ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

Οικονομικός απολογισμός ετών 1869-1878 του ναού της Παναγίας Δέσποινας


 Ο ναός της Παναγίας Δέσποινας κάτω από την Ακρολαμία. [πηγή: kaliterilamia.gr].


Από τη διαδικτυακή έρευνα στις σελίδες της φθιωτικής εφημερίδας ΕΥΝΟΜΙΑ, εντοπίσθηκε οικονομικός απολογισμός του ναού της Παναγίας Δέσποινας  Λαμίας (Εικ.1). Συντάχθηκε από τους επιτρόπους του ναού Παναγιώτη Σακελλάριο, Μιχαήλ Θεοδώρου, Κ. Μπαζούρη και Δ.Α.Συνεφάκη και αντιγράφηκε για την ΕΥΝΟΜΙΑ από δύο Βιβλία Ταμείου. Αφορά χρονική περίοδο δέκα ετών από 1η Ιανουαρίου 1869 έως και 31η Δεκεμβρίου 1878. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται:
Α΄. ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα προέρχονται από:
-πώληση λαμπάδων,
-περιφορά δίσκου,
-κληροδοτήματα πιστών,
-παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων,
-πώληση λαδιού και λιβανιού.
Β΄. ΕΞΟΔΑ
Διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα.
Ως τακτικά καταγράφονται έξοδα για:
-αγορά κεριού,
-μισθούς δύο ψαλτών,
-Διακόνου,
-βοηθούς ψαλτών,
-Νεωκόρου,
-διάφορα λιανικά έξοδα,
-αγορά λαδιού,
-βοηθήματα φτωχών και απόρων.
Ως έκτακτα καταγράφονται έξοδα για:
-επισκευή στις κλίμακες και τα σιδερένια κάγκελα του περιβόλου,
-αργυρόχρυσα εξαπτέρυγα,
-αγορά τριών εικόνων,
-δύο πόρτες των βημοθύρων του Ιερού,
-επισκευή από την έκρηξη που συνέβη στο Φρούριο (βλέπε σχετικά: Φονική πτώση κεραυνού στην Ακρολαμία το 1871. Η παρουσίαση του γεγονότος από τον τύπο της εποχής.),
-στρώσιμο με μάρμαρα όλης της εκκλησίας,
-χρωμάτισμα και στασίδια,
-ένα κάρινο προσκυνητάρι στο γυναικωνίτη,
-δύο μπρούτζινα μανουάλια προσκυνηταριών,
-ένα ρολόϊ τοίχου,
-επισκευή καμπάνας,
-παρεκκλήσιο Αγίων Αναργύρων,
-Κοιμητήριο,
-κελί για τον υπηρέτη,
-δύο μπρούτζινα γιντέκια στα βημόθυρα,
-δύο αργυρόχρυσα φανάρια,
-παράθυρο προς το Ιερό.
Γ΄. ΤΑΜΕΙΟ
Στο ταμείο του ναού καταγράφονται μετρητά 163,35 δρχ. και είκοσι οκάδες λαμπάδες καθαρές.

ΕΙΚΟΝΑΕικ.1 Ο οικονομικός απολογισμός του ναού της Παναγίας Δέσποινας.


ΠΗΓΗ
Εφημερίδα ΕΥΝΟΜΙΑ, φύλλο 80/13-01-1879, σελίδα 4, ψηφιακός σελιδοδείκτης 149.