ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Οδηγός Δήμου Λαμιέων ετών 1925-26

Από τον «Οδηγό της Ελλάδος 1925-1926» αναδημοσιεύεται οδηγός του Δήμου Λαμιέων.
Αναλυτικά το κείμενο του οδηγού έχει ως εξής:

«ΔΗΜΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ-ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Πρωτεύουσα. ΛΑΜΙΑ.-Κάτοικοι του Δήμου 11.895. Δήμαρχος Σπυρίδων Αναστασίου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Πάρεδροι 3. Σύμβουλοι τακτικοί 18, αναπληρωματικοί 6. Ανήκει εις την τέως επαρχίαν Φθιώτιδος.
Ο Δήμος Λαμιέων σύγκειται εκ των επομένων οικισμών:
1.ΛΑΜΙΑ (κάτ.11,380). 2.ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ (κ.98). 3.ΚΑΛΥΒΙΑ (κ.108). ΤΑΡΑΤΣΑ (κ.219).
Πρωτεύουσα του Δήμου Λαμιέων είνε η ΛΑΜΙΑ. Κείται υπό τάς Μ υπωρείας της Όθρυος και προς Β του Σπερχειού επί πεδιάδος εκτεινομένης μέχρι του Μαλιακού κόλπου. Κατέστη περίφημος κατά την αρχαιότητα διά την ισχυράν αντίστασιν εναντίον του Αντιπάτρου το 323, οπόταν οι Έλληνες εζήτησαν την αποτίναξιν της Μακεδονικής ηγεμονίας μετά τον θάνατον του Μ.Αλεξάνδρου. Τότε υπερήσπισαν την Λαμίαν Αιολείς και Αθηναίοι υπό τον Αθηναίον στρατηγόν Λεωσθένην, αλλ’ ηττηθέντων τούτων εν Κραννώνι το 322, ετερματίσθη ο Λαμιακός πόλεμος. Η Λαμία, εκαλείτο Ζεϊτούν (Ζητούνι), όπερ δηλοί τουρκιστί ελαίαν, ένεκα των πολλών ελαιών της, είνε αρχαία πόλις πατρίς του Αχιλέως και των Μυρμηδόνων. Άνωθεν αυτής υπάρχει το μεσαιωνικόν φρούριον Ακρολαμία, ού σώζονται ερείπια τειχών. Πρό της ενώσεως της Θεσσαλίας ήτο σημαντική ως μεθόριος έδρα ισχυρού στρατιωτικού σώματος.
Εν τη κάτω πλατεία της πόλεως και προς το Δ μέρος αυτής υπάρχει κενοτάφιον του Αθανασίου Διάκου μετά προτομής και επί της ομωνύμου πλατείας το άγαλμα αυτού. Η πόλις κοσμείται υπό καλών οικοδομών, κανονικών οδών, πλατειών, ναών και διαφόρων Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων. Επίνειον η Στυλίς, απέχουσα δι’ αμάξης 2 ώρας.
Οδοί.-Αβέρωφ, Αγίου Λουκά, Αγ. Νικολάου, Αμαλίας, Αναπαύσεως, Ανδρούτσου, Βύρωνος, Διάκου, Εκκλησιών, Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελασσώνος, Ευαγγελιστρίας, Ησαΐου, Θερμοπυλών, Ι.Τσιριμώκου, Καλύβα και Μπακογιάννη, Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη, Κοραή, Λεωνίδου, Λεωσθένους, Λεωφόρος Όθωνος, Λεωφόρος Καποδιστρίου, Μιαούλη, Μουστάκα, Πατρόκλου, Πηλέως, Δήγα Φερραίου, Ροζάκη και Αγγελή, Σατωβριάνδου, Υψηλάντη.
Πανηγύρεις.-Εμπορική, από 23-26 Απριλίου και από 27-31 Αυγούστου.
Πλατείαι.-Διάκου-Ελευθερίας.
Προϊόντα.-Σίτος, καπνός εξαίρετος, ελαίαι, έλαια, δέρματα κατεργασμένα. Προσέτι έχει ακμαιότατον εμπόριον, βιομηχανίαν, εγχωρίων υφασμάτων, ταπήτων, βυρσοδεψίας, οινοπνευματοποιΐας και σαπωνοποιΐας.
Σιδηρόδρομος.-Σταθμός, Κεντρικός της γραμμής Πειραιώς-Θες/νίκης (222,541 χλμ. από Πειραιώς) και της τοπικής αμαξοστοιχίας από Λιανοκλάδι δίς της ημέρας.
Συγκοινωνία.-Μετ’ Αθηνών, διά Σιδηροδρόμου Πειραιώς-Θες/νίκης. –Αγίας Μαρίνας, Σιδηροδρ. –Στυλίδος (επινείου αυτής), δι’ αμαξιτής οδού 2 ώρ. –Αμφίσσης, δι’ αμαξιτής οδού. –Γεφύρας Αλαμάνας, δι’ αμαξιτής οδού καταφύτου εξ αμπελώνων, καπνοφυτειών και οπωροφόρων δένδρων. –Ταράτσας, δι’ αμαξιτής δενδροφύτου οδού. –Υπάτης, δι’ αμαξιτής οδού 5 ώρ. –Καρπενησίου, δι’ αμαξιτής οδού 8 ώρ. –Δομοκού-Φαρσάλων κτλ. Διά Σιδηροδρόμου Θεσσαλίας. Γραμμαί δι’ αυτοκινήτων λειτουργούσι αι εξής: Λαμία-Καρπενήσιον, Άμφισσα-Ιτέα-Μπράλλος-Δελφοί.
Διοικητικαί Αρχαί.-Νομαρχία, Καπνοκοπτήριον, Μονοπωλ. Αποθ. Οικονομ. Εφορία, Νομοκτηνίατρος, Νομογεωπόνος, Νομομηχανικός, Ταμείον, Ταχυδρ. Τηλεγρ.
Δικαστικαί Αρχαί.-Πρωτοδικείον, Εισαγγελία Πρωτοδ. Ειρηνοδικείον, Πταισματοδικείον, Συμβολαιογραφεία 5, Υποθηκοφυλακείον, Φυλακαί Σωφρονιστικαί.
Στρατιωτικαί Αρχαί.-Αστυν. Διεύθυνσις, Έδρα Ευζωνικού Συν/γματος, Εφορία Υλικού Πολ. Ιματισμού Αποθ. Πυριτιδαποθήκη, Στρατ. Νοσοκομείον, Στρατώνες, Φρουραρχείον.
Εκκλησία.-Επισκοπή Φθιώτιδος. Επίσκ. Ο Σεβασμ. Ιάκωβος Παπαϊωάννου.
Ναοί.-Άγ. Θεόδ. Άγ. Νικόλ. Δέσποινα, Ευαγγελίστρια (Μητρόπολις). Ιεροκήρυξ, Ιερείς 9.
ΣΗΜ.-Εις την Επισκ. Φθιώτιδος ανήκουν 144 ενορ. Ναοί, 301 εξωκλήσσια και 31 ναοί ιδιωτ. Ιερείς 166.
Εκπαίδευσις.-Γυμνάσιον. Α΄, Β΄ και Γ΄. Ελληνικά Σχολεία (μαθ. 130). Διδασκαλείον Αρρέν. (μαθηταί 500) Α΄ και Β΄. Θηλέων (μαθ. 324).
Τράπεζαι.-Υποκατ. Εθνικής Τραπέζης.
Σύλλογοι.-Αλυτρώτων, Γυμναστικός, Δικηγορικός, Διδασκαλικός, Εμπορικός, Ευρυτάνων, Καπνεμπόρων, Κυνηγετικός, Κτηματικός, Γεωργών, Μουσικός, Σώμα Ελλ. Προσκόπων, Συντεχνίαι και Σωματεία όλων των Επαγγελματικών Τάξεων.
Φιλανθρ. Καταστήματα.-Ελασσώνειον Νοσοκομείον, Πρόεδρ. Ο εκάστοτε Διευθ. Του ΥΠ. Εθνικής Τραπέζης. Μέλη ο εκάστοτε πρόεδρος Πρωτοδικών και ο Δήμαρχος Λαμιέων.
«Μουστάκιον» Ορφανοτροφείον. Πρόεδρος κλπ. Οι αυτοί ως ανωτέρω.
Αγγλο-ιταλική εταιρία «Γοργός».-Διεύθυνσις οδός Πανδρόσου 14 Αθήναι. Τηλ. 175. Εις τον συνοικισμόν Γοργοποτάμου πλησίον Λαμίας η Αγγλο-ιταλική εταιρία ίδρυσε μέγα εργοστάσιον υδροηλεκτρικόν προς παραγωγήν ανθρακασβεστίου (ασετιλίνης) από το 1907.
Ηλεκτρική Εταιρία Λαμίας έδρα εν Λαμία. Κεφ. 390,000 και με αρκετάς εργασίας (όρα Βιοτεχνικάς προόδους του Νομού εις την θέσιν των επαγγελματιών).»


ΠΗΓΗ


Ελληνικός οδηγός, Ιδιοκτησία εταιρείας Κυριέρης-Γιαννόπουλος κ ΣΙΑ, Αθήναι 1920, σελίδες 39-40.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Οδοιπορικός οδηγός νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος ετών 1925-1926

Στον Οδηγό της Ελλάδος 1925-1926 του Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Μέρος Β΄ Ελληνικόν Κράτος, 1ον Στερεά Ελλάς, σελίδες 37-39, δημοσιεύεται οδοιπορικός οδηγός του νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος ή Φθιωτιδοφωκίδος.
Tο κείμενο του οδηγού έχει ως εξής:

«ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ
Έκτασις: 5.303 τετρ. χιλιόμ.-Κάτοικοι: 178.018 (άρρενες: 84.275).
Η μέν Φθιώτις κείται ΒΔ. της Βοιωτίας και προς Β. της Φωκίδος. Ελήφθη δε το όνομα εκ Φθίου, αδελφού του Αχαιού. Η δε Φωκίς κείται προς Ν. της Φθιώτιδος, και εκτείνεται από ταύτης μέχρι του Κορινθιακού κόλπου.
ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΣ.-Το κλίμα είνε υγιεινόν και το έδαφος κατά το πλείστον ορεινόν.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ.-Δημητριακοί καρποί, έλαιον, ελαίαι, δασικά, κτηνοτροφικά, καπνά (ιδίως Λαμίας).
Ο Νομός περιλαμβάνει σήμερον τάς ακολούθους 5 παλαιάς επαρχίας:
α΄) Φθιώτιδος (προς το Β. μέρος).
β΄) Δωρίδος (προς Δ. της Παρνασσίδος).
γ΄) Λοκρίδος (προς το ΝΑ μέρος).
δ΄) Παρνασσίδος (προς Δ. του Παρνασσού).
ε΄) Δομοκού (προς Β. της Φθιώτιδος), αποσπασθείσαν εκ του Θεσσαλικού Νομού Λαρίσσης.
ΣΗΜ.-Αι συναποτελούσαι τον Νομόν χώραι διαιρούνται ήδη εις 1 ΔΗΜΟΝ: ΛΑΜΙΕΩΝ και εις 237 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, άς βλέπε κατωτέρω λεπτομερώς.
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Εκ των απαρτιζουσών τον Νομόν τούτον παλαιών του Κράτους επαρχιών, αι μέν Παρνασσίς και Λοκρίς συνδέονται αμέσως εκ Β και ΒΔ προς τον Νομόν Αττικής και Βοιωτίας, η Δωρίς συνέχεται προς την Ναυπακτίαν και Ευρυτανίαν της Αιτωλίας, και τέλος η Φθιώτις, εκτεινομένη επιμήκως προς Β της Δωρίδος, Παρνασσίδος και Λοκρίδος, συνέχεται αρκτικώς μεν με την Θεσσαλίαν, δυσμενώς δε με την Ευρυτανίαν και ανατολικώς βρέχεται από τα ύδατα του βορείου Ευβοϊκού και του Παγασητικού κόλπου.
Επισκεφθώμεν τάς χώρας ταύτας.

1.-ΦΩΚΙΣ (Παρνασσίς και Δωρίς).
Αναχωρούντες εκ Λεβαδείας εισερχόμεθα εις τάς χώρας ταύτας διά της προμνησθείσης (όρα Νομόν Αττικής και Βοιωτίας) οδού των Δελφών, αναχωρούντες δε εξ Αθηνών έχομεν την διά θαλάσσης οδόν μέχρι του επινείου της Αμφίσσης Ιτέας.
Οδός πρώτη.-Αφού διέλθομεν την Αράχωβαν (ώρ. 8.10΄ από Λεβαδείας), περώμεν το βοιωτικόν σύνορον, μετά δε πορείαν 2 ακόμη ωρών φθάνομεν εις Δελφούς,
Από των Δελφών το μέν Χρυσό απέχει 2 ώρας, διά τούτου δε η Άμφισσα ώρας 2.20΄.
Η Άμφισσα (τέως πρωτεύουσα της επαρχίας Παρνασσίδος και του Νομού Φωκίδος) «Σάλωνα» (τα-) κοινώς ονομαζομένη, εκτείνεται αμφιθεατρικώς επί ορεινής κλιτύος, ής τα πρόρριζα είνε κατάφυτα εκ περιφήμων ελαιώνων. Ελάχιστα αρχαία λείψανα διατηρούνται ενταύθα περί την ακρόπολιν κυρίως, όπου άλλοτε περίφημος ναός της Αθηνάς.
Οδός εντεύθεν φέρει νοτίως μέχρι Ιτέας και Χρυσού, οπόθεν στρέφεται αύθις προς την Ιτέαν, παρουσιάζουσα τα επόμενα τμήματα:
α΄) Από Αμφίσσης μέχρι Γεφύρας Κακανούς, εκτάσεως ωρών 1.20΄.
β΄) Από Γεφύρας Κακανούς μέχρι Γουλά εκτάσεως ωρών 0.30΄).
γ΄) από Γουλά μέχρι Ιτέας εκτ. ωρ. 0.30΄.
δ΄) Από Ιτέας εις Χρυσόν ώραι 2.
ε΄) Από Χρυσού εις Ιτέαν (υποστροφή) εκτάσ. ωρών 2.
Οδός άλλη, μήκους ωρών 4.20΄, φέρει επίσης εξ Αμφίσσης εις Χρυσόν και Δελφούς, ως είδομεν, και παρεκτείνεται εκείθεν εις Λεβάδειαν, συνδέουσα την Βοιωτίαν με την Παρνασίδα.
Το Χρυσό κείται 2.30΄ΝΑ της Αμφίσσης παρά την αρχαίαν Κρίσσαν, μίαν δε περίπου ώραν ΒΑ αυτού το Καστρί, παρά το οποίον εύρηνται τα επιβλητικά ερείπια του ποτέ Μαντείου των Δελφών κάτωθεν των αποτόμων βραχοβούνων Φαιδριάδων (Ροδίνι νύν). Η πηγή της εμπνεύσεως Κασταλία ανέβλυζε παρά την πάλαι Υαμπείαν πέτραν (νύν Βράχος Φλεμπούκο), όπου αι Φαιδριάδες γωνιάζονται.
Επί δε της ΝΑ Φωκαϊκής χερσονήσου, παρά το σημερινόν χωρίον Άσπρα Σπίτια έκειτο η αρχαία Αντίκυρα, περιώνυμος διά τον καθαρτικόν της ελέβορον, τον θεωρούμενον ως συντελεστικόν κατά της παραφροσύνης, αφθόνως δε και τώρα φυόμενον.
2,30΄ ώρας προς Ν. επίσης της Αμφίσσης περί την Αγίαν Ευθυμίαν έκειτο η παλαιά Μυονία.
5,40΄ ώρας προς Ν. επίσης της Αμφίσσης περί το Γαλαξείδι, έν των ναυτικοτέρων κέντρων της συγχρόνου Ελλάδος, έκειτο η αρχ. Οιάνθη (θεια).
4 ώρας δυτικώς τούτων, περί την κόλπωσιν άνωθεν της οποίας κείται η σημερινή Δωρική Βιτρινίτσα, εύρηνται τα λείψανα της αρχαίας Τολοφώνος, εις τον «Μέγαν» λιμένα της οποίας υψούνται σήμερον αι ολίγαι οικοδομαί του δωρικού επινείου Ερατεινή, απέναντι (Α) των νησίδων Τριζώνια, όπου άλλοτε λοιμοκαθαρτήριον.
Επιθυμούντες ήδη να διατρέξωμεν το δυτικόν τμήμα της Φωκίδος εξ Αμφίσσης προς το Λιδωρίκι, έχομεν να διανύσωμεν οδόν απαιτούσαν πορείαν 11 ωρών κατά το θέρος, πλέον δε των 14 ωρ. τον χειμώνα λόγω των πολλών χιόνων και του κρατούντος εις τάς χώρας ταύτας ψύχους.
Η οδός αύτη αποτελείται εκ των ακολούθων τμημάτων.
α΄) Αμφίσσης-Αγίας Ευθυμίας εκτ. ωρ. 2,20΄.
β΄) Αγ. Ευθυμίας-Αναθήματος, εκτ. ωρ. 4.
γ΄) Αναθήμ-Ρεύματος Λοιδωρικίου εκτ. ώρ. 2,30΄.
δ΄) Διακλάδωσις εξ Αναθήματος μέχρι Βυτρινίτσης (Κορινθιακός Κόλπος) εκτάσ. ωρών 2,05΄.
Αι λοιπαί οδοί της περιοχής ταύτης (Δωρίς) είναι «βαταί» κατά ψιλόν όνομα και ημιονικά μονοπάτια.

2.-ΦΘΙΩΤΙΣ (Φθιώτις και Λοκρίς).
Δύο οδοί φέρουν εκ Βοιωτίας και Φωκίδος εις Λαμίαν, την πρωτεύουσαν του Νομού.
1.-Από Λεβαδείας εις Λαμίαν, εκτ. ωρ. 18,30΄.
2.-Από Αμφίσσης εις Λαμίαν, εκτ. ωρ. 14,15΄.
Οδός πρώτη.-Αύτη αφού παρέλθη τον ποταμόν Κηφισσόν (ώρ. 3,30΄) οπόθεν διακλαδούται προς την Άμφισσαν διά Δελφών, διέρχεται από των λοκρικών οικισμών Κηφισσοχώρι, Κάτω Καλύβια, Δαδία, Παληοχώρι και Μπράλλος, οπόθεν βαίνουσα προς Β, εισέρχεται εις την Φθιώτιδα, αφού διασχίση τον ποταμόν Ασωπόν, από του οποίου η Λαμία απέχει ώρ. 2,20΄.
Εις το Χάνι Κατσίκου διακλαδούται προς την Αταλάντην διά Σφάκας.
Εις την Γέφυραν Λεύκας διακλαδούται επίσης προς την Αταλάντην δι’ Ελατείας (ώρ. 2,40).
Διέρχεται είτα τον βραχίονα του Κηφισσού «Ντερνιτσόρευμα», τον Κηφισσόν και καταλήγει εις το χωρίον Μουσταφάμπεη.
Οδός Δευτέρα.-Αύτη παρουσιάζει τα τμήματα.
α΄) Αμφίσσης-Τοπόλιας, εκτάσεως ωρών 1.
β΄) Τοπόλιας-Γραβιάς, εκτάσεως ωρών 5.
γ΄) Γραβιάς-Μπράλλου, εκτάσεως ωρών 1,30΄.
δ΄) Μπράλλου-Μουσταφάμπεη, εκτ. ωρ. 3,45΄.
ε΄) Μουσταφάμπεη-Λαμίας, εκτάσεως ωρών 2.
Μετά την Γραβιάν, όπου το περίφημον «Χάνι» του Οδυσσέως Ανδρούτσου, εύρηται πηγή ποσίμου ύδατος, πρό δε του Μουσταφάμπεη γέφυρα επί του Ασωπού μεθ’ ό 4 έτι γέφυραι υπό την πρώτην των οποίων διέρχεται ο Σπερχειός (Αλαμάνα).
Από Λαμίας διακλαδούνται πολλαί πέριξ οδοί, ών σημαντικώτεραι αι εξής:
1.-Από Λαμίας εις Νέαν Μιτζέλαν (Α.Φθιώτις), εκτ. ωρ. 15.
2.-Από Λαμίας εις Αταλάντην και Λοκρίδα (ΝΑ), εκτάσ. ωρ. 7.
Οδός Πρώτη.-Αύτη παρουσιάζει τα εξής τμ..
α΄) Λαμίας-Στυλίδος, ωρών 3.
β΄) Στυλίδος-Γαρδικίου, ωρών 6.30΄.
γ΄) Γαρδικίου-Σούρπης, ωρών 3.45΄.
δ΄) Σούρπης-Νέας Μιντζέλης, ωρών 1.30΄.
Εις το τμήμα (Α) το οποίον διατέμνει η οδός αύτη ευρίσκομεν παρά το Γαρδίκι, τα ερείπια της αρχαίας Κρεμαστής Λαρίσης, 5 ώρας ανατολικώς της Λαμίας, της αλωθείσης το 302 π.Χ. υπό του Δημητρίου του Πολιορκητού.
Οδός Δευτέρα.-Αύτη αποτελείται εκ των τμ..
α΄) Λαμίας-Λιανοκλαδίου, ωρών 2,50΄.
β΄) Λιανοκλαδίου-Μάκρυσι, ωρών 3,25΄.
γ΄) Μάκρυσι-Βαρυμπόπης, ωρών 0,30΄.
δ΄) Βαρυμπόπης-Πουρναρίου, ωρών 1.
ε΄) Πουρναρίου-Τσουκάτικων, ωρών 0,20΄.
στ΄) Τσουκάτικων-Κάψας, ωρών 3,30΄.
ζ΄) Κάψας-Καρπενησίου, ωρών 3,45΄.
ΣΗΜ.-Μετά το χωρίον Μάκρυσι συναντώμεν δεξιόθεν πηγήν ποσίμου ύδατος. Μετά τα Τσουκάτικα 3 χάνια. Μετά την Κάψαν 1 στρατώνα εν αχρηστία, μεθ’ ό ρέει ο χείμαρρος της Λάσπης εφ’ ού γέφυρα. μετά δε το Λιανοκλάδι και το Καστρί (αριστερόθεν) διερχόμεθα τον διπόταμον ολίγον πέραν των Τσουκάτικων, μετά δε την Κάψαν ευρίσκομεν ναΐσκον της «Παναγίας» δύο πηγάς ποσίμου ύδατος και τον ναΐσκον «Αγία Παρασκευή».
Η οδός αύτη διακλαδούται μέχρις Υπάτης και Λουτρών διά των ακολούθων 3 τμημάτων.
α΄) Λαμίας-Λουτρών Υπάτης, εκτ., ωρών 4.
β΄) Λουτρών-Κωμοπ. Υπάτης, εκτ., ωρ. 1,10΄.
γ΄) Λαμίας-Αγά (Δυτ. Φθιώτις), εκτ., ωρ. 6,30΄.
Άλλη εντεύθεν οδός είνε η από Λαμίας εις Φάρσαλα διά Δομοκού εκτάσεως ωρών 12,30΄, παρουσιάζουσα τα ακόλουθα τμήματα.
α΄) Λαμίας-Δερβέν Φούρκας (διόδου της Όθρυος), ωρών 3,05΄.
β΄) Δ. Φούρκας-γεφ. Ζαπαντορεύματος, ωρ. 2,15΄.
γ΄) Δομοκού- Τουρκ. νεκροταφ, ωρ. 1,20΄.
δ΄) Δομοκού- Τουρκ. νεκροταφ, ωρ. 1,50΄.
ε΄) Τουρκ. νεκροταφείου-Γυναικοκάστρου ωρ. 2.
στ΄) Γυναικοκάστρου-Φαρσάλων ωρών 1,30΄.
ΣΗΜ.-Αμέσως μετά την Λαμίαν πηγή ύδατος ποσίμου και ο λοφόβουνος Ταράτσα, μεθ’ όν η πηγή «Λαμηλόβρυσις» και ο παλαιός στρατών της Δερβέν-Φούρκας, εντός μεγαλοπρεπούς και στρατηγικωτάτης χαράδρας διασχιζούσης αποτόμως την Όθρυν ήτις μέχρι του 1881 απετέλει το βόρειον σύνορον της Ελλάδος. Ύψος έχει από 890 μέτρων (κέντρον∙ Αχαϊκά όρη) μέχρι 1728 (ανατολικόν τμήμα, Γκούρα).
Διερχόμενοι τα στενά της Φούρκας, συναντώμεν 2 πηγάς ύδατος, το Χάνι Πλατανιά με δύο ακόμη πηγάς, την γέφυραν Ζαπαντορρεύματος, και, μετά τον Δομοκόν, παρά το χωρίον Πουρνάρι (δεξιόθεν της οδού), πανδοχείον, μύλον και τον χείμαρρον Κακάρα. Ευρισκόμεθα ενταύθα εις την περιοχήν της «Θεσσαλικής Φθιώτιδος» (τέως επαρχίας Δομοκού), εντός της οποίας εύρηται η αφθονούσα ιχθύων και ορνίθων λεκανοειδής λίμνη Ξυνιάς, ού ή Δαουκλή (ορνιθώδης) λεγομένη, και 1 ώραν ΒΔ της οποίας υψούται ο Δομοκός, επί θέσεως υψηλής εν τη στενή διόδω «Κοίλη». Λόγω δε της ίσως λαμπράς του στρατηγικής τοποθεσίας εις την αρχαιότητα ο Δομοκός ελέγετο Θαυμακός.
Οδός Τρίτη.-Η οδός αύτη Λαμίας-Αταλάντης σύγκειται εκ των ακολούθων τμημάτων
α΄) Γεφύρας-Λεύκας-Ελατείας, αφού διέλθωμεν το 60ον στάδιον της οδού Λαμίας-Λεβαδείας εκτάσεως ωρών 1,15΄.
β΄) Ελατείας-Σφάκας εκτάσεως ωρών 2.
γ΄) Σφάκας-Αταλάντης εκτάσ. ωρ. 3,20.
Παρουσιάζει δε η οδός αύτη και τάς τρείς επομένας διακλαδώσεις∙
α΄) Ελατείας-Μάνεση-Μοιραλή, εκτ. ωρ. 1,10.
β΄) Αταλάντης-Προσκυνά-Μαρτίνου, εκτ. ωρ. 5.
γ΄) Αταλάντης-Πέλλης, εκτάσ. ωρών 1.30΄.
Επίσης, από Λαμίας εις Αταλάντην η οδός είναι διπλή, της ανατολικωτέρας (ωρών 15) παρουσιαζούσης τα εξής τμήματα∙
α΄) Λαμίας-Θερμοπυλών, εκτάσ. ωρών 3.
β΄) Θερμοπυλών-Μώλου, εκτ. ωρών 2.
γ΄) Μώλου-Λιμένος Μώλου, εκτ. ωρ. 0,20΄.
δ΄) Μώλου- Θρονίου, εκτ. ωρών 2.
ε΄) Θρονίου-Αγ. Κωνσταντίνου, εκτ. ωρών 2.
στ΄) Αγ. Κωνστ.-Λειβανάτων, εκτ. ωρών 4,15΄.
ζ΄) Λειβανάτων-Αταλάντης, εκτ. ωρών 1,20΄.
Δεξιόθεν και ολίγον πρό των Θερμοπυλών· μερικοί οικίσκοι, 1 παλαιός στρατών, πηγή ύδατος. Αριστερόθεν η Γέφυρα της Αλαμάνας και 1 χάνι. Ο Σπερχειός (Αλαμάνα και Ελλάδα) σχηματίζει περί τάς εκβολάς του μεγάλα νοσηρά έλη καλύπτοντα εν παλιρροία έκτασιν 30 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, από Θερμοπυλών μέχρις Ιμέρμπεη. Μήκος 100 περίπου χιλιομέτρων.
Ενταύθα έχομεν δεξιόθεν «Λουτρά» θερμά, πηγήν ποσίμου ύδατος και 1 γέφυραν.
Μετά τον Μύλον διερχόμεθα τον χείμαρρον Πλατανιάν.
Περώντες δε από του Αγίου Κωνσταντίνου σταματώμεν μετά 30΄ εις το χωρίον Λογγός, δεξιόθεν του οποίου πηγή ύδατος ποσίμου και είς μύλος.
Αι Θερμοπύλαι είνε στενόν ευρισκόμενον μεταξύ του βουνού καλλιδρόμου και της ακτής του Μαλιακού κόλπου, πλάτους σήμερον 60 βημάτων (45 περίπου μέτρων). Εδώ έπεσεν ο Λωνίδας με τους 300 του και εγγύς (Γέφυρα Αλαμάνας) ο νεώτερος Λεωνίδας «Διάκος» της Επαναστάσεως.
Ενταύθα βαίνοντες προς Ν, εισερχόμεθα εις την Λοκρίδα.
2 ώρας ΝΑ της Αταλάντης, παρά την ακτήν, όπου περίπου το χωρίον Σαρδινίτσα, έκειτο η αρχαία Οπούς, 1 ώρ. Ν της «Σκάλας Αταλάντης».
Ολίγον περαιτέρω επί του γραφικού υψώματος της Μαλεσίνας υψούται η Βυζαντινή Μονή του Αγίου Γεωργίου. Αλλ’ ολόκληρος η περιοχή αύτη πάσχει από καταστρεπτικούς σεισμούς.
1 ώραν πέραν της Αταλάντης κείται η Μακεδονική Πέλλα, διατηρούσα και νύν το αρχ. όνομα.
Ολίγον δυτικότερον του Δαδίου (6,30΄ από Αταλάντης) κείνται τα ερείπια της αρχαίας Αμφικλείας ή Αμφικαίας και κατά Παυσανίαν, Οφιτείας, όπου σπήλαιον ποτέ ιερόν τώ Διονύσω, έχον την δύναμιν του θεραπεύειν πάσαν νόσον.
3 ώρας ΝΑ μεταξύ Παρνασσού και Κηφισσού, παρά την Βελίτσαν, κείνται τα ερείπια της αρχαίας Τιθόρρας ή Τιθορέας εγγύς του χειμάρρου Καχάλη.
5,50΄ ώρας Δ  της Αταλάντης, εγγύς του Δραχμανίου (χωρίδιον Λεφτά) έκειτο η οχυρωτάτη αρχαία Ελάτεια, όπου περίφημον ιερόν της «Κραναίας Αθηνάς» (Κάστρο του Λασού).
Πλήν των οδών τούτων, το ανατολικόν τμήμα του νομού τούτου διασχίζεται και υπό του «Διεθνούς» Σιδηροδρόμου Αθηνών-Λαρίσης-Παλαιών Συνόρων (Παπαπουλίου)-Τοψίν-Θεσσαλονίκης παρουσιάζοντος ενταύθα τους επομένους σταθμούς:
Κραβασαρά, χλμ. 160,198 από Πειρ. (ύψ.134,40).
Βελίτσα, χλμ. 166,324 (ύψους 153,20).
Δαδί, χλμ. 184,192 (ύψους 317,40).
Σουβάλα, χλμ. 185,749 (ύψους 381,30).
Μπράλλος, χλμ. 194,329 (ύψ. 360) όπου σύρραγξ.
Ελευθεροχώρι, χλμ. 201,013 (ύψ. 350,25).
Σπερχειάς, χλμ. 219,283 (ύψ. 207,90).
Λιανοκλάδι, χλμ. 222,544 (ύψ. 24,40).
Μπεκί-Αμούρι, χλμ. 223,985 (ύψ. 36,57).
Στύρφακα, χλμ. 236,156 (ύψ. 249,605).
Κούρνοβο-Νεζερό, χλμ. 257,369 (ύψ. 534,11).
Δερελί-Καΐτσα, χλμ. 265,373 (ύψ. 168,85).
Αγόριανη, χλμ. 274,797 (ύψ. 356,32).
Βελισσιώτες, χλμ. 280,637 (ύψ. 261).
Δομοκός, χλμ. 287,908 (ύψ. 139,15).
ΣΗΜ.-Μετά τον Δομοκόν η γραμμή βαίνουσα προς Β, εισέρχεται από της περιοχής της Θεσσαλικής Φθιώτιδος (τέως επαρχίας Δομοκού) εις την κυρίως Θεσσαλίαν, όπου θέλομεν την παρακολουθήσει εν οικεία θέσει

Διακλάδωσις Στυλίδος
Εν τω Νομώ Φθιωτιδοφωκίδος η γραμμή αύτη παρουσιάζει μίαν διακλάδωσιν: Λιανοκλαδίου-Στυλίδος, έχουσαν τους ακολούθους σταθμούς:
Λιανοκλάδι (αφετηρία) χλμ. (ύψ. 24).
Λαμία χλμ. 5,567 από αφετηρίας Λιανοκλαδίου (ύψ. 57).
Μεγάλη Βρύση χλμ. 9,432 (ύψ. 14).
Αγία Μαρίνα χλμ. 19,193 (ύψ. 4).
Στυλίς (τέρμα) χλμ. 22,257 (ύψ. χ. 3).»


ΠΗΓΗ

 Νικολάου Γ. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος 1925-1926, Αθήναι 1925.

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Οδηγός Νομού Φθιώτιδος 1949-1950

Από την εξαμηνιαία περιοδική έκδοση «Οδηγός της Ελλάδος Ιγγλέση» των ετών 1949-1950 αναδημοσιεύονται στοιχεία που αφορούν το νομό Φθιώτιδας.
Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης δεν κατέστη δυνατόν το συνεργείο της απογραφής να μεταβεί στα χωριά του νομού καθώς και στις κωμοπόλεις Αμφίκλεια, Αταλάντη και Δομοκό προκειμένου να διενεργήσει την απογραφή. Επομένως τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν την τελευταία προπολεμική απογραφή των παραπάνω κωμοπόλεων και χωριών.
Ορισμένα επώνυμα εκ παραδρομής αποδίδονται λανθασμένα για διαφόρους λόγους. Εύκολα όμως μπορεί ο αναγνώστης που κατάγεται από τη Φθιώτιδα να τα αποδώσει σωστά.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Οδηγού:

«47. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
[Έκτασις 5.766 τετρ. χλμ. Κάτοικοι: 143.528]
Θέσις: κατέχει το ΒΑ κέντρον της Στερεάς Ελλάδος.
Έδαφος: είναι κατά το μέγιστον τμήμα αυτού ορεινόν.
Κλίμα: είναι σχετικώς ψυχρόν.
Διοικητική διαίρεσις: ο νομός διαιρείται εις 3 επαρχίας:
Δομοκού· Πρωτεύουσα: Δομοκός. Δήμοι: 1, Κοινότητες: 29, Χωρία και συνοικισμοί: 39.
Λοκρίδος· Πρωτεύουσα: Αταλάντη. Δήμοι: 2, Κοινότητες: 41, Χωρία και συνοικισμοί: 70.
Φθιώτιδος· Πρωτεύουσα: Λαμία. Δήμοι: 2, Κοινότητες: 105, Χωρία και συνοικισμοί: 147.

Α. ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Ι. ΛΑΜΙΑ
[Έδρα του νομού και της επαρχίας Φθιώτιδος, του δήμου Λαμιέων και της πόλεως Λαμίας. Κάτοικοι: δήμου 15.300. Συνοικισμοί: Γαλανέϊκα, Καλύβια, Νέα Άμπλιανη, Ν. Μαγνησία, Παγκράτι]
Θέσις: κείται 15 χιλ. Δ. του εν Μαλιακώ κόλπω επινείου της Στυλίδος.
ΑΡΧΑΙ
Νομαρχία: Νομάρχης, Διευθυντής, Νομομηχανικός, Νομίατρος, Νομοκτηνίατρος.
Επαρχείον: Έπαρχος.
Δημαρχείον: Δήμαρχος, Δημοτικόν Συμβούλιον.
Δικαστήρια: Πρωτοδικείον, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Ειρηνοδικείον, Πταισματοδικείον, Υποθηκοφυλακείον, Φυλακαί (επανορθωτικαί).
Δημοσία Ασφάλεια: Διοίκ. Χωροφυλακής, Υποδ. Χωροφυλακής, Αστυνομικόν Τμ..
ΤΤΤ: Διεύθυνσις, Ανταλλακτήριον, Τηλεγραφείον Τηλεφωνείον.
Στρατιωτικαί Αρχαί: Διοίκησις, Ταξιαρχία, Φρουραρχείον, Στρατολογικόν Γραφείον.
Οικονομικαί υπηρεσίαι: Οικον. Εφορία (έφ. Δημήτρ. Βελλόπουλος), Εφορία Καπνού, Ταμείον, Καπνεργοστάσιον.
Δασικαί Υπηρεσίαι: Επιθεώρησις, Δασαρχείον, Γεωργική Υπ., Ταμείον Γεωργίας, Υγειονομικόν Κέντρον.
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΕΩΣ
Εκκλησία: Ιερά Μητρόπολις Λαμίας (εις ήν υπάγονται 213 ενοριακοί ναοί, 215 εφημέριοι, 5 μοναί, 50 κατηχητικά σχολεία, 1 σχολή βυζαντ. εκκλης. μουσικής, φιλόπτωχα ταμεία. Ναοί 5. Νεκροτ. 1.
Εκπαίδευσις: Γεν. Επιθ. Μέσης, Επιθ. Κατωτέρας, Γυμνάσια 2, Πρακτικόν Λύκειον, Παιδαγωγική Ακαδημία, Ιερατική, Δημοτικά Σχ. 6, Ιδιωτική σχ. Αθ. Παπαρούπα, Κρατικόν Νοσοκομείον, Βάμβακος Αυτόν. Οργανισμός, Ορφανοτροφεία 2 (αρρένων, θηλέων), Πυροσβεστείον, Φιλαρμονική Δήμου.
Τύπος: «Ακρολαμία», «Επαρχία», «Λαμιακός Τύπος» (Γρ. τυπ.: Διάκου 16, 3-60, Ιδρ.-Διευθ.: Μ.Α.Αλεξανδρής, 1935, ημερησία).
Σταθμοί: ΣΕΚ.
Συγκοινωνίαι: δι’ αυτοκινήτων και σιδηροδρόμου, και ατμοπλοϊκώς (μέσω Στυλίδος).
Κοινωφελή Ιδρύματα: Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας, ΠΙΚΠΑ, ΕΕΣ.
Σωματεία: Γεωργικών Συνετ. Έν., Δικηγορικός, Εμπορορραπτών και Ραπτών, Ηθικοθρησκευτικός, Επαγγελματιών Ομοσπ., Ιατρικός, Καφεπωλών, Παντοπωλών, Συμβολαιογράφων, Εργατικόν Κέντρον, Εμπορικός.
Προϊόντα: ελαίαι, καπνά.
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Κ.Τ.Λ.
Αγγεία τέχνης (βιοτ.) Ανθόπουλος Κ.
Άλευρα (βιοτ.) Βάρσος Α. & Σία, Ιωσήφ Αφοί, Καραγεωργίου, Κατσαντώνης Ιω. & Σία, Κίτσος Παν., Κρόκος Δ & Μουζέλη Α/φοί α.ε., Μανώλης Δ.Ν., Οικονόμου Θ., Παπαγιάννη Α/φοί & Παπαγιάννης, Στεργιόπουλος, Χατζόπουλος Π. & Σία.
Άμαξαι (βιοτ.) Αθανασίου Αθαν..
Ανθρακωρυχεία Γοργοποτάμου α.ε..
Ανδρικά-Γυναικ. είδη Γιαννούκος Βασ., Γιωτόπουλος Ιω., Ευθυμίου Αθ., Κόντος & Σπαθής, Παλαιογιάννης Ι., Παπακωνσταντίνου αδ., Πατσής Ε., Σκύλαρης Κων., Τσούμας Διον..
Αντιπρόσωποι εμπορ. Αλεξιά Α/φοί, Αναγνωστόπουλος Ι., Βαλάρης Χρ., Βαρλάμης Χ., Κάππας Ιω., Κατσογιάννος Α. & Σία, Κατσούδας Δ.Κ. & Σία, Κατσούδας Κ., Κιτσοπανίδης Ευαγγ., Λεπίδα Α/φοί Ι.Α., Μαυραϊδής Κ., Μιχαλόπουλος Δ., Μποβιάτσος Σπ. & Παληός Λεων., Παπακωνσταντίνου Μ., Τασιούλας Παύλ..
Αποικιακά Αλεξόπουλος Κων., Αμπλιανίτης Β., Αργυρόπουλοι Α/φοί, Βασιλόπουλος Ευάγ. & Σία, Ευθυμίου Α/φοί, Ζεΐνης Ιω., Καλύβας Σωκρ. & Τσέλιος Γρηγ., Καρατζάς Γ. & Σία, Κατσαρής Ν., Κατσούδας Δ.Κ. & Σία, Κονταξής Απ. & Σία, Ποντικόπουλος Βασ., Ποντικόπουλος Γεωρ., Ποντικόπουλος Δημ..
Αρτοποιΐας είδη (β.) Ζιώγας Βάγιας Ν..
Άσβεστος (βιοτ. επεξ.) Αθανασίου Π., Λαζάρου Λάζ., Μωραΐτης Αλέξ..
Ασφάλειαι Βαρλάμης Χ., Κατσογιάννος Α. & Σία, Κρόκος Κ. & Μουζέλη Α/φοί α.ε., Λεπίδα Α/φοί Ι.Α., Σχίζας Γ., Τσίργας Ν..
Αυγά-πτηνά Κανταρτζής Χρ., Πετρόπουλος Γεώρ..
Αυτοκίνητα (αμαξώμ.) Σαρηγιάννης Αθαν., Σαρηγιάννης Νικ., Τσαντίλας Αθ., Τσέλιος Θεόδ..
Αυτοκίνητα (ανταλλ.) Καραγκούνης Π., Καρούτας Γ., Κορτέση Α/φοί Μ., Λάμπρου Α/φοί Ι., Λέτσος Δ., Λέτσος Σωτ. Π., Μιχαλόπουλος Τακ., Παπαγεωργίου Γ., Παπαλέξης Ιω., Ρόδιος & Μιχαλόπουλος, Σαρηγιάννης Ι., Τσίρος Ιω., Τζοβανάκης Θ., Φλώρος Κων..
Αυτοκίνητα (αντιπρ.) Ρόδιος Ιωάν..
Αυτοκίνητα (μεταφ.) «Αυτοκινήτων (Συν. Συντ. Φορτηγών), «ΣΠΑ» Λαμίας.
Αυτοκίνητα (πρακτ.) Ζαρκαδούλας Αθ., Καραδήμας Γ., «Μακρακώμης-Σπερχειάδος», 4-66, «Ο.Σ.Λ.Λ.Α.», 2-25, «Συνεργ. Λεωφ. Λαμ.-Καρπενησίου», Τσαντίλας Σ. & Κραβαρύτης Ανδρ..
Αυτοκίνητα (συνεργ.) Αντωνίου Δ., Αντωνίου Κων., Αυγερόπουλος Αυγ., Γεωργακόπουλος Ηλ., Παπαγεωργίου Κων., Σεβαστός Γεωρ., Σερδάρης Βας., Τζοβανάκης Γεώρ., Ψημάδης Ιω..
Βάμβαξ (εκκοκ.) Βάρσος & Σία, Κίτσος Παν. Β., 2-61, «Κρόκος Κ. & Μουζέλη Α/φοί» α.ε., 3-96, Στεργιόπουλος Κ.Χ..
Βάμβαξ (εξ.) Μάδης Οδυσσ. 2-67.
Βαρέλια (βιοτ.) Αρβανίτης Ευστ., Κασανδριανός Γεώρ., Κατσαμπέλας Ελευθ., Πρεβίτσας Ελευθ., Φιλίππου Κων..
Βαφεία-Καθαριστήρια Γκόλφης Θεόφ., Μανδηλάρη Ελένη, Παπακώστα Κούλα.
Βερνίκια υποδημ. (β.) Ζητούνης Θ. & Ανδρέου Ανδρ..
Βιβλιοδετεία Παπαευθυμίου Κων., Στεφανής Δημήτρ.,
Βιβλιοπωλεία-Τυπογραφεία-Χαρτοπωλεία Καραπατάκης Κ., 2-64, Μαυροειδής Χ., 4-69., Παπαδέλου Α/φοί, Παπαευθυμίου Θεμ.
Βιβλιοπωλεία-Χαρτ. Αναγνωστόπουλος Ι., Κυργιανής Απόστ., Παπασπυρόπουλος Κ., Πετρόπουλος Σερ. & Σ., Ποντικόπουλος Γ. Κ.
Βιομηχανικά είδη Ιωσήφ Ν..
Βυρσοδεψεία Θανασούρα Α/φοί, Κουκουμπάνης Μιχ. Ψιλογιάννης Μιχ..
Γενικόν Εμπόριον Αλαμανής Χ., Αναγνωστόπουλος Ι., Βασιλόπουλος Γ Κατσούδας, Γατσίδας Ι. & Γιούμπασης Α., Ζάρας Γ. & Υφαντής Α., Κάντζας Α., Καραγιάννης Ι. Α. & Κόκκοτας Ε., Καρατζά Α/φοί Ευσ., Κατσόγιαννος Α., Κατσο΄θδας Κ. & Π., Κατσούδας Δ. Κ. & Σία, Κολοκυθά Α/φοί, Κονταξή Α/φοί Δ., Κουτσόβουλος Ν., Κρικώνης Κ., Κρόκος Δ. & Μουζέλη Α/φοί, Λεπίδα Α/φοί, Μπρόφας Σ., Μπολώτα Α/φοί – Μαροκάτης Η. – Τσούνης Σ., Παλαιογιάννης Γ., Πετροπούλου Α/φοί, Πολύζος Κ., Σακκάς Σ., Τσέλιος Ν. & Βαρλάμης Χ., Χαραλαμπόπουλος Κ..
Γουναρικά (κατ.) Γκλάβας Ν..
Δέρματα-υποδημ. είδη Ανδρώνου Α/φοί, Γεροδήμος Γ., «Ειδών Υποδηματοποιΐας (Προμ. Συν.)», Θανασούρας Γ., Θανασούρας Δ., Καρανάσιος Α., Παπαδόπουλος Σ., Σαβαΐδης Χ., Σκύλαρης Κ., Υφαντής Δ., Χρηστάκης Η..
Δημητριακά  Βογιατζής Γ., Γαλατά Α/φοί, Γεωργόπουλος Κ., Θανασούρας Δ., Κίτσου Ελένη, Κρανιώτης Σ., Κρανιώτης Σ., Μόδης Ο., Παναγής Αριστ., Παπαλέξης Α., Ρήγας Θ..
Δικαστικοί κλητήρες  Βασιλονικολός Ι..
Δικηγόροι Αλεξανδρής Γ., Αλεξογιάννης Κ., Αναγνώστου Γ., Αργυρόπουλος Ι., Αντωνόπουλος Γ., Ασπραλάκης Δ., Αστερίου Γ., Βελέντζας Σ., Βενούκας Α., Γαρδίκης Δ., Γαρδίκης Ζήσης, Γκλέτσος Α., Γιαννακογεώργος Κ., Γραμματίκας Α., Δαϊτσιώτης Β., Δάλλας Ε., Δάμας Μ., Ελασσώνας Ι., Ζιώγας Κ., Καϊλάνης Ε., Κακκάβας Β., Καραγκούνης Γ., Καραΐσκος Σ., Κλάρας Π., Κρανιώτης Σ., Κοκκαλάκης Ν., Κρητικός Σ., Κοκκαλάκης Κ., Κοντογιάννης Ε., Κοντσές Β., Κορκόβελος Ν., Κορκόβελος Π., Κουσβελάρης Γ., Κουτρούμπας Α., Λατσός Δ., Λατσός Ν., Μπριάνας Κ., Νταμάτης Κ., Νερούντας Κ., Παγορόπουλος Ι., Παναγούλιας Χ., Παπακώστας Α., Παπαλουκάς Α., Παπαπαναγιώτου Π., Παπαντωνίου Ευάγγ., Πασιάκος Απ. 4-05, Πάσσας Δημ., Πέτσας Ευάγγ. 4-04, Πλατής Γεώρ. 2-49, Πολιτόπουλος Θεόδ., Ράμμος Νικ., Ραπτόπουλος Ζαχ., Ρόδιος Δημ., Σιλλέλας Χαρ., Σκαργιώτης Χρ. 2-82, Σταθογιάννης Αποσ., Στεργιόπουλος Χ., Στεφόπουλος Στέφ., Τριανταφύλλου Ιω., Τσαλής Κων., Τσιγαρίδης Σπυρ., Χριστόπουλος Κωνσ..
Έλαια (απ.) Κατσούδας Δ.Κ. & Σία.
Ελαστικά αυτοκ. (επ.) Δρόσος Π., Ντέκος Χρ., Τσαμούκος Αθ..
Εμπορορραφεία Αβραμόπουλος Ηρ., Αμπλιανίτης Κ., Γοργογιάννης Αθαν., Ζαφείρης Κωνστ. Π., Θεοδωρόπουλος Ε., Καραγιάννης Ιωάν., Λαμπρακάκης Δημ., Μουσάκος Ι., Παπανάγνου Αθαν., Παπανάγνου Ευάγγ., Τσιγάρας Ευάγγ..
Επιγραφαί Λαϊνάς Θεόδ., Παπαγιαννάκος Κομ., Τζοβανάκης Κ..
Έπιπλα (βιοτ.) Δουλαβέρης Κωνστ., Παλουρτζής Γεωρ., Ριζόπουλος Αθαν., Σαλικόπουλος Θ., Σκαρμούτσος Ιω., Τρίγκας Κ..
Εστιατόρια Ασημακόπουλος Αθαν., Αφεντούλης Ευστρ., Γκόλφης Γκολ., Γρηγοριάδης Γρηγ., Γρίβας Θωμ., Γρίβας & Τσιμπουκάκης, Δερματάς & Πούλος, Ζαχαρόπουλος Ιω., Ζέρβας Αθαν., Ηλιόπουλος & Μανδηλάς, Καπετανάκης Στέφ., Κατσαρός Ιω., Κατσαρού Α/φοί, Κισσούδης Παν., Κοντοκώστας Ιω., Κορτέσης-Κάκιος & Τριανταφύλλου, Μαρούγκας Νικ., Μπαϊζάνος Σπυρ., Μπιλάλης Γεώρ., Παπαγιάννης & Πλατανιάς, Παπαδογιώργος Ευσ., Παπαϊωάννου Νικ., Πιπεράκης Γεώρ., Πλάκας & Παπαϊωάννου 5-70, Τακτικός Γεώρ., Τακτικός Παυσαν., Τριανταφύλλου Α.Π., Τριανταφύλλου Γ., Τσαούσης Ηρ., Τσαπάρας Ιω., Τσόρτος Κων. 2-63, Τσώνης Παυσ., Φούντας Ευθ., Χριστίδης Αθ..
Εφαπλώματα-στρώμ. Ζαφειρόπουλος Αλέξ., Κουφαντώνης Ανδρ., Μπαρμπουζάνης Αθ., Παγουρτζής Γεώργ., Τσιπνής Θεόδ..
Ζαχαροπλαστεία Δασκαλόπουλος Δ., Ζεζέλας Λ., Θεοδοσόπουλος & Κυριαζόπουλος Γ., Θεοδοσόπουλος Παν., Κούκιας Αθαν., Κουτσονίκας Χ., Μοσχαχλαΐδης Ηλ., Μπούσιος Δημ. Γ. 4-62, Νικολοπούλου Κωνσταντία, Πανάγος Φώτ. 4-41, Παρμενόπουλος Νικ..
Ζαχαρώδη προϊόντ. (β.) Αγγελίδης Ηλ., Ζάρας & Υφαντής, Καρανδρέας Εμμ. Κ., Καραπατάκης Κ., Ριζόπουλος Κ..
Ζυθοπωλεία Καραχάλιος & Σαμαράς, Μισερλής, Παγκίνης Η., Πλατανιάς Αντ. & Χρυσούλης, Πολυχρονόπουλος.
Ζυμαρικά (βιοτ.) Ανθόπουλος Θεοφ., Αργυρόπουλοι Α/φοί & Αλεξιά 5-83, Δασκαλοπούλου Α/φοί, Ράμμου Α/φοί -57, Στεργιόπουλος Κων..
Ζωέμποροι Σακκάς Λάμπρ..
Ηλεκτρικά είδη εγκατ. Γεωργίου Άγγελ., Γιαννούκος Α., Δημακόπουλος Δ. & Κουτσόπουλος Δ., Καραγιάννης Χρ. 4-23, Κυρόπουλος Αθ. & Στάμου Ανδρ. 3-59.
Ηλεκτροτεχνουργεία Στάμου Ανδρ., Παπακωνσταντίνου Μ..
Ηλεκτροπαραγωγή «Αν. Ηλεκτρ. Ετ.» 3-00.
Ιατροί-ακτινολόγοι Αθανασίου Α., Βέλλιος Νικ. Δ. 3-46.
Ιατροί-αφροδισιολόγ. Κοντογιώργος Χρ., Κουνούπης Απ. Ν. 3-67.
Ιατροί-γυναικολόγοι Γκλέτσος Ευστ. Κ. 3-73, Παναγιωτόπουλος Π., Πεζάς Αντ., Τσγκάρης Λουκ..
Ιατροί-μικροβιολόγοι Μιχαλόπουλος Ι., Παπασιοπούλου Νίκη Ι. 3-66, Σκουτέλης Θεμ. Α. 3-68.
Ιατροί-οφθαλμίατροι Κρίθινος Α..
Ιατροί-παθολόγοι Αναγνώστου Α., Αναστασίου Ν., Αναστασόπουλος Γ., Αντωνολουκάς Λ., Γαλατάς Κ., Δαγκλαρίδης Κ., Δερβενούλας Γ., Θεοδωράκος Κ., Καβάφης Ν., Καλύβας Δ., Καρπούζας Δ., Καρυαμπάς Κ., Κοντογιάννης Ν., Κοψαχείλης Ε., Κρανιώτης Σ., Μανδρέκας Τ., Μανούκος Ν., Μαριδάκης Κ., Μουσάτος Χ., Μουτάφης Κ., Μπαρτζώκας Κ., Μπαρμπούτης Α., Μπρόφας Γ., Μυρεσιώτης Ε., Νέτσος Δ., Οικονόμου Β., Παπαδήμας Η., Παπαδόπουλος Ι., Παπαχρίστου Κ., Πεζάς Α., Πενταγιώτης Θ., Ρίζος Δ., Σοφιανός Χ., Στεφόπουλος Α., Τζαμάλας Ι., Τζαμάλας Κ., Τριανταφύλλου Τ., Τσιμπούρης Σ., Τσουκαλάς Ε., Τσώνης Β., Φίλης Α..
Ιατροί-παιδίατροι Καββαδίας Ν., Καρπούζας Ι., Παπαχρήστος Κ., Πενταγιώτης Θ..
Ιατροί-χειρούργοι Αθανασίου Α., Βακαλόπουλος Τάκης, Ζάχος Ζ., Κοντογιάννης Ν., Μυρεσιώτης Κ., Παπασιόπουλος Ι..
Καθέκλαι (βιοτ.) Γκοντίνος Β. & Σαλικόπουλος, Κραβαρίτης Α. & Σία, Σαλικοπούλου Α/φοί, Τσόγκας Α..
Καλλυντικά (β.) Πλατής Ε..
Κάλτσαι (βιοτ.) Μποβιάτσος Κ., Τσέλιος Κ..
Καπνά (εξ.) Αιγηνίτης Π., Αργυρόπουλος Ι., Γεωργαντάς Δ., Κρόκος Δ., Κρόκος Κ., Μουζέλης Γ. & Π..
Καπνά-σιγαρέτ. (βιομ.) Γαλάνης Α..
Καρποί-ξηροί Γαζώνης Α..
Καφεκοπτεία Αργυρός Α. & Γεωργίου Γ., Αρχοντίκη Α/φοί, Ταραλάς Γ., Χατζής Β..
Κέραμοι-πλίνθοι. (β.) Πιπέλιας Η. & Σία.
Κηδείαι-μνημόσυνα Ζητούνης & Ανδρέου, Χαρίλας Ε., Χρηστίδης Π..
Κηρός (βιοτ. επεξερ.) Ανδρέου Α. & Ζητούνης Θ., Χαρίλα Α/φοί, Χριστίδη Α/φοί.
Κινηματογραφικαί επιχειρήσεις Καρπούζα Α/φοί – Καρανικόλας & Σία, Κρανιώτης Κ. & Γ..
Κλινικαί Αθανασίου Α., Αναστασίου Ν., Βακαλόπουλος Παν., Γκλέτσος Ευστ., Καρπούζας Δημ., Παπασιοπούλου Ιω., Τσαγκάρης Λουκ..
Κλωστήρια Λάζος Γ. – Ρήγας Θ. & Σία.
Κομμωτήρια Μαυρίκας & Σταμάτης Στ., Πλατή Α/φοί, Τσουκνιάς Ν..
Κορνίζαι (βιοτ.) Σίμου Σιμ. Δ..
Κουραμπιέδες (βιοτ.) Καρανδρέας Εμμ., Μπούσιος Δημ. (Εικ.5),.
Κρύσταλλα-Τζάμια Σίμου Σιμ..
Κτηματομεσίται Βαρλάμης Χ., Ράπτης Σπυ., Τσιριγκούλης Δημ..
Κτηνίατροι Μαρκουλής.
Κυνηγίου είδη Κολοκυθάς Ανδρ., Νικολάου Νικ...
Λαναριστήρια Μανώλης Δημ..
Λιπάσματα (αντ.) Τασιούλας Παύλ..
Λουτρά ιαματικά Μανώλης Δημήτρ., Χαραλαμπόπουλος Σ..
Μηχανήματα διαλογής ελαιών (βιοτ.) Μωραΐτης Δημ..
Μηχανικοί Κυρόπουλος Αθαν., Κωστής Δημ., Στάμου Ανδ..
Μηχανουργεία Αρκάς Ιω., Ιωσήφ Α/φοί, Ιωσήφ Ν., Καμπιζώνης Γεώρ., Κουτσούκος Θεοφ., Μπουκουβάλας Χ., Μωραΐτης & Σολιούνης, Πασχάλης Κ..
Νήματα-Μαλλιά Αμπλιανίτης Βας., Μπισμπίκας Αθ., Παληός Φωτ., Ποντικόπουλος Δημ..
Ξενοδοχεία «Αθήναι» Δ.Αλεξίου, «Ακταίον» Ι.Τελώνη, «Αχίλειον» Φ.Πανάγου & Ε.Τριάντη, «Βοστώνη» Β.Μπακογιάννη, «Διεθνές» Α.Κάππου, «Εθνικόν» Α.Καρφή, «Έθνος» Ι.Παπαχρήστου, «Εμπορικόν» Η.Τριανταφύλλου, «Ευρυτανίας» Τσάμη, «Κεντρικόν» Α/φών Βούλγαρη Κουτσόβελος Ε., «Λοκρίς» Κ.Γιατοπούλου, «Μητρόπολις» Δρυμανίτη, «Παλλάδιον» Ι.Χατζή, «Πάλλας» Λ.Ριζάκου, «Πανελλήνιον» Καλέντζη Παπαγεωργίου Γ. «Παρνασσός», «Ρούμελη» Α.Ραχούτη, ‘Ρούσβελτ» Κούτρα & Κουτσογιάννου, «Σπλέντιτ» Γ.Θεοδωροπούλου Στούκας Κ..
Ξυλεία (αποθ.) Βαζιργιανδζίκης Γ., Γεμενή Α/φοί, Δημόπουλος Α., Δούκας Ν. & Υιοί, Δροσόπουλος Γ., Θεοδοσίου Η., Καρφής Ν., Καφούση Α/φοί, Κωνσταντίνου Ι., Κωστορίζος Π., Μπασιάς Δ., Παπαναστασίου Α., Σαντάς Σ., Χονδρογιάννη Α/φοί.
Ξυλουργεία Κωνσταντίνου Ι..
Οδοντίατροι Αποστολίδης Κ., Αποστόλου Κασσάν., Βινούκας Δ., Δαλλάρης Α., Κολοκυθάς Ε., Κουτσικάκης Ι., Μανταίος Α., Μουντώρης Ν., Παπαγυαλιάς Ε., Περγαμηνός Α., Πούρλας Γ., Ράπτης Ν., Ροπακιάς Ι., Σιόπουλος Ν., Σιόπουλος Σ., Τσουτσουλόπουλος Χ., Χατζόπουλος Ν., Χολέβα Μαρία.
Οικιακά σκεύη Ανθοπούλου Α/φοί, Γιαννούκος Α., Ευθυμίου Ι. & Κ., Κουτροζής Δ., Παναγή Αφοί, Παπακωνσταντίνου Α/φοί, Τσιριγκούλης Ε..
Οικοδομήσιμοι ύλαι Ανδρώνου Α/φοί Ι., Γεμενής Ι., Θεοδος΄Παπαδόπουλος, Πέτσας Δ.,
Οίνοι Αγγελόπουλος Η., Αναστασίου Κ., Ανταχόπουλος Α., Αντυπάτης Ν., Αφεντούλης Θ., Ασημακόπουλος Α., Καλπογιάννης Κ., Κατσαρού Ι., Μπαϊζάνος Σ., Πανάρας Γ., Τριανταφύλλου Γ., Τσαούσης Η., Φούρλας Αθ..
Οίνοι (βιοτ.) Μπούτλας Γ., Πολυμερόπουλος Νικ., Στεφανόπουλος Γ..
Οινολογικά εργαστήρια Κωνσταντέλος Κων..
Ομβρέλλαι (επιδιορθ.) Καπίτσας Βασ..
Όπλα (διορθ.) Λαζάρου Σοφία, Μπουκουβάλας Χαρ., Νικολάου Νικ..
Οπτικά είδη Τηλιγάδας Γεώρ..
Οπώραι (απ.) Στραντζας Σταύρ..
Πάγος (βιοτ.) Στεργιόπουλος Κων.
Πετρελαιοειδή (πρατ.) Καραγκούνης Ι., Κατσόγιαννος Α. & Σία, «Κρόκος Δ. & Μουζέλη Α/φοί» α.ε., Λάμπρου Α/φοί, Λέτσος Δημ., Μαυροειδής Κ., Παπαγεωργίου Γεώρ., Παπαλέξης Ιωάν., Σφέτσος Μ. & Τσούμας Π., Τσίρος Ιω., Φλώρος Κ., Φλώρος Σ..
Πήλινα είδη Αζυμόπουλος Παντ., Ανθόπουλος Θεοφ. & Σία 2-75, Παναγής Αριστ., Τσόρλιας Κων..
Πίλοι (βιοτ.) Γρίβα Ζωή, Κατσίμπρας Δημήτρ., Παπαϊωάννου Γ., Παπαναστασίου Π., Ράμμου Ι., Ραφαήλ Μαγδαληνή, Σακελλάρης Θ. & Ραφαήλ Ι..
Ποδήλατα (ενοικ.) Κωστόπουλος Ιω..
Ποτά αεριούχα (β.) Αρχοντίκης Αθ., Αρχοντίκης Λ., Κωνσταντέλος Κων..
Ποτά οινοπνευμ. (β.) Κωνσταντέλος Κων., Μπούτλας Γεώργ., Παππής Ευστ., Πολυμερόπουλος Ν., Στεφόπουλος Ευθ..
Ραδιόφωνα-Γραμμόφ. Γιαννούκος Αθ., Καραγιάννης Χρ., Κατσούδας Κ. Δ., Παπακωνσταντίνου Μ..
Ραπτομηχαναί (αντ.) Καρδάκος Αθαν. & Κολιός Γεώρ., «Σίγγερ» α.ε., Σταμάτης Ηρ..
Σάπων (βιοτ.) Τσιτούρα Α/φοί.
Σάρωθρα (βιοτ.) Σταμούλης Δημ..
Σιδηρά-μέταλλα (κατ.) Θεοδοσίου Α/φοί, Καρατζά Α/φοί.
Σιδηρικά (κατ.) Δούκας Ν., Ιωσήφ Α/φοί 3-41, Καταραχιάς Ανάργ., Κουτρουζής Δημ., Παπαθανασίου Λουκ., Σκούβα Α/φοί & Κεφαλιανάκης Γερασ., Χατζής Ι. & Παπαθανασίου Α..
Σιδηρικά-Χρώμ (κατ.) Ανδρώνου Α/φοί Ι., Μούρτζος Γρηγ., Σίμος Σίμ. 4-58, Παπαδόπουλος Σ. Α..
Σπορελαιουργεία «Κρόκος Δ. & Μουζέλη Α/φοί» α.ε..
Συμβολαιογράφοι Αθανασίου Κων. Δ., Αρχανιώτης Κωνστ., Διαμαντής Αθ. 3-88, Ζήσης Γεώρ. 3-88, Καϊλάνης Δ. 3-88, Ροζής Δ. 3-88.
Σχοινιά (βιοτ.) Ξηρός Λ..
Σωμιέδες-διβάνια Δουλαβέρης Κ., Παγουρτζής Γ..
Ταβέρναι Αφεντούλης Κ., Γρίβας Θ., Δημόπουλος & Λαγός, Καρανάσος Σ., Μαρούγκας Ν., Μπαϊζάνος Σ., Πανάρας Γ., Τσουλάκης Π..
Τεχνικά Γραφεία Βλαχογιάννη Α/φοί Κ., Κούτρας Α. 4-03.
Τράπεζαι «Αγροτική» 2-57, «Αθηνών» 3-81, «Εθνική» 3-24, «Ελλάδος» 2-31, «Εμπορική» 3-45, «Λαϊκή» 2-56.
Τρόφιμα-Εδώδιμα Αλαμάνης Χ., Αλεξανδρής Ευθ., Αλεξίου Ευθύμ., Αλεξίου Θ., Αλεξίου Κων., Αναστασίου Ι., Ανδρεόπουλος Χρ., Ανταροπούλου Α/φοί, Αθανασίου Νικ., Αντυπάτης Παναγ., Αργυρόπουλος Κων., Βελέντζας Ευάγγ. Γ., Γαζώνη Α., Γασπαρινάτος Ανδρ., Γελούμενος Ιω., Γιωτόπουλος Σπυρ., Γκιαούρης Δημήτρ., Δελλόπουλος Κωνστ., Δημητρακόπουλος Γ., Δημητρίου Γεώργ., Διαμαντής Ιω., Διαμαντόπουλος Δημ., Εμμανουήλ Δ., Ζυγούρης Κωνστ., Θεοδοσόπουλος Δημ., Ηλιόπουλος Αθαν., Κακόπουλος Γεώργ., Κάντζης Απόστ., Κανατάς Θεμ., Καρακώστας Δημ., Καραγιάννης Ι. & Σία, Καρανάσιος Α. & Κ., Καρανάσιος Δημ., Καραχάλιος Κων., Κατσαγάνης Ιω., Κατσαρός Αυγ., Κατσόγιαννος Ε. & Σία, Κατσούδας Ηλ., Κίτσος Αθ. & Ευάγ., Κολοκυθάς Γ., Κολοφωτιάς Αθαν., Μουβέλης Χαρ., Κουκουβίνος Νικ., Κουμαριτσιώτης Α. Δ., Κουμαριτσιώτης Αν., Κουτσούκος Κων., Κρέτσας Γεώργ., Κριτσόβας Αριστ., Κριτσόβας Γεώρ., Λίγγος Αθαν., Λωρίδας Βασ., Μακρογιάννης Γεώρ., Μαλάμος Βασ., Μηνάς Κ., Μιλαρόπουλος Αθ., Μιχαλίτσης Ηλ., Μπαλάφας Ι. & Κων., Μπελμέμης Αθ., Μπολώτας Κων., Μπουκουβάλας Σ., Μπρόφας Σωτ., Νταρλαδήμας Αλέξ., Ντινόπουλος Γεώργ., Ξανθοπούλου Α/φοί, Παναγιωτόπουλος Η., Πανουργιάς Γεώργ., Παλαιογιάννης Γ., Παλαιολόγου Παν., Πανάγος Ηλ., Παπαγεωργίου Ευλ., Παπαγεωργίου Παν., Παπαδόπουλος Δημ., Παπαλελούδας Παν., Παπαλέξης Χρήστ., Παπανικολάου Νικ., Παπαρίζος Κων., Παπαρρηγόπουλος Ρ., Πετρούλια Α/φοί, Πιλάτος Ευάγ., Πολυζωΐδης Ιωάν., Ράπτης Παναγ. Ε., Ριζοκώστας Χρ. Κ., Ρίζου Ελένη, Ρόκκας Στεφ., Σακκάς & Γαλανός, Στεργίου Δ., Στεργίου Ευστ., Στέφος Γεώργ., Συλέλας Ευάγγ., Συνοδινός Κωνστ., Ταξιάρχου Α/φοί, Τασσόπουλος Κων., Τζανέτας Ιωάν., Τριανταφύλλου Δ. Β., Τσάκαλος Α., Τσάμης Ανδρ., Τσιφτσής Σπυρ., Τσόρλιας Κ., Τσεκούρα Α/φοί, Φούρλας Αθ., Χαϊδάς Σταύρ., Χαρίλας Βασ., Χριστόπουλος Γεώρ..
Τροχεία Πάσσος Ν., Πασχάλης Κ..
Τσιμέντα (αντ.) Γεμενής Ιω. Α..
Τυπογραφεία Παπαευθυμίου Κων., Σκούρας Στάθ..
Τυπογραφεία-Βιβλιοδ. Αλεξανδρής Μιλτ., Μαυροειδής Ι. Κ..
Τύπος (πρακτ.) Μαυροειδής Χ., Παπαδέλου Αναστ. «Αθηναϊκού».
Τυροκομικά Προϊόντα Πετρούλια Α/φοί Π., Τριανταφύλλου Δημ., Χαραλαμπόπουλος Σ. & Κίμ..
Υδραυλικά Κόκκινος Ηλ..
Υφαντουργεία Μαχαίρα Α/φοί & Μπαϊζάνος Ι. 4-24, Παναγιώτου Γ., Σπυρόπουλος Σ..
Υφάσματα (κατ.) Αθανασίου Αθ., «Αθηναίος» 4-43, Αλεξόπουλος Κων., Αμπλιανίτης Γ. & Κ., Αναστασίου Α/φοί, Γιανούκος Βασ. 2-79, Γιαννούκος Κων., Γιωτόπουλος Ιω., Διαμαντής Θ. 5-85, Ζαφείρης Κων. 2-06, Ζορμπαλάς Δ. & Καλτιμπάνης Δ., Ζυγούρης Α. & Τσούμας Διον. 2-50, Θεοδωρόπουλος Ε., Καλογεράς Β., Καλτσάς Νικόλ., Καρικόπουλος Γ., Καρφής Σ. & Μιχαλόπουλος Αθ., Κατσαντώνης Ευάγ., Κομικιάν Αρδασέν, Κομικιάν Πρ., Κουρέπης Λουκ., Κουτσολέλου Α/φοί, Κουτσόπουλος Άγ., Κράνας Δημ., Λατσούδας Δ. Χ., Λεμονής Ευάγ., Μπρόφας Σωτ,. Νταλιάνης Ιωάν., Πανής Κων., Παπανάγνου Ευάγ., Πιλάλης Ευάγ., Πιλάλης Χριστόφ., Τσιπνής Χαρ., Χονδρόπουλος Κων., Χονδρόπουλος Αθ..
Υφάσματα-ψιλικά Αντωνακόπουλος Α., Θεοδώρου Α/φοί Ν., Κατσαντώνης Α., Κατσαντώνης Χ., Κατσίκης Λ., Κατσόγιαννος Η., Μποβιάτσος Κ., Μπουγιώτας Α., Ντέκος Π., Παλαιογιάννης Ι., Ράμμος Ι., Σκανδαλάρης Α., Τσεκούρας & Καρφής.
Φαρμακεία (αποθ.) Κάϊλας Ν. & Πιπιλίγκας Σ..
Φαρμακεία Αναστασίου Σ., Δασκαλόπουλος Ε., Ζαγογιάννη Ευθυμία, Καϊλάνης Β., Κάϊλας Ν., Κατσούδας Ν., Λειβαδίτης Θ., Παπαγεωργίου Β., Παπαδόπουλος Σ., Παπαευθυμίου Α., Πιπιλίγκας Σ., Τομαρά Ιφιγένεια.
Φορέματα γυναικεία Βασακάρη Πιπίτσα, Καδδά Μαρία, Καραχάλιου Ισμήνη, Κοπάνου Σοφία, Λυκοπούλου Ευαγ., Μπακατσία Χρυσούλα, Τόλια Ανθή, Τσίγκα Ευσταθία, Τσιλιοπούλου Σωτ..
Φωτογραφεία Ζάχος Ν., Κουτσοδόντης Ν., Μπρίκας Ν., Παπαγιαννάκος Κ., Ρήγα Ντίνα, Ρήγας Σ., Χαρίσσης Α., Χατζηβασιλείου Μ..
Χαλκουργεία Θεοχάρης Α., Χριστόπουλος Ν., Χριστοπούλου Α/φοί & Λιόλιος.
Χαρτοπωλεία Καραπατάκης Α..
Χημικοί Κωνσταντέλλος Γ., Ντούτσας Σπ..
Χρώματα Ανιλίνης Αμπλιανίτης Β., Αναστασίου Α/φοί, Κατσούδας Δημ., Μπισμπίκας Αθ., Παληός Φωτ. 2-27, Ποντικόπουλος Δημ..
Χρώματα οικοδομών Παναγιωτόπουλος Γ., Ποντικόπουλος Δημ..
Χυλοπήττες (βιοτ.) Μπούσιος Δ..
Ψιλικά Αλεξιά Α/φοί 4-56, Αποστολίδης Ιω. & Σταυρόπουλος Ιω., Αστρακάς Γεώργ., Βαρζάκα Α/φοί, Βαρλάμης Χριστόφ., Γιαννούκος Αθ., Γκλαβόπουλος Σπ., Γουργιώτης Νικόλ., Ζαφείρης Γ., Θεοδοσόπουλος Ιω., Ιωακειμίδης Θρασ., Κάκκος Κωστ., Κατσαντώνης Ευ., Κοτταρός Γ., Κουτσοδόντης Ν., Κουτσολέλος Νικόλ., Κυργιαζής Α., Μερμίρης Αθαν., Μιχόπουλος Ν. & Τσιπνής Α., Μουρίκης Βασ., Μπαβαβέας Χρήστ., Μπίκος Σ., Μπότσος Κ., Μπρίκας Δημ., Πανδρούλας Ανδρ., Παπαϊωάννου Ολυμ. & Κων., Παπακωνσταντίνου Α/φοί, Παπασπυρόπουλος Κ., Πλατής Ευάγ., Ποντικόπουλος Γεωρ., Ριζόπουλος Κωνστ., Σίμου Σίμ., Σκύλαρης Κων., Τσιριγκούλης Δημ., Φιλίππου Παν..
Ωρολογοπωλεία Αντωνόπουλος Στ., Γερμενής Σπ., Κροντηράς Γεώρ. & Μακραντώνης Κ., Λαδόπουλος Γεώργ., Λόλος Χρ., Ξενικάκης Δημ., Παλαμιώτης Αχιλ., Σάββας Αλέξ..

ΚΑΛΥΒΙΑ
Παντοπωλεία-Τσιρώνης Παν..

ΝΕΑ ΑΜΠΛΙΑΝΗ
Παντοπωλεία-Αλεξίου Κ., Ντινόπουλος Κ., Τσιφτσής Στ..

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Αλευρόμυλοι-Βάρσος Γεώργ.
Παντοπωλεία-Διαμαντής Ιωάν..

2. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ [Δαδί]
(*ΣΗΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: λόγω του πολέμου, δεν μας επετράπη να μεταβώμεν διά την απογραφήν)
[Έδρα του δήμου Δρυμίας, της κωμοπόλεως Αμφικλείας ή Δαδί, υπαγομένης εις την επαρχίαν Λοκρίδος. Κάτοικοι: 4.114.]
Αρχαί: Δήμαρχος, Δημοτικόν Συμβ., Υποδ. και Σταθμός χωροφυλακής, Ειρηνοδικείον, Υποθηκοφυλακείον, Οικον. Εφορία (εφ.: Ν.Παπανδρέου), Εφορία Καπνού, Ταμείον, Τ.Τ.Τ., Επαρχ. Γεωπόνος, Αποθ. Μονοπωλείου, Δασονομείον, Αγρονομείον, Ναοί 3, Μοναί 1, Νεκροτ. 1, Γυμνάσιον, Δημοτικά σχολ. 2, Ομοσπον. Επαγγελματιών & Βιοτεχνών, Εμπορικός, Μελισσοκόμων, Έν. Γεωργικών Συνετ., Έν. Αλωνιστ. Μηχαν..
Άλευρα (βιοτ.)-Γεωργικός Συνεταιρισμός, Κονσοβίας Ν., Πανουργιάς Π. & Σία, Χρυσικού Α/φοί.
Αντιπροσωπείαι-Ασφάλειαι-Οικονόμου Δ. Γ. & Υιός.
Βάμβαξ (εκκοκ.)-«Ηλεκτρική Ετ.» α.ε., «Κρόκος Δημ. & Μουζέλη Α/φοί» α.ε., Πανουργιάς Π. & Σία, Χρυσικού Α/φοί, Χρυσικός Δ..
Βαρέλια (βιοτ.)-Αυγερινός Γ. Λ., Καραχρήστος Θεοδ., Φενές Παν..
Βενζίνη (αντ.)-Οικονόμου Δ. Γ. & Υιός.
Γενικόν εμπόριον-Οικονόμου Δ. Γ. & Υιός.
Γεωπόνοι-Καραβέρης Θ., Τσουροπλής Γ..
Δικηγόροι-Κουρέπης Κυρ..
Ελαιουργεία-Χρυσικός Δ. Γ..
Έμποροι-Αυγερινάκος Α., Γεωργίου Α/φοί, Ζήρος Κ., Καραπετσάνος Ι., Καρούζου Α/φοί, Καρούμπης Ι., Κοτρίδης Λ., Κουλοφούκης Κ., Κρεστένης Κ., Μουζέλης Ι., Ξηρομερίτης Ε., Ξηρομερίτης Λ., Οικονόμου Δ., Πανουργιάς Σ., Παπακώστας Φ., Πολιτικός Ι., Πολυζώης Δ., Ρεντίφης Ε., Σαγιάς Ι. Π., Σαγιάς Δ. Ι., Στρογγυλάκος Λ., Τσιτσιπής Α., Τσιτσιπής Ε., Τσώκος Α., Τσώκος Ι. Μ., Χαλβατζής Κ., Χρυσικός Δ., Χρυσικός Σ..
Εμπορορραφεία-Μπακαστάμας Ι., Παπαγεωργίου Κ., Ρεστέμος Ε., Στρογγύλης Γ..
Εστιατόρια-Παναγιωτόπουλος Κ., Ποντίκας Ν., Σεφερλής Γ., Σπανός Δημ..
Ζαχαροπλαστεία-Μπεκατώρος Λ..
Ηλεκτροπαραγωγή-«Ηλεκτρ. Ετ. Αμφικλείας» α.ε..
Ιατροί-Ζαβός Αλ., Θεοφανόπουλος Α., Παπακώστας Ε., Σαγιάς Ν.Α..
Κέραμοι-Πλίνθοι (βιοτ.)-Σκεπετάρας Π..
Μαίαι-Κόντου Ευθυμία.
Μύλοι-Σαγιάς Ν., Χρυσικός Δ..
Ξενοδοχεία-«Ακροπόλ» Σπ. Ι. Θεοδωρίδου.
Οικοδομήσιμοι ύλαι-Κρικώνης Κ.Α..
Οινοπωλεία-Ζαμάνος Ν., Κορομούχης Γ..
Παντοπωλεία-Σιδηροπωλεία-Κοντός Ι., Κρικόνης & Σία.
Παντοπωλεία-Υφάσματα-Ανανίκας Ι., Βήτας Π., Δημητρίου Α/φοί, Ζάχαρη Α/φοί, Κομνάκος Ι., Κούσουλας Γ., Πολιτικός Ι., Πολιτικού Α/φοί, Τσούτσιος Σερ..
Συμβολαιογρ.-Αργυρόκωστας Π..
Τράπεζαι-«Αγροτική», «Εθνική».
Τραπεζικαί εργασίαι-Οικονόμου Δ. & Υιός.
Τύπος (πρακτ.)-Παπακωνσταντίνου Λ. & Υιός («Αθηναϊκού»).
Φαρμακεία-Βλάχος Ι., Μαρκόπουλος Ν..
Χαρτοπωλεία-Κατσαρού Μαρία, Σκανδεράς Δ., Σπαθάρας Ι..
Ωρολόγια-Κοντός Λουκ. Π., Πλαστήρας Ιωάν..

3. ΑΤΑΛΑΝΤΗ
(*ΣΗΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: λόγω του πολέμου, δεν μας επετράπη να μεταβώμεν διά την απογραφήν)
[Έδρα της επαρχίας Λοκρίδος, του δήμου και της κωμοπόλεως Αταλάντης. Κάτοικοι: 4.041.]
Αρχαί: Έπαρχος, Δήμαρχος, Δημοτικόν Συμβ., Ειρηνοδικείον, Υποθηκοφυλακείον, Υποδ. και Σταθμός χωροφυλακής, Εφορία Καπνού, Οικον. Εφορία, Ταμείον, Τελωνείον, Δασονομείον, Γεωπόνος Έπαρχ., Γεωργικής Υπηρ. γραφ., Αγρονομείον, Τ.Τ.Τ., Ναοί 3, Νεκροτ. 1, Γυμνάσιον, Δημοτικά σχ. 2, Θέατρον «Πάνθεον», Εμπορικός & Επαγγελματικός, Έν. Γεωργικών Συνετ., Ιατρικός, Φαρμακευτικός.
Βάμβαξ (εκκοκ.)-Σαμαρτζής Άγ..
Βιομήχανοι-Γκούρας Γεώρ. Α..
Γενικόν Εμπόριον-Λαμπρινίδης Λ. & Λάμ. Σαμαρτζής Γεώργ., Σκαμπερδόπουλος Θέλ..
Γεωργικά Φάρμακα (αντ.)-Μάτος Γ..
Δέρματα-Κοντός Δημήτρ. Π..
Εγχώρια προϊόντα (βάμβαξ, ελαίαι κ.λ.π.)-Δράκος Σωτήρ. Χ., Σκαπερδόπουλος Θεν..
Ελαστικά (βουλ.)-Παπαναργύρου Δ..
Εμπορορραφεία-Αντωνίου Βασίλ..
Εστιατόρια-Παπουτσή Α/φοί.
Ηλεκτροπαραγωγή-Παπανίκος Κ. & Σακελλαρίου Ε..
Ιατροί-Θωμαΐδης Νικόλ., Θωμαΐδης Σπύρ., Κόκκινος Χαρ., Μανωλίδης Αλέξ., Τρομπούκης Παν., Τσούκας Σερ., Χαραλάμπους Νικ..
Ξυλεία (απ.)-Μάρκου Ευάγγ., Ματθαίου Γεώργ. Ν..
Πάγος (βιοτ.)-Παπανίκος Κ. & Σακελλαρίου Ε., Σαμαρτζής Άγγ..
Ποτά αεριούχα (βιοτ.)-Πουρναρόπουλοι Α/φοί.
Σίδηρα-Χρώματα-Μάρκου Ευάγγ..
Συμβολαιογράφοι-Ντέβας Α., Σουλτανόπουλος Θεοδ..
Τράπεζαι-«Αγροτική», «Εθνική».
Τρόφιμα-Εδώδιμα-Κόντος Β., Πουρναρόπουλοι Α/φοί, Σουλτανόπουλος Γ., Χριστοδούλου Νικόλ..
Τύπος (πρακτ.)-Αθανασίου Α/φοί («Αθηναϊκού»).
Ωρολογοπωλεία-Χρυσοχοεία-Κουτσάφτης Κωνστ. Δ..
Ψιλικά-Πουρναρόπουλοι Α/φοί, Σουλτανόπουλος Γ..

4. ΔΟΜΟΚΟΣ
(*ΣΗΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: λόγω του πολέμου, δεν μας επετράπη να μεταβώμεν διά την απογραφήν)
[Έδρα της επαρχίας, του δήμου και της κωμοπόλεως Δομοκού. Κάτοικοι: 1.820.]
Αρχαί: Έπαρχος, Δήμαρχος, Δημοτικόν Συμβ., Ειρηνοδικείον, Υποδ. και Σταθμ. Χωροφυλακής, Οικονομ. Εφορία, Ταμείον, Τ.Τ.Τ., Ναοί 2, Νεκροτ. 1, Γυμνάσιον, Δημοτικά σχ. 2, Έν. Γεωργικών Συνετ..
Δικηγόροι-Πολύζος Γεώργ..
Ηλεκτροπαραγωγή-Γουλής Γεώρ..
Ιατροί-Αγγέλης Νικ., Γαλάνος Α., Παπαλεξίου Ευάγγ..
Συμβολαιογράφοι-Γώγος Γεώργ., Δημόπουλος Γεώργ..
Τράπεζαι-«Αγροτική».
Τύπος (πρακτ.)-Γουλής Φ. («Αθηναϊκού»).

5. ΣΤΥΛΙΣ
[Έδρα του δήμου και της κωμοπόλεως Στυλίδος, υπαγομένης εις την επαρχίαν Φθιώτιδος· επίνειον της Λαμίας. Κάτοικοι: 3.606.]
Αρχαί: Δήμαρχος, Δημοτ. Συμβ., Υποδ. και Σταθμ. χωροφυλακής, Ειρηνοδικείον, Υποθηκοφυλακείον, Λιμεναρχείον, Τελωνείον, Τ.Τ.Τ., Αγρονομείον, Ναοί 11, Νεκροτ. 1, Δημοτικά σχολ. 2, Λιμήν 1, Επαγγελματιών, Εμπορικός, Εξαγωγέων Ελαιών, Βαρελοποιών, Φιλόπτωχος Αδελφ., Συγκοιν. : εις Λαμίαν (17 χλμ.).
Άλευρα (βιομ.)-Καρκαλή Α/φοί, Κόλλιας Χρόνης, Κουσβελάρης Γ..
Βαρέλια (βιοτ.)-Κυπραίος Κ., Πιάνος Γεώργ..
Βιβλιοχαρτοπωλεία-Ματσόλας Δ., Μαυροειδής Βασ..
Βιοτέχναι-Ξηρός Αλέξ..
Γενικόν εμπόριον-Κουσβελάρης Γ., Μουστάκας Γ., Παπαλεξοπούλου Α/φοί, Τριανταφύλλου Ι.Ν..
Δικηγόροι-Γκελέτσος Α., Εμμανουήλ Π., Κανακάκης Ν., Κουσβελάρης Γεώργ. Ν..
Εκτελωνισταί-Λογάρος Σταμ..
Έλαια (απ. εξ.)-Γκλέτσης Α., Γκλέτσης Μ., Εμμανουήλ Δ., Καταρτζοπούλου Α/φοί, Καχριμάνης Λ., Κουτσίκος Ν., Λιθαδιώτης Ε., Νικολακόπουλος Σ., Οικονομόπουλος Ν., Ταξιαρχόπουλος Α., Χατζηβασιλείου Δ., Ψύλλος Κ.Δ., Ψύλλος Κ.Ν., Ψύλλος Ρ.Κ..
Ελαιοτριβεία-Ελαιουργικός Συνεταιρισμός, Χρήστου & Σία, Ψύλλος Ρ. & Κ.Δ. & Σία.
Εμπορορραφεία-Ανέστης Α., Μιχαλίτσης Κων..
Ενδύματα έτοιμα-Νταβέλης Ε..
Εστιατόρια-Βαστάκης Σ., Ίντας Ι., Κυριακού Κ., Λαΐνας Γ., Λαμπαδαρίου Δ., Λογοθετίδης Ζ., Παπαϊωάννου Ιωάν..
Ζαχαροπλαστικής είδη-Παπαϊωάννου Ευστ. & Μπαλακάκης Απ..
Ηλεκτροπαραγωγή-«Ηλεκτρ. Ετ.».
Ιατροί-Καραγεώργος Α., Καστάνης Όμ., Λασκόπουλος Στεφ., Λιπαρούτης Εμμ., Σεραφείδης Αλεξ..
Ναυτικά Πρακτορεία-Ζωντανός Αθ., Καϊμάκης Κ., Λογάρος Σ., Ταλιατούδας Βλ..
Συμβολαιογράφοι-Πολυμερόπουλος Γεώργ..
Ταβέρναι-Κουσβελάρης Δημ..
Τρόφιμα-Εδώδιμα-Αθανασίου Β., Αργυρίου Α/φοί, Γκλέτσος Μ., Ζαχαρίου Νικολ., Θεοδώρου Γ., Καϊμάκης Κ., Κλάρας Γεώργ., Κουσβελάρη Υιοί Σταμ., Λαΐνας Νικ., Λαμπρούτσος Ευστ., Λιθαδιώτης Ε., Ματθαίου Αντ., Παπαδημητρίου Δημ., Παπαϊωάννου Δημ., Παπαϊωάννου Ευστ. & Μπαλακάκης Απ., Παπανικολάου Δημ., Πετρής Γ. & Τσαμπάκαλος Χ., Ρήγας Χρ., Ταξιάρχου Θεόδ., Τριανταφύλλου Χ..
Τύπος (πρακτ.)-Μαρίνος Αντ. («Αθηναϊκού»).
Τυρός (απ.)-Καμπούρης Κ., Καμπούρης Κ., Ψύλλος Ρ..
Υφάσματα-Ψιλικά-Ανέστης Αθ., Γκλέτσος Αθαν., Γκλέτσος Ευάγ., Γκλέτσος Μιλ., Δανηλάτος Γ., Κανταρτζόπουλος Κων., Καχριμάνης Δημ., Κοντός Χρ., Κουτσίκος Νικ., Λασκοπούλου Α/φοί, Μωράτης Σ., Νικολακόπουλος Σωτ., Πλατής Π., Ψωμάς Αρ..
Φαρμακεία-Δακουράς Φίλ., Καραγεώργος Ν., Μαστροκωνσταντής Ι..
Φωτογραφεία-Δασκαλάκης Ιω..
Ψιλικά-Μαυροειδής Β., Ταξιάρχου Θεόδ., Ψύλλου Α/φοί.


Β. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
(*ΣΗΜ.ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: λόγω του πολέμου, δεν μας επετράπη να μεταβώμεν διά την απογραφήν)

[Ι. ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ]
1.Αγ. Γεωργίου (κ.353), 2.Αγ. Στεφάνου (κ.310), 3.Αγραπιδιάς (κ.355), 4.Αχλαδιάς (κ.373), 5.Βαρδαλής (κ.551), 6.Βελεσιωτών (κ.407), 7.Βουζίου (κ.526), 8.Γαβρακίων (κ.290), 9.Γερακλίου (κ.271), 10.Εκκάρας (κ.973), 11.Καρυών (κ.632), 12.Κάτω Δομοκού (κ.510), 13.Κορομηλιάς (κ.248), 14.Λεύκας (κ.417), 15.Μακρολιβάδου (κ.523), 16.Μαντασιάς (κ.708), 17.Μελιταίας (κ.754), 18.Νέας Μάκρυσης (κ.350), 19.Ν.Μοναστηρίου (κ.908), 20.Νεοχωρίου (κ.748), 21.Ξυνιάδος (κ.683), 22.Ομβριακής (κ.2.063), 23.Παλαμά (κ.756), 24.Περιβολίου (κ.714), 25.Πετρωτού (κ.751), 26.Πολυδενδρίου (κ.325), 27.Πουρναρίου (κ.560), Σοφιάδας (κ.532), 28.Φιλιαδώνος (κ.1.022).

[ΙΙ. ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΟΚΡΙΔΟΣ]
1.Αγ.Μαρίνης (κ.413), 2.Αγ.Παρασκευής (κ.240), 3.Αγ. Τριάδος (κ.209), 4.Αγ.Κων/νου (κ.1.311),
5.Αγ.Σεραφείμ (κ.625), Αλευρόμυλοι-Γεωργατζή Α/φοί, Ελαιοτριβεία-Γιαννακοπούλου Α/φοί Γ., Έμποροι-Ταξιάρχου Κων. Α., Ιατροί-Μελετόπουλος Κ.,
6.Αγνάντης (κ.566), 7.Ανάβρας (κ.260), 8.Αρκίτσας (κ.554), 9.Γουλεμίου (κ.282), 10.Δριμαίας (κ.799),
11.Ελατείας (κ.1759) Ηλεκτροπαραγωγή-Μπερώτας Δημ. & Αγγελής Μ., Ιατροί-Χρέμος Νικ., Οδοντίατροι-Κεχράς Δ., Συμβολαιογράφοι-Δημητρακόπουλος Νικ., Τύπος (πρακτ.)-Πρεκετές Γ. («Αθηναϊκού»).
ΜΠΕΣΧΕΝΙ
Ιατροί-Κορδαλλής Δ.,
12.Εξάρχου (κ.688), 13.Ζελίου (κ.1.216), 14.Καινουρίου (κ.639), 15.Καλαποδίου (κ.837), 16.Καλλιδρόμου (κ.389), 17.Καλοθρονίου (κ.278), 18.Καμμένων Βούρλων (κ.364), 19.Καρυάς (κ.899),
20.Κηφισοχωρίου (κ.1.303) Βάμβαξ (εκκοκ.)-Βαΐτσος Β., Πανουργιάς Π., Παπαγεωργίου Α/φοί, Οδοντίατροι-Θεοχάρη Νίνα,
21.Κολάκας (κ.526), 22.Κόμνινας (κ.475), 23.Κυπαρισσίου (κ.187), 24.Λαρύμνης (κ.704), 25.Λιβανάτων (κ.1.970), 26.Λευκοχωρίου (κ.540), 27.Λιαπάτας (κ.401), 28.Μαλεσίνας (κ.2.572),
29.Μαρτίνου (κ.2.068), Αλευρόμυλοι-Κωνσταντάκης Γεώρ. Ν., Μπώκος Χρ. Σ., Ελαιοτριβεία-«Γεωργικός Πιστ. Συνετ.», Καβάλλας Κων. Γ., Καράλης Νικ. Α., Ιατροί-Τσιμπούρης Σ., Παντοπωλεία-Θεοδώρου Λαζ., Θεοδώρου Σπ., Παυλάκης Δημ., Ρομπόκας Άγγ., Φαρμακεία-Τούμπης Κωνστ. Δ.,
30.Μεγαλοπλατάνου (κ.536), 51.Μενδενίτσας (κ.1.110), 32.Μοδίου (κ.773),
33.Μώλου (κ.2.073), Ιατροί-Μελετόπουλος Κων., Ποδαρόπουλος Π., Σκούφιας Γεώρ., Σουσώνης Χρ.,
34.Ξυλικών (κ.311), 35.Παναγίτσας (κ.337), 36.Προσκυνά (κ.216), 37.Ρεγκινίου (κ.1.449), 38.Σκαρφίας (κ.591), 39.Σφάκας (κ.316), 40.Τιθορέας (κ.1.575), 41.Τραγάνας (κ.571).

[ΙΙΙ. ΕΠΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ]
1.Αγ.Γεωργίου (κ.878), 2.Αλεποσπίτων (κ.415), 3.Αμουρίου (κ.490), 4.Άμπλιανης (κ.748), 5.Ανατολής (κ.234), 6.Ανθήλης (κ.1.463), 7.Ανύδρου (κ.630), 8.Άνω Βαρδάτων (κ.345), 9.Αργυρίων (κ.504), 10.Αργυροχωρίου (κ.335), 11.Αρχανίου (κ.619), 12.Ασβεστίου (κ.279), 13.Ασπροκάμπου (κ.373), 14.Αυλακίου (κ.249), 15.Αχινού (κ.477), 16.Αχλαδίου (κ.369), 17.Βαθυκοίλου (κ.262), 18.Βασιλικών (κ.281), 19.Βίτολης (κ.273), 20.Γαρδικίου Ομιλαίων (κ.1.281), 21.Γιαννιτσούς (κ.935), 22.Γλύφας (κ.330), 23.Γραμμένης (κ.596), 24.Δαμάστας (κ.388), 25.Δάφνης (κ.313), 26.Δελφίνου (κ.245), 27.Δίβρης (κ.1.348), 28.Δικάστρου (κ.609), 29.Διλόφου (κ.820), 30.Δρακοσπηλιάς (κ.287), 31.Δύο Βουνών (κ.502), 32.Ελευθεροχωρίου (κ.306), 33.Ζηλευτού (κ.341), 34.Ηρακλείας Τραχινίας (κ.558), 35.Καλαμακίου (κ.576), 36.Καλλιθέας Σπερχειάδος (κ.619), 37.Καμπιών (κ.373), 38.Καναλίων (κ.618), 39.Καστανιάς (κ.552), 40.Καστρίου (κ.420), 41.Κάτω Βαρδάτων (κ.381), 42.Κλωνίου (κ.509), 43.Κολοκυθιάς (κ.315), 44.Κόμματος (κ.526), 45.Κομποτάδων (κ.845), 46.Κουμαριτσίου (κ.215), 47.Κουρνόβου (κ.340), 48.Κυριακοχωρίου (κ.845), 49.Κωσταλέξη (κ.476), 50.Λαδικούς (κ.275), 51.Λεύκας (κ.701), 52.Λιανοκλαδίου (κ.1.141), 53.Λιτοσέλου (κ.531), 54.Λογγιτσίου (κ.356), 55.Λυγαριάς (κ.446), 56.Λυχνού (κ.313),
57.Μακρακώμης (κ.1.766), Έμποροι-Ζαφείρης Δ., Κατσαβδή Ειρήνη, Μανίκας Σ., Νέλλα Αθηνά, Νέλλας Α., Ριζάκης Β., Παπανικολάου Δ., Σκαργιώτης Γ., Τσιάκας Θ., Χαραυγής Π., Επαγγελματίαι-Ανάγνου Χ., Αργύρης Ι., Ζαφείρης Ι.Σ., Λιάσκας Μ., Καραγιάννης Ι., Καραδήμας Γεώρ., Καραζιάς Η., Καρδάκος Η., Κατσαβδής Ε., Κολώνιας Κ., Κράπας Δ., Ματσούκας Σ., Παλάσκας Π., Παναγιώτου Ι., Παπανικολάου Φ., Πιλάτος Χ., Σκούρας Κ., Σοφιανός Α., Τσιάμης Ι., Τσιγγόπουλος Α., Τσιγγόπουλος Β.Δ., Τσιγγόπουλος Δ.Β., Τσιγγόπουλος Δ.Ι., Τσιγγόπουλος Ι.Β., Τσιγγόπουλος Χ.Β., Χειμώνας Ι., Ιατροί-Κρανιώτης Ι., Λαμπαδιάρης, Λιάκσας Ν., Μπριάνας Δ., Παπαποστόλου Β., Ράμμος Γ., Συμβολαιογράφοι-Τσαγκάρη Σεραφ., Τύπος (πρακτ.)-Νέλλας Αθ. («Αθηναϊκού»), Φαρμακεία-Λαμπαδιάρης Φ.,
58.Μάκρης (κ.594), 59.Μαρμάρων (κ.836), 60.Μαυρίλου (κ.410), 61.Μεγάλης Κάψης (κ.350), 62.Μεξιατών (κ.992), 63.Μερκάδας (κ.531), 64.Μεσαίας Κάψης (κ.175), 65.Μεσοποταμιάς (κ.738), 66.Μεσοχωρίου (κ.391), 67.Μοσχοκαρυάς (κ.899),
68.Μοσχοχωρίου (κ.1.072), Αλευρόμυλοι-Γαλάνης ή Γούλας Κωνστ., Οινοπωλεία-Αργυρόπουλος Γεώρ.Χρ., Παντοπωλεία-Μητσόπουλος Ιω.Γ., Φαρμακεία-Σικανός Δημ.Σ., Φορέματα γυναικεία-Μαστρογιάννη Κωνσταντία Γ.,
69.Μύλων (κ.777), 70.Νέας Μαγνησίας (κ.494), 71.Νεοχωρίου Τυμφρηστού (κ.287), 72.Νεοχωρίου Υπάτης (κ.559), 73.Νεράϊδας (κ.782), 74.Νικολιτσίου (κ.193), 75.Οίτης (κ.751), 76.Παλαιοβράχας (κ.1.149), 77.Παλαιοκάστρου (κ.555), 78.Παλαιοκερασιάς (κ.776), 79.Παλαιοχωρίου (κ.300),
80.Παύλιανης (κ.1.089), Γενικόν εμπόριον-Αυγέρης Ιω.Δ.,
81.Πελασγίας (κ.1.852), 82.Περιβλέπτου (κ.276), 83.Περιβολίου (κ.289), 84.Περιστερίου (κ.328), 85.Πιτσιωτών (κ.321), 86.Πιτσίου (κ.151), 87.Πλατυστόμου (κ.611), 88.Πουγκακίων (κ.533), 89.Πτελέας (κ.506), 90.Πύργου Υπάτης (κ.600), 91.Ράχεων (κ.893), 92.Ροβολιαρίου (κ.1.014), 93.Ροδίτσας 9κ.672), 94.Ροδωνιάς (κ.428), 95.Σπαρτιάς (κ.580),
96.Σπερχειάδος (κ.1.988), Αλευρόμυλοι-Κανούτος Χ., Κανούτος Α., Κανούτος Χρ., Κολοκύθας Ι., Βιβλιοχαρτοπωλείον-Γάτος Βασ.Ν, Γενικόν εμπόριον-Καϊμάκης Πέτρ.Ι., Παρασκευάς Γεώρ., Δερματοπωλεία-Γκουζιούμας Δημ., Τσέλιος Κ., Εγχώρια προϊόντα-Κοματάς Γ., Οικονόμου Β., Εστιατόρια-Κούγκουλος Ηλ. & Μηχιώτης, Ράπτης Κων. & Θωμ., Τσούνης & Πατακιάς, Ζαχαροπλαστεία-Ντζούνας Γεώρ., Παπαδήμας Γεώρ., Ράπτης Ευθύμ., Ηλεκτροπαραγωγή-Κοινοτικόν, Ιατροί-Γκουζιούμας Παν., Θραψίμης Διον., Καλαμάρας Βασ., Παπαχρήστος Παν., Τσατσάνης Ανδρ., Μονοπώλειον (απ.)-Παπαγρηγορίου Ιωάν., Παντοπωλεία-Γάτος Κων., Καραγιαννόπουλος Κων., Καραγιαννόπουλος Χρ., Κοκκαλιά Δήμητρα, Ράπτης Ε. & Τσούνης Η., Σκούρας Α., Πλεκτήρια-Καϊδατζή Σταμάτω, Κατσημάνη Τασία, Κωνσταντίνου Τούλα, Μασούρα Ειρήνη, Συμβολαιογράφοι-Τσέλιος Δημ., Τράπεζαι ανταποκριταί-Καϊμάκης Πέτρ., Τσέλιος Νικόλ. Δ. & Υιός, Τύπος (πρακτ.)-Γάτος Βασ. («Αθηναϊκού»), Υφάσματα-Ψιλικά-Βαθυάς Ιωάν., Βότσης Γρηγ., Γάτος Βασ. Ν., Γιαλιά Α/φοί, Ζήσης Η., Θέος Δ., Καλατζής Αθ., Καραγεώργος Δημήτρ., Κατσούλης Γεώρ., Κολώνιας Ιωάν., Κούκος Ιω., Κουρλονίκος Χαρ., Κουτάκης Νικ., Λάγιος Γρ. Κ., Παπαγεωργίου Νικ. Βασ., Ράπτη Α/φοί Χ., Σκαρμίτζος Θεοδ., Τσέλιος Κων. Δ., Τσέλιος Νικ. Δ. & Υιοί, Χατζής Ι., Φαρμακεία-Πλατή (κλ.
97.Στάγιας (κ.393), 98.Σταυρού (κ.626), 99.Στίρφακας (κ.613), 100.Συκιάς Υπάτης (κ.285), 101.Τσούκας (κ.1.024), 102.Τυμφρηστού (κ.849),
103.Υπάτης (κ.2.166), Έμποροι-Ματσούκα Α/φοί, Μπρόφα Α/φοί, Εστιατόρια-Γκίκας Χ. «Ελλάς», Τσυρτός Κ., Λεκόπουλος Ι., Ζαχαροπλαστεία-Κεραμίδας Α., Ιατροί-Γιωτόπουλος Γ., Παπαποστόλου Β., Ξενοδοχεία-«Οίτη», «Όθρυς», «Πηγαί», «Φθιώτις», Παντοπωλεία-Δήμου Δ., Καρναμπάς Κωνστ., Παπαζαχαρίου Κωνστ., Σάνδρης Ι., Χουλιάρας Ε., Φαρμακεία-Ρωσσίδης Η.,
104.Φραντζή (κ.626),
105.Φτέρης (κ.957), Εξαγωγείς-Ζαχαρής Αν., Ζαχαρής Σπ., Ιατροί-Θραψίμης Διον., Παντοπωλεία-Ζαχαρής Γεώρ., Λαγός Χρ., Σκαραφίγκας Γεώρ., Σταμουκώστας Σωτ., Φαρμακεία-Κύρκος Χ..»ΕΙΚΟΝΕΣ

Διαφημίσεις επαγγελματιών από τη Φθιώτιδα (κατ’ αλφαβητική σειρά).
ΠΗΓΗ


Οδηγός της Ελλάδος Ιγγλέση, Τεύχος Β΄, Ιούλιος-Δεκέμβριος 1949, Αθήναι 1950, σελίδες 1299-1306.