ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020

Τσερνοβίτι, το κεφαλοχώρι της Όθρυος

Η ιστορία της Παλαιοκερασιάς Φθιώτιδας

 

                       Στη μνήμη του πατέρα μου
                       Γεωργίου Ευαγγ. Αλεξόπουλου
                       (1919-1982)
    
                    

Η παρούσα ανάρτηση περιλαμβάνει τον κύκλο των αναρτήσεων του ιστολογίου που αφορούν την Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας (έως το 1926 Τσερνοβίτι). Μεταξύ αυτών και ο κύκλος αναρτήσεων με το Πολεμικό Ημερολόγιο του καταγομένου από την Παλαιοκερασιά Χρήστου Δ. Αλεξόπουλου (1895-1990). Η έρευνα για την ιστορία του χωριού υπήρξε πολυετής και συνεχίζεται. Εάν προκύψει από την έρευνα νεότερη ανάρτηση, θα προστεθεί στον πίνακα περιεχομένων που ακολουθεί.
Ο πίνακας περιεχομένων αποσκοπεί στην εύκολη πρόσβαση του αναγνώστη σε οποιαδήποτε ανάρτηση τον ενδιαφέρει. Από την εκτύπωση όλων των αναρτήσεων προκύπτει το βιβλίο με την ιστορία της Παλαιοκερασιάς.
Αξιόλογη ήταν η συνεργασία και η προσφορά υλικού από πολλούς κατοίκους. Τα ονοματεπώνυμά τους και οι ευχαριστίες μας προς αυτούς, δημοσιεύονται σε κάθε ανάρτηση χωριστά. Για οποιοδήποτε λάθος ζητούμε την επιείκεια του αναγνώστη.

 

 

 Η είσοδος στο Τσερνοβίτι.

 

 

Ι. Εισαγωγικά
 
ΙΙ. Ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου
 
ΙΙΙ. Η ιστορική πορεία από την ίδρυση έως το 1950
 
IV. Η συμμετοχή στους αγώνες του έθνους (1897-1940)
 
V. Το Πολεμικό Ημερολόγιο του Χρήστου Δ. Αλεξόπουλου
 
VI. Μετανάστευση στην Αμερική
 
VII. Μετάλλευμα
 
VIII. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 
IX. Φωτογραφίες κατοίκων
 
BIΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Αντωνιάδη-Μπιμπίκου Ε., Ερημωμένα χωριά στην Ελλάδα· ένας προσωρινός απολογισμός. Συλλογικός Τόμος: Η οικονομική δομή των βαλκανικών χωρών στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας ιε΄-ιθ΄αι., Αθήνα 1979.
Αντωνίου Κ., Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής (1833-1964), τόμοι Α΄- Β΄, Αθήναι 1964.
Βακαλόπουλος Α., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Β1, Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι ιστορικές βάσεις της νεοελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, Θεσσαλονίκη 1964.
Βακαλόπουλος A., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Γ΄, Τουρκοκρατία 1453-1669. Οι αγώνες για την πίστη και την ελευθερία, Θεσσαλονίκη 1968.
Βορτσέλας Ι., Φθιώτις η προς Νότον της Όθρυος ήτοι Απάνθισμα Ιστορικών και Γεωγραφικών Ειδήσεων από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των Καθ’ ημάς, Εν Αθήναις 1907.
Βουρνάς Τ., Το ελληνικό 1848, Αθήνα 1953.
Γιαννόπουλος Ν., Ιστορία και έγγραφα της Μονής Ξενιάς, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, τόμος 4 (1892-1895), σελίδες 653-692.
Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 2001.
Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ΄, Αθήνα 2000.
Κασομούλης Ν., Ημερολόγιον. Εξ αγνώστου και το πρώτον νύν εκδιδομένου χειρογράφου. Επιμέλεια, εισαγωγή, σχόλια, Αθήναι 1971.
Κατάλογος Έκθεσης «Χαρτογραφώντας τη Μακεδονία (1870-1930)», ΛΘ΄ ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Θεσσαλονίκη 12 Νοεμβρίου-3 Δεκεμβρίου 2004. (Στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από το θάνατο του Παύλου Μελά).
Κολιόπουλος Ι., Περί λύχνων αφάς. Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.). Θεσσαλονίκη 1994.
Κωνστάντιος Δ., Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο της Ηπείρου. Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στην Ήπειρο το 18ο και το α΄ μισό του 19ου αιώνα, Αθήνα 2001.
Μακρής Ι., Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου, Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998), σελίδες 27-35.
Μακρής Ι., Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των χωριών της επαρχίας Ζητουνίου κατά τα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια (1833-1840 μ.Χ. περίπου), σύμφωνα με τα πρακτικά της Μικτής Ελληνοτουρκικής Δικαστικής Επιτροπής. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας, 3-4 Νοεμβρίου 2001, Λαμία 2002, σελίδες 141-153.
Μακρής Ι., Σταυρός (Μπεκή)-Φθιώτιδας, Η Ιστορία του, Λαμία 1998.
Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1835 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 17 (1996), σελίδες 60-106.
Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1836 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων) , Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998), σελίδες 39-61.
Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Φθιώτιδος (πρώην Ζητουνίου Λαμίας) και Πατρατζικίου (Υπάτης) του 1838 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων) , Φθιωτικά Χρονικά 27 (2006), σελίδες 67-100.
Νικολάου Γ., Ανέκδοτος «Πίναξ των εν αιχμαλωσία στεναζόντων ελλήνων των επαρχιών Φθιώτιδος και Λοκρίδος» του 1837, Φθιωτικά Χρονικά 15 (1994), σελίδες 5-24.
Πουκεβίλ Κ., Ταξίδι στην Ελλάδα, Στερεά Αττική-Κόρινθος, Μετάφραση Μίρκα Σκάρα, Αθήνα 1995.
Ραγκαβής Ι., Τα Ελληνικά, ήτοι Περιγραφή Γεωγραφική, Ιστορική, Αρχαιολογική και Στατιστική της Αρχαίας και Νέας Ελλάδος, Τόμος Πρώτος, Εν Αθήναις 1853.
Σκούρας Γ., Η νίλα του Δράμαλη άρχισε από τη Φθιώτιδα. Ο Δράμαλης δεν πέρασε «αντουφέκηγος». Α΄ Συνέδριο Φθιωτικών Ερευνών. Γλώσσα-Ιστορία-Λαογραφία. Λουτρά Υπάτης 27-29 Απριλίου 1990. Πρακτικά, Λαμία 1993, σελίδες 213-220.
 
Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
Vasmer M., Die Slaven in Griechenland, Berlin 1941.