ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Κατάλογος γεωργών Δήμου Φαλάρων του 1856. Η περίπτωση της Νίκοβας.

Στην ανάρτηση «Κατάλογος γεωργών Δήμου Φαλάρων του 1856. Η περίπτωση του Τσερνοβιτίου.» παρατέθηκαν ονοματεπώνυμα γεωργών κατοίκων του Τσερνοβιτίου. Ακολουθεί η παράθεση ονοματεπωνύμων 22 γεωργών κατοίκων της Νίκοβας (σήμερα Άνυδρο) (αύξοντες αριθμοί στον κατάλογο 23-44) (Εικ.1). Περιλαμβάνει 14 εγγάμους και 7 αγάμους. Ένας είναι χήρος.
Έγγαμοι είναι οι:
1.Αθανάσιος Νικολάου
2.Δημήτριος Π. Ζέρβας
3.Δημήτριος Σωτηρίου
4.Πανταζής Σύρου
5.Ευστάθιος Μπουραντάς
6.Νικόλαος Καραμήτζου
7.Αντώνιος Νικολάου
8.Αντώνιος Γεωργίου
9.Κώνστας Ν. Καραμήτζου
10.Στάμος Κωνσταντίνου
11.Γεώργιος Καραμήτζου
12.Δημήτριος Μαντζίκος
13.Τριαντάφυλλος Ιωάννου
14.Νικόλαος Παρίσσης
Άγαμοι είναι οι:
1.Γεώργιος Ν. Αποστόλου
2.Ευαγγέλης Τριανταφύλλου
3.Παναγής Νικολάου
4.Βασίλειος Αργυρίου
5.Νικόλαος Αναγ. Καρακατζάνος
6.Δήμος Αθαν. Κασαντρινός
7.Κώνστας Χαλκιάς
Χήρος είναι ο Νικόλαος Ζαφειρίου.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα των γεωργών:
Αρ. Αύξων
Όνομα και Επώνυμον
Ηλικία
Κατοικία αυτού
Αν είναι Ιθαγενής ή πάροικος
Αν είναι έγγαμος ή άγαμος
Παρατηρήσεις
23
Αθανάσιος Νικολάου
30
Νίκοβα
Ιθαγενής
έγγαμος

24
Δημήτριος Π. Ζέρβας
25
»
»
»

25
Δημήτριος Σωτηρίου
28
»
»
»

26
Πανταζής Σύρου
45
»
»
»

27
Ευστάθιος Μπουραντάς
50
»
»
»

28
Γεώργιος Ν. Αποστόλου
26
»
»
άγαμος

29
Νικόλαος Καραμήτζου
50
»
»
έγγαμος

30
Ευαγγέλης Τριανταφύλλου
24
»
»
άγαμος

31
Παναγής Νικολάου
25
»
»
ομοίως

32
Βασίλειος Αργυρίου
24
»
»
ομοίως

33
Αντώνιος Νικολάου
45
»
»
έγγαμος

34
Νικόλαος Αναγ. Καρακατζάνος
24
»
»
άγαμος

35
Αντώνιος Γεωργίου
25
»
»
έγγαμος

36
Κώνστας Ν. Καραμήτζου
26
»
»
»

37
Νικόλαος Ζαφειρίου
55
»
»
χήρος

38
Στάμος Κωνσταντίνου
38
»
»
έγγαμος

39
Δήμος Αθαν. Κασαντρινός
27
»
»
άγαμος

40
Γεώργιος Καραμήτζου
45
»
»
έγγαμος

41
Κώνστας Χαλκιάς
25
»
»
άγαμος

42
Δημήτριος Μαντζίκος
60
»
»
έγγαμος

43
Τριαντάφυλλος Ιωάννου
28
»
»
»

44
Νικόλαος Παρίσσης
47
»
»
»


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Ο Νικόλαος Παρίσσης είναι ο Πάρεδρος της Νίκοβας, όπως διαπιστώνεται από τον Εκλογικό κατάλογο του έτους 1856, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην ανάρτηση «Βουλευτικός κατάλογος του Δήμου Φαλάρων έτους 1856. Οι εκλογείς της Νίκοβας». Ο Δημήτριος Π. Ζέρβας αναφέρεται ως ο ληξίαρχος της Νίκοβας το 1860 (βλέπε: «Ληξίαρχοι επαρχίας Φθιώτιδος του έτους 1860»). Με α/α 39 καταγράφεται ο Δήμος Αθ. Κασαντρινός. Το επίθετό του υποδηλώνει τόπο καταγωγής την Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Προφανώς η οικογένειά του εγκατέλειψε την Κασσάνδρα μετά το «χαλασμό» της από τον αιμοσταγή Μεχμέτ Εμίν πασά, τον επονομαζόμενο Αμπού Λουμπούτ(=ροπαλοφόρος), το Νοέμβριο του 1821 και εγκαταστάθηκε στη Νίκοβα. Ο Δήμος γεννήθηκε το 1829 στη Νίκοβα, οκτώ χρόνια μετά το χαλασμό της Κασσάνδρας.
Β. Στο κατάλογο των γεωργών της Νίκοβας χρησιμοποιούνται αρκετά πατρώνυμα ως επώνυμα με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία εντοπισμού επωνύμων.
Γ. Μία σύγκριση με τον εκλογικό κατάλογο του 1856 εμφανίζει να υπάρχει απόκλιση σε ηλικίες, π.χ. ο Πανταζής Σύρου στον εκλογικό κατάλογο είναι 42 ετών αλλά στον κατάλογο γεωργών 45. Το γεγονός της απόκλισης ηλικιών είναι συνηθισμένο την εποχή αυτή και δικαιολογείται από τις υπάρχουσες δυσκολίες.
Δ. Στον εκλογικό κατάλογο του 1856 γεωργοί δηλώνουν 56 κάτοικοι. Αντίθετα στον κατάλογο γεωργών δηλώνουν γεωργοί μόνο 22. Η μεγάλη απόκλιση πιθανολογείται, είτε λόγω του ότι την εποχή αυτή υπήρχε σύγχυση μεταξύ των επαγγελμάτων γεωργού και ποιμένα, είτε για λόγους αποφυγής της φορολογίας. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στους καταλόγους των γειτονικών χωριών, π.χ. στο Τσερνοβίτι (βλέπε: Κατάλογος γεωργών Δήμου Φαλάρων του 1856. Η περίπτωση του Τσερνοβιτίου).


ΕΙΚΟΝΑ


Εικ.1 Η σελίδα με τα ονοματεπώνυμα των γεωργών κατοίκων της Νίκοβας.


ΠΗΓΗ

[Ευχαριστούμε το διαχειριστή του Ιστολογίου Αρχάνι για την υπόδειξη του καταλόγου των γεωργών].