ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

Φθιώτες και Λοκροί βουλευτές των ετών 1873 έως 1875

Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους σώζεται φάκελος υπό τον τίτλο «Ονομαστικοί κατάλογοι βουλευτών». Στο φάκελο περιέχονται:
Α. δύο υποδείγματα προσκλήσεων προς τους βουλευτές για τη συμμετοχή τους σε συνεδρίαση με ανοιχτή ημέρα και ώρα προσέλευσης:
«Παρακαλούνται οι κ.κ. βουλευταί να συνέλθωσιν αύριον < τρέχοντος μηνός > εν ώρα  Μ εις συνεδρίασιν.
Εν Αθήναις, τη   Μαρτίου 1875
Ο Προσ. Πρόεδρος της Βουλής» (Εικ.1).
Β. ονομαστικοί κατάλογοι δύο περιόδων της Βουλής (27/1/1873-26/4/1874 και 23/6/1874-19/5/1875), οι οποίοι περιέχουν τα ονοματεπώνυμα των 190 βουλευτών[1] των 62 επαρχιών του τότε Ελληνικού Βασιλείου. Οι επαρχίες καταχωρήθηκαν κατά αλφαβητική σειρά. Η επαρχία Φθιώτιδος φέρει αύξοντα αριθμό 60 και οι τέσσερεις βουλευτές της αύξοντες αριθμούς 181-184. Η επαρχία Λοκρίδος φέρει αύξοντα αριθμό 31 και οι δύο βουλευτές της αύξοντες αριθμούς 101 και 102. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί από την έρευνά μας η κομματική ταυτότητα των βουλευτών.

1. Ονομαστικός κατάλογος της περιόδου 27/1/1873-26/4/1874 (Εικ.2)
Αναγράφονται κατά σειρά τα ονοματεπώνυμα των Φθιωτών βουλευτών Θεμιστοκλή Παπακώστα, Ιωάννη Χατζίσκου, Δημητρίου Τσιριμώκου, Κωνσταντίνου Δυοβουνιώτη και των Λοκρών Αριστείδη Ρούκη, Αλεξάνδρου Παππαλουκά. Ειδικότερα:
Ο Θεμιστοκλής Παπακώστας θήτευσε ως πληρεξούσιος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του 1862 εκπροσωπώντας την Παρνασσίδα. Βουλευτής εκλέχτηκε τα χρονικά διαστήματα:
α) 21/3/1868-17/3/1869
β) 26/2/1872-29/11/1872
γ) 27/1/1873-26/4/1874
δ) 23/6/1874-19/5/1875
ε) 7/4/1885-6/11/1886.
Ο Ιωάννης Χατζίσκος εκλέχτηκε βουλευτής τα χρονικά διαστήματα:
α) 26/2/1872-29/11/1872
β) 27/1/1873-26/4/1874.
Ο Δημήτριος Τσιριμώκος (1828-1890) (Εικ.3) εκλέχτηκε βουλευτής τα χρονικά διαστήματα:
α) 26/2/1872-29/11/1872
β) 27/1/1873-26/4/1874.
Το αρχικό όνομα του γενάρχη της οικογενείας Τσιριμώκου ήταν Ζώρης και κατά τα μέσα του 18ου αιώνα από χωριό της Ευρυτανίας, τόπο αρχικής καταγωγής, εγκαταστάθηκε στο Μαυρίλο. Το 1835 οι ληστές αφαίρεσαν όλη την περιουσία της οικογένειας, «περί τας 300.000 τούρκικων χρυσίων» αναγκάζοντάς την να εγκατασταθεί στην Υπάτη. Ο Δημήτριος Τσιριμώκος αποφοίτησε από το Σχολαρχείο και διορίστηκε «αντιγραφεύς» στο Πρωτοδικείο και κατόπιν γραμματέας στο Ειρηνοδικείο. Έγινε γραφέας στη Βουλή και έλαβε το δίπλωμα του δικηγόρου. Το 1863 νυμφεύτηκε την κόρη του Ευάγγελου Κοντογιάννη. Από το 1865 έως το 1875 διετέλεσε βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε φίλος του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και του Θρασύβουλου Ζαΐμη. Μετά το 1875 περιορίστηκε στη δικηγορία λόγω κλονισμού της υγείας του. Απεβίωσε σε ηλικία 62 ετών στη Λαμία. Απέκτησε πέντε παιδιά.
Ο Κωνσταντίνος Δυοβουνιώτης θήτευσε ως πληρεξούσιος στη Β΄ Εθνοσυνέλευση του 1862 εκπροσωπώντας τη Φθιώτιδα. Εκλέχτηκε βουλευτής τα χρονικά διαστήματα:
α) 21/3/1868-17/3/1869
β) 26/2/1872-29/11/1872
γ) 27/1/1873-26/4/1874
δ) 18/7/1875-17/7/1879.
Ο Αριστείδης Ρούκης διετέλεσε βουλευτής τα χρονικά διαστήματα:
α)21/3/1868-17/3/1869
β)26/2/1872-29/11/1872
γ)27/1/1873-26/4/1874
δ)23/6/1874-19/5/1875
ε)18/7/1875-17/7/1879
στ) 23/9/1879-22/10/1881.
Ο Αλκιβιάδης Παππαλουκάς διετέλεσε βουλευτής Λοκρίδος τα χρονικά διαστήματα:
α) 27/1/1873-26/4/1874
β)18/7/1875-17/7/1879
γ)20/12/1881-11/2/1885
και Φθιωτιδοφωκίδος τα χρονικά διαστήματα:
α)4/1/1887-17/8/1890
β)14/10/1890-12/3/1892 (ακυρώθηκε η εκλογή του).

2. Ονομαστικός κατάλογος της περιόδου 23/6/1874-19/5/1875 (Εικ.4)
Αναγράφονται κατά σειρά τα ονοματεπώνυμα των Φθιωτών βουλευτών Λεωνίδα Τράκα, Θεμιστοκλή Παπακώστα, Δημητρίου Τσιριμώκου, Πέτρου Σκουμπουρδή και των Λοκρών Αριστείδη Ρούκη και Δημητρίου Τσαμόπουλου.
Ο Λεωνίδας Τράκας εκλέχτηκε βουλευτής τα χρονικά διαστήματα:
α)23/6/1874-19/5/1875
β)23/9/1879-22/10/1881.
Ο Πέτρος Σκουμπουρδής εκλέχτηκε βουλευτής Φθιώτιδος τα χρονικά διαστήματα:
α) 23/6/1874-19/5/1875,
β)23/9/1879-22/10/1881.
Το χρονικό διάστημα 14/10/1890-12/3/1892 εκλέχθηκε βουλευτής Φθιωτιδοφωκίδος, ακυρώθηκε η εκλογή του όμως επανεκλέχτηκε σε επαναληπτική εκλογή.
Ο Δημήτριος Τσαμόπουλος εκλέχτηκε βουλευτής τα χρονικά διαστήματα:
α)14/5/1865-26/1/1868
β)16/5/1869-28/12/1871
γ)23/6/1874-19/5/1875
δ)23/9/1879-22/10/1881.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
[1] Οι βουλευτικές έδρες κατά τις εκλογές των ετών 1874 και 1875 ήταν 190. Το 1874 πρωθυπουργός παρέμεινε ο Δημήτριος Βούλγαρης, ο επιλεγόμενος «τζουμπές» ενώ το 1875 πρωθυπουργός ανέλαβε ο Αλέξανδρος Κουμουνδούρος.


ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικ.1 Υπόδειγμα πρόσκλησης βουλευτών. [Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αρχειομνήμων].


 
Εικ.2 Ονομαστικός κατάλογος βουλευτών της περιόδου 27/1/1873-26/4/1874. [Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αρχειομνήμων].


Εικ.3 Ο Δημήτριος Τσιριμώκος (1828-1890). [Πηγή: Νίκος Ταξ. Δαβανέλλος, Λαμία τα πρόσωπα (1760-1930), Λαμία 2003, σελίδα 38].Εικ.4 Ονομαστικός κατάλογος βουλευτών της περιόδου 23/6/1874-19/5/1875. [Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αρχειομνήμων].


ΠΗΓΕΣ
-Γενικά Αρχεία του Κράτους: Αρχειομνήμων.