ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Τσερνοβίτι: «Ενθύμιον στρατού» κατοίκων Παλαιοκερασιάς. Μέρος Β΄


Στο δεύτερο μέρος της δημοσίευσης «Ενθύμιον στρατού» κατοίκων Παλαιοκερασιάς Φθιώτιδας δημοσιεύονται φωτογραφίες, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1940 έως το 1974.
Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Εικ.1αβ με τις φαλαγγίτισσες. Η φωτογραφία ελήφθη σε παρέλαση ή κάποια γιορτή. Τρείς από αυτές κρατούν στα χέρια τους πανέρια με άνθη ενώ μία κρατά ανθοδέσμη. Οι έξι φέρουν στο στήθος τους κορδέλα με ονόματα ελληνικών πόλεων της Βόρεια Ελλάδας διότι η εκδήλωση πραγματοποιούνταν πιθανώς στην Κομοτηνή, από την οποία στάλθηκε η φωτογραφία (από δεξιά: Διδυμότειχον, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολις, Κομοτηνή.). Οι φαλαγγίτισσες ανήκαν στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά.
Ο Γεώργιος Ιωάννου Αρμυριώτης των Εικ.19, 20 είναι γιός του εύζωνα Ιωάννη Αρμυριώτη, ο οποίος συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία με το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων Λαμίας [βλέπε: Εικ.8αβ στην ανάρτηση Η συμμετοχή των κατοίκων του Τσερνοβιτίου (σήμερα Παλαιοκερασιά) στις Εκστρατείες Ουκρανίας και Μικράς Ασίας (1919-1922).]. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Αρμυριώτης της Εικ.30 είναι γιός του Γεωργίου και εγγονός του Ιωάννου. Αν και πρωτότοκος, ονομάσθηκε Κωνσταντίνος στη μνήμη του πεσόντος στη Μικρά Ασία αδερφού του Ιωάννου Κωνσταντίνου Αρμυριώτη (βλέπε προαναφερόμενη ανάρτηση).
Ο μεγάλος αριθμός φωτογραφιών του Γεωργίου Ευαγγέλου Αλεξόπουλου (Εικ.6-17), στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένο το παρόν Ιστολόγιο, οφείλεται στο ότι προέρχονται από το προσωπικό μας αρχείο. 

Ευχαριστούμε θερμά τους κκ. 
1)Αλεξόπουλο Αλέξανδρο του Δημητρίου
2)Καράμπα Γεώργιο του Αποστόλου
3)Καράμπα Ιωάννη του Αποστόλου
4)Χάδο Ελευθέριο του Δημητρίου
για την παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.
ΕΙΚΟΝΕΣ

α
β
Eικ.1αβ: 20/2/40 Κύριον Δημήτριον/
Ανδρέου Χάδον/
Στρατιώτης Χάδος Κων/νος/
ΧΙΙ Συν/κόν τομέα/
Ιον Λόχον Κομοτηνή/
Μήτσο σου Στέλνο για ενθίμιον και/
για παριγοριά μία ικόνα κοριτσιών/
φαλακγίτριες/
γιάσο Μήτσο/.

Eικ.2: Ιωάννης Γεωργίου Κασσιαράς.
1948/
Καστοριά. Eικ.3: Ιωάννης Γεωργίου Κασσιαράς.Eικ.4: Νικόλαος Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος.

                  Eικ.5: Νικόλαος Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος. Eικ.6: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, Βόλος 1951.Eικ.7: Αριστερά ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος.           Eικ.8: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος. Eικ.9: Μπροστά μέσα στον κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς.

Eικ.10: Όρθιος μέσα στον κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς.

     Eικ.11: Ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος στο Μακροχώρι Καστοριάς. Eικ.12: Δεξιά καθήμενος κάτω από το λοχία ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.13: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς.

Eικ.14: Αριστερά όρθιος μέσα σε κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.15: Δεξιά καθήμενος μέσα σε κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.16: Μεσαία σειρά, δεύτερος από δεξιά ελαφρά φωτισμένος, μέσα σε κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.17: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος. Η φωτογραφία προέρχεται από το απολυτήριο στρατού. Eικ.18: Δημήτριος Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος.Eικ.19: Γεώργιος Ιωάννου Αρμυριώτης. Eικ.20: Γεώργιος Ιωάννου Αρμυριώτης. Στο δεξί χέρι φέρει αυτόματο Thompson.
α
β
Eικ.21αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
Ενθημηων/
την 25-2-62/
Κάθε μέρα/
στο στρατό/
ερχέτε ταχιδρόμος/
σε όλους φέρνει/
γράμματα σε εμένα/
όχη όμος/
τη χαρήζω στην/
αδερφή μου, Ευαγγελία/
α
β
Eικ.22αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
Τρεία πολάκηα κάθοντε/
στην πύλη του στρατού/
το ένα λέη ηπομονεί/
το άλλο δυό χρονάκηα/
το τρείτο το εξηπνότερο/
λέη τα βασανάκηα./
Εν Σουφλί τη 15-3-62/
Ενθίμηου στρατού εις 535 ΤΠ/
Στρατ. Καράμπας Ιωάννης/
α
β
Eικ.23αβ: Χρήστος Κωνσταντίνου Κούτρας.
«Δωρίζω την/
φωτογραφία μου εις/
τον Σεβαστό μου Νονό/
διά φράγμα λυσμονίας/
το σώμα και τα κόκαλα/
θα γίνουν όλλα χώμα/
και η φωτογραφία μου/
θα βρίσκεται ακόμα/
τη 7/4/1965
Χ.Κούτρας/
α
β
Eικ.24αβ: Χρήστος Κωνσταντίνου Κούτρας. Στο αριστερό χέρι φέρει αυτόματο Thompson.
Εν Ασημένιο Δηδημοτοίχου/
τη 11/9/65/
Ενθύμιον Στρατού/
χαριζμένο εις τον/
Σεβαστό μου Νουνό/
«Όλλα στον κόσμο που περνούν/
μένουν λυσμονημένα μα/
αυτά που γράφω στο χαρτί/
θα μήνουναι γραμμένα»/
α
β
Eικ.25αβ: Γεώργιος Σεραφείμ Χάδος.
Ενθύμιον 557 ΤΠ/
Σταυρουπόλεως/
Δωρίζετε εις τον θείον/
μου Χάδον Δημήτριον/
Χάδος Γεώργιος/ Eικ.26: Αριστερά Ιωάννης Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος, δεξιά Κωνσταντίνος Δημητρίου Μπαλτάς.
α
β
Eικ.27αβ: Ευάγγελος Ιωάννου Αλεξόπουλος.
Σας στέλνο/
τη φωτογρα/
φία μου για/
να θυμάστε/
εμένα Ετού/
τα τα νιάτα/
τα χρισά που/
επιριτούν εις/
στην Βέρια/
Λαιβαίντις/
Ήρθα στο στρατό/
θα φίγο μαραμαίνος/
γιατί σαφτά τα βάσανα/
Δεν είμουνα μαθεμένος/
δια την/
Μαρίτσα Αναστασίου/
Χάδου. Eικ.28: Ευάγγελος Ιωάννου Αλεξόπουλος.

Eικ.29: Απόστολος Κωνσταντίνου Καρανάσιος. Eικ.30: Δεξιά ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Αρμυριώτης πολυβολητής σε πολυβόλο Browning 0,30. Eικ.31: Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Αλεξόπουλος στην Τρίπολη το 1972. Eικ.32: Κωνσταντίνος Ιωάννου Αλεξόπουλος: Δυνάμεις Πεζοναυτών στο Βόλο το 1973. Eικ.33: Ελευθέριος Δημητρίου Χάδος. Eικ.34: Δεξιά ο Ελευθέριος Δημητρίου Χάδος στην Ορεστιάδα το 1974.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 α
β
Eικ.35αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
μηον Σουφλη 535 ΤΠ/
2.62 τη χαρίζω στη α/
τή μητέρα./
μάναμ και καμάροσε/
χακή το γηό σου Στρατιώτη./
ια στο Σπήτη που θα πας να/
μηλίσης να βρής τη μάνα μου/
τη θερμοχερετίσης. γηάσας/
Ιωα Απ. Καράμπας/

α
β
Eικ.36αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
Τρία πουλάκηα/
κάθονταν στην/
πήλη του στρατόνος./
το ένα λέη ηπομονεί/
το άλλο δυο χρονάκια/
το τρείτο το εξηπνότερο/
λέη τα βασανάκηα/


τη χαρίζω εις την/
Αδερφί μου Ευαγγελία/


Εν Σουφλί τη 29.4.62/
εις το Τ.Π. 535/
Ιω. Καράμπας/

α
β
Eικ.37αβ: Γεώργιος Αποστόλου Καράμπας.
Σέρρε τη 20.5.66/
χαρισμένη στην/
Αδερφύ μου./
Λίτσα γία/
ενθυμιόν/
Στρατού/


ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ


Eικ.1αβ, 23αβ-25αβ, 29, 33, 34: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Ελευθερίου Δημητρίου Χάδου.
Eικ.2-5, 18-20, 26, 27αβ: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Αλεξάνδρου Δημητρίου Αλεξόπουλου.
Eικ.6-17, 28, 30-32: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Σωτήρη Γεωργίου Αλεξόπουλου.
Eικ.21αβ, 22αβ, 35αβ, 36αβ: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Ιωάννου Αποστόλου Καράμπα.
Eικ.37αβ: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Γεωργίου Αποστόλου Καράμπα.

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Τσερνοβίτι: «Ενθύμιον στρατού» κατοίκων Παλαιοκερασιάς. Μέρος Α΄

Ο κ.Ελευθέριος Δ. Χάδος για πολλοστή φορά μας παραχώρησε ευγενώς φωτογραφικό υλικό από το οικογενειακό του αρχείο, τον ευχαριστούμε θερμά. Δημοσιεύονται εδώ φωτογραφίες στρατιωτών κατοίκων της Παλαιοκερασιάς, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν αρχείο του κ.Χάδου. Καλύπτεται χρονικό διάστημα από την εποχή του μεσοπολέμου έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960.
Ορισμένες φωτογραφίες είναι ανυπόγραφες, γι’ αυτό παρατίθενται απλώς, ελπίζοντας σε μελλοντική ταυτοποίηση των εικονιζομένων από συγγενικά τους πρόσωπα.
Προηγούνται τρείς Καρτ Ποστάλ, οι οποίες απεικονίζουν τη Θεσσαλονίκη του μεσοπολέμου. Τις απέστειλε ο Δημήτριος Ανδρέου Χάδος [βλέπε: Δημήτριος Ανδρέου Χάδος: ένας εύζωνας δεκανέας από την Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας (οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Ελευθερίου Δ. Χάδου)] κατά το διάστημα της στρατιωτικής του θητείας στο 42 Σύνταγμα Ευζώνων Λαμίας. Το Σύνταγμα ή κάποιο Τάγμα του είχε μεταβεί στην περιοχή Σιδηροκάστρου το 1938 για αγνώστους για εμάς λόγους.
Ιδιαίτερη ιστορική αξία έχει η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Ζήση (1916-2001;) στην Ισμαηλίγια της Αιγύπτου (Εικ.5αβ). Τεκμηριώνει τη συμμετοχή του στις πολεμικές επιχειρήσεις της Μέσης Ανατολής, στις οποίες, όπως είναι γνωστό, συμμετείχαν και τμήματα του ελληνικού στρατού στο πλευρό των συμμάχων.


ΕΙΚΟΝΕΣ
α
β
Eικ.1αβ: Ενθύμιον Στρατού/
Εν ΤΤ 14 Σιδηρόκαστρον/
Τη 15η Αυγούστου 1938/
Δεκανέας Χάδος Δημήτριοςα
β
Eικ.2αβ:
 Σεβαστέ μου πατέρα/
 Σας στέλνω και/
 μία φωτογραφία/
 της Άποψις της /
 θαλάσσης και της/
 Θεσσαλονίκης για/
 Ενθίμιον αυτής/
 Δεκανέας
 Χάδος Δημήτριος

Κύριον Χάδον/
Αντρέα του Δημητρίου/
Χωρίον Παλεοκερασιά/
Εν Σιδηρόκαστρον τη/ 30/8/38α
β
Eικ.3αβ: Ενθύμιον Στρατού/
Εν ΤΤ 14 Σιδηρόκαστρον/
Τη 20η Ιουλίου 1938/
Δεκανέας Χάδος/
Δημήτριος Χάδος. Eικ.4: Εύζωνας από την Παλαιοκερασιά. Ο εικονιζόμενος μας είναι άγνωστος. Η φωτογραφία είναι του μεσοπολέμου και ο χειμερινός ντουλαμάς που φοράει, δίνει την εντύπωση ότι υπηρέτησε στη Βασιλική Φρουρά (σήμερα Προεδρική Φρουρά).α
β
Eικ.5αβ: Ενθίμιον φοτογραφίας/
Μέσης Ανατολής/
Ιζμαϊλία 12 Αυγούστου/
1945/
Έγυπτος/
Κ.Ζήσης

Eικ.6: Παρασημοφορημένος στρατιώτης, του οποίου αγνοούμε το επώνυμο Το μετάλλιο διακρίνεται στη δεξιά τσέπη του χιτωνίου.α
β
Eικ.7αβ: Δράμα τη 2/11/48/
Δια Δημήτριον Χάδον/
Σου στέλνω τη φοτο-/
φία μπορεί(;) είνε σόμα/
δήχος ψηχή κορμή/
δήχος έμα/
Εξαδελφός σου/
Αγγελής Γιά σο/α
β
Eικ.8αβ: Στρατηότης/
Καρανάσιος Ιωάννης/
Λαβατε κορμή χορι/
ψιχη κα σομα δίχος/
εμα Λαβατε τη φοτο/
γραφία μου για/
να θυμαστε εμεναα
β
Eικ.9αβ: Εν τη Γράμου 28·8·49/
Το δόρο μου ήνε μηκρό/
Μη το περιφρονήσης/
Σου το στέλνο/
Να μη Με αλισμονίσης/
Αγαπητε αξάδερφε Για χαρά/
Σας χεριτό εκ βάθος της καρδι-/
ασμου Ι.Ζήσης.α
β
Eικ.10αβ: Νεάπολη/
Τη 26-5-52/
Στον αγαπητό μου/
Φίλο και γήτονα/
Μήτσο/
με αγάπη ο φίλος σου/
Άγγελος/
Μακριά κί/
αν βρήσκωμε/
όλους σας συλο-/
γίζομε.α
β
Eικ.11αβ: Ενθυμιον/
Χάδος Ιωάννηςα
β
Eικ.12αβ: σου στέλνου το/
Κορμάκιμου στη Μιχανή/
βγαλμένω και αν σκό/
τοθώ στο πόλυμω ενθύμιο/
θα μένω με την Νίκη/
και δόξα Νικητής. Eικ.13: Γεώργιος Καλέτσος(;)α
β
Eικ.14αβ: Εν Τρίπολη τη 21/11/
55/
για δες την/
φωτογραφίαμου τη/
ομορφιά οπού/
έχη να σας/
μηλίση δεν/
πορή γιατή πψιχή/
δεν έχη γιάσο.α
β
Eικ.15αβ: Εν Κεντρικό τη 25,/
5, 56, ενθιμίον την/
στέλνο στον θιομού/
Τη να σεκανό αγαπη μου /
χατιργια δεν περνούν/
μη και τα βασιλόπουλα/
φανταρή περιτούν/
Το σωμάκαι τα κόκκαλα/
θαγινό χωμά καί/
αυτή η φοτογραφιαμου/
θα βρίσκονται ακόμα/
602, Το πρωϊνό(;) μαγιράς/
Τυρ λέσκης/α
β
Eικ.16αβ: Εν Θεσαλονίκη/
τη 1,3,57,/
Στρ. Μπακαλιάνος Χρ./
αφιερωμένη εις την/
Σεβαστήν μου την θεία/
Στον Τήχο να το/
βάλιτη το άτιχο/
κορμί μου να το/
κητούν οι φίλι μου/
και όλη να με/
θυμο(νται)/
για σοα
β
Eικ.17αβ: Λάβε κορμί δίχως ψυχή/
και σώμα δίχως αίμα/
και τη φωτογραφία μου/
για να θυμάσε μένα/
Ενθύμιον στρατού/
Εν τη 10·10·1956/
Β.Παπαϊωάννουα
β
Eικ.18αβ: Χαρισμένη εις στον Κομπά-/
ρο μου για να με θημάται/
πάντοται που βρισκόμασται/
χωρισμένει/
…………………………….
το σώμα και τα/
κόκαλα θα γίνουν όλα/
χώμα και η φωτογραφία/
θα βρίσκεται ακόμα/
Α.Κούτρας/
Εν τη 28/8/60/
Έδεσαα
β
Eικ.19αβ: Απόστολος Καρανάσιος.α
β
Eικ.20αβ: Ενθίμιον Στρατιωτικής/
Ζωής Δορήσκος/
Αλεξανδρουπόλεως/
τη 4-5-66/
Ζωής Δορήσκος/
Αλεξανδρουπόλεως/
τη 4-5-66/
χαρισμένη στον θίω μου/
Δημήτριον Χάδον/
Καρανάσιος Απόστολος./
71η ΕΣΣΟ.α
β
Eικ.21αβ: Ευάγγελος Καρανάσιος.
Ενθίμιον στατού/
Ετος 66.10.2ΠΗΓΗ

Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Ελευθερίου Δημητρίου Χάδου.