ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019

Ληξίαρχοι επαρχίας Φθιώτιδας του έτους 1860


Με τον τίτλο «ΑΓΓΕΛΙΑΙ Αφορώσαι την δημόσιον υπηρεσίαν» δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 11/21-03-1860 (Εικ.1αβγδ) τα ονοματεπώνυμα των ληξιάρχων και των αναπληρωτών τους των τότε επαρχιών Φθιώτιδος, Δωρίδος και Παρνασσίδος[1].
Ειδικότερα, στην επαρχία Φθιώτιδος διορίσθηκαν οι εξής:
Α) με το Βασιλικό διάταγμα της 8ης Ιανουαρίου 1859 :
Χωριό
Ληξίαρχος
Αναπληρωτής
Τσοπηνλάταις
Γ.Χ. Βαλατσού
Ν.Χ. Βαλατσός
Λειμογάρδι
Κώνστας Φώτου Παλαιός

Δίβρη
Αγγελής Μητρόπουλος
Ευστ.Ι. Πολύζου
Αλαμάνα
Αθ. Ζαρκαδάς
Αναγ. Ρίζου
Καλύβια
Ν.Α. Απόστολος
Αναγ. Ευθυμίου
Βλύχα
Κωνστ. Μπενετόπουλος

Αγία Μαρίνα
Ιω. Μολιώτης

Αυλακίου
Κώνστας Δαμαλάς
Πολυμ. Αναστασίου
Νίκοβα
Δημ. Π. Ζέρβας

Αχινού
Αναστ. Σκουμπουρδής

Τσερβονίτη
Παν. Μπετσιμάς
Α. Μπακογιάννης
Μουσταφάμπεϊ
Αριστ. Αντωνόπουλος

Δρακοπουλιά
Γεωργ. Κούγιας
Αναγ. Αναστασίου
Γαρδικάκι
Π. Βακόπουλος
Ιω. Μανίκας
Δύο Βουνά
Ιω. Ανδριτσόπουλος
Κ. Παπαδόπουλος
Δέλφινον
Κώνστας Φούρλας
Ν. Γιακόπουλος
Κωσταλέξη
Θ. Καρμάλης
Δ. Αλεξόπουλος
Μυξιάταις
Δημ. Πανταζής
Σπύρος Φράγκου
Καράλι
Δημ. Πανταζής

Λάλα
Αναγ. Κοτσογιακόπουλος
Νικολ. Στεριάδης
Βασιλικά
Ν. Παναγιωτόπουλος

Δόθεν Χαμμόγιαννη
Κων. Αμπλιανίτης
Γ. Αλατάς
Καρυά
Κώστας Χαρόπουλος

Χαλήλι
Δημ. Σταμούλης
Κώνστας Σφάκας
Καμπιά
Βασιλ. Μπάμπαλος

Κυριακοχώριον
Ελ. Πλάλας
Αποστ. Μέντσος
Νικολίτσι
Νικολ. Καϊδαντσής

Κολοκυθιά
Καραλιάς Γεωργίου
Βασιλ. Σούφλας
Τσούκα
Αναγ. Παρούσης
Α. Παπαγεωργίου
Β) με το Βασιλικό διάταγμα της 16ης Αυγούστου 1859:
Χωριό
Ληξίαρχος
Αναπληρωτής
Ροβολιάρι
Γούλας Μποής
Ζ. Μπαλωμένος
Μερκάδα
Α. Οικονομίδης
Νικόλ. Μπαλάσκας
Κάψους και Μεγάλος Μαχαλάς
Χ. Δεδούσης
Α. Διπλάρας
Κάψους και Μεσαίος Μαχαλάς
Δ. Πάνετσος
Ιω. Παπακωστάκης
Κάψους και Πέρας Μαχαλάς
Ζάχος Κοστορίζου
Κ. Μηλιαρίτζας
Μουντζοράκι
Νικόλ. Υφαντής

Ζιόψη
Κ. Θεοδοσόπουλος
Ευαγ. Γ. Καλύβας
Σιμνιανί
Χρ. Σιμνιανίτης
Ιω. Καρδοκώστας
Δερβέν Φούρκα

Ν. Αθ. Αλεξόπουλος
Σαρμουσακλή

Ευθ. Παπαϊωάννου
Δάϊτσα

Αθ. Παπασταθόπουλος
Κόμμα

Αθ. Δημογεροντόπουλος
Ταράτσα

Γεωργούλας Ιωάννου
Σούρπη

Νικόλ. Παπανικολάου
Αχιλλείου

Αντ. Παναγιωτίδης
Αχλαδίου

Νικόλ. Ζιάκας
Λογγιτσίου

Δημήτριος Ιωάννου
Νεράϊδα

Στέριος Στρίγκας
Χαμάστα

Αναγ. Διαμαντόπουλος
Ελευθεροχωρίου

Γεώργ. Παπαναστασίου
Παύλιανη

Αθ. Παλαιορήτας
Κομαρίτσιον

Γεώρ. Παπαμίχου
Φραντζή

Αθ. Κολοφωτιάς
Κομποτάδες

Αθ. Γιοτόπουλος
Συκιά

Δημήτ. Χαμαρίτης
Νεοχωρίου

Νικόλ. Αθ. Βλάχος
Πέραν Χομόργιαννη

Ν. Μπρατόπουλος
Καστανιά

Θεόδωρος Ξηροτύρης
Λυχνόν

Β. Σκακάλης
Σμόκοβον

Γεώργ. Παπανδρεόπουλος
Κλόνιον

Αναγ. Παπαδόπουλος
Γυφτοχώριον

Ευστ. Παπαγεωργίου
Μπούφλιανη

Γεώργιος Δ. Ζουλούμης
Σέλιανη

Δήμος Σπανός
Μάκρυσι

Ευαγ. Παπαναστασίου
Λιανοκλάδιον

Αναγ. Κολοκύθας
Αμούρι

Αναγ. Τραγωδάρας
Στύρφακα

Ιωάννης Καπνιάς
Γραμμένη Ράχη

Ιω. Δελημάρας
Αρχανίου

Αναγ. Φλώρος
Πλατυστόμου

Ιω. Καραμπάς
Γιανετσού

Κώνστας Παπαγιαννίδης
Λιτόσελον

Δημ. Καραδήμος
Σκόρλια

Λεϊμόνης
Πουγκάκια

Χαράλ. Ζέρβας
Περίλεφτε

Κ. Καρόπουλος
Πετσιώτα

Αναγ. Τσιγκριστάρας
Παλαιοκάστρου

Νικόλ. Αναστασόπουλος
Χεοχωρίου

Νικόλ. Σκρουνόπουλος

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Στη γραφή ορισμένων χωριών και επωνύμων ληξιάρχων παρατηρούνται λάθη, π.χ. Τσοπηλνάταις αντί Τσοπαλνάτες (Λυγαριά), Τσερβονίτη αντί Τσερνοβίτη (Παλαιοκερασιά), Χαμάστα αντί Δαμάστα, Χαμμόγιαννη αντί Χωμίργιανη Δρακοπουλιά αντί Δρακοσπηλιά, Μπετσιμάς αντί Μπερτσιμάς, Στρίγκας αντί Τρίγκας, κ.ά.. Ωστόσο ο γνώστης της περιοχής μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει τα λανθασμένα με τα ορθά.


ΕΙΚΟΝΕΣ


α.
β.
γ.
δ.
Εικ.1αβγδ. Οι σελίδες του ΦΕΚ 11/21-03-1860 με τα ονοματεπώνυμα των ληξιάρχων, των αναπληρωτών τους και των χωριών διορισμού τους.


ΠΗΓΗ