ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Στυλιδιώτες αγωνιστές του 1821


Η σφραγίδα του Δημαρχείου Φαλάρων.

Από μία πρώτη διαδικτυακή έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους εντοπίσθηκαν ονοματεπώνυμα Στυλιδιωτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821. Η έρευνα δεν εξαντλείται με αυτή τη δημοσίευση. Το υλικό είναι εκτεταμένο και απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα προκειμένου να εντρυφήσει ο μελλοντικός ερευνητής με το θέμα.

1. Kατάλογος με 148 ονοματεπώνυμα κατοίκων Στυλίδας
Σε «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων». με ημερομηνία 18 Μαΐου 1844, υπογραφόμενο από τον Υπουργό Στρατιωτικών Π. Ρόδιο, περιέχονται 217 ονοματεπώνυμα Φθιωτών αγωνιστών [ευχαριστούμε το διαχειριστή του Ιστολογίου ΑΡΧΑΝΙ για την αποστολή του καταλόγου].
Μεταξύ των «αριστούχων» υπάρχουν ονοματεπώνυμα 148 κατοίκων της Στυλίδας (Εικ.1-6). Απόγονοί τους ζουν και σήμερα στη Στυλίδα. Από τους αναγραφομένους, σε 46 απονέμεται το χαλκούν αριστείο και σε 102 το σιδηρούν (για τα αριστεία βλέπε: Αριστείο του Αγώνα). Τα ονοματεπώνυμα είναι τα εξής:
α. Χαλκούν Αριστείον
1. Ιωάννης Παππαδήμος
2. Ευστάθιος Αθανασίου
3. Νικόλαος Πρωτόππαπα
.
5. Ιωάννης Μπράτης
6. Λεμονής Ρούσος
7. Γιάννης Καρτσόλης
8. Νικόλαος Λάμπρου
9. Σταμάτης Κοσβελάρης
.
.
.
16. Αποστόλης Κωνσταντίνου
17. Αναστάσιος Ριζόπουλος
18. Γεώργιος Ιωάννου
19. Γιάννης Ριζόπουλος
20. Νικόλαος Τρωγαδάς
21. Γεώργιος Βαλαστός
22. Δημήτριος Μανώλης
23. Θεόδωρος Λάμπρου
24. Κυριαζής Σισμάκης
25. Ανδρέας Μπράτης
26. Ζαφείρης Κωνσταντίνου
27 Γεώργιος Γερμανός
28. Στάθης Παππής
29. Αλεξανδρής Σακελαρίου
30. Αναγνώστης Μίχας
31. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης
32. Αποστόλης Ριζόπουλος
33. Ιωάννης Γερμανός
34. Νικόλαος Κωνσταντίνου
35. Κωνστ. Α. Ριζόπουλος
36. Αλέξης Μπάρας
37. Νικόλαος Κωνσταντίνου
.
39. Στάθης Πανάγου
40. Γεώργιος Στάμου
41. Δήμος Μουρμούρης
42. Στάθης Ι. Τουπτσής
.
44. Στάθης Βλεσσώτης
45. Γιάννης Λουκέρης(;)
46. Κωνσταντίνος Ριζόπουλος
47. Δημήτριος Αλπόγλους
48. Αναγνώστης Κυρήκος
49. Αναγνώστης Αλπόγλους
50. Γεώργιος Παπουτσής
51. Γεώργιος Φράγκου
52. Σταμούλης Ίντας (;)
53. Μιχελής Τσίτσας
54. Γιάννης Παππαμιχαλής
55. Σταμούλης Κουτάς
β. Σιδηρούν Αριστείον
56. Θανάσης Μικές
57. Γιάννης Κουτρούλης
58. Νικολής Κουρής
59. Μιχάλης Αλεξάνδρου
60. Γεώργιος Τσούκος
61. Κωνστ. Ν. Τσανσίζης
62. Γιάννης Σκάρλας
63. Μιχάλης Τρωγαδάς
64. Απόστολος Κοτίμπας
65. Γεώργιος Τσάκονας
.
.
68. Δημήτριος Παππαμιχελή
69. Βαγγέλης Γεωργίου
70. Στάθης Γεωργίου
.
.
84. Δημήτριος Ρούσσος
85. Θεοδωρής Καρατσόλης
86. Στάθης Λαμπρούτσος
87. Αλεξανδρής Καλόγηρος
88. Πέτρος Τηλωμένος
89. Αλεξανδρής Μονισής (;)
90. Αναστάσιος Μονισής (;)
91. Αλεξανδρής Τσέλιος
92. Στάθης Παππαλεξίου
93. Αθανάσιος Ιωάννου
.
95. Στάθης Μπράτης
96. Δημήτρης Μιχαήλ
97. Σταύρος Κωνσταντίνου
98. Φράγκος Ευσταθίου
99. Κωνστ. Σπανός
100. Νικόλαος Κωνσταντίνου
101. Δημήτρης Μαρτίνης
102. Αλέξης Μπογιαντζής
103. Αλέξης Κοσβελάρης
104. Δημήτριος Μάνος
105. Νικολής Κοσβελάρης
106. Στάθης Τρωγαδάς
107. Ιωάννης Κωνσταντίνου
108. Δημ. Μαστροκωνσταντής
109. Αργύρης Γιαούζος
110. Δημήτρης Γιαούζος
111. Γιάννης Θ. Ριζόπουλος
112. Κώστας Παναγιώτου
113. Αναγνώστης Μπάρας
114. Θεόδωρος Αυγήκος
115. Κωνστ. Μπάρας
116. Ρίζος Χρήστου
.
118. Γιάννης Γιαούζος
119. Βαγγέλης Παφικώτης (;)
120. Νικολής Τουτσιρώλης
121. Σπύρος Καλόγηρος
122. Στάθης Καλόγηρος
123. Τριαντάφυλλος Γιαούζος
124. Κωνσταντής Μουρμούρης
125. Θανάσης Στάμου
126. Αργύρ. Τριαντ. Γιαούζου
127. Γιάννης Μουρμούρης
128. Θανάσης Χατζή Γιάννης
129. Θεοδωρής Λάπας
130. Στάθης Σαπουνιώτης
.
.
.
.
150. Κωνσταντής Γραμματίκας
151. Ταξιάρχης Δημουλάς
.
.
.
170. Γεώργιος Διαμαντάρας
171. Αλέξης Δημητρίου
172. Νικόλαος Λαγκιώλης
173. Σταύρος Χαλάτσης
174. Θανάσης Σακκάς
175. Αλέξης Παππαγεωργάκης
.
.
179. Γεώργιος Κοπανούλας
180. Στάθης Μεγαγιάννης
.
182. Αργύρης Αχινιώτης
183. Στάθης Τσιτσολάκκος
184. Θανάσης Κοργιαλής
185. Στάθης Κουκουβίνος
186. Νικόλαος Κουκουβίνος
187. Σταμούλης Ευσταθίου
188. Ανδρίκος Καστάνη
189. Στάθης Γκολφόπουλος
190. Αργύρης Γερμανός
191. Ζαφείρης Τσιρόκος
192. Γιάννης Τσιρόκος
193. Γεωργούλας Νικολάου
194. Νικόλαος Δρούγος
195. Ζαφείρης Ζαχαρούλας
196. Δημήτρης Γκολφόπουλος
197. Στάθης Γερμανός
198. Δημήτρης Ζαφειρόπουλος
199. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος
200. Αλέξης Ζαφειρόπουλος
201. Γεώργιος Κουτσίκος
202. Ζαχαρής Πελεκάνος
203. Γεώργιος Λούτρας
204. Φράγκος Παππαργύρης
205. Θανάσης Λούτρας
206. Φράγκος Λούτρας
207. Κωνσταντής Παππαργύρης
208. Γεώργιος Αλπόγλους
209. Θανάσης Λάμπρου
210. Μανώλης Ανυφαντής
211. Ανδρέας Αθανασίου
212. Παναγ. Ανυφαντής
213. Δήμος Καλαφάτης
214. Θανάσης Λογαράς
215. Γεώργιος Ζαφειράκης
216. Ρίζος Φουντούκης
217. Σταύρος Αλμπάνης
Ενδεχομένως ορισμένα ονοματεπώνυμα να μεταγράφηκαν λανθασμένα, λόγω της μεγάλης δυσκολίας ανάγνωσης. Σε δεύτερη ανάγνωση ίσως χρειαστεί διόρθωση.

2. Kατάλογος Θεσσαλών αγωνιστών κατοίκων της Στυλίδας
Με χαλκούν αριστείο τιμήθηκαν και Θεσσαλοί αγωνιστές, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Στυλίδα μετά το τέλος του αγώνα. Είναι οι εξής:
α/α
Όνομα και Επώνυμον
Είδος Αριστείου
Πόλις
Χωρίον
Επαρχία
.
.
.
.
.
.
108
Μήτρος Τσάκαλος Ιατρός
χαλκούν
Φάλαρα
Στυλίδα
Φθιώτιδος
109
Κώστας Κελεπούρης
χαλκούν
Φάλαρα
Στυλίδα
Φθιώτιδος
……
…………………
………..
…………
………..
………..
115
Αλέξιος Χατζηαλεξίου
χαλκούν
Φάλαρα
Στυλίδα
Φθιώτιδος
…….
……………….
……….
…………
…………
…………
-Τριανταφύλλου Ιωάννης: είναι 40 ετών και κατάγεται από τον Αλμυρό. Διαμένει μόνιμα στη Στυλίδα και με νέα αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

3. Άλλοι αγωνιστές
-Aθανασίου Ευστάθιος: είναι κάτοικος Στυλίδας. Στην αρχή τιμήθηκε με σιδηρούν αριστείο. Αργότερα του απονεμήθηκε το χαλκούν, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη με α/α 2 του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» (Εικ.1).
-Aθανασίου Θεόδωρος: είναι κάτοικος Στυλίδας με τόπο γέννησης το χωριό Συκά Υπάτης, ετών 40. Με αίτησή του αιτείται απονομή αριστείου για τη συμμετοχή του στην Επανάσταση.
-Αθανασίου Κώστας: Υπολοχαγός της Βασιλικής Φάλαγγας, καταγόμενος από το Γαρδίκι Κρεμαστής Λαρίσης (από το 1926 Πελασγία), κάτοικος Στυλίδας. Πολέμησε στην Επανάσταση του 1821 υπό διαφόρους οπλαρχηγούς. Έλαβε μέρος στις μάχες: στο Νεόκαστρο, την Αράχωβα, το Δίστομο, στην Αθήνα, στο Αιτωλικό, την Βόνιτσα κ.ά.. Με αίτησή του προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου αιτείται απονομή αριστείου. Με νέα αίτησή του επανέρχεται αιτούμενος αργυρόν αριστείο του Αγώνος. Η αίτηση συνοδεύεται από Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από οπλαρχηγούς, μεταξύ αυτών και του Μακρυγιάννη. Με αυτό πιστοποιείται η συμμετοχή του σε πολεμικές επιχειρήσεις. Τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου στη Διοίκηση Φθιώτιδος.
-Αλεξίου Αργύρης: Υπολοχαγός της Βασιλικής Φάλαγγος (πηγή: ΦΕΚ 29/05-09-1844, σελίδα 23).
-Βαλασδός (Βαλατσός;) Ευστάθιος του Δημητρίου: Γεννήθηκε το έτος 1803. Πολέμησε από το 1821 έως το 1830 υπό τους οπλαρχηγούς Βάσο Μαυροβουνιώτη, Δ. Φίλωνα κ.ά.. Παραβρέθηκε στις μάχες: στα Βρυσάκια Ευβοίας, το Νεόκαστρο, τον Πειραιά, στην Αράχωβα, το Κρεμμύδι, το Κερατσίνι. Η συμμετοχή του αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τους Βάσο Μαυροβουνιώτη και Δούκα Φίλωνα. Στη συνέχεια καταθέτει αίτηση (σελίδα 1 & σελίδα 2) στο Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου για απονομή αριστείου. Ο Δήμαρχος τη διαβιβάζει στη Διοίκηση Φθιώτιδος.
-Γερμανός Γεώργιος: κατέθεσε αίτηση (σελίδα 1 &σελίδα 2) προς το Δήμαρχο Φαλάρων αιτούμενος αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Ο Δήμαρχος Α.Κωνσταντίνου τη διαβιβάζει πρός τη Διοίκηση Φθιώτιδος. Τελικά, του απονεμήθηκε το χαλκούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 27 (Εικ.1).
-Γεωργίου Ιωάννης: καταγόταν από το χωριό Πλέσσα Λιδωρικίου (από το 1981 Αμυγδαλιά), ετών 35, μόνιμος κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Γεωργουλάς Κωνσταντίνος: είναι 45 ετών κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς το Δήμο Φαλάρων αιτείται αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα.
-Γιαννούλης Νικόλαος: είναι 29 ετών κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Γουριώτης Αργύρης Γεροδήμου: αρχικά πολέμησε ως Ιερολοχίτης υπό τον Υψηλάντη. Από το 1823 έως το 1825 υπό τον οπλαρχηγό Βάσο Μαυροβουνιώτη συμμετείχε στις μάχες: στο Χαϊδάρι, το Καματερό, τον Ανηφορίτη Χαλκίδος (σήμερα Ριτσώνα), στο Αλιβέρι και στα Βρυσάκια. Το 1825-26 υπό τον Ν. Κριεζώτη πολέμησε στην Κάρυστο, υπό τον Γεωργάκη Βάγια στην Αράχωβα, τη Ναύπακτο, τη Θήβα και τον Πειραιά. Ακολούθως κατατάχθηκε στη Χιλιαρχία του Χριστόδουλου Χατζηπέτρου. (Αίτησή του προς την Επιτροπή Ιερού Αγώνος από 21/5/1865. Εθν. Βιβλιοθ. Ιστορ. Αρχείο αγωνιστών 1821). Το επώνυμο Γουριώτης υποδηλώνει τόπο καταγωγής τη Γούρα (από το 1928 Ανάβρα) Μαγνησίας.
-Γρηγορόπουλος Γεώργιος: γεννήθηκε στην Αρκαδία και κατοικεί στη Στυλίδα, ετών36. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Δημητρίου Ευστάθιος: τιμήθηκε με το σιδηρούν αριστείο.
-Δημητρίου Κωνσταντίνος: είναι 30 ετών από τη Στυλίδα. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Ευσταθίου Κώστας: είναι 39 ετών και μόνιμος κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του αιτείται από τη Δημαρχία Φαλάρων να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Θεοδώρου Ιωάννης: είναι 30 ετών από τη Στυλίδα. Με αίτησή του προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου αιτείται χορήγηση αριστείου για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Επειδή ο τόπος γεννήσεως δεν είναι ευδιάκριτος, ο Δήμαρχος Φαλάρων αποστέλλει νέο έγγραφο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος, δηλώνοντας τον τόπο γεννήσεως του Ιωάννη Θεοδώρου.
-Ιωάννου Φράγκος: είναι 30 ετών, κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Καραγιαννόπουλος Νικόλαος: γεννήθηκε το 1800 και έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Πολέμησε μέχρι το 1828 υπό διαφόρους οπλαρχηγούς. Βάσει του πιστοποιητικού (σελίδα 1 & σελίδα 2), το οποίο υπογράφει ο Δήμαρχος Φαλάρων Γ.Κωνσταντίνου, συμμετείχε στις μάχες: στα Βρυσάκια, στο Τρίκερι, την Φοντάνα, στο Νεόκαστρο, στα Τριζώνια, στα Σάλωνα, στην Αράχωβα, στο Κερατσίνι, στο Θέρμο, στον Ανηφορίτη, στη Θήβα, στην Πέτρα κ.ά. Με αναφορά του προς τον Δήμαρχο αιτείται την απονομή αριστείου. Ο Δήμαρχος τη διαβιβάζει προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος.
-Κεραμίδας Γεώργιος: Το ονοματεπώνυμό του υπάρχει με α/α 37 σε κατάλογο βραβευθέντων με χαλκούν αριστείο, σύμφωνα με έγγραφο που απεστάλη προς το Διοικητή Φθιώτιδος Π.Λιδωρίκη.
-Κωνσταντίνου Γεώργιος: κατάγεται από τη Στυλίδα είναι 48 ετών και Λοχαγός της Φάλαγγας. Αιτείται από τη Δημαρχία Φαλάρων να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες, που προσέφερε στον αγώνα. Με έγγραφο της «Επί των Στρατιωτικών» Γραμματείας προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας, αποστέλλεται το αργυρό αριστείο του Γεωργίου Κωνσταντίνου με την ταινία του και το συνοδευτικό δίπλωμα. Καλείται η Διοίκηση Φθιώτιδας να του τα παραδώσει.
-Λάμπρου Νικόλαος: Γεννήθηκε το 1806. Πολέμησε από το 1821 έως το 1828 υπό τους οπλαρχηγούς Δούκα Φίλωνος και Γ.Κωνσταντίνου. Πήρε μέρος στις μάχες: στα Βρυσάκια, στο Τρίκερι, στο Νεόκαστρο, στα Τριζώνια, στα Σάλωνα, στην Αράχωβα, στο Κερατσίνι, στο Θέρμο, στον Ανηφορίτη, στην Αράχωβα στο Κερατσίνι, στις Θερμοπύλες, στον Ανηφορίτη, στην Πέτρα. Βάσει του Πιστοποιητικού (σελίδα 1 & σελίδα 2), το οποίο υπογράφουν ο Λοχαγός Γ.Κωνσταντίνου και ο Υπολοχαγός Δούκας Φίλωνος, υποβάλλει αναφορά προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Κωνσταντίνου, με την οποία αιτείται την απονομή αριστείου. Ο Δήμαρχος τη διαβιβάζει προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος. Τελικά του απονεμήθηκε το χαλκούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 8 (Εικ.1).
-Μπαλακατούνης Ιωάννης: πολέμησε από το 1824 έως το 1828 υπό τους οπλαρχηγούς Βάσο Μαυροβουνιώτη, Χρ. Χατζηπέτρο, Γ. Δυοβουνιώτη και Γ. Καραϊσκάκη. Συμμετείχε στις μάχες: στην Αράχωβα, στο Σεβενίκο, στο Δομπό, στον Ανηφορίτη, στην Αθήνα κ.ά.. (Πιστοποιητικό της 10/5/1846 υπό Βάσου Μαυροβουνιώτη και Τριανταφύλλου Λουκά Εθν. Βιβλιοθ. Ιστορ. Αρχείο αγωνιστών 1821).
-Παπα-Αλεξίου Αναγνώστης: είναι κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς το Δήμαρχο Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Η αίτηση διαβιβάζεται από το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος. Τιμήθηκε με σιδηρούν αριστείο.
-Παπαλεξίου Νικόλαος: είναι 35 ετών κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται τη χορήγηση αριστείου ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Σακελλαρίου Αλέξανδρος: από το 1822 έως το 1828 πολέμησε υπό τους οπλαρχηγούς Βάσο Μαυροβουνιώτη, Δούκα Φίλωνος κ.ά.. Συμμετείχε στις μάχες: στη Χαλκωμάτα, στο Κρεμμύδι, στο Ναυαρίνο, στην Αράχωβα, στο Δίστομο, στο Χαϊδάρι, στο Κερατσίνι, στον Πειραιά. (Πιστοποιητικό της 7/2/1841 υπό Βάσου Μαυροβουνιώτη και Δούκα Φίλωνος. Γ.Α.Κ. Φάκελλος. Αριστείων Νο 69). Βάσει Πιστοποιητικού πραγματοποιεί αίτηση προς το Δήμαρχο Φαλάρων προκειμένου να του χορηγηθεί αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα Ο Δήμαρχος Φαλάρων Α.Θεοδώρου διαβίβασε την αίτηση στη Διοίκηση Φθιώτιδας. Ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου το 1841 τιμήθηκε με σιδηρούν αριστείο. Το 1844 τιμήθηκε με χαλκούν αριστείο, όπως επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του με α/α 29 στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» (Εικ.1).
-Στυλιδιώτης ή Χατζηβασιλείου Γεώργιος [ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ]: Έλαβε μέρος στις μάχες της Ανατολικής Ρούμελης μαζί με τους Νάκο Πανουργιά, Κοντογιάννη και άλλους. Τέλος με το σώμα του Γ.Καραϊσκάκη διακρίθηκε στις μάχες της Αττικοβοιωτίας το 1826-27. Είναι γραμμένος στον κατάλογο του σώματος Καραϊσκάκη σαν επικεφαλής δυνάμεως 65 ανδρών. (πηγή: Κ.Αβραάμ «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821» σελ. 262).
-Στυλιδιώτης ή Δημητριάδης Λουκάς [ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ]: πολέμησε υπό τους οπλαρχηγούς Νάκο Πανουργιά, Κοντογιάννη και άλλους. Διέπρεψε στην Εκστρατεία του Γ. Καραϊσκάκη το 1826-27. Αναφέρεται στον Κατάλογο του σώματος του Καραϊσκάκη επικεφαλής 40 ανδρών. (πηγή: Κ.Αβραάμ «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821» σελ. 262).
-Σύρος Ιωάννης: είναι κάτοικος Στυλίδας ετών 35. Αιτείται από τη Δημαρχία Φαλάρων τη χορήγηση αριστείου ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα.
-Ταλιαδουρόπουλος Γεώργιος: είναι κάτοικος Στυλίδας, 34 ετών. Αιτείται τη χορήγηση αριστείου για τη συμμετοχή του στον αγώνα.
-Τσάκωνας Γεώργιος: είναι 29 ετών, γεννήθηκε στο χωριό Αγιοβασίλης της Τσακωνίας (Πελοπόννησος) και κατοικεί στη Στυλίδα. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων διαμαρτύρεται γιατί, ενώ υπηρέτησε στον Τακτικό Στρατό από το 1825 έως το 1831 ως Τυμπανιστής, δεν του έχει απονεμηθεί αριστείο. Για το λόγο αυτό αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα. Στις 16 Νοεμβρίου 1840 έγγραφο της «Επί των Στρατιωτικών» Γραμματείας προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας γνωστοποιεί ότι ο Γεώργιος Τσάκωνας εξ Αγίου Βασιλείου έλαβε το σιδηρούν αριστείο. Γι’ αυτό και επιστρέφει τα έγγραφα που πιστοποιούν τη συμβολή του στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, προκειμένου να δοθούν στον ίδιο. Πράγματι του απονεμήθηκε το σιδηρούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη με α/α 65 του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» (Εικ.2).
-Φίλωνος Δούκας: πολέμησε υπό τους οπλαρχηγούς Οδυσσέα Ανδρούτσο, Νικήτα Σταματελόπουλο (Νικηταρά) και Γ. Δυοβουνιώτη στις μάχες: στη Νευρόπολη, στο Τρίκερι, στην Πελοπόννησο, στο Νεόκαστρο, στο Κρεμμύδι, στην Άμπλιανη, στο Καπανδρίτι, στην Ελευσίνα, στο Χαϊδάρι, στη Δόμβραινα, στην Αράχωβα, στο Δίστομο κ.ά.. Πολέμησε επίσης εναντίον τμήματος του στρατού του Δράμαλη: «Το Μάϊο του 1822 έγινε μάχη κοντά στο Τσερνοβίτι με τμήμα της στρατιάς του Δράμαλη, που είχε επικεφαλής τους Τουρκαλβανούς Χατζημουχταραίους. Ο καπετάνιος Φίλων Δούκας τους πολέμησε γενναία και τους συνέλαβε όλους αιχμαλώτους». [πηγή: ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)]. (Έκθεσις στρατιωτικών εκδουλεύσεών του προς την Επιτροπή Ιερού Αγώνος από 15/11/1846. Εθνική Βιβλιοθήκη Ιστορικό Αρχείο αγωνιστών 1821). Το 1842 ως Υπολοχαγός της Βασιλικής φάλαγγας διαμένει μόνιμα στη Στυλίδα Με το βαθμό του Υπολοχαγού της Βασιλικής Φάλαγγος του απονεμήθηκε ο Σταυρός του Σωτήρος (πηγή: ΦΕΚ 4/01-03-1845, σελίδα 1).
-Φίλωνος Γεώργιος Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1809. Πολέμησε υπό διαφόρους οπλαρχηγούς στις μάχες: στο Καστρί Σαλώνων, στην Αράχωβα, στο Δίστομο, στο Χαϊδάρι, στο Σέγγιο Ακροπόλεως, στο Κερατσίνι, στον Ανηφορίτη, στη Θήβα κ.ά.. Η συμμετοχή του στον αγώνα περιγράφεται σε Πιστοποιητικό που υπογράφεται από τους Βάσο Μαυροβουνιώτη, Γ.Κωνσταντίνου, Α.Γ.Λιανόπουλου. Υποβάλλει αναφορά στο Δήμαρχο Φαλάρων Α.Κωνσταντίνου, η οποία διαβιβάζεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος.
-Φράγγου Γεώργιος: είναι 45 ετών και αιτείται τη χορήγηση αριστείου από το Δήμο Φαλάρων για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Πράγματι του απονεμήθηκε το χαλκούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη με α/α 65 του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» (Εικ.2).
-Χρήστου Ευστάθιος: είναι 38 ετών κάτοικος Στυλίδας και αιτείται προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Το αίτημά του διαβιβάζεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος μαζί με το Πιστοποιητικό στρατιωτικών εκδουλεύσεών του, υπογεγραμμένο από διαφόρους οπλαρχηγούς. Το 1844 είναι Υπολοχαγός της Βασιλικής Φάλαγγος (πηγή: ΦΕΚ 29/05-09-1844, σελίδα 23). Στις 19 Ιουλίου 1844 του απονέμεται το αργυρούν αριστείο (Εικ.7).).


ΕΙΚΟΝΕΣ

 Εικ.1: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 1. [Πηγή:ΓΑΚ].


 Εικ.2: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 2. [Πηγή: ΓΑΚ].


 Εικ.3: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 3. [Πηγή: ΓΑΚ].


Εικ.4: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 4. [Πηγή: ΓΑΚ].


 Εικ.5: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 5. [Πηγή: ΓΑΚ].


Εικ.6: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 6. [Πηγή: ΓΑΚ].


 Εικ.7: Η απόφαση χορήγησης αργυρού αριστείου στον Ευστάθιο Χρήστου. [Πηγή: ΓΑΚ].ΠΗΓΕΣ