ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Οδηγός Δήμου Λαμιέων ετών 1925-26

Από τον «Οδηγό της Ελλάδος 1925-1926» αναδημοσιεύεται οδηγός του Δήμου Λαμιέων.
Αναλυτικά το κείμενο του οδηγού έχει ως εξής:

«ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ-ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Πρωτεύουσα. ΛΑΜΙΑ.-Κάτοικοι του Δήμου 11.895. Δήμαρχος Σπυρίδων Αναστασίου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Πάρεδροι 3. Σύμβουλοι τακτικοί 18, αναπληρωματικοί 6. Ανήκει εις την τέως επαρχίαν Φθιώτιδος.
Ο Δήμος Λαμιέων σύγκειται εκ των επομένων οικισμών:
1.ΛΑΜΙΑ (κάτ.11,380). 2.ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ (κ.98). 3.ΚΑΛΥΒΙΑ (κ.108). ΤΑΡΑΤΣΑ (κ.219).
Πρωτεύουσα του Δήμου Λαμιέων είνε η ΛΑΜΙΑ. Κείται υπό τάς Μ υπωρείας της Όθρυος και προς Β του Σπερχειού επί πεδιάδος εκτεινομένης μέχρι του Μαλιακού κόλπου. Κατέστη περίφημος κατά την αρχαιότητα διά την ισχυράν αντίστασιν εναντίον του Αντιπάτρου το 323, οπόταν οι Έλληνες εζήτησαν την αποτίναξιν της Μακεδονικής ηγεμονίας μετά τον θάνατον του Μ.Αλεξάνδρου. Τότε υπερήσπισαν την Λαμίαν Αιολείς και Αθηναίοι υπό τον Αθηναίον στρατηγόν Λεωσθένην, αλλ’ ηττηθέντων τούτων εν Κραννώνι το 322, ετερματίσθη ο Λαμιακός πόλεμος. Η Λαμία, εκαλείτο Ζεϊτούν (Ζητούνι), όπερ δηλοί τουρκιστί ελαίαν, ένεκα των πολλών ελαιών της, είνε αρχαία πόλις πατρίς του Αχιλέως και των Μυρμηδόνων. Άνωθεν αυτής υπάρχει το μεσαιωνικόν φρούριον Ακρολαμία, ού σώζονται ερείπια τειχών. Πρό της ενώσεως της Θεσσαλίας ήτο σημαντική ως μεθόριος έδρα ισχυρού στρατιωτικού σώματος.
Εν τη κάτω πλατεία της πόλεως και προς το Δ μέρος αυτής υπάρχει κενοτάφιον του Αθανασίου Διάκου μετά προτομής και επί της ομωνύμου πλατείας το άγαλμα αυτού. Η πόλις κοσμείται υπό καλών οικοδομών, κανονικών οδών, πλατειών, ναών και διαφόρων Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων. Επίνειον η Στυλίς, απέχουσα δι’ αμάξης 2 ώρας.
Οδοί.-Αβέρωφ, Αγίου Λουκά, Αγ. Νικολάου, Αμαλίας, Αναπαύσεως, Ανδρούτσου, Βύρωνος, Διάκου, Εκκλησιών, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελασσώνος, Ευαγγελιστρίας, Ησαΐου, Θερμοπυλών, Ι.Τσιριμώκου, Καλύβα και Μπακογιάννη, Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη, Κοραή, Λεωνίδου, Λεωσθένους, Λεωφόρος Όθωνος, Λεωφόρος Καποδιστρίου, Μιαούλη, Μουστάκα, Πατρόκλου, Πηλέως, Δήγα Φερραίου, Ροζάκη και Αγγελή, Σατωβριάνδου, Υψηλάντη.
Πανηγύρεις.-Εμπορική, από 23-26 Απριλίου και από 27-31 Αυγούστου.
Πλατείαι.-Διάκου-Ελευθερίας.
Προϊόντα.-Σίτος, καπνός εξαίρετος, ελαίαι, έλαια, δέρματα κατεργασμένα. Προσέτι έχει ακμαιότατον εμπόριον, βιομηχανίαν, εγχωρίων υφασμάτων, ταπήτων, βυρσοδεψίας, οινοπνευματοποιΐας και σαπωνοποιΐας.
Σιδηρόδρομος.-Σταθμός, Κεντρικός της γραμμής Πειραιώς-Θες/νίκης (222,541 χλμ. από Πειραιώς) και της τοπικής αμαξοστοιχίας από Λιανοκλάδι δίς της ημέρας.
Συγκοινωνία.-Μετ’ Αθηνών, διά Σιδηροδρόμου Πειραιώς-Θες/νίκης. –Αγίας Μαρίνας, Σιδηροδρ. –Στυλίδος (επινείου αυτής), δι’ αμαξιτής οδού 2 ώρ. –Αμφίσσης, δι’ αμαξιτής οδού. –Γεφύρας Αλαμάνας, δι’ αμαξιτής οδού καταφύτου εξ αμπελώνων, καπνοφυτειών και οπωροφόρων δένδρων. –Ταράτσας, δι’ αμαξιτής δενδροφύτου οδού. –Υπάτης, δι’ αμαξιτής οδού 5 ώρ. –Καρπενησίου, δι’ αμαξιτής οδού 8 ώρ. –Δομοκού-Φαρσάλων κτλ. Διά Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας. Γραμμαί δι’ αυτοκινήτων λειτουργούσι αι εξής: Λαμία-Καρπενήσιον, Άμφισσα-Ιτέα-Μπράλλος-Δελφοί.
Διοικητικαί Αρχαί.-Νομαρχία, Καπνοκοπτήριον, Μονοπωλ. Αποθ. Οικονομ. Εφορία, Νομοκτηνίατρος, Νομογεωπόνος, Νομομηχανικός, Ταμείον, Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Δικαστικαί Αρχαί.-Πρωτοδικείον, Εισαγγελία Πρωτοδ. Ειρηνοδικείον, Πταισματοδικείον, Συμβολαιογραφεία 5, Υποθηκοφυλακείον, Φυλακαί Σωφρονιστικαί.
Στρατιωτικαί Αρχαί.-Αστυν. Διεύθυνσις, Έδρα Ευζωνικού Συν/γματος, Εφορία Υλικού Πολ. Ιματισμού Αποθ. Πυριτιδαποθήκη, Στρατ. Νοσοκομείον, Στρατώνες, Φρουραρχείον.
Εκκλησία.-Επισκοπή Φθιώτιδος. Επίσκ. Ο Σεβασμ. Ιάκωβος Παπαϊωάννου.
Ναοί.-Άγ. Θεόδ. Άγ. Νικόλ. Δέσποινα, Ευαγγελίστρια (Μητρόπολις). Ιεροκήρυξ, Ιερείς 9.
ΣΗΜ.-Εις την Επισκ. Φθιώτιδος ανήκουν 144 ενορ. Ναοί, 301 εξωκλήσσια και 31 ναοί ιδιωτ. Ιερείς 166.
Εκπαίδευσις.-Γυμνάσιον. Α΄, Β΄ και Γ΄. Ελληνικά Σχολεία (μαθ. 130). Διδασκαλείον Αρρέν. (μαθηταί 500) Α΄ και Β΄. Θηλέων (μαθ. 324).
Τράπεζαι.-Υποκατ. Εθνικής Τραπέζης.
Σύλλογοι.-Αλυτρώτων, Γυμναστικός, Δικηγορικός, Διδασκαλικός, Εμπορικός, Ευρυτάνων, Καπνεμπόρων, Κυνηγετικός, Κτηματικός, Γεωργών, Μουσικός, Σώμα Ελλ. Προσκόπων, Συντεχνίαι και Σωματεία όλων των Επαγγελματικών Τάξεων.
Φιλανθρ. Καταστήματα.-Ελασσώνειον Νοσοκομείον, Πρόεδρ. Ο εκάστοτε Διευθ. Του ΥΠ. Εθνικής Τραπέζης. Μέλη ο εκάστοτε πρόεδρος Πρωτοδικών και ο Δήμαρχος Λαμιέων.
«Μουστάκιον» Ορφανοτροφείον. Πρόεδρος κλπ. Οι αυτοί ως ανωτέρω.
Αγγλο-ιταλική εταιρία «Γοργός».-Διεύθυνσις οδός Πανδρόσου 14 Αθήναι. Τηλ. 175. Εις τον συνοικισμόν Γοργοποτάμου πλησίον Λαμίας η Αγγλο-ιταλική εταιρία ίδρυσε μέγα εργοστάσιον υδροηλεκτρικόν προς παραγωγήν ανθρακασβεστίου (ασετιλίνης) από το 1907.
Ηλεκτρική Εταιρία Λαμίας έδρα εν Λαμία. Κεφ. 390,000 και με αρκετάς εργασίας (όρα Βιοτεχνικάς προόδους του Νομού εις την θέσιν των επαγγελματιών).»


ΠΗΓΗ


Ελληνικός οδηγός, Ιδιοκτησία εταιρείας Κυριέρης-Γιαννόπουλος κ ΣΙΑ, Αθήναι 1920, σελίδες 39-40.