ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Κοινότητες του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος ετών 1925-26. Μέρος Β΄ (Λ-Χ)

Η δημοσίευση του καταλόγου με τις κοινότητες του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος από τον «Οδηγό της Ελλάδος 1925-1926» ολοκληρώνεται με το Β΄ Μέρος (Λ-Χ).
Αναλυτικά το κείμενο του οδηγού έχει ως εξής:

«ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ

116.ΛΑΛΑ (Κ.116).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτ.) 1,15΄ Β της Υπάτης. Εκτ. 12 χ. στρ. Γραμματοδ. μαθ. 50 Ταχ. Τηλεφ.
Παραγωγή.Αραβόσ. 150 χ. κοιλά, καπνά σαρρή α΄ ποιότ. 50 χ. οκ. τριφύλλι 350 χ. οκ.σησάμι, μποστάνια 100 χ. οκ. 1 υδρόμυλος.
Χωρίον ΚΑΡΑΛΙ (κ.39).
………………………………………………………………………………..

117.ΛΑΡΥΜΝΑ (Κ.473).-Απεσπ. εκ του Δ.Λαρύμνης (Λοκρίδος). Κοινώς Καστρί. Από Μαρτίνου 1,50΄. Κείται δεξιά του ομών. Όρμου και εις την θέσιν της αρχαίας Λαρύμνης. Εκ των τειχών και της Ακροπόλεως σώζονται αι βάσεις, εις τάς θέσεις δε «Μοναχού» και «Δένδρα» ευρίσκονται αρχαιότητες καλής τέχνης. Έκτ. 20 χ. στρέμ.
Προϊόντα-Μεταλλεία.Δημητρ. Η Λάρυμνα περιέχουσα μεγάλας εκτάσεις μεταλλείων σιδήρου, χρωμιούχου νικελίου κλπ. Προεκάλεσε το ενδιαφέρον της τε Κυβερνήσεως και των Μεταλλευτικών Εταιρειών, ένεκα του οποίου εψηφίσθη ειδικός νόμος εν τη Βουλή περί εκχωρήσεως αυτών δια δημοπρασίας.
Συγκοινωνία.-Δι’ ατμοπλοίου ιδιοκτήτου ο «Ερμής» της Εταιρίας «Λοκρίς» άπαξ της εβδομάδος, κατά Δευτέραν, εκ Χαλκίδος. Εναέριος σιδηρόδρομος προς μεταφοράν των μεταλλευμάτων.
Μεταλλευτικαί Εταιρίαι.-1).Μεταλλευτ. Εταιρ. «Πτώον». Κεφάλαιον 2,000,000. Εξαγωγή και είδος μεταλλεύματος. Χρωμιούχος σίδηρος. Ετησία εξαγωγή αναλόγως της ζητήσεως περί τάς 100,000 τόννους.
2)Ανώνυμος Μεταλλευτική Εταιρία «Λοκρίς». Κεφάλ. Δρ. 6,000,000. Χρωμιούχος σίδηρος. Ετησία εξαγωγή περίπου 80,000-100,000 τόνν. Νικέλιον περίπου 20,000 τόνν.
3)Εταιρ. Μεταλλ. «Αταλάντης». Διεύθ. εργολαβική. Σιδηρομετάλλευμα.
4)Εταιρ. Τεχνικών «Έργων». Εκμετάλ. Εργολαβική. Νικοσίας, Σεβαστιανός, Βικέντιος.
Δημ. Σχ. Αρρ. Θηλ. Μονοπ. Απ. Ταχ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Μεταλλεύματα ως άνω εκ των μεταλλειοφόρων εκτάσεων περί το όρος «Πτώον». 1 υδρόμυλος, 2 ελαιοτριβεία.
………………………………………………………………………………..

118.ΛΕΙΒΑΝΑΤΑΙΣ (Κ.1776).-Απεσπ. εκ του Δ.Δαφνουσίων (Λοκρίδος), ού ήσαν πρωτεύουσα. Από Λαμίας ώρ. 14 ΒΑ της Αταλάντης 1,30΄ επί της θέσεως του αρχαίου Δαφνούντος. Ειρην. Αταλάντης. Δημ. σχολ. αρρέν. θηλ.
Παραγωγή.-Άριστα δημητριακά 950 χ. οκ. Όσπρια 550 χ. οκ. Κτηνοτροφικά, έλαιον, 5 υδρόμυλοι 1 ελαιοτριβείον, 2 αλευρόμυλοι.
Χωρίον. ΓΟΛΕΜΙ (κ.183) από Λειβανάταις ώρ. 2,15΄ από Αταλάντης 2. Υποδιδασκαλείον.
………………………………………………………………………………..

119.ΛΕΥΚΑΙ (Κ.267).-Απεσπ. εκ του Δ.Θαυμακών (Δομοκού). Από Δομοκού 1, Γραμματ.
………………………………………………………………………………..

120.ΛΕΥΚΑΣ (Κ.528).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). Από Μαυρίλλου ώραι 5, 2 αλευρόμυλοι.
………………………………………………………………………………..

121.ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ (Κ.428).-Απεσπ. εκ του Δ.Αιγιτίου (Δωρίδος).
………………………………………………………………………………..

122.ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (Κ.1381).-Απεσπ. εκ του Δ.Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Κείται εν τη πεδιάδι του Σπερχειού, ώρ 2,30΄ από Λαμίας 4,30΄ από Βαρυμπόμπης, 0,30΄ από της κοίτης του ποταμού, Έκτ. 20 χ. στρεμ. Σταθμός σιδ. Πειραιώς-Θ)λονίκης εις το 222,54 χ. εκ Πειραιώς, οπόθεν άρχεται η προς Στυλίδα διακλάδωσις η διερχομένη διά Λαμίας. Ναοί 2 ιερείς 2, Δημοτ. σχολ. αρρέν. θηλ. μαθ. 200.
Παραγωγή.-Δημητρ. 150 χ. οκ. Όσπρια, τριφύλλι 1 εκατ. οκ. 1 αλευρόμυλος, σήσαμος, καπνά.
Χωρίον ΖΕΛΗ (κ.355) από Λαμίας ώραι 3,30΄.
………………………………………………………………………………..

123.ΛΙΑΠΑΤΑ (Κ.355).-Απεσπ. εκ του Δ.Θερμοπυλών (Λοκρίδος).
………………………………………………………………………………..

124.ΛΙΑΣΚΟΒΟΝ (Κ.365).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). Από Υπάτης ώρ. 2 προς Δ.
………………………………………………………………………………..

125.ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ (Κ.1366).-Απεσπ. εκ του Δ.Αιγιτίου (Δωρίδος), ού ήτο πρωτεύουσα. (Κ.1264).
Το πάλαι πρωτεύουσα των Αποδοτών, γνωστή υπό το όνομα Αιγίτιον, εις αρκετόν από της επιφανείας της θαλάσσης ύψος, αλλά πολίχνη ελάχιστα σημαντική.
Συγκοινωνία. Μετ’ Αμφίσσης 5 ώραι, Ερατεινής δι’ αμαξιτής οδού. Μετά δε των άλλων χωρίων διά βατών οδών. Εκτ. 15 χ. στρεμ. και 70 χ. χέρσα και λειμώνες. Ναοί 2, ιερείς 3. Ελλην. σχολ. αρρέν. θηλ. 180. Ειρ. Δασαρ. Μονοπ. Αποθ. Οικον. Εφ. Συμβολαιογραφ. Σταθ. Αστυνομ. Ταχ. Τηλεγρ.
Παραγωγή. Εις μικράς (55 χ. οκ.) ποσότητας σίτος, κριθή, αραβόσιτος, κτηνοτροφία: σφάγια. Γλεύκος 160 χ. οκ. Έλαιον 130 χ. οκ. Σταφίς 400 χ. ενετ. λίτρ. πατάτες 25 χ. οκ. όσπρια, αμύγδαλα, οπώραι, εσπεριδοειδή, κυψέλαι 300, ελαιοτριβεία 13, μύλοι ιπποκίνητοι 4, «Γεωργ. Συνεταιρισμός». Πανήγυρις εμπορική 25-28 Αυγούστου.
Χωρία.-ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΝ (κ.45), ΧΑΝΙΑ (κ.45) ΣΤΑΝΟΥ (κ.57),
-ΛΙΛΑΙΑ (κ.613), (όρα Αγόριανη Κάτω).
………………………………………………………………………………..

126.ΛΙΤΟΣΕΛΟΝ (Κ.446).-Απεσπ. εκ του Δ.Μακρακώμης (Φθιώτιδος). Από Βαρυμπόμπης 3,30΄. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

127.ΛΟΓΓΙΤΣΙ (Κ.326).-Απεσπ. εκ του Δ.Φαλάρων (Φθιώτιδος).
………………………………………………………………………………..

128.ΛΟΥΤΣΟΒΟΣ (Κ.266).-Απεσπ. εκ του Δ.Υαίας (Δωρίδος). Από Γρανίτσης ώρ. 1,45΄.
………………………………………………………………………………..

129.ΛΥΓΑΡΙΑ (Κ.408).-(Τσοπαλάδες). Απεσπ. εκ του Δ.Λαμιέων (Φθιώτιδος). Από Λαμίας ώρ. 2.
Χωρίον ΔΑΪΤΣΑ (κ.55).
………………………………………………………………………………..

130.ΛΥΚΟΧΩΡΙΟΝ (Κ.376).-Απεσπ. εκ του Δ.Ποτιδανίας (Δωρίδος). Ενταύθα ανήκει και η Μονή «Βαρνακώβης». (κ.23).
………………………………………………………………………………..

131.ΛΥΧΝΟΝ (Κ.233).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). Από Υπάτης ώρ. 1,15΄.
-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ (κ.1288) της Φθιώτιδος. Όρα Βαρυμπόπη.
………………………………………………………………………………..

132.ΜΑΚΡΥΣΙ (Κ.244).-Απεσπ. εκ του Δ.Τολοφώνος (Δωρίδος).
………………………………………………………………………………..

133.ΜΑΚΡΥΣΙ (Κ.602).-Απεσπ. εκ του Δ.Μακρακώμης (Φθιώτιδος). 0,30΄ ανατολικώς της Βαρυμπόμπης. Άφθονα ύδατα, μέγα δάσος διά καταυλισμόν 10 χ. ανδρών. Έκτ. Καλλιεργ. 3 χ. στρέμ. Γραμματοδ. Μαθ. 85. Ταχυδρ. Τηλ.
Παραγωγή.-Σιτηρά 10 χ. κοιλά, καπνά 75 χ. οκ. σταφυλαί 60 χ. οκ.
………………………………………………………………………………..

134.ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΝ (Κ.553).-Απεσπ. εκ του Δ.Αιγιτίου (Δωρίδος). Γραμματοδιδ.
………………………………………………………………………………..

135.ΜΑΛΕΣΣΙΝΑ (Κ.1751).-Απεσπ. εκ του Δ.Λαρύμνης (Λοκρίδος). Από Μαρτίνου ώρ. 2 προς Β. Ναοί 2, Ιερείς 2, Δημ. σχολ. μικτόν. Σταθ. Αστυν. Ταχ. Τηλεφ.
Παραγωγή.-Εκλεκτοί οίνοι, έλαιον, 5 ελαιοτριβεία.
Χωρίον ΜΑΖΙ (κ.182). Μονή Μαλεσίνης (κ.9).
………………………………………………………………………………..

136.ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ (Κ.872).-Απεσπ. εκ του Δ.Ευπαλίου (Δωρίδος). Από Σουλέ ώρ. 2.
Χωρία.-ΟΜΕΡ ΕΦΕΝΤΗ (κ.219), ΜΑΛΑΜΑΤΑ (κ.175), ΧΑΣΑΝΑΓΑ (κ.140), ΧΙΛΙΑΔΟΥ (κ.35).
………………………………………………………………………………..

137.ΜΑΝΕΣΙ (Κ.668).-Απεσπ. εκ του Δ.Ελατείας (Λοκρίδος). Κείται πλησίον αρχ. Φρουρίου παρά την αριστεράν όχθην του Κηφισσού. Από Δραχμανίου 0,45΄, Έκτ. 40 χ. στρέμ. Υποδιδασκ. μαθ. 125.
Χωρίον ΜΙΡΑΛΙ (κ.235). Από Δραχμανίου 1,30΄.
Παραγωγή.-Σιτηρά 185 χ. οκ. Ρεβύθια 20 χ. οκ. αιγοπρόβατα 8,000, 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

138.ΜΑΝΤΑΣΙΑ (Κ.455).-Απεσπ. εκ του Δ.Μελιταίας (Δομοκού). Από Αβαρίτσης ώρ. 2,15΄. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

139.ΜΑΝΤΕΤΣΙ (Κ.269).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). Από Υπάτης ώρ. 3. 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

140.ΜΑΡΓΙΟΛΑΤΑ (Κ.464).-Απεσπ. εκ του Δ.Δωριέων (Παρνασσίδος). Από Γραβιάς ώρ. 1, και 7,30 ΒΑ της Αμφίσσης. Γραμματ.
Παραγωγή.-Κτηνοτροφικά.
………………………………………………………………………………..

141.ΜΑΡΑΖΑ (Κ.448).-Απεσπ. εκ του Δ.Τολοφώνος (Δωρίδος).
………………………………………………………………………………..

142.ΜΑΡΤΙΝΟΝ (Κ.2145).-Απεσπ. εκ του Δ.Λαρύμνης (Λοκρίδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Κείται επί καλής τοποθεσίας, αλλά στερείται ποσίμου ύδατος. ΒΑ αυτού ευρέθησαν αρχαίοι τάφοι. Από Λαμίας ώρ. 22,30΄. Από Θερμοπυλών 72 χλμ. Από Αταλάντης 5,30΄. Από Μονής Μαλεσίνης 1,30΄. Δημοτ. σχολ. αρρ. θηλ. μαθ. 200. Αστυν. Σταθ. Ειρηνοδικείον Αταλάντης. Ταχυδρ. Τηλεφ.
Παραγωγή.-Δημητριακά, έλαιον, οίνος, κτηνοτροφικά, αιγοπρόβατα 45 χ. κεφ. 1 ελαιοτριβείον, 1 υδρόμυλος. Παρά το Λούτσι εγκαταστάσεις Μεταλ. Εταιρ. «Λοκρίς». «Γεωργικός Συναιτερισμός».
Χωρία.-ΛΟΥΤΣΙ (κ.200), ΠΡΟΣΚΥΝΑ (κ.110) από Μαρτίνου ώρ. 2, εντός της μεταξύ Μαρτίνου και Οπουντίου κόλπου κοιλάδος. Αφθονία υδάτων. Μεταλλεία σιδήρου (Εταιρία Μεταλλ. «Αταλάντης»), ΠΥΡΓΟΣ (κ.230).
………………………………………………………………………………..

143.ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ (Κ.889).-Απεσπ. εκ του Δ.Καλλιέων (Παρνασσίδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Από Αμφίσσης ώρ. 11, από Γραβιάς 7, παρά τάς ΝΑ υπωρείας της Οίτης. Έκτ. 100 τετρ. χιλιόμ. Ναός Άγ. Νικόλαος. Δημοτ. σχολ. αρρ. θηλ. μαθ. 170. Αστυν. Σταθ. Ειρηνοδικείον (θερινή έδρα). Ταχ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Κτηνοτροφικά, αιγοπρόβατα 9,500, βόες 250, σιτηρά 200 χ. οκ., όσπρια 10 χ. οκ., πατάτες 35 χ. οκ. Με υπέρ 8 ανεμομ.
………………………………………………………………………………..

144.ΜΑΥΡΙΛΛΟΝ (Κ.397).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Από Λαμίας ώρ. 12,30΄, από Βαρυμπόπης 6,30΄ επί των Α. υπωρειών του Τυμφρηστού, ού η κορυφή καλείται Μαυρίλλον, εξ ού έλαβε το όνομα. Ειρηνοδικείον Μακρακώμης (Βαρυμπόπης).
Παραγωγή.-Δημητριακ., όσπρια, κτηνοτροφικά. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

145.ΜΕΓΑΛ. ΚΑΨΑ (Κ.361).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). Από Μαυρίλου ώρ. 1,30΄. Ταχυδρ. Τηλεφ.
-ΜΕΛΙΤΑΙΑ. Όρα Αβαρίτσα.
………………………………………………………………………………..

146.ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ (Κ.1447).-Απεσπ. εκ του Δ.Θερμοπυλών (Λοκρίδος). 2 ώρ. Νότ. του Μώλου. Φρούριον Φραγκικής εποχής. Ναός 1. Ιερείς 3. Δημοτ. σχολ. αρρ. θηλ. Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Σιτηρά κατά στρέμ. 60 οκ. Αιγοπρόβατα 5 χ. κεφ. Βόες 300. 2 υδρόμυλοι.
Χωρία.-ΚΑΡΑΒΙΔΙΑ (κ.240). Από Μώλου ώρ. 1,30΄. 2 υδρόμυλοι, και ΚΑΤΜΑΤΑ (κ.253). Από Μώλου ώρ. 2. Υπό το όρος Καλίδρομον.
………………………………………………………………………………..

147.ΜΕΞΙΑΤΑΙΣ (Κ.907).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). Από Υπάτης ώρ. 1,30΄ προς Α. Έκτ. 10 χ. στρεμ. Μονή «Προδρόμου». Δημοτ. σχολ. μικτόν μαθ. 150. Αστυν. Σταθ. Ταχυδρ.
Παραγωγή.-Καπνά Σαρρή  80 χ. οκ. τυρός, βούτυρον, 5 χ. αιγοπρόβατα. 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

148.ΜΕΡΚΑΔΑ (Κ.457).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος) ώρ. 1,30΄ ΝΑ του Μαυρίλλου.
………………………………………………………………………………..

149.ΜΕΣΑΙΑ ΚΑΨΑ (Κ.182).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). Από Μαυρίλου ώρ. 2.
………………………………………………………………………………..

150.ΜΗΛΗΑ (Κ.372).-Απεσπ. εκ του Δ.Τολοφώνος (Δωρίδος).
………………………………………………………………………………..

151.ΜΟΔΙΟΝ (Κ.749).-Απεσπ. εκ του Δ.Τιθορέας (Λοκρίδος). Από Βελίτσης ώρ. 1,30΄ από Δραχμανίου 2,15΄. Προς Β τούτου κείται η ιστορική θέσις «Φοντάνα» ένθα ενίκησαν ο Ανδρούτσος και ο Γούρας τους Τούρκους. Ίχνη Πελασγ. Τειχών. Έκτ. 352 τετρ. Χλμ. Υποδιδασκ. μαθ. 100.
Παραγωγή. Βάμβαξ 4 χ. οκ. σιτηρά 250 χ. οκ. καπνά 35 χ. οκ. αιγοπρόβατα 6,000 μεγάλα ζώα 450, κυψέλαι μελισσών, 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

152.ΜΟΣΚΟΧΩΡΙ (Κ.719).-Απεσπ. εκ του Δ.Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος), ού ήτο θερινή πρωτεύουσα. Από Λαμίας 2,20΄ από Αλπόσπητα 0,45΄. Εντός πεδινής εκτάσεως ελώδους αλλά καταφύτου από ιτέας, αιγείρους, πτελέας, μηλέας κλπ, Έκτ. 2 χ. στρεμ. Ναοί Αγία Παρασκευή, Αγία Κυριακή ιερείς 2, δημ. σχολ. αστυν. σταθμ.
Παραγωγή.- Σιτηρά, πρόβ. 5,000 αγελάδες 500.
………………………………………………………………………………..

153.ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ ΑΝΩ (Κ.810).-Απεσπ. εκ του Δ.Καλλιέων (Παρνασσίδος). Από Μαυρολιθαρίου ώρ. 0,30΄ ΝΔ. Έκτ. 10 χ. στρεμ. Δημ. σχολ. αρ. θηλ. μαθ. 100. Σταθ. Αστυν. Τηλεφ. Ταχ.
Παραγωγή.- 7,000 αιγοπρόβατα, δημητριακά, όσπρια, οπώραι.
………………………………………………………………………………..

154.ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ ΚΑΤΩ (Κ.302).-Απεσπ. εκ του Δ.Καλλιέων (Παρνασσίδος). Από Μαυρολιθαρίου ώρ. 3. Δημ. σχολ. μικτόν.
Παραγωγή.-Κτηνοτροφικά.
-ΜΟΥΣΤΑΦΑΜΠΕΗ (Κ.652).
-Απεσπ. εκ του Δ.Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος). Από Αλπόσπητα 1,30΄, από Μοσκοχώρι 0,30΄. Δημοτ. σχολ. μικτόν. 1 αλευρόμυλ. Μετωνομάσθη Ηράκλεια (όπου βλέπε).
Χωρία.-ΔΑΜΑΣΤΑ (κ.292). Από Αλπόσπητα 2,45΄, από Μοσκοχώρι 2. Εν μέσω εκτεταμένων αμπελώνων, 1 αλευρομ. Μονή (κ.14).
ΣΗΜ.-1 ώρ. Β τούτου εύρηται η Γέφυρα της «Αλαμάνας» επί του Σπερχειού όπου εθαυματούργησεν ο Αθ. Διάκος.
………………………………………………………………………………..

155.ΜΠΕΚΙ (Κ.406).-Απεσπ. εκ του Δ.Λαμιέων (Φθιώτιδος). Από Λαμίας 1,30΄.
………………………………………………………………………………..

156.ΜΠΕΛΕΣΙ (Κ.304).-Απεσπ. εκ του Δ.Ελατείας (Λοκρίδος). Από ταύτης ώρ. 2.
………………………………………………………………………………..

157.ΜΠΕΣΧΕΝΙ (Κ.797).-Απεσπ. εκ του Δ.Ελατείας (Λοκρίδος). Από Δραχμανίου ώρ. 2 προς Ν. Υποδιδασκαλ. Μαθ. 100, Ταχυδρ. Αγρ.
Παραγωγή.-Σίτος 15 χ. οκ. καπνά, όσπρια, αιγοπρόβατα 5000.
Χωρίον ΚΡΑΒΑΣΑΡΑΣ (κ.178), από Δραχμανίου 1,35΄, Γραμματοδ.
………………………………………………………………………………..

158.ΜΠΡΑΛΛΟΣ (Κ.736).-Απεσπ. εκ του Δ.Δωριέων (Παρνασσίδος). Από Γραβιάς 2,15΄, Αμφίσσης 8,45΄, Δελφών 6,30΄, Θερμοπυλών 4 ώρ. δι’ αμαξιτών οδών. Συγκοινωνία δι’ αυτοκινήτων Μπράλλου-Ιτέας-Αμφίσσης-Δελφοί. Έκτ. 30 χ. στρ. Σταθ. Σιδηρ. Πειραιώς-Θεσ)νίκης (διεθνούς), εις το 194,3 χλμ. Είνε ο σπουδαιότερος Σιδ. Σταθ. Εν Ελλάδι υπό έποψιν μεγάλων τεχνικών έργων. Εντεύθεν η γραμμή προχωρεί βορείως διερχομένη σήραγγα μήκους 2110 μέτρων. Μετά την έξοδον ταύτης εύρηται η «Γέφυρα Μπράλλου» μήκους 330 μέτρ. Κατόπιν η γραμμή ακολουθούσα τάς υπωρείας του Καλλιδρόμου, διέρχεται νέας σήραγγας και μικροτέρας γεφύρας και καταλήγει εις Λιανοκλάδι. Ναοί Άγ. Νικόλαος, Άγ. Παντελεήμων, Ιερείς 2. Δημ. σχολ. μικτόν, μαθ. 90. Τηλεφ.
Παραγωγή.-Σιτηρά 80 χ. οκ. όσπρια 20 χ. οκ. καπνά 20 χ. οκ. οίνος 60 χ. οκ.
………………………………………………………………………………..

159.ΜΠΡΟΥΦΛΙΑΝΗ (Κ.691).-Απεσπ. εκ του Δ.Σπερχειάδος (Φθιώτιδος) ώρ. 1,30΄ ΝΔ της Σπερχειάδος. Δημ. σχολ. μικτόν.
Παραγωγή.-Σιτηρά 6500 κοιλά, καπνά 20 χ. οκ. αιγοπρόβ. 5 χ. κ.
………………………………………………………………………………..

160.ΜΟΛΟΥ (Κ.471).-Απεσπ. εκ του Δ.Κρεμαστής Λαρίσσης (Φθιώτιδος), 1,15΄ ΝΔ του Γαρδικίου.
………………………………………………………………………………..

161.ΜΩΛΟΣ (Κ.1482).-Απεσπ. εκ του Δ.Θερμοπυλών (Λοκρίδος), ού ήτο πρωτεύουσα ΒΔ της Αταλάντης. Πυρσός σταθερού πρασίνου φωτός εν τω λιμένι.
Συγκοινωνία. Μετά Λαμίας μέσω Στυλίδος διά πλοιαρίων και εντεύθεν δι’ αμάξης. Εις Στενά Θερμοπυλών ώραι 2, γέφυραν Αλαμάνας 0,20΄μέχρι Μαρτίνου 70 χλμ. Ελλην. σχολ. δημ. σχολ. αρρ. θηλ. μαθ. 200. Ειρην. Δασαρχ. Πταισμ. Συμβολαιογ. Ταχ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Δημητριακά 400 χ. οκ. οίνοι 180 χιλ. οκ. σανός 50 χ. οκ. έλαιον 250 χ. οκ. ελαίαι 550 χ. οκ. πεπόνια 20 χ. οκ. 2 ελαιοτριβ. 3 αλευρόμυλοι.
ΣΗΜ. Παρά τάς αρχαίας Θερμοπύλας αναβλύζουσι θερμαί πηγαί, ένθα υπάρχουσι λουτήρες και δωμάτια προς ενοικίασιν.
………………………………………………………………………………..

162.ΝΕΑ ή ΑΝΩ ΠΕΛΛΑ ή ΠΕΛΛΗ (Κ.41).-Απεσπ. εκ του Δ.Νέας Πέλλης (Φθιώτιδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Είνε αποικία Μακεδόνων. Από Αταλάντης 1,15΄ ΒΔ. Υποδιδασκαλείον, Ειρηνοδικ. Αταλάντης, 2 ελαιοτριβεία.
Χωρίον. ΟΡΜΟΣ Κάτω Πέλλης (κ.20).
………………………………………………………………………………..

163.ΝΕΟΧΩΡΙ (Κ.490).-Απεσπ. εκ του Δ.Μελιταίας (Δομοκού). Από Μελιταίας (Αβαρίτσης) 1,30΄. Εκτ. 500 χ. στρεμ. Δημ. σχολ. μικτόν μαθ. 30.
Παραγωγή.-Δημητριακά 100 χ. οκ. όσπρια 2 χ. οκ. 1 αλευρόμ.
………………………………………………………………………………..

164.ΝΕΟΧΩΡΙ (Κ.199).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). 4 ώρας ΝΑ της Υπάτης. Υπέρκειται η βραχώδης κορυφή της Οίτης «Αετός», όπου 2 χ. Τούρκοι υπέστησαν πανολεθρίαν υπό του Γούρα και Σκαλτσά. Εκτ. 60 χ. στρεμ.
Παραγωγή.-Σιτηρά, όσπρια, αιγοπρόβατα 15 χ. τυρός, βούτυρον, έρια, κυψέλλαι 25.
………………………………………………………………………………..

165.ΝΕΟΧΩΡΙ (Κ.260).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). 4 ώρας Β του Μαυρίλου. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

166.ΝΕΡΑΪΔΑ (Κ.329).-Απεσπ. εκ του Δ.Φαλάρων (Φθιώτιδος). Από Στυλίδος ώραι 2.
………………………………………………………………………………..

167.ΝΙΚΟΒΑ (Κ.499).-Απεσπ. εκ του Δ.Φαλάρων (Φθιώτιδος). Από Στυλίδος ώραι 2.
………………………………………………………………………………..

168.ΝΙΚΟΛΙΤΣΙ (Κ.197).-Απεσπ. εκ του Δ.Ομιλαίων (Φθιώτιδος) από Γαρδικίου ώραι 3. 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

169.ΝΟΥΤΣΟΜΒΡΟΣ (Κ.346).-Απεσπ. εκ του Δ.Βωμέας (Δωρίδος). Από Αρτοτίνης ώραι 2.
-ΞΥΝΙΑΣ (Κ.930).-Απεσπ. εκ του Δ.Ξυνιάδος Επαρ. (Δομοκού).
Χωρία.-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (κ.179) ΑΛΧΑΝΙ Άνω και Κάτω (κ.62), ΖΑΠΑΝΤΙ (κ.51), ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ (κ.182), Νέον ΜΑΚΡΥΣΙ (κ.62). Ορα Δαουκλή.
………………………………………………………………………………..

170.ΞΥΛΙΚΟΙ (Κ.358).-Απεσπ. εκ του Δ.Δρυμίας (Λοκρίδος). Από Δαδίου ώραι 2, Υποδιδασκαλείον, 1 Υδρόμυλος,
………………………………………………………………………………..

171.ΟΖΕΡΟΣ (Κ.267).-Απεσπ. εκ του Δ.Ξυνιάδος (Δομοκού). Από Ομβριακής ώρ. 2,15΄.
………………………………………………………………………………..

172.ΟΜΒΡΙΑΚΗ (Κ.1251).-Απεσπ. εκ του Δ.Ξυνιάδος (Δομοκού), ού ήτο πρωτεύουσα. Από Δομοκού ώρ. 1,10΄, από Λαμίας 5, προς Β της λίμνης Νεζερού (Ξυνιάδος) επί γραφικής θέσεως. Εκτ. 36 χ. στρεμ. Από Σιδ. Δερελή ώρ. 1,30΄. Μονή Άγ. Αθανάσιος απέχουσα 1)4, (κ.2). Δημοτ. σχολ. αρρ., θηλ. μαθ. 160. Ειρηνοδικείον Δομοκού. Αστυν. Σταθ. Ταχυδρ. Τηλεγρ. Τηλεφ.
Παραγωγή.-Σιτηρά 850 χ. οκ., ρεβύθια 8 χ. οκ., καπνά 35 χ. οκ., οίνοι 450 χ. οκ., κτηνοτροφικά.
Χωρίον ΠΑΝΑΓΙΑ (κ.136), Από Δομοκού ώρ. 2.
………………………………………………………………………………..

173.ΠΑΛΗΟΒΡΑΧΑ (Κ.1042).-Απεσπ. εκ του Δ.Σπερχειάδος (Φθιώτιδος), ώρ. 1,30΄ προς Δ της Σπερχειάδος, Δημοτ. σχολ. αρρ., θηλ. μαθ. 200. Τηλεφ.
Παραγωγή.-Σιτηρά 25 χ. οκ. Τριφύλλι 150 χ. οκ. σταφυλαί 500 χ. οκ., καπνά 60 χ. οκ. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

174.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ (Κ.522).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος), 3 ώρ. προς Α του Μαυρίλου.
………………………………………………………………………………..

175.ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΝ (Κ.921).-Απεσπ. εκ του Δ.Κροκυλίου (Δωρίδος), ού ήτο πρωτεύουσα χειμερινή. Επί των υπωρειών του όρους Παναγίας. Από Αμφίσσης ώρ, 11,30΄, Πενταγιών 1,35΄, Αρτοτίνης 5,35΄. Μετωνομάσθη Κροκύλιον. Ελλην. σχολ. Δημοτ. σχολ. αρρ. θηλ. Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Σιτηρά εις μικράν ποσότητα.
………………………………………………………………………………..

176.ΠΑΛΑΙΟΑΞΑΡΙΟΝ Άνω (Κ.637).-Απεσπ. εκ του Δ.Ποτιδανείας (Παρνασσίδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Από Αμφίσσης ώρ, 10, Βιτρινίτσης ώρ. 6. Συμβολαιογραφείον, Υποθηκοφυλ. Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.- Μκρά ποσότης σιτηρών, αιγοπρόβατα 4000.
………………………………………………………………………………..

177.ΠΑΛΑΙΟΑΞΑΡΙΟΝ Κάτω (Κ.402).-Απεσπ. εκ του Δ.Ποτιδανείας (Παρνασσίδος). προς Δ. του Άνω Παλαιοαξαρίου. Σιδηρά γέφυρα επί του ποταμού Ηλαίθου (Μόρνου) εις απόστασιν 0,40΄. Από Αμφίσσης 10,15΄, Βιτρινίτσης 6,30΄, Άνω Παλαιοαξαρίου 0,30΄. Γραμματοδ.
………………………………………………………………………………..

178.ΠΑΛΑΜΑΣ (Κ.605).-Απεσπ. εκ του Δ.Μελιταίας (Δομοκού). Από Αβαρίτσης 1,30΄, Δημ. σχολ. μικτόν, Ταχ. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

179.ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (Κ.665).-Απεσπ. εκ του Δ.Δωριέων (Παρνασσίδος). Από Γραβιάς 2,30΄.
Παραγωγή.-Δημητριακά και βάμβαξ.
-ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.528) (Όρα Δρέμισα).
………………………………………………………………………………..

180.ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Κ.1164).-Απεσπ. εκ του Δ.Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος). Από Αλπόσπιτα 4,30΄ Μοσκοχώρι 4,45΄προς τα ΝΔ. Εκτ. 50 τετρ. χλμ. Δημ. σχολ. αρρ. θηλ. μαθ. 160 Ταχυδρ.
Παραγωγή.-Όσπρια, σιτηρά, αιγοπρόβατα 7000, 2 υδρόμυλοι.
Χωρίον ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΑ (κ.163).
………………………………………………………………………………..

181.ΠΑΥΛΟΥ (Κ.1105).-Απεσπ. εκ του Δ.Λαρύμνης (Λοκρίδος). 3,15΄ ΝΔ του Μαρτίνου εντός ευφόρου πεδιάδος, όπου και αρκεταί αρχαιότητες μετρίας τέχνης. Μέχρι Σκριπούς ώρ. 2,30΄Λεβαδείας 4,30΄. Δημ. σχ. αρρ. θηλ. μαθ. 150, Στ. Αστ. Ταχυδρ.
Παραγωγή.-Σίτος 150 χ. οκ., οίνος 20 χ. οκ. αιγοπρόβατα 9000, Γεωργικός Σύλλογος.
………………………………………………………………………………..

182.ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ (Κ.900).-Απεσπ. εκ του Δ.Κροκυλίου (Δωρίδος), ού ήτο πρωτεύουσα θερινή. Από Παλαιοκατούνου 1,35΄επί γραφικής τοποθεσίας αφθονούσης υδάτων. Ειρηνοδ. Στ. Αστ. Συμβολαιογρ. Υποθηκοφ. Δημοτ. σχ. αρρένων θηλέων.
Παραγωγή.-Οίνος 250 χ. οκ., αιγοπρόβατα 5000.
………………………………………………………………………………..

183.ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ (Κ.697).-Απεσπ. εκ του Δ.Μυονίας (Παρνασσίδος). Από Αγίας Ευθυμίας 2,30΄πρός Νότον. Επί του λόφου της Παναγίας έπεσαν μαχόμενοι το 1821 πλείστοι εκεί Έλληνες. Εις δε την θέσιν Παλάτια ή Λεμπέτι (187) είχεν ταφεί ο Αρματωλός Αστραπόγιαννος. Δημ. σχολ. μικτόν, μαθ. 90.
Παραγωγή.-Σιτηρά 250 χ. οκ., οίνος 30 χ. οκ., κτηνοτροφικά εκλεκτά, αιγοπρόβ. 5 χ. βόες 300.
………………………………………………………………………………..

184.ΠΕΡΑ ΚΑΨΗ (Κ.598).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). Από Μαυρίλλου ώρ. 3.
………………………………………………………………………………..

185.ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ (Κ.165).-Απεσπ. εκ του Δ.Ποτιδανείας (Παρνασσίδος).
………………………………………………………………………………..

186.ΠΑΡΙΛΕΦΤΟΝ (Κ.253).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). Από Μαυρίλλου ώρ. 3.
………………………………………………………………………………..

187.ΠΙΤΣΙΩΤΑ (Κ.253).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). Από Μαυρίλλου ώρ. 3,30΄.
………………………………………………………………………………..

188.ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΝ (Κ.617).-Απεσπ. εκ του Δ.Μακρακώμης (Φθιώτιδος), 1 ώρ. προς Β της Βαρυμπόπης. Ψυχρά ιαματικά λουτρά κατά νευραλγιών. Γραμματοδ. Σταθ. Αστ. 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

189.ΠΛΕΣΣΑ (Κ.854).-Απεσπ. εκ του Δ.Τολοφώνος (Δωρίδος). Από Βιτρινίτσης 2,30΄. Έκτ. 35 χ. στρέμ. Δημ. σχολ. αρρ. διτάξ. μαθ. 125. Ταχ. Τηλεφ.
Παραγωγή.-Σιτηρά, αιγοπρόβατ. 15000, αλεστική πετρελαιομηχανή.
………………………………………………………………………………..

190.ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Κ.713).-Απεσπ. εκ του Δ.Τυμφρηστού (Φθιώτιδος). Από Μαυρίλλου ώρ. 5.
Χωρία.- ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (κ.225), από Μαυρίλλου ώρ. 5. Και ΠΙΤΣΙΟΝ (κ.105).
………………………………………………………………………………..

191.ΠΟΥΡΝΑΡΙ (Κ.535).-Απεσπ. εκ του Δ.Θαυμακών (Δομοκού). Από Δομοκού ώρ. 1. Γραμματοδιδ. 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

192.ΡΑΧΑΙΣ (Κ.933).-Απεσπ. εκ του Δ.Κρεμαστής Λαρίσσης (Φθιώτιδος). Από Γαρδικίου ώρ. 2. Εκτ. 35 χ. στρεμ. Συγκοινωνία διά βενζινακάτων. Δημοτ. σχολ. μικτόν μαθ. 100. Τηλεφ.
Παραγωγή.-Σιτηρά 300 χ. οκ., κρόμμυα 80 χ. οκ., Σισάμι 10 χ. οκ., καπνά 20 χ. οκ., γλεύκος 25 χ. οκ., έλαιον 150 χ. οκ., αιγοπρόβατα 50 χ. κεφ., τυρός 10 χ. οκ., 3 ελαιοτριβεία.
………………………………………………………………………………..

193.ΡΕΓΓΙΝΗ (Κ.1020).-Απεσπ. εκ του Δ.Θρονίου (Λοκρίδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Από Λαμίας ώρ. 8,30΄, από Μώλου 3, μεταξύ των ορέων Καλλιδρόμου και Επικνημίδος. Δημοτ. σχολ. μικτόν. Ειρηνοδικείον Θερμοπυλών. 1 υδρόμυλος.
Χωρία.-ΚΑΘΑΡΑΙΣ (κ.108) και ΧΑΡΜΑ (κ.140).
………………………………………………………………………………..

194.ΡΕΝΤΖΕΡΙ (Κ.382).-Απεσπ. εκ του Δ.Θερμοπυλών (Λοκρίδος). Από Μώλου 2,30΄, Γραμματοδιδ. 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

195.ΡΟΒΟΛΙΑΡΟΣ (Κ.892).-Απεσπ. εκ του Δ.Μακρακώμης (Φθιώτιδος). 5 ώρ. βορείως της Βαρυμπόπης. Έκτ. 15 χ. στρεμ. Γραμματοδιδ. μαθ. 85. Αγρ. Ταχ.
Παραγωγή.-Σίτος 5 χ. κοιλά, όσπρια, οίνοι 50 χ. οκ., αιγοπρόβατα 5,000, 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

196.ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΛΙ (Κ.608).-Απεσπ. εκ του Δ.Λαμιέων (Φθιώτιδος). Έκτ. 12 χ. στρεμ. Δημοτ. σχολ. μικτόν μαθ. 95.
Παραγωγή.-Σιτηρά 400 χ. οκ., καπνά 30 χ. οκ., όσπρια 5 χ. οκ.
………………………………………………………………………………..

197.ΣΕΒΕΝΙΚΟΣ (Κ.342).-Απεσπ. εκ του Δ.Αιγιτίου (Δωρίδος). Από Αρτοτίνης ώρ. 4.
………………………………………………………………………………..

198.ΣΕΛΙΑΝΗ (Κ.1149).-Απεσπ. εκ του Δ.Ομιλαίων (Φθιώτιδος). Από Γαρδικίου ώρ. 5, Σπερχειάδος 5, Υπάτης 6. Εκτ. 16 χ. στρ. Δημ. σχ. μικτόν μαθ. 150.
Παραγωγή.-Σιτηρά 300 χ. οκ., αίγες 5 χ., βόες 250, κυψέλαι 160. 1 αλευρόμυλος, 1 υδρόμυλος.
Χωρίον ΝΟΥΣΤΡΟΒΟΝ (κ.200). Από Γαρδικίου ώρ. 4.
………………………………………………………………………………..

199.ΣΕΡΓΟΥΛΑ (Κ.408).-Απεσπ. εκ του Δ.Ευπαλίου (Δωρίδος). Από Σουλέ ώρ. 2,10΄.
Χωρίον ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (κ.157).
………………………………………………………………………………..

200.ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ (Κ.774).-Απεσπ. εκ του Δ.Αμφισσέων (Παρνασσίδος). 1,45΄ ΒΔ της Αμφίσσης. Εκτ. 4 χ. στρεμ. Δημ. σχολ. μικτόν μαθ. 200, ταχ. αγρ. τηλ.
Παραγωγή.-Έλαιον 200 χ. οκ., Σιτηρά 2 χ. οκ. 1 ελαιοτριβείον.
………………………………………………………………………………..

201.ΣΙΓΔΙΤΣΑ (Κ.964).-Απεσπ. εκ του Δ.Αμφισσέων (Παρνασσίδος). 2 ώρας Δ της Αμφίσσης επί περιόπτου τοποθεσίας, αφ’ ής διακρίνεται η Γκιώνα, ο Κορινθιακός και η Πελοπόννησος. Δημ. σχολ. αρρ. θηλ. ταχυδρ. αγροτ.
Παραγωγή.- Σιτηρά 20 χ. οκ. όσπρια 20 χ. οκ. σταφυλαί 30 χ. οκ.
………………………………………………………………………………..

202.ΣΚΑΛΟΥΛΑ (Κ.394).-Απεσπ. εκ του Δ.Αιγιτίου (Δωρίδος).
………………………………………………………………………………..

203.ΣΚΑΡΜΙΤΣΑ (Κ.380).-Απεσπ. εκ του Δ.Θαυμακών (Δομοκού). Από Δομοκού 1,45΄, Πουρνάρι ώρ. 1. Γραμματοδιδ. Σιδηρ. Σταθ. Μονή «Αγ. Κωνσταντ.». Δημ. σχολ. μικτόν, μαθ. 80. Αγρ. Ταχ.
Παραγωγή.-Σιτηρά, όσπρια, κτηνοτροφικά.
………………………………………………………………………………..

204.ΣΚΕΝΤΕΡΑΓΑ (Κ.496).-Απεσπ. εκ του Δ.Αταλάντης (Λοκρίδος). 1 ώραν Β της Αταλάντης, Υποδιδασκαλείον.
………………………………………………………………………………..

205.ΣΚΛΗΘΡΟΣ (Κ.236).-Απεσπ. εκ του Δ.Δωριέων (Παρνασσίδος). Από Γραβιάς ώρ. 2,15΄.
………………………………………………………………………………..

206.ΣΚΟΡΛΙΑ (Κ.490).-Απεσπ. εκ του Δ.Μακρακώμης (Φθιώτιδος). Από Βαρυμπόπης ώρ. 3. 1 αλευρόμυλος.
Χωρ. ΠΥΡΓΟΣ (κ.107) Γραμμ.
………………………………………………………………………………..

207.ΣΜΟΚΟΒΟΝ (Κ.598).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). Από Υπάτης ώρ. 4. 1 υδρόμυλος. Ταχυδρ. Τηλεφ.
………………………………………………………………………………..

208.ΣΟΥΒΑΛΑ (Κ.1428).-Απεσπ. εκ του Δ.Δωριέων (Παρνασσίδος). Από Γραβιάς ώρ. 3. Εις απόστασιν 20΄ αι πηγαί Βοιωτικού Κηφισσού όπου η αρχ. πόλις Λιλαία με 70 χ. κατ. τότε και έχουσα βασιλέα τον Μάτρωνα. Ερείπα Ναού Απόλλωνος και Αρτέμιδος, θεμέλια θεάτρου, λουτρώνων και αγαλμάτων. Εκτ. 60 χ. στρεμ. Ελλ. σχολ. μαθ. 260. Δημοτ. σχολ. αρρ. θηλ. μαθ. 225. Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Αραβόσ. 100 χ. οκ., οίνος 260 χ. οκ. φασόλια 25 χ. οκ., μελισσοκομεία 3. «Πιστωτ. Συνεταιρισμός».
………………………………………………………………………………..

209.ΣΟΥΒΑΛΑ (Κ.448).-Απεσπ. εκ του Δ.Κρεμαστής Λαρίσσης (Φθιώτιδος).
Χωρ. ΓΛΥΦΑ (κ.222). Γραμματ.
………………………………………………………………………………..

210.ΣΟΥΛΙΜΠΕΗ (Κ.270).-Απεσπ. εκ του Δ.Ελατείας (Λοκρίδος). Από Δραχμανίου ώρ. 0,30΄. Εγγύς τούτου υπήρχε το πάλαι ναός της Ίσιδος. Υποδιδασκαλείον. 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

211.ΣΟΥΡΟΥΣΤΙ (Κ.520).-Απεσπ. εκ του Δ.Βωμέας (Δωρίδος). Από Αρτοτίνης ώρ. 2,15΄.
-ΣΟΦΙΑΣ (κ.417). Απεσπ. εκ του Δ.Θαυμακών της επαρχίας Δομοκού. Όρα Τσουφλάρ.
Χωρία.-ΜΠΕΚΡΙΛΕΡ (κ.95), ΜΠΟΥΓΑΤΣΙ (κ.38).
………………………………………………………………………………..

212.ΣΠΑΡΤΙΑΣ (Κ.484).-Απεσπ. εκ του Δ.Φαλάρων (Φθιώτιδος). Από Στυλίδος ώρ. 2,15΄.
………………………………………………………………………………..

213.ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ (Κ.1382).-Απεσπ. εκ του Δ.Σπερχειάδος (Φθιώτιδος). Ελέγετο πρότερον Αγά, το νέον όνομα έλαβεν εκ του ποταμού Σπερχειού. Ήτο πρωτεύουσα του φερονύμου δήμου. Από Λαμίας ωρ. 6. Ελλην. σχολ. Δημ. σχολ. αρρ. θηλ. Ειρηνοδ. Μονοπ. Αποθ. Συμβολαιογραφείον. Αστυν. Σταθ. Ταχυδρομ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Σιτηρά, καπνά, τριφύλλι, αιγοπρόβατα 5000. Έκτασις καλλιεργ. 6 χ. στρεμ. 2 αλευρόμυλοι, υφαντήριον βάμβακος, Πανήγ. εμπορ. από 20-21 Αυγ.
Χωρία.-ΓΟΡΓΙΑΝΟΙ (κ.20), ΚΟΥΦΟΔΕΝΔΡΑ (κ.124).
………………………………………………………………………………..

214.ΣΤΑΓΙΑ (Κ.238).-Απεσπ. εκ του Δ.Ομιλαίων (Φθιώτιδος). Από Γαρδικίου ωρ. 1,45΄. 2 αλευρ.
………………………………………………………………………………..

215.ΣΤΡΟΥΖΑ (Κ.561).-Απεσπ. εκ του Δ.Αιγιτίδος (Δωρίδος). Γραμματοδ. Αστ. Σταθ. Ταχ.
Χωρ. ΛΕΥΚΑ (κ.176).
………………………………………………………………………………..

216.ΣΤΡΩΜΗ (Κ.431).-Απεσπ. εκ του Δ.Καλλιέων (Παρνασσίδος). 1,15΄ ΝΔ του Μαυρολιθαρίου. Δημ. σχολ. αρρ. θηλ.
Παραγωγή.-Γεώμηλα και κτηνοτροφικά.
………………………………………………………………………………..

217.ΣΤΥΛΙΑ (Κ.398).-Απεσπ. εκ του Δ.Ποτιδανείας (Δωρίδος). Από Λιδωρικίου ώρ. 8.
………………………………………………………………………………..

218.ΣΤΥΛΙΣ (Κ.2796).-Απεσπ. εκ του Δ.Φαλάρων (Φθιώτιδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Από Λαμίας 3,15΄, οδός αμαξιτή. Με τον Μώλον συγκοινωνεί διά πλοιαρίων.
Κείται επί της θέσεως της αρχαίας πόλεως Φάλαρα προς Α της Λαμίας, ής είνε επίνειον. Ο λιμήν της διαρκώς εκβαθυνόμενος δέχεται τα ατμόπλοια της ακτοπλοΐας Ευβοϊκού και Σαρωνικού κόλπου γραμμής Πειρ.-Βόλου. Σιδηρ. δε γραμμή παρακαμπτήριος αρχομένη από Λιανοκλάδι και τερματιζομένη εις το κέντρ. της πόλεως εις το 22,377 χιλιόμ. την συνδέει μετά της Λαμίας. Ναός Άγ. Αθανάσιος. Ιερ. 3. Ελλ. σχολ. πλήρες, δημοτ. σχολ. αρρ. θηλ. Ειρηνοδ. Φαλάρων Μονοπ. Αποθ. Σταθ. Αστ. Σταθ. Σιδηροδρ. Αθ.-Θεσ)νίκης, Συμβολ. Ταχ. Τηλεγρ. Τελων. Υποθηκοφ.
Οδοί.-Βενιζέλου, Έλλης, Κωνσταντ., Κουντουριώτου, Μητροπόλεως, Τσιριμώκου, Φαλάρων.
Παραγωγή και εξαγωγή οσπρίων και δημητρ. εις μεγάλας ποσότητας, τυρός 80 χ. οκ. έλαιον 400 χ. οκ. με 3 ελαιοτριβεία, 2 ατμομύλους, (3 κυλινδρικοί ατμοκίνητοι), 1 νηματουργείον 1, εκθλίψεως ελαιών, βαφείον (ατμοκ.), ιχθυοτρ.
Χωρία.-Λιμήν ΣΤΥΛΙΔΟΣ (κ.26), ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (κ.169), ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ (κ.42), ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (κ.24), ΑΥΛΑΚΙ (κ.92) ΒΕΛΕΚΑΝΔΡΑ (κ.52), ΚΑΝΑΛΙ (κ.11), ΚΑΡΑΒΟΣ (κ.29), ΠΑΠΠΟΥΣ (κ.59), ΣΑΡΑΚΗΝΑ (κ.44), ΣΠΗΛΗΑ (Καλύβες, κ.147).
………………………………………………………………………………..

219.ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ (Κ.580).-Απεσπ. εκ του Δ.Παραχελωϊτών (Φθιώτιδος). Από Λαμίας ώρ. 3. Γραμματοδιδ. Σταθ. Αστυν. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

220.ΣΥΚΑ (Κ.258).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). 1 ώρ. προς Δ. της Υπάτης 1 υδρόμ.
………………………………………………………………………………..

221.ΣΥΚΙΑ (Κ.348).-Απεσπ. εκ του Δ.Αιγιτίου (Δωρίδος). Από Λιδωρικ. ώρ. 2,30΄.
………………………………………………………………………………..

222.ΣΦΑΚΑ (Κ.231).-Απεσπ. εκ του Δ.Ελατείας (Λοκρίδος), ώρ. 2,10΄ από Δαδίου.
………………………………………………………………………………..

223.ΣΩΤΑΙΝΑ (Κ.145).-Απεσπ. εκ του Δ.Τολοφώνος (Δωρίδος). Από Βιτρινίτσης ώρ. 4.
………………………………………………………………………………..

224.ΤΟΠΟΛΙΑ (Κ.800).-Απεσπ. εκ του Δ.Παρνασσίων (Δωρίδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Η Τοπόλια κείται κατά τάς ΒΑ υπωρείας του Παρνασσού εξ ού έλαβεν ο δήμος και ολόκληρος η επαρχία το όνομα. Εις δίωρον απόστασιν η πλουσία Μονή του Προφήτου Ηλιού ανήκουσα εις την Κοινότ.
Συγκοινωνία.-Μετ’ Αμφίσσης 1 ώρ. δι’ αμαξ. οδ. Σκριπού 6 ώρ.
Ναοί.-Άγ. Βασίλειος, Άγ. Συμεών. Ιερείς 3. Μονή Προφήτου Ηλιού. Μοναχοί 25. Δημοτ. σχολ. αρρ. θηλ. Ειρηνοδικ. Σταθ. Αστυν. Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Παραγωγή.-Ελαίαι και έλαιον, δημητρ. κτηνοτροφικά 2 ελαιοτριβ.
………………………………………………………………………………..

225.ΤΡΑΓΑΝΑ (Κ.572).-Απεσπ. εκ του Δ.Λαρύμνης (Λοκρίδος). Από Μαρτίνου ώρ. 3. Υποδιδασκαλείον, Σταθ. Αστ. 2 ελαιοτριβεία, 1 υδρόμυλος.
Χωρίον ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (κ.133).
………………………………………………………………………………..

226.ΤΣΙΑΤΜΑΣ (Κ.744).-Απεσπ. εκ του Δ.Θαυμακών (Δομοκού). Από Δομοκού ώρ. 3. Γραμματοδιδασκ. Σταθ. Αστ. Ταχ.
Χωρίον ΚΑΡΑΤΖΟΛΙ (κ.261), από Δομοκού 2,30΄. Γραμματοδιδ.
………………………………………………………………………………..

227.ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΙ (Κ.416).-Απεσπ. εκ του Δ.Φαλάρων (Φθιώτιδος). Από Στυλίδος ώρ. 2,30΄.
………………………………………………………………………………..

228.ΤΣΟΥΦΛΑΡ (Κ.467).-Απεσπ. εκ του Δ.Θαυμακών (Δομοκού). Από Δομοκού ώρ. 2. Γραμματοδιδ. Μετωνωμάσθη Σοφιάς.
Χωρία.-ΜΠΕΚΡΙΛΕΡ (κ.95), από Δομοκού ώρ. 3,30΄, Δημ. σχ. αρρένων. Σταθμ. Σιδ. εις ΜΠΟΥΓΑΖΙ (κ.38).
………………………………………………………………………………..

229.ΤΣΟΥΚΑ (Κ.1059).-Απεσπ. εκ του Δ.Μακρακώμης (Φθιώτιδος). 1,30΄ ΒΔ της Βαρυμπόπης. Έκτ. 4 χ. στρεμ. Δημ. σχ. μικτόν μαθ. 125. Ταχ.
Παραγωγή.-Σιτηρά 250 χ. οκ. επί 6 χ. στρεμ. αιγοπρόβατα 8 χ.
………………………………………………………………………………..

230.ΥΠΑΤΗ (Κ.2364).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Η Υπάτη (κ.1259) κείται κατά τάς υπωρείας της Οίτης εν υψηλή τοποθεσία, διαμονή ευχάριστος και τερπνή. Οι Τούρκοι ωνόμαζον αυτήν Πατρατζίκ, οι δε ημέτεροι Νέας Πάτρας. Ενταύθα υπάρχει μέγας στρατών και η πόλις έχει αφθονίαν υδάτων και φυτειών.
Συγκοινωνία.-Μετά Λαμίας δι’ αμαξιτής οδού 5 ώρ. Λουτρών Υπάτης δι’ αμαξιτής οδού και δι’ αυτοκινήτων 1,15΄ ώρ.
Αρχαί.-Ειρηνοδικείον, Συμβολαιογραφείον, Υποθηκοφυλακείον, Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Ναοί.-Άγ. Γεώργιος, Άγιος Νικόλαος.
Εκπαίδευσις.-Ελλην. σχ. πλήρες, Δημοτ. σχ. αρρένων θηλέων.
Παραγωγή.-Καπνός 150 χ. οκ. (σαρί και αράπικος), σιτηρά 10 χ. κοιλά, βιομηχανία εγχώριος, μάλλινα ωραία κλινοσκεπάσματα (κιλίμια, χράμια κλπ.), 1 αλευρόμυλ. Πανήγυρις εμπορ. 14 7)βρίου.
Χωρίον ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ. Επί των προπόδων της Οίτης. Λουτήρες 44 Ευρωπαϊκού συστήματος. Εστιατόρια, ξενοδοχεία, καταλύματα διά 500 επισκέπτας, κέντρα διασκεδάσεως.
1.«Μέγα Ξενοδοχείον» α΄ τάξεως. Τάμπλ-ντ’ ότ.
2.«Όθρυς» β΄τάξεως.
3.«Οίτη» β΄τάξεως, φαγητόν αλά κάρτ.-Λουτρά Λαϊκά, Ξενοδοχ. η Φθιώτις. Περίπτερα Λουτήρων, Λουτρά, Ψεκαστήρες κλπ.
Συγκοινωνία.-Μετά Υπάτης ώραι 1,15΄ δι’ αμάξης, μετά Λαμίας ώρ. 5, δι’ αμάξης και αυτοκινήτων.
Χωρία.-ΑΜ(Α)ΛΟΤΑ (κ.172), ΚΑΡΥΑ (κ.107), ΜΠΟΓΟΜΗΛΑ (κ.287), από Υπάτης ώρ. 0,15΄, ΚΟΥΡΝΑΡΙΤΣΑ (κ.187), ΜΑΓΟΥΛΑ (κ.61), ΠΟΥΡΝΙΑ (κ.29) και η Μονή «Αγ. Αγάθωνος» (κ.10).
………………………………………………………………………………..

231.ΦΡΑΝΤΖΗ (Κ.366).-Απεσπ. εκ του Δ.Ηρακλειωτών (Φθιώτιδος). Από Αλπόσπιτα ώρ. 1, από Μοσκοχώρι 1,45΄.
………………………………………………………………………………..

232.ΦΤΕΡΗ (Κ.851).-Απεσπ. εκ του Δ.Σπερχειάδος (Φθιώτιδος). Από Σπερχειάδος ώρ. 2 ΝΔ. 1 αλευρ.
-ΦΥΛΙΑΔΩΝ (κ.860). Όρα Χιλιαδού.
………………………………………………………………………………..

233.ΧΑΛΙΛΗ (Κ.544).-Απεσπ. εκ του Δ.Σπερχειάδος (Φθιώτιδος). Από Σπερχειάδος ώρ. 1 πρός Α. 1 αλευρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

234.ΧΙΛΙΑΔΟΥ (Κ.860).-Απεσπ. εκ του Δ.Μελιταίας (Δομοκού). Από Αβαρίτσης ώρ. 0,30΄, από Καραχασάν ώρ. 1,30΄. Έκτ. 50 χ. στρεμ. Μετωνομάσθη Φυλιαδών. Δημ. σχ. αρρ. θηλ. μαθ. 135. Αστυν. Σταθ. Ταχυδρ.
Παραγωγή.-Σιτηρά, όσπρια, καπνά εις 3 χ. στρεμ. αιγοπρόβατα 3000, αγελάδες 320, 2 υδρόμυλοι.
………………………………………………………………………………..

235.ΧΡΥΣΟΝ (Κ.1474).-Απεσπ. εκ του Δ.Κρίσσης (Παρνασσίδος), ού ήτο πρωτεύουσα. Έκτ. 60 χ. στρεμ. Ορθότερον Χρισσόν.
Κείται ΝΔ των Δελφών και εις μικράν απόστασιν από της αρχαίας πόλεως Κρίσσης, κοσμείται δε υπό κήπων με οπωροφόρα δένδρα. Οι Κρισσαίοι εστράτευσαν εις Τροίαν μετά των άλλων Ελλήνων, αλλά αναμιχθέντες μετά εις τους φωκικούς πολέμους κατεστράφησαν. Καταστραφέν υπό σεισμού ανωκοδομήθη υπό του Βασιλέως Όθωνος.
Ναοί.-Άγ. Νικόλαος, Ευαγγελίστρια. Ελλην. σχολ. πλήρες. Δημ. σχολ. αρρ. θηλ. Ειρηνοδικ. Σταθ. Αστυν. Συμβολαιογ. Υποθηκοφυλ. Τηλεφ. Ταχυδρ.
Συγκοινωνία.-Μετ’ Αμφίσσης ώρ. 2, Δεσφίνης 3, Δελφών 1 δι’ αμάξης. Εκ Πειραιώς εις Ιτέαν ατμοπλοϊκώς. Διάπλους Κρισσαίου κόλπ. ώρ. 1,30΄.
Παραγωγή.-Έλαια 350 χ. οκ. ελαιώνες 10 χ. στρεμ. 75 χ. ελαιόδενδρα, ελαίαι 4 εκατ. οκ. λαχανικά, 100 στρεμ. οίνος, σιτηρά 300 στρέμ. 2 βυρσοδεψεία, 2 ελαιοτριβεία, 3 υδρόμυλοι, «κτημ. Σύλλογος». Πανήγυρις εμπορική από 27-31 Αυγούστου.
………………………………………………………………………………..

236.ΧΩΜΕΡΙΑΝΗ ΕΔΩΘΕ (Κ.403).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). 6 ώρ. ΝΔ της Υπάτης, 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..

237.ΧΩΜΕΡΙΑΝΗ ΠΕΡΑ (Κ.345).-Απεσπ. εκ του Δ.Υπάτης (Φθιώτιδος). Από Υπάτης ώρ. 6, 1 υδρόμυλος.
………………………………………………………………………………..


ΠΗΓΗ

 Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος, έτος Ι΄, Β. Ελληνικόν κράτος, σελ. 46-51.