της Μαρίας Κάλλας. Τη δεύτερη περίοδο (1876-1880) διαδέχθηκε τον εργοστασιάρχη Κωνσταντίνο Π. Αγαθοκλή.
Για την ταραγμένη αυτή πολιτική περίοδο είναι γνωστό ότι αυτές οι εκλογές έγιναν υπό τη σκιά της αγγλογαλλικής κατοχής του Πειραιά και της Αθήνας και της δράσης του περίφημου λήσταρχου Νταβέλη με την απαγωγή του Γάλλου αξιωματικού Μπερτώ (ή Μπρετώ). Δεν έλειψαν και οι καταγγελίες για νοθεία. Πρωθυπουργός εξελέγη ο φιλοβασιλικός Δημήτριος Βούλγαρης.
Στον κατάλογο με α/α 814 έως και 867 περιέχονται ονοματεπώνυμα εκλογέων από το Τσερνοβίτι (Εικ.5-6). Στην εκλογική διαδικασία μετείχε μόνο ο ανδρικός πληθυσμός. Οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά στις εκλογές του 1952. Εκτός από τα ονοματεπώνυμα αναγράφεται το πατρώνυμο, η ηλικία, η αυτοχθονία, η κτηματική περιουσία και το επάγγελμα του κάθε εκλογέα. Η εγγραφή των εκλογέων έγινε χωρίς αλφαβητική σειρά.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί εκλογείς στους οποίους αντί επωνύμου αναγράφεται το όνομα πατρός, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής. Το σύνολο των ψηφοφόρων ανέρχεται σε 53. Υπάρχει ένας διπλοεγγεγραμμένος γι’ αυτό ο αριθμός 54 είναι πλασματικός. Είναι όλοι αυτόχθονες και κατέχουν ιδιοκτησία «κτημάτων εξ ελαιοδένδρων». Για την ανάγνωση του καταλόγου σημαντική ήταν η βοήθεια του κ.Νικολάου Σωκράτους, καθηγητή Γερμανικών.
Ακολουθεί αναδημοσίευση του καταλόγου:

Χωρίον Τζερνοβήτι

Αριθμός Αύξων
Όνομα & Επώνυμον
Ηλικία
Αν είνε αυτόχθων και εκ ποίας εποχής διαμένει εις τον Δήμον
Αν έχει ιδιοκτησίαν και ποίου είδους
Επάγγελμα
Παρατηρήσεις
814
Ανάγνος Ιωάννου
52
αυτόχθων
κτημάτων εξ ελαιοδέντρων
Γεωργός
815
Αποστόλης Αθ. Κούτρας
77
»
»
»
816
Δημήτριος Θεοδώρου
48
»
»
»
817
Ιωάννης Χρ. Κούτρας
77
»
»
»
818
Αναγνώστης Αθανασίου
54
»
»
»
819
Τριαντ. Παπαϊωάννου
47
»
»
»
820
Αλεξανδρής Γ. Μολωτάς
39
»
»
Ποιμήν
821
Χρήστος Ν. Φράγκου
43
»
»
Γεωργός
822
Αναγ. Ιω. Μπακαλιάνος
55
»
»
»
823
Παναγιώτης Καραγιάννης
55
»
»
»
824
Κωνσταντής Μπαλτάς
66
»
»
»
825
Ιωάννης Κ. Μπαλτάς
37
»
»
»
826
Αθανάσιος Κ. Κολιάτος
38
»
»
»
827
Δημήτριος Αλεξογιάνης
38
»
»
»
828
Κώνστας Αποστόλου
44
»
»
»
829
Κώνστας Αναστ. Κασεράς
50
»
»
»
830
Στάμος Κ. Παναγιώτου
37
»
»
»
831
Ιωάννης Δ. Κασαράς
59
»
»
»
832
Δήμος Ιω. Κούτρης
61
»
»
»
833
Κώνστας Ιω. Χάδου
42
»
»
Ποιμήν
834
Δημήτριος Ιω. Χάδου
44
»
»
Γεωργός
835
Πανταζής Δήμου
35
»
»
»
836
Ιωάννης Γεωργίου
35
»
»
»
837
Ευάγγελος Μητρόπουλος
41
»
»
»
838
Ιωάννης Πολυμέρου
35
»
»
»
839
Αλέξιος ΠαπαΚωνσταντής
40
»
»
»
840
Παναγιώτης Γ. Μπερτσιμάς
35
»
»
»
841
Παναγιώτης Γεωργίου
38
»
»
»
842
Αλεξανδρής Ιω. Χάδου
40
»
»
»
843
Παναγ. Καραγιάννης
55
»
»
»
844
Ιωάννης Κωνσταντίνου
34
»
»
»
845
Ιωάννης Α. Μπακαλιάνος
27
»
»
»
846
Ευστάθιος Κ. Μπαλτάς
29
»
»
»
847
Δημήτριος Κ. Μπαλτάς
27
»
»
»
848
Γεώργιος Πολυμερόπουλος
29
»
»
Ποιμήν
849
Παναγιώτης Ιω. Κούτρας
29
»
»
Γεωργός
850
Ιωάννης Αναγνώστου
28
»
»
»
851
Δημήτριος Χρ. Πολίτη
28
»
»
»
852
Δημήτριος Κ. Παπαϊωάνου
28
»
»
»
853
Δημήτριος Ιω. Κασαράς
27
»
»
»
854
Δημήτριος Γεωργίου
27
»
»
»
855
Νικόλαος Δημ. Χάδου
27
»
»
»
856
Δημήτριος Ιω. Γεωργίου
28
»
»
»
857
Κωνσταντίνος Γ. Καραπλιός
27
»
»
»
858
Δημήτριος Ιω. Κωνσταντίνου
28
»
»
»
859
Βασίλειος Βλαχόπουλος
32
»
»
»
860
Δημήτριος Αλεξ. Γεωργίου
37
»
»
»
861
Βασίλειος Αθανασίου
42
»
»
»
862
Αλέξιος Κωνσταντίνου
27
»
»
»
863
Χρήστος Ιωάννου
28
»
»
»
864
Δημήτριος Χρήστου
29
»
»
»
865
Δήμος Ιωάννου
55
»
»
»
866
Ιωάννης Κωνσταντίνου
32
»
»
»
867
Δημήτριος Ιωάννου
29
»
»
»

Κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου, οι ψηφοφόροι του Τσερνοβιτίου είναι οι εξής (διατηρήθηκε η ορθογραφία του χειρογράφου κειμένου):


Α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αθανασίου Αναγνώστης (γεν.1802)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 818. Ο Αναγνώστης ψήφισε σε ηλικία 54 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Αθανασίου Βασίλειος (γεν.1814)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 861. Ο Βασίλειος ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΗΣ
Αλεξογιάνης Δημήτριος (γεν.1818)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 827. Το επώνυμο Αλεξογιάνης πιθανότατα αναλύεται σε Γιάννης του Αλεξίου ή Γιάννης του Αλεξόπουλου. Είναι γνωστό στην περιοχή μας ότι το πατρώνυμο ενώνονταν με το όνομα. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 38 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Αναγνώστου Ιωάννης (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 850. Ο Ιωάννης ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Αποστόλου Κώνστας (γεν.1812)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 828. Ο Κώνστας ψήφισε σε ηλικία 44 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Β

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
Βλαχόπουλος Βασίλειος (γεν.1824)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 859. Το επώνυμο Βλαχόπουλος δεν υπάρχει σήμερα. Ο Βασίλειος ψήφισε σε ηλικία 32 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Γ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γεωργίου Δημήτριος (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 854. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Γεωργίου Δημήτριος του Αλεξ. (γεν.1819)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 860. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 37 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Γεωργίου Δημήτριος του Ιωάννου. (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 856. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Γεωργίου Ιωάννης. (γεν.1821)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 836. Ο Ιωάννης ψήφισε σε ηλικία 35 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Γεωργίου Παναγιώτης. (γεν.1818)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 841. Ο Παναγιώτης ψήφισε σε ηλικία 38 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Δ

ΔΗΜΟΥ
Δήμου Πανταζής (γεν.1821)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 835. Ο Πανταζής ψήφισε σε ηλικία 35 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Θ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Θεοδώρου Δημήτριος (γεν.1808)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 816. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 48 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Ι

ΙΩΑΝΝΟΥ
Ιωάννου Ανάγνος (γεν.1804)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 814. Ο Ανάγνος (υποκοριστικό του Αναγνώστη) ψήφισε σε ηλικία 52 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Ιωάννου Δημήτριος (γεν.1827)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 867. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 29 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Ιωάννου Δήμος (γεν.1801)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 865. Ο Δήμος ψήφισε σε ηλικία 55 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Ιωάννου Χρήστος (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 863. Ο Χρήστος ψήφισε σε ηλικία 29 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Κ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Καραγιάννης Παναγιώτης (γεν.1801)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 823. Το επώνυμο Καραγιάννης σήμερα δεν υπάρχει στο χωριό. Υπάρχει όμως στο γειτονικό Άνυδρο, όπου πιθανώς μετοίκησαν οι απόγονοι του συγκεκριμένου. Ο Παναγιώτης ψήφισε σε ηλικία 55 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Καραγιάννης Παναγιώτης (γεν.1801)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 843. Ο Παναγιώτης ψήφισε σε ηλικία 55 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Έχουμε τη γνώμη ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο με τον προηγούμενο και είναι διπλοεγγεγραμμένος στον κατάλογο.

ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ
Καραπλιός Κωνσταντίνος του Γεωργίου (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 857. Ο Κωνσταντίνος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Οι απόγονοί του μετοίκησαν σε γειτονικά χωριά.

ΚΑΣΑΡΑΣ
Κασαράς Ιωάννης του Δημητρίου (γεν.1797)
Κασαράς Δημήτριος του Ιωάννου (γεν.1829)
Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 831. Ψήφισε σε ηλικία 59 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Πρόκειται για τον πατέρα του Δημητρίου, που ακολουθεί, τον οποίο απέκτησε σε ηλικία 32 ετών.
Ο Δημήτριος είναι καταγεγραμμένος με α/α 853. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός
Κασεράς Κώνστας του Αναστ. (γεν.1806)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 829. Από λάθος ο γραφέας αντί Κασαράς έγραψε Κασεράς. Ο Κώνστας ψήφισε σε ηλικία 50 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Πιθανόν ο πατέρας του Αναστάσιος να ήταν αδελφός του Ιωάννη.

ΚΟΛΙΑΤΟΣ
Κολιάτος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (γεν.1818)
Ο Αθανάσιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 826. Ψήφισε σε ηλικία 38 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΚΟΥΤΡΑΣ
Κούτρας Ιωάννης του Χρήστου (γεν.1779)
Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 817. Είναι υπέργηρος, παρ’ όλα αυτά ψήφισε σε ηλικία 77 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Κούτρας Παναγιώτης του Ιωάννου (γεν.1827)
Ο Παναγιώτης είναι καταγεγραμμένος με α/α 849. Είναι γιός του Ιωάννη και τον απέκτησε σε ηλικία 48 ετών. Ο Παναγιώτης ψήφισε σε ηλικία 29 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Κούτρας Αποστόλης του Αθανασίου (γεν.1779)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 815. Ο Αποστόλης, υπέργηρος κι αυτός, ψήφισε σε ηλικία 77 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Πιθανόν με τον Ιωάννη να υπήρξε συγγενική σχέση.
Κούτρας Δήμος του Ιωάννου (γεν.1795)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 832. ψήφισε σε ηλικία 61 ετών. Από λάθος του γραφέα αναγράφεται Κούτρης. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Πιθανόν να υπήρξε συγγενική σχέση με τον Αποστόλη και τον Ιωάννη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Κωνσταντίνου Αλέξιος (γεν.1829)
Ο Αλέξιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 862. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Κωνσταντίνου Ιωάννης (γεν.1824)
Ο Αλέξιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 866. Ψήφισε σε ηλικία 32 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Κωνσταντίνου Ιωάννης (γεν.1822)
Ο Αλέξιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 844. Ψήφισε σε ηλικία 34 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Κωνσταντίνου Δημήτριος του Ιωάννου (γεν.1828)
Ο Αλέξιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 858. Ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Μ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μητρόπουλος Ευάγγελος (γεν.1815)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 837. Ψήφισε σε ηλικία 41 ετών. Σήμερα δεν υπάρχει το επώνυμο αυτό στο χωριό. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΜΟΛΩΤΑΣ
Μολωτάς Αλεξανδρής του Γεωργίου (γεν.1817)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 820. Ψήφισε σε ηλικία 39 ετών. Σήμερα δεν υπάρχει το επώνυμο αυτό στο χωριό. Ως επάγγελμα δηλώνει ποιμήν.

ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ
Μπακαλιάνος Αναγνώστης του Ιωάννου (γεν.1801)
Μπακαλιάνος Ιωάννης του Αναγνώστη (γεν.1829)
Ο Αναγνώστης είναι καταγεγραμμένος με α/α 822. Ψήφισε σε ηλικία 55 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Πολέμησε στην Επανάσταση του 1821 και του απονεμήθηκε «Σιδηρούν αριστείον» (βλέπε: Ο Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Τσερνοβιώτες αγωνιστές του 1821.). Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 845 και είναι γιος του Αναγνώστη. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Ο Αναγνώστης απέκτησε τον Ιωάννη σε ηλικία 28 ετών.

ΜΠΑΛΤΑΣ
Μπαλτάς Κωνσταντής (γεν.1790)
Ο Κωνσταντής είναι καταγεγραμμένος με α/α 824. Ψήφισε σε ηλικία 66 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Πολέμησε στην Επανάσταση του 1821 και του απονεμήθηκε «Σιδηρούν αριστείον» (βλέπε: Ο Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Τσερνοβιώτες αγωνιστές του 1821.). Οι επόμενοι τρεις (κατά σειρά ηλικίας: Ιωάννης, Ευστάθιος και Δημήτριος) είναι γιοί του:
1.Μπαλτάς Ιωάννης του Κωνσταντίνου (γεν.1819)
Ο Δημήτριος είναι καταγεγραμμένος με α/α 825. Ψήφισε σε ηλικία 37 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
2.Μπαλτάς Ευστάθιος του Κωνσταντίνου (γεν.1827)
Ο Δημήτριος είναι καταγεγραμμένος με α/α 846. Ψήφισε σε ηλικία 29 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
3.Μπαλτάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου (γεν.1829)
Ο Δημήτριος είναι καταγεγραμμένος με α/α 847. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ
Μπερτσιμάς Παναγιώτης του Γεωργίου (γεν.1821)
Ο Παναγιώτης είναι καταγεγραμμένος με α/α 840. Ψήφισε σε ηλικία 35 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Π

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Παναγιώτου Στάμος του Κωνσταντίνου (γεν.1819)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 830. Ψήφισε σε ηλικία 37 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Παπαϊωάννου Δημήτριος του Κωνσταντίνου (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 852. Ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος (γεν.1809)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 819. Ψήφισε σε ηλικία 47 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ
ΠαπαΚωνσταντής Αλέξιος (γεν.1816)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 839. ψήφισε σε ηλικία 40 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΠΟΛΙΤΗΣ
Πολίτης Δημήτριος του Χρήστου (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 851. ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πολυμερόπουλος Γεώργιος (γεν.1827)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 848. ψήφισε σε ηλικία 29 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει ποιμήν.

ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
Πολυμέρου Ιωάννης (γεν.1821)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 838. ψήφισε σε ηλικία 35 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Φ

ΦΡΑΓΚΟΥ
Φράγκου Χρήστος του Νικολάου (γεν.1813)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 821. Ψήφισε σε ηλικία 43 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Χ

ΧΑΔΟΥ
Διαπιστώνεται ότι ψηφίζουν τρεις αδελφοί Χάδου με πατέρα τον Ιωάννη (κατά σειρά ηλικίας οι Δημήτριος, Κώνστας και Αλεξανδρής) ως εξής:
1.Χάδου Δημήτριος του Ιωάννου (γεν.1812)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 834. Ψήφισε σε ηλικία 44 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.
2.Χάδου Κώνστας του Ιωάννου (γεν.1814)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 833. Ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει ποιμήν.
3.Χάδου Αλεξανδρής του Ιωάννου (γεν.1816)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 842. Ψήφισε σε ηλικία 40 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Εκτός των προηγουμένων αδελφών Χάδου υπάρχει και ο:
Χάδου Νικόλαος του Δημητρίου (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 855. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Είναι άγνωστη η συγγενική σχέση με τους προηγουμένους.

ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρήστου Δημήτριος του Ιωάννου (γεν.1812)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 864. Ψήφισε σε ηλικία 29 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α) Ο αριθμός των εκλογέων ανέρχεται σε 53. Πρόκειται για τον ανδρικό πληθυσμό του χωριού άνω της ηλικίας των 21 ετών. Γηραιότεροι όλων είναι οι Κούτρας Ιωάννης του Χρήστου και Κούτρας Αποστόλης του Αθανασίου. Γεννήθηκαν και οι δύο το 1779. Το έτος αυτό εκτελέσθηκε από τους Οθωμανούς ο Πατρο-Κοσμάς ο Αιτωλός στο χωριό Κολικόντασι κοντά στην πόλη του Βερατίου στην Αλβανία.
β) Δυστυχώς χρησιμοποιούνται πολλά πατρώνυμα ως επώνυμα. Έτσι υπάρχει δυστοκία στην αναγνώριση επιθέτων ψηφοφόρων. Σήμερα στο χωριό υπάρχουν τα επώνυμα: Κασαράς, Κολιάτος, Κούτρας, Μπακαλιάνος, Μπαλτάς, Παπαϊωάννου, Φράγκου και Χάδου.
γ) Ως προς την επαγγελματική ενασχόληση προκύπτει ότι οι κάτοικοι του χωριού στη συντριπτική τους πλειοψηφία ασχολούνται με τη γεωργία και κατά δεύτερο λόγο με την κτηνοτροφία. Υπάρχουν 50 γεωργοί και 3 ποιμένες:

Α. Γεωργοί
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Αθανασίου Αναγνώστης
2
Αθανασίου Βασίλειος
3
Αλεξογιάννης Δημήτριος
4
Αναγνώστου Ιωάννης
5
Αποστόλου Κώνστας
6
Βλαχόπουλος Βασίλειος
7
Γεωργίου Δημήτριος
8
Γεωργίου Δημήτριος
9
Γεωργίου Δημήτριος
10
Γεωργίου Ιωάννης
11
Γεωργίου Παναγιώτης
12
Δήμου Πανταζής
13
Θεοδώρου Δημήτριος
14
Ιωάννου Ανάγνος
15
Ιωάννου Δημήτριος
16
Ιωάννου Δήμος
17
Ιωάννου Χρήστος
18
Καραγιάννης Παναγιώτης
19
Καραπλιός Κωνσταντίνος
20
Κασαράς Δημήτριος
21
Κασαράς Ιωάννης
22
Κασαράς Κώνστας
23
Κολιάτος Αθανάσιος
24
Κούτρας Αποστόλης
25
Κούτρας Δήμος
26
Κούτρας Ιωάννης
27
Κούτρας Παναγιώτης
28
Κωνσταντίνου Αλέξιος
29
Κωνσταντίνου Δημήτριος
30
Κωνσταντίνου Ιωάννης
31
Κωνσταντίνου Ιωάννης
32
Μητρόπουλος Ευάγγελος
33
Μπακαλιάνος Αναγνώστης
34
Μπακαλιάνος Ιωάννης
35
Μπαλτάς Δημήτριος
36
Μπαλτάς Ευστάθιος
37
Μπαλτάς Ιωάννης
38
Μπαλτάς Κωνσταντής
39
Μπερτσιμάς Παναγιώτης
40
Παναγιώτου Στάμος
41
Παπαϊωάννου Δημήτριος
42
Παπαϊωάννου Τριαντάφυλλος
43
ΠαπαΚωνσταντής Αλέξιος
44
Πολίτης Δημήτριος
45
Πολυμέρου Ιωάννης
46
Φράγκου Χρήστος
47
Χάδου Αλεξανδρής
48
Χάδου Δημήτριος
49
Χάδου Νικόλαος
50
Χρήστου Δημήτριος

B. Κτηνοτρόφοι
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Μολωτάς Αλεξανδρής
2
Πολυμερόπουλος Γεώργιος
3
Χάδου Κώνστας

Τέλος, η σχέση μεταξύ των επαγγελμάτων γεωργού και κτηνοτρόφου μέσα σε μία οικογένεια την εποχή αυτή ήταν αρκετά χαλαρή. Ένα μέλος της οικογενείας ασχολούνταν με το κοπάδι των αιγοπροβάτων, ενώ τα άλλα μέλη ασχολούνταν με την καλλιέργεια των χωραφιών και τη συγκομιδή των ελαιών.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Eικ.1 Το εξώφυλλο του εκλογικού καταλόγου.


 Eικ.2 Η σελίδα του καταλόγου με την υπογραφή του Δημάρχου Φαλάρων, των «Παρέδρων των χωρίων» και «των Ιερέων των χωρίων».


 Eικ.3 Η σελίδα του καταλόγου με την υπογραφή του Αθανασίου Καρακατσάνου αντί του Παρέδρου Τσερνοβιτίου Κωνσταν. Ιω. Χάδου.

 Eικ.4 Το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως με το διορισμό του Δημητρίου Μανσόλα ως Δημάρχου Φαλάρων (κείμενο εντός γαλάζιου πλαισίου). 
Eικ.5 Η πρώτη σελίδα με τους εκλογείς του Τσερνοβιτίου.
Εικ.6 Η δεύτερη σελίδα με τους εκλογείς του Τσερνοβιτίου.


ΠΗΓΗ


 

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ