ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Τσερνοβίτι: Οι εκλογείς του Τσερνοβιτίου σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Φαλάρων του 1879


Στις 23 Σεπτεμβρίου 1879 ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος διενήργησε εκλογές. Δικαίωμα ψήφου είχαν μόνο οι άνδρες ηλικίας 21 ετών και άνω. Οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ανέρχονταν σε 426.442 (το 25,2% του πληθυσμού του Βασιλείου της Ελλάδος). Ψήφισαν 275.974 (το 16,8% του πληθυσμού). Ο αριθμός των υποψηφίων ήταν 476 και ο αριθμός των εδρών στη Βουλή 209. Κέρδισε με σχετική πλειοψηφία το κόμμα του Κουμουνδούρου με 95 έδρες[1]. Στη Φθιώτιδα εξελέγησαν βουλευτές από όλα τα κόμματα οι: Χατζόπουλος, Τράκας, Ζουλούμης, Χατσίσκος και Κοντογιάννης.
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Παράρτημα Νομού Φθιώτιδας διασώθηκε ο εκλογικός κατάλογος των εκλογών αυτών. Όσον αφορά το Δήμο Φαλάρων, περιέχονται τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων. του Δήμου Φαλάρων, στον οποίο ανήκε το Τσερνοβίτι (Εικ.1,2,3). Εκτός από τα ονοματεπώνυμα αναγράφεται το πατρώνυμο, η ηλικία και το επάγγελμα του κάθε εκλογέα [οφείλονται ευχαριστίες στον τότε Διευθυντή των ΓΑΚ Φθιώτιδας κ.Δημήτριο Νάτσιο για την ευγενή παραχώρηση φωτοαντιγράφου του καταλόγου με τα ονόματα των εκλογέων του Τσενοβιτίου]. Η εγγραφή των εκλογέων έγινε με χαλαρή αλφαβητική σειρά, με βάση το μικρό τους όνομα. Αποτελεί πολύτιμη πηγή άντλησης πληροφοριών για την οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση των κατοίκων του Τσερνοβιτίου κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.
Ακολουθεί αναδημοσίευση του καταλόγου. Προτάσσεται το επώνυμο κατά αλφαβητική σειρά και προστίθεται μία στήλη με το έτος γεννήσεως:

Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Όνομα Πατρός
Έτος γεννήσεως
Ηλικία
Επάγγελμα
1
Αλεξίου Δημήτριος
Αλέξιος
1817
62
γεωργός
2
Αλεξίου Αλέξιος
Δημήτριος
1839
40
γεωργός
3
Αλεξόπουλος Ιωάννης
Δημήτριος
1837
42
ποιμήν
4
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Δημήτριος
1845
34
γεωργός
5
Γεωργίου Γεώργιος
Αλέξιος
1851
28
γεωργός
6
Γούλας Δημήτριος
Γεώργιος
1837
42
γεωργός
7
Γούλας Αλέξανδρος
Γεώργιος
1839
40
γεωργός
8
Ζήσης Ιωάννης
Ζήσης
1847
32
ποιμήν
9
Ζήσης Απόστολος
Ζήσης
1851
28
μυλωνάς
10
Ιωάννου Πολύμερος
Ιωάννης
1849
30
γεωργός
11
Κατσαντώνης Χρήστος
Ιωάννης
1832
47
γεωργός
12
Κατσαντώνης Δημήτριος
Ιωάννης
1837
42
γεωργός
13
Κατσαντώνης Αλέξανδρος
Ιωάννης
1849
30
γεωργός
14
Κατσαούνης Κωνσταντίνος

1834
45
γεωργός
15
Καράμπας Νικόλαος
Κωνσταντίνος
1837
42
ποιμήν
16
Καράμπας Απόστολος
Κυριάκος
1840
39
ποιμήν
17
Καραπλιός Κωνσταντίνος
Γεώργιος
1837
42
γεωργός
18
Καραπλιός Δημήτριος
Γεώργιος
1847
32
ποιμήν
19
Καραπλιός Στάθης
Γεώργιος
1849
30
γεωργός
20
Κάνουρας Θεόδωρος
Δημήτριος
1839
40
γεωργός
21
Κολιάτος Αναγνώστης
Αθανάσιος
1797
82
γεωργός
22
Κολιάτος Παναγιώτης
Αναγνώστης
1837
42
γεωργός
23
Κολιάτος Νικόλαος
Αναγνώστης
1839
40
γεωργός
24
Κόρτζας Βασίλειος
Αθανάσιος
1827
52
ρακοπώλης
25
Κούτρας Αθανάσιος
Δημήτριος
1827
52
γεωργός
26
Κούτρας Δημήτριος
Αθανάσιος
1851
28
κτίστης
27
Κούτρας Πανταζής
Δημήτριος
1827
52
γεωργός
28
Κούτρας Ιωάννης
Πανταζής
1851
28
γεωργός
29
Κούτρας Χριστόδουλος
Ιωάννης
1839
40
γεωργός
30
Λιάπης Δημήτριος
Αλέξιος
1824
55
ποιμήν
31
Μπαλατζός Στάθης
Αθανάσιος
1853
26
γεωργός
32
Μπακαλιάνος Ιωάννης
Αναγνώστης
1827
52
γεωργός
33
Μπακαλιάνος Χρήστος
Αναγνώστης
1840
39
γεωργός
34
Μπαλτάς Ευστάθιος
Κωνσταντίνος
1832
47
γεωργός
35
Μπαλτάς Δημήτριος
Κωνσταντίνος
1834
45
γεωργός
36
Μπερτσιμάς Απόστολος
Παναγιώτης
1840
39
γεωργός
37
Μπερτσιμάς Γεώργιος
Παναγιώτης
1847
32
γεωργός
38
Παπαϊωάννου Δημήτριος
Κωνσταντίνος
1827
52
γεωργός
39
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Κωνσταντίνος
1827
52
μυλωνάς
40
Παναγιώτου Στάμος
Παναγιώτης
1825
54
γεωργός
41
Παναγιώτου Γεώργιος
Στάμος
1850
29
γεωργός
42
Πολυμέρου Γεώργιος
Πολύμερος
1835
44
γεωργός
43
Πολυμέρου Χρήστος
Ιωάννης
1851
28
γεωργός
44
Σκηπαρνάκος Δημήτριος
Γεώργιος
1834
45
γεωργός
45
Τσόγκας Γεώργιος

1834
45
γεωργός
46
Φράγκου Νικόλαος
Χρήστος
1837
42
γεωργός
47
Φράγγου Γιαννακούλας
Ιωάννης
1849
30
ποιμήν
48
Χάδου Δημήτριος
Ιωάννης
1813
66
γεωργός
49
Χάδου Νικόλαος
Δημήτριος
1834
45
γεωργός
50
Χάδου Γεώργιος
Δημήτριος
1839
40
γεωργός
51
Χάδου Ιωάννης
Δημήτριος
1839
40
γεωργός
52
Χάδου Κωνσταντίνος
Ιωάννης
1815
64
γεωργός
53
Χάδου Θεόδωρος

1834
45
γεωργός
54
Χάδου Κωνσταντίνος
Ανάγνως
1850
29
γεωργόςΟ εκλογικός κατάλογος αποτελεί πηγή γνώσης για τον ενεργό ανδρικό πληθυσμό του Τσερνοβιτίου το 1879. Οποιοσδήποτε σημερινός απόγονος των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων μπορεί να αναζητήσει το γενεαλογικό του δένδρο. Παρουσιάζονται τα στοιχεία για κάθε εκλογέα κατά αλφαβητική σειρά. Μετά το επώνυμο ακολουθούν κατά σειρά ηλικίας τα ονόματα του παππού, των υιών και, όπου υπάρχουν, των εγγονών.


                                                                 ΑΛΕΞΙΟΥ:

                                                            Αλεξίου Αλέξιος
                                                                       ↓
                                                                 Αλεξίου
                                                                Δημήτριος
                                                                (γεν.1817)
                                                                        ↓
                                                                 Αλεξίου
                                                                 Αλέξανδρος
                                                                 (γεν.1839)

Ο Δημήτριος ψήφισε 62 ετών. Απέκτησε το γυιό του σε ηλικία 22 ετών. Ο Αλέξανδρος ψήφισε 42 ετών. Είναι και οι δύο γεωργοί. Σήμερα το επώνυμο αυτό δεν υπάρχει στο χωριό. Συναντάται όμως στη γειτονική Σπαρτιά.


                                                           ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ:

Αλεξόπουλος             Δημήτριος
↓                              ↓
Αλεξόπουλος              Αλεξόπουλος
Ιωάννης                      Αλέξανδρος
(γεν.1837)                   (γεν.1845)

Πρόκειται για τα δύο αδέλφια Αλεξόπουλοι με πατέρα τον Δημήτριο, γενάρχη των Αλεξοπουλαίων. Ο Ιωάννης είναι κτηνοτρόφος και ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ο μικρότερος αδελφός Αλέξανδρος είναι γεωργός και ψήφισε σε ηλικία 34 ετών.


                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΥ:

                                                         Γεωργίου Αλέξιος
                                                                      ↓
                                                               Γεωργίου
                                                               Γεώργιος
                                                              (γεν.1851)

Ο Γεώργιος είναι γεωργός και ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Σήμερα το επώνυμο αυτό δεν υπάρχει στο χωριό.


                                                                        ΓΟΥΛΑΣ:

                                                                   Γούλας Γεώργιος
         ↓                      ↓
              Γούλας            Γούλας
             Δημήτριος      Αλέξανδρος
            (γεν.1837)       (γεν.1839)

Πρόκειται για τους δύο αδελφούς Γούλα με πατέρα το Γεώργιο. Ο Δημήτριος ψήφισε 42 ετών ενώ ο Αλέξανδρος 40. Είναι και οι δύο γεωργοί. Το επώνυμο Γούλας δεν υπάρχει σήμερα στο χωριό. Ο Αθανάσιος Γούλας, ο οποίος είχε σπίτι στη Λιναριά, απεβίωσε σε μεγάλη ηλικία τη δεκαετία του 1970 χωρίς να αφήσει άρρενες απογόνους.


                                                                         ΖΗΣΗΣ:

                                                                 Ζήσης             Ζήσης
          ↓                      ↓
                Ζήσης             Ζήσης
                Ιωάννης          Απόστολος
                (γεν.1847)       (γεν.1851)

Πρόκειται για τους δύο αδελφούς Ζήση, με πατέρα το Ζήση. Ο Ιωάννης είναι κτηνοτρόφος και ψήφισε 32 ετών. ο Απόστολος είναι μυλωνάς και ψήφισε 28 ετών. Ερείπια του νερόμυλου του Αποστόλου σώζονται και σήμερα κοντά στο γεφύρι του ποταμού Βελά.


                                                                          ΙΩΑΝΝΟΥ:

                                                                     Ιωάννου Ιωάννης
                                                                                  ↓
                                                                            Ιωάννου
                                                                            Πολύμερος
                                                                            (γεν.1849)

Ο Πολύμερος είναι γεωργός και ψήφισε σε ηλικία 30 ετών. Σήμερα το επώνυμο Ιωάννου δεν υπάρχει στο χωριό ενώ το όνομα Πολύμερος απαντάται ως επώνυμο. Ίσως πρόκειται για μετατροπή του κυρίου ονόματος σε επώνυμο.


                                                                   ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ:

                                             Κατζαντώνης                                     Ιωάννης
              ↓                                  ↓                         ↓
            Κατζαντώνης             Κατζαντώνης             Κατζαντώνης
            Χρήστος                     Δημήτριος                  Αλέξανδρος
           (γεν.1832)                    (γεν.1837)                   (γεν.1849)

Πρόκειται για τους τρείς αδελφούς Κατσαντώνη με πατέρα τον Ιωάννη, γενάρχη των Κατσαντωναίων. Η γραφή τζ αντί τσ συνηθίζεται αυτή την εποχή από τους γραφείς (π.χ. Τζερνοβίτι αντί Τσερνοβίτι). Ο ίδιος τρόπος γραφής απαντά και στα κείμενα του Μακρυγιάννη. Και οι τρείς είναι γεωργοί και ψήφισαν ο Χρήστος 47 ετών, ο Δημήτριος 42 και ο Αλέξανδρος 30 ετών.


                                                                     ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ:

                                                 Κατσαούνης Κωνσταντίνος (γεν.1834)

Ο Κωνσταντίνος είναι γεωργός και ψήφισε σε ηλικία 45 ετών. Στον κατάλογο δεν αναγράφεται το πατρώνυμο, ενώ σήμερα το επώνυμο αυτό δεν υπάρχει στο χωριό.


                                                                        ΚΑΡΑΜΠΑΣ:

      Καράμπας Κωνσταντίνος                             Καράμπας Κυριάκος
↓                                                          ↓
   Καράμπας                                             Καράμπας
   Νικόλαος                                              Απόστολος
   (γεν.1837)                                             (γεν.1840)

Και οι δύο είναι κτηνοτρόφοι. Πιθανότατα οι γονείς τους Κωνσταντίνος και Κυριάκος να είναι αδέλφια ή ξαδέρφια. Είναι οι γενάρχες των Καραμπαίων και ψήφισαν ο Νικόλαος 42 ετών και ο Απόστολος 39.


                                                                      ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ:

                                                 Καραπλιός                             Γεώργιος
               ↓                           ↓                            ↓
             Καραπλιός                 Καραπλιός                 Καραπλιός
             Κωνσταντίνος            Δημήτριος                  Στάθης
             (γεν.1837)                   (γεν.1847)                   (γεν.1849)

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια Καραπλιού με πατέρα τον Γεώργιο, γενάρχη των Καραπλαίων. Ο Δημήτριος είναι κτηνοτρόφος, ενώ ο Κωνσταντίνος και ο Στάθης είναι γεωργοί. Ο Κωνσταντίνος ψήφισε σε ηλικία 42 ετών, ο Δημήτριος  32 και ο Στάθης 30. Οι απόγονοί τους σήμερα είναι εγκαταστημένοι σε γειτονικά χωριά.


                                                                      ΚΑΝΟΥΡΑΣ:

                                                               Κάνουρας Δημήτριος
                                                                             ↓
                                                                       Κάνουρας
                                                                      Θεόδωρος
                                                                      (γεν.1839)

Ο Θεόδωρος είναι γεωργός και ψήφισε σε ηλικία 40 ετών. Σήμερα το επώνυμο αυτό δεν υπάρχει στο χωριό. Οι Κανουραίοι στην αρχή εγκαταστάθηκαν στις Ράχες και κατόπιν στην Πελασγία (μαρτυρία Κωνσταντίνος Χ. Κούτρας). Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ερχόταν στην Παλαιοκερασιά ο Ιωάννης Κάνουρας. Επιδιόρθωνε τους ξύλινους κάδους αποθήκευσης του ελαιόκαρπου, καθότι επαγγέλονταν βαρελάς.


                                                                       ΚΟΛΙΑΤΟΣ:

                                                                 Κολιάτος Αθανάσιος
       ↓
                                                      Κολιάτος Αναγνώστης (γεν.1797)
            ↓                                  ↓
             Κολιάτος                         Κολιάτος
             Παναγιώτης                     Νικόλαος
             (γεν.1837)                         (γεν.1839)

Πρόκειται για τους δύο αδελφούς Kολιάτου Παναγιώτη και Νικόλαο και τον υπέργηρο πατέρα τους Αναγνώστη. Ο Αθανάσιος, πατέρας του Αναγνώστη, έζησε το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, κατά την εποχή των Ορλωφικών (1770-1774). Ο Αναγνώστης είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ψηφοφόρος του χωριού (82 ετών). Σε ηλικία 40 ετών απέκτησε τον Παναγιώτη, ενώ τον Νικόλαο σε ηλικία 42 ετών. Το 1821 ήταν 24 ετών, ενώ σε ηλικία 15 ετών το 1812 μαζί με τον πατέρα του Αθανάσιο είδε να κτίζεται η εκκλησία του Αϊ-Γιάννη στο Τσερνοβίτι. Είναι οι γενάρχες των Κολιαταίων. Οι γιοί του Παναγιώτης και Νικόλαος ψήφισαν σε ηλικία 42 και 40 ετών αντίστοιχα. Και οι τρείς είναι γεωργοί.


                                                                      ΚΟΡΤΖΑΣ:

                                                             Κόρτζας Αθανάσιος
                                                                             ↓
                                                                      Κόρτζας
                                                                      Βασίλειος
                                                                      (γεν.1827)

Ο Βασίλειος ψήφισε σε ηλικία 52 ετών. Σήμερα το επώνυμο Κόρτζας ή Κόρτσας είναι άγνωστο στο χωριό.


                                                       ΚΟΥΤΡΑΣ:

Κούτρας            Δημήτριος                                      Κούτρας Ιωάννης
 ↓                                                     ↓                                                  ↓
      Κούτρας                                             Κούτρας                                 Κούτρας
     Αθανάσιος                                          Πανταζής                               Χριστόδουλος
     (γεν.1827)                                           (γεν.1827)                               (γεν.1839)
↓                                                        ↓
     Κούτρας                                             Κούτρας
    Δημήτριος                                          Ιωάννης
    (γεν.1851)                                           (γεν.1851)

Εδώ έχουμε τους γενάρχες των Κουτραίων. Ο Αθανάσιος και ο Πανταζής είναι δίδυμα αδέλφια με πατέρα τον Δημήτριο. Ψήφισαν σε ηλικία 52 ετών, ενώ τους δύο γιούς τους Δημήτριο και Ιωάννη τους απέκτησαν σε ηλικία 24 ετών. Ο Δημήτριος και ο Ιωάννης, πρώτα ξαδέρφια, ψήφισαν σε ηλικία 28 ετών. Ο Χριστόδουλος ψήφισε 40 ετών. Πιθανώς είναι ξάδερφος των Αθανασίου και Πανταζή. Οι Αθανάσιος, Ιωάννης, Πανταζής και Χριστόδουλος είναι γεωργοί, ενώ ο Δημήτριος κτίστης. Σύμφωνα με μαρτυρία του Κωνσταντίνου Χ. Κούτρα κάποιοι Κουτραίοι μετοίκησαν στις Ράχες και στο γειτονικό Άνυδρο, όπου συναντάται το όνομα Θωμάς.


                                                                    ΛΙΑΠΗΣ:

                                                              Λιάπης Αλέξιος
                                                                           ↓
                                                                     Λιάπης
                                                                    Δημήτριος
                                                                    (γεν.1824)

Είναι κτηνοτρόφος και ψήφισε 55 ετών. Γεννήθηκε στα ταραγμένα χρόνια της επανάστασης.
«Κατοικούσε μόνιμα στη Βρύναινα, όπου είχε το κοπάδι του. Είχε πέντε ή έξι κόρες. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει σήμερα το επώνυμο στο χωριό. Αντιδίκησε με συγχωριανό του και κλήθηκε από τον Αγά της Βρύναινας να απολογηθεί. Απεστάλησαν δύο Οθωμανοί στρατιώτες για να τον οδηγήσουν ενώπιον του Αγά. Πήγαν στη στάνη του και τον συνέλαβαν χωρίς όμως να τον αφοπλίσουν. Ο Λιάπης στη μέση του έφερε ένα μαχαίρι με σπασμένη μύτη, γι’ αυτό οι στρατιώτες δεν έδωσαν σημασία. Στο δρόμο τους ρώτησε τι τον θέλει ο Αγάς. Ο ένας στρατιώτης του είπε "θα δείς τι σε περιμένει". Φτάνοντας στις βρύσες της Βρύναινας, ο πρώτος στρατιώτης ήπιε νερό και συνέχισε την πορεία του χωρίς να κοιτάξει πίσω. Ο δεύτερος, ο οποίος συνόδευε το Λιάπη, έσκυψε να πιεί νερό. Ο Λιάπης βρήκε την ευκαιρία, έσυρε το μαχαίρι του και κάρφωσε το στρατιώτη στο λαιμό. Του πήρε το όπλο, πήγε γρήγορα στη στάνη του, μάζεψε το κοπάδι και μαζί με την οικογένειά του πέρασε στο ελληνικό έδαφος. Οι ελληνικές αρχές δεν τον παρέδωσαν στις οθωμανικές και ο Λιάπης εγκαταστάθηκε στο Τσερνοβίτι. Μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας (1881) τα σύνορα πλέον δεν υπήρχαν. Ο Λιάπης πήγαινε τακτικά με το κοπάδι του στα παλιά μέρη, ειδικά στην Ιερά Μονή Άνω Ξενιάς, η οποία ήταν το αγαπημένο του μέρος. Εκεί απεβίωσε και ετάφη κοντά στην αψίδα του ιερού. Δίπλα στο μνήμα του φυτεύθηκε ένα κυπαρίσσι, το οποίο υπάρχει και σήμερα. Από τις κόρες του ήταν συγγενής με τους Αλεξοπουλαίους. Απόγονοί του ζούν σήμερα στη Βρύναινα» [Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον κ. Δημήτριο Χρ. Αλεξόπουλο].


                                                                   ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ:

                                                          Μπαλατσός Αθανάσιος
                                                                             ↓
                                                    Μπαλατζός Στάθης (γεν.1853)

Είναι πρόγονος των Μπαλατσαίων. Και εδώ έχουμε τη γραφή Μπαλατζός αντί Μπαλατσός. Ψήφισε σε ηλικία 26 ετών και είναι γεωργός.


                                                    ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ:

                                                       Μπακαλιάνος          Αναγνώστης
         ↓                                              ↓
       Μπακαλιάνος                                    Μπακαλιάνος
       Ιωάννης                                              Χρήστος
       (γεν.1827)                                            (γεν.1840)

Πρόκειται για τους δύο γιούς του Αναγνώστη, γενάρχη των Μπακαλιαναίων. Ο Ιωάννης ψήφισε 52 ετών, ενώ ο Χρήστος 39. Είναι και οι δύο γεωργοί.


                                                                     ΜΠΑΛΤΑΣ:

             Μπαλτάς     Κωνσταντίνος
     ↓                                  ↓
        Μπαλτάς                    Μπαλτάς
        Ευστάθιος                  Δημήτριος
        (γεν.1832)                   (γεν.1834)

Είναι οι δύο γιοί του Κωνσταντίνου, γενάρχη των Μπαλταίων. Ο Ευστάθιος ψήφισε 45 ετών, ενώ ο Δημήτριος 43. Και οι δύο δηλώνουν γεωργοί.


                                                       ΜΠΕΡΤΣΙΜΑΣ:

                                                   Μπερτσιμάς               Παναγιώτης
            ↓                                  ↓
                 Μπερτσιμάς               Μπερτσιμάς
                 Απόστολος                  Γεώργιος
                 (γεν.1840)                   (γεν.1847)

Είναι οι δύο γιοί του Παναγιώτη. Ο Απόστολος ψήφισε 39 ετών, ενώ ο Γεώργιος 32. Είναι και οι δύο γεωργοί. Σήμερα απόγονοί τους ζουν σε γειτονικά χωριά.


                                                                  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:

                                                     Παπαϊωάννου     Κωνσταντίνος
           ↓                                  ↓
            Παπαϊωάννου              Παπαϊωάννου
            Ιωάννης                       Δημήτριος
            (γεν.1827)                    (γεν.1827)

Είναι οι δύο δίδυμοι γιοί του Κωνσταντίνου, γενάρχη των Παπαϊωάννου και γεννήθηκαν τα ταραγμένα χρόνια της επανάστασης. Ψήφισαν σε ηλικία 52 ετών. Ο Δημήτριος είναι γεωργός, ενώ ο Ιωάννης μυλωνάς.


                                                                ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ:

                                                      Παναγιώτου  Παναγιώτης
                                                                           ↓
                                                  Παναγιώτου Στάμος (γεν.1825)
                                                                           ↓
                                                 Παναγιώτου Γεώργιος (γεν.1850)

Ο Στάμος γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Ψήφισε σε ηλικία 54 ετών και απέκτησε το γιό του Γεώργιο σε ηλικία 25 ετών. Και οι δύο είναι γεωργοί. Ο Γεώργιος ψήφισε σε ηλικία 29 ετών. Μάλλον είναι οι γενάρχες των Σταμαίων με μετατροπή του μικρού ονόματος Στάμος σε επώνυμο.


                                                                    ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ:

                           Πολυμέρου Πολύμερος                                 Πολυμέρου Ιωάννης
                ↓                                                                    ↓
                           Πολυμέρου Γεώργιος                                    Πολυμέρου Χρήστος
                                 (γεν.1835)                                                       (γεν.1851)

Και οι δύο είναι γεωργοί. Πιθανότατα οι γονείς τους Πολύμερος και Ιωάννης να είναι αδέλφια ή ξαδέρφια. Είναι οι γενάρχες των Πολυμεραίων και ψήφισαν ο Γεώργιος 44 ετών και ο Χρήστος 28.


                                                                 ΣΚΕΠΑΡΝΑΚΟΣ:

                                                               Σκηπαρνάκος Γεώργιος
                                                                                ↓
                                                                       Σκηπαρνάκος
                                                                      Δημήτριος
                                                                      (γεν.1834)

Είναι γεωργός και ψήφισε 45 ετών. Ο Γεώργιος είναι ο γενάρχης. Στον κατάλογο αναγράφεται Σκηπαρνάκος. Προφανώς ο γραφέας επηρεάσθηκε από την τοπική προφορά.


                                                                     ΤΣΟΓΚΑΣ:

                                                   Τσόγκας Γεώργιος (γεν.1834)

Δεν αναγράφεται το πατρώνυμο. Είναι γεωργός και ψήφισε 45 ετών. Είναι ο γενάρχης των Τσογκαίων.

                                                       ΦΡΑΓΚΟΥ & ΦΡΑΓΓΟΥ:

                               Φράγκου Χρήστος                                        Φράγγου Ιωάννης
       ↓                                                                      ↓
          Φράγκου                                                        Φράγγου
          Νικόλαος                                                        Γιαννακούλας
          (γεν.1837)                                                       (γεν.1849)

Ο Νικόλαος ψήφισε 42 ετών και είναι γεωργός, ενώ ο Γιαννακούλας 30 και είναι κτηνοτρόφος. Πιθανότατα οι γονείς τους Χρήστος και Ιωάννης να είναι αδέλφια ή ξαδέρφια. Είναι οι γενάρχες των Φραγκαίων. Οι δύο γραφές (Φράγκου και Φράγγου) οφείλονται σε άγνοια του γραφέα.


                                                             ΧΑΔΟΥ & ΧΑΔΟΣ:

Χάδου                         Ιωάννης
↓                         ↓
Χάδου                         Χάδου                         Χάδου
Δημήτριος                  Κωνσταντίνος            Αναγνώστης
(γεν.1813)                   (γεν.1815)                   ή Ανάγνως
↓                 ↓             ↓                                                     ↓
    Χάδου          Χάδου          Χάδου                                       Χάδου               Χάδου
   Νικόλαος     Γεώργιος    Ιωάννης                                    Κωνσταντίνος   Θεόδωρος
   (γεν.1834)    (γεν.1839)    (γεν.1839)                                 (γεν.1850)           (γεν.1834)

Ο Δημήτριος και ο Κωνσταντίνος ψήφισαν σε ηλικία 66 και 64 ετών αντίστοιχα. Γεννήθηκαν πριν την επανάσταση και κατά τη διάρκειά της ήταν παιδιά.
Ο Δημήτριος έχει τρείς γιούς, τους οποίους απέκτησε σε ηλικία 21 και 26 ετών. Οι γιοί του Νικόλαος, Γεώργιος και Ιωάννης ψήφισαν σε ηλικία 45 και 40 ετών. Ο Γεώργιος και ο Ιωάννης είναι δίδυμοι. Ο Κωνσταντίνος δεν έχει παιδιά με δικαίωμα ψήφου.
Ο γιός του Αναγνώστη ή Ανάγνου Κωνσταντίνος ψήφισε 29 ετών.
Ο Θεόδωρος ψήφισε 45 ετών και στον κατάλογο δεν αναγράφεται όνομα πατρός.
Όλοι δηλώνουν γεωργοί και είναι οι γενάρχες των Χαδαίων και Αναγναίων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α) Σε πληθυσμό 311 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 1879, ο αριθμός των εκλογέων ανέρχεται σε 54. Πρόκειται για τον ανδρικό πληθυσμό του χωριού άνω της ηλικίας των 21 ετών με γηραιότερο όλων τον Αναγνώστη Κολιάτο (ετών 82).
β) Σήμερα ορισμένα επώνυμα εκλογέων δεν υπάρχουν στο χωριό: Αλεξίου, Γεωργίου, Γούλας, Ιωάννου, Κατσαούνης, Κάνουρας, Κόρτσας, Λιάπης, Μπερτσιμάς, Παναγιώτου. Αυτό συμβαίνει είτε διότι δεν υπήρξαν άρρενες απόγονοι, είτε διότι οι απόγονοί τους μετακόμισαν σε γειτονικά χωριά: Κάνουρας, Καραπλιός, Μπερτσιμάς.
γ) Ορισμένα επώνυμα σημερινών κατοίκων της Παλαιοκερασιάς δεν απαντώνται στον κατάλογο: Ανάγνου, Αρμυριώτης, Γίτσας, Καλέτσος, Καπνίτης, Καρανάσιος, Κασσιαράς, Κορούλης, Λαμπράκης, Μαντζίκος, Μπετένιος, Σκιαδάς, Στάμος, Τσαγιάννης, Χασιώτης. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους:
-κάποιοι εγκαταστάθηκαν στο χωριό μετά το 1879[2],
-το 1879 κάποιες οικογένειες δεν είχαν μέλη με δικαίωμα ψήφου,
-κάποια ονόματα μετατράπηκαν σε επώνυμα (Στάμος) ή επώνυμα άλλαξαν (π.χ. από Χάδου σε Ανάγνου).
δ) Απαντώνται βαπτιστικά ονόματα που σήμερα έχουν εκλείψει ή μετατραπεί σε επώνυμα: Αλέξιος, Αναγνώστης, Γιαννακούλας, Ζήσης, Πανταζής, Πολύμερος, Στάμος και Χριστόδουλος.
ε) Ως προς την επαγγελματική ενασχόληση προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τη γεωργία και κατά δεύτερο λόγο με την κτηνοτροφία. Έτσι έχουμε 43 γεωργούς, 7 κτηνοτρόφους, 2 μυλωνάδες, 1 κτίστη και 1 ρακοπώλη. Σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν επαγγελματικά κατατάσσονται ως εξής:


Α. Γεωργοί
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Αλεξίου Δημήτριος
2
Αλεξίου Αλέξιος
3
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
4
Γεωργίου Γεώργιος
5
Γούλας Δημήτριος
6
Γούλας Αλέξανδρος
7
Ιωάννου Πολύμερος
8
Κατσαντώνης Χρήστος
9
Κατσαντώνης Δημήτριος
10
Κατσαντώνης Αλέξανδρος
11
Κατσαούνης Κωνσταντίνος
12
Καραπλιός Κωνσταντίνος
13
Καραπλιός Στάθης
14
Κάνουρας Θεόδωρος
15
Κολιάτος Αναγνώστης
16
Κολιάτος Παναγιώτης
17
Κολιάτος Νικόλαος
18
Κούτρας Αθανάσιος
19
Κούτρας Πανταζής
20
Κούτρας Ιωάννης
21
Κούτρας Χριστόδουλος
22
Μπαλατζός Στάθης
23
Μπακαλιάνος Ιωάννης
24
Μπακαλιάνος Χρήστος
25
Μπαλτάς Ευστάθιος
26
Μπαλτάς Δημήτριος
27
Μπερτσιμάς Απόστολος
28
Μπερτσιμάς Γεώργιος
29
Παπαϊωάννου Δημήτριος
30
Παναγιώτου Στάμος
31
Παναγιώτου Γεώργιος
32
Πολυμέρου Γεώργιος
33
Πολυμέρου Χρήστος
34
Σκηπαρνάκος Δημήτριος
35
Τσόγκας Γεώργιος
36
Φράγκου Νικόλαος
37
Χάδου Δημήτριος
38
Χάδου Νικόλαος
39
Χάδου Γεώργιος
40
Χάδου Ιωάννης
41
Χάδου Κωνσταντίνος
42
Χάδου Θεόδωρος
43
Χάδου Κωνσταντίνος


B. Κτηνοτρόφοι
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Αλεξόπουλος Ιωάννης
2
Ζήσης Ιωάννης
3
Καράμπας Νικόλαος
4
Καράμπας Απόστολος
5
Καραπλιός Δημήτριος
6
Λιάπης Δημήτριος
7
Φράγγου Γιαννακούλας


Γ. Μυλωνάδες
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Ζήσης Απόστολος
2
Παπαϊωάννου Ιωάννης


Δ. Κτίστες
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Κούτρας Δημήτριος


Ε. Ρακοπώλες
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Κόρτζας Βασίλειος


Πρέπει να σημειωθεί ότι η σχέση μεταξύ των επαγγελμάτων γεωργού και κτηνοτρόφου μέσα σε μία οικογένεια την εποχή αυτή ήταν αρκετά χαλαρή. Ένα μέλος της οικογενείας ασχολούνταν με το κοπάδι των αιγοπροβάτων, ενώ τα άλλα μέλη ασχολούνταν με την καλλιέργεια των χωραφιών και τη συγκομιδή των ελαιών. Κτηνοτρόφοι πιθανώς να δήλωναν και κάποιοι που είχαν «ρουγιαστεί», δηλαδή έναντι αμοιβής δούλευαν σε τσέλιγκες, βοσκώντας τα κοπάδια τους (στη ρουμελιώτικη καθομιλουμένη ρουγιάζομαι=δουλεύω ως μισθωτός βοσκός)[3].
Το χωριό διέθετε δύο μυλωνάδες, τον Απόστολο Ζήση και τον Ιωάννη Παπαϊωάννου. Για τον μύλο του Αποστόλου Ζήση βλέπε ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΙ: ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ. Για ύπαρξη άλλου μύλου, που να ανήκε στον Ιωάννη Παπαϊωάννου δεν διαθέτουμε πληροφορίες.
Στο χωριό υπήρχε και ένας κτίστης, ο Δημήτριος Κούτρας.
Ο Βασίλειος Κόρτζας ήταν ρακοπώλης (πουλούσε τσίπουρο). Επομένως το χωριό είχε ρακοπωλείο, το οποίο πιθανότατα λειτουργούσε και ως παντοπωλείο (όπως ακόμη και σήμερα συμβαίνει). Προκύπτει το συμπέρασμα ότι την εποχή αυτή στο Τσερνοβίτι παραγόταν τσίπουρο. Το γεγονός τεκμηριώνεται από την ύπαρξη αμπελιών στην περιοχή (βλέπε τοπωνύμια Αμπελάκια, Αμπέλια, Παλιάμπελα).
στ) Συγκεντρώνοντας σε πίνακα τα ονόματα των πατέρων των εκλογέων προκύπτει ένας αριθμός από 36 κατοίκους του Τσερνοβιτίου που γεννήθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα του 1821:


Α/Α
Ονοματεπώνυμο
Παρατηρήσεις
1
Αλεξίου Αλέξιος

2
Αλεξίου Δημήτριος
Γεννήθηκε το 1817
3
Αλεξόπουλος Δημήτριος

4
Γεωργίου Αλέξιος
Ίσως γεννήθηκε τη δεκαετία του 1820
5
Γούλας Γεώργιος
Ίσως γεννήθηκε τη δεκαετία του 1820
6
Ζήσης Ζήσης
Ίσως γεννήθηκε τη δεκαετία του 1820
7
Ιωάννου Ιωάννης
Ίσως γεννήθηκε τη δεκαετία του 1820
8
Κατσαντώνης Ιωάννης

9
Κατσαούνης
Άγνωστο το όνομά του
10
Καράμπας Κυριάκος

11
Καράμπας Κωνσταντίνος

12
Καραπλιός Γεώργιος

13
Κάνουρας Δημήτριος

14
Κολιάτος Αθανάσιος

15
Κολιάτος Αναγνώστης
Γεννήθηκε το 1797
16
Κόρτσας Αθανάσιος

17
Κούτρας Δημήτριος

18
Κούτρας Ιωάννης

19
Λιάπης Αλέξιος

20
Μπαλατσός Αθανάσιος
Ίσως γεννήθηκε τη δεκαετία του 1820
21
Μπακαλιάνος Αναγνώστης

22
Μπαλτάς Κωνσταντίνος

23
Μπερτσιμάς Παναγιώτης

24
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος

25
Παναγιώτου Παναγιώτης

26
Πολυμέρου Ιωάννης

27
Πολυμέρου Πολύμερος

28
Σκεπαρνάκος Γεώργιος

29
Τσόγκας
Άγνωστο το όνομά του
30
Φράγγου Ιωάννης
Ίσως γεννήθηκε τη δεκαετία του 1820
31
Φράγκου Χρήστος

32
Χάδου Ιωάννης

33
Χάδου Δημήτριος
Γεννήθηκε το 1813
34
Χάδου Κωνσταντίνος
Γεννήθηκε το 1815
35
Χάδου
Δεν γνωρίζουμε το όνομά του
36
Χάδου Αναγνώστης ή Ανάγνως
Ίσως γεννήθηκε τη δεκαετία του 1820


Πιθανώς κάποιοι να πολέμησαν κατά την Επανάσταση του 1821. Απομένει να διαπιστωθεί μέσα από τα αρχεία αγωνιστών
ζ) O πίνακας με τον αριθμό των γεννήσεων ανά έτος (Σχ.1) είναι:


Έτος
Αριθμός γεννήσεων
Ονοματεπώνυμο
1797
1
Κολιάτος Αναγνώστης
1813
1
Χάδου Δημήτριος
1815
1
Χάδου Κωνσταντίνος
1817
1
Αλεξίου Δημήτριος
1824
1
Λιάπης Δημήτριος
1825
1
Παναγιώτου Στάμος
1827
6
Κόρτσας Βασίλειος
Κούτρας Αθανάσιος
Κούτρας Πανταζής
Μπακαλιάνος Ιωάννης
Παπαϊωάννου Δημήτριος
Παπαϊωάννου Ιωάννης
1832
2
Κατσαντώνης Χρήστος
Μπαλτάς Ευστάθιος
1834
6
Κατσαούνης Κωνσταντίνος
Μπαλτάς Δημήτριος
Σκεπαρνάκος Δημήτριος
Τσόγκας Γεώργιος
Χάδου Θεόδωρος
Χάδου Νικόλαος
1835
1
Πολυμέρου Γεώργιος
1837
7
Αλεξόπουλος Ιωάννης
Γούλας Δημήτριος
Κατσαντώνης Δημήτριος
Καράμπας Νικόλαος
Καραπλιός Κωνσταντίνος
Κολιάτος Παναγιώτης
Φράγκου Νικόλαος
1839
7
Αλεξίου Αλέξιος
Γούλας Αλέξανδρος
Κάνουρας Θεόδωρος
Κολιάτος Νικόλαος
Κούτρας Χριστόδουλος
Χάδου Γεώργιος
Χάδου Ιωάννης
1840
3
Καράμπας Απόστολος
Μπακαλιάνος Χρήστος
Μπερτσιμάς Απόστολος
1845
1
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
1847
3
Ζήσης Ιωάννης
Καραπλιός Δημήτριος
Μπερτσιμάς Γεώργιος
1849
4
Ιωάννου Πολύμερος
Κατσαντώνης Αλέξανδρος
Καραπλιός Στάθης
Φράγγου Γιαννακούλας
1850
2
Παναγιώτου Γεώργιος
Χάδου Κωνσταντίνος
1851
5
Γεωργίου Γεώργιος
Ζήσης Απόστολος
Κούτρας Δημήτριος
Κούτρας Ιωάννης
Πολυμέρου Χρήστος
1853
1
Μπαλατσός Στάθης


Το 1827 είναι το έτος των διδύμων. Γεννήθηκαν οι Κούτρας Αθανάσιος και Πανταζής, καθώς και οι Παπαϊωάννου Ιωάννης και Δημήτριος.
Το 1839 γεννήθηκαν οι δίδυμοι αδελφοί Χάδου, Γεώργιος και Ιωάννης. Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν οι γεννήσεις τα έτη 1827, 1834, 1837, 1839 και 1851.ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

[1] Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΓ΄, σελίδες 297, 298.

[2] Ο «ατυχής» ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 οδήγησε σε αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών από τη Θεσσαλία, η οποία κατελήφθη από τους Οθωμανούς (βλέπε: Πέμπτη 7 Μαΐου 1897: Οι Οθωμανοί προ των πυλών (ante portas) της Λαμίας την προφορική μαρτυρία της Δέσποινας Ε. Αλεξοπούλου για τη φυγή της γιαγιά της από τα χωριά του Βελεστίνου). Για παράδειγμα το επώνυμο Αρμυριώτης δείχνει τόπο καταγωγής τον Αλμυρό Μαγνησίας (Αρμυρός στην καθομιλουμένη της περιοχής) ενώ το επώνυμο Χασιώτης δείχνει τόπο καταγωγής την οροσειρά των Χασίων, περιοχής Τρικάλων Θεσσαλίας.

[3] Το ρήμα ρογιάζομαι προέρχεται από το ουσιαστικό η ρόγα=μισθός, αμοιβή. Η ρίζα της λέξης ανάγεται στη βυζαντινή εποχή. Συναντάται αρκετές φορές στο «Χρονικόν του Μορέως». Η ετυμολογία είναι: ρόγα<ρογεύω<λατιν.crogāre=αποδίδω χρηματική αμοιβή, δαπανώ (Λεξικό Μπαμπινιώτη). Οι μισθωτοί βοσκοί ρογιάζονταν για ένα εξάμηνο, από την ημέρα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου έως την ημέρα της γιορτής του Αγίου Δημητρίου.ΕΙΚΟΝΕΣ


 Eικ.1 Το εξώφυλλο του εκλογικού καταλόγου.


 Eικ.2 Η πρώτη σελίδα με τους εκλογείς του Τσερνοβιτίου.


 Εικ.3 Η δεύτερη σελίδα με τους εκλογείς του Τσερνοβιτίου.


ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ

 Σχ.1 Ιστόγραμμα με τον αριθμό γεννήσεων (1797-1853).


ΠΗΓΗ


Αρχείο Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου.