ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Τσερνοβίτι: Εικόνες, σταυροί λιτανείας και εξαπτέρυγα


Α. Εικόνες
Εκτός από τις εικόνες του τέμπλου, στο ναό απαντώνται και άλλες εικόνες. Ειδικότερα:
1) Στο άνω μέρος του τέμπλου ήταν τοποθετημένες μία σειρά εικόνων λαϊκής τεχνοτροπίας, αγιογραφημένες από τον ίδιο αγιογράφο. Χρονολογούνται στις αρχές του 20ου αιώνα.
Τα θέματά τους είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Εικ.1), η Βάπτιση (Εικ.2), η Έγερση του Λαζάρου (Εικ.3), η Βαϊοφόρος (Εικ.4), η Άκρα Ταπείνωση (Εικ.5), η Ανάσταση (Εικ.6), η Ψηλάφηση του Θωμά (Εικ.7), η Ανάληψη (Εικ.8), η Πεντηκοστή (Εικ.9) και η Γέννηση της Θεοτόκου (Εικ.10). Ορισμένες ανήκουν στον κύκλο του Δωδεκαόρτου (Εικ.1,2,3,4,6,8 και 9) ενώ οι υπόλοιπες συμπληρώνουν τη θεματολογία (Εικ.5,7 και 10). Η κατάσταση διατήρησης ορισμένων είναι κακή. Σίγουρα υπήρχαν και άλλες εικόνες του ίδιου αγιογράφου, πιθανώς με τα υπόλοιπα θέματα του Δωδεκαόρτου (Γέννηση, Υπαπαντή, Μεταμόρφωση, Σταύρωση και Κοίμηση της Θεοτόκου), οι οποίες όμως καταστράφηκαν με το πέρασμα των χρόνων.
2) Ακολουθούν εικόνες με θέματα το Άγιο Μανδήλιο (Εικ.11), Παναγία η Οδηγήτρια (Εικ.12) και ο Άγιος Σπυρίδωνας (Εικ.13). Είναι αγιογραφημένες από τον ίδιο αγιογράφο στις αρχές του 20ου αιώνα. Εικόνες του σώζονται και στο εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, που βρίσκεται στην κορυφή του Τσερνοβιτίου. Άλλη μία εικόνα εικονίζει τον Άγιο Δημήτριο (Εικ.14). Ιδιαιτερότητα ως προς τη θεματολογία παρουσιάζει η Εικ.15: απεικονίζονται μαζί η Θεοτόκος, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος που κηρύττει με υψωμένο το δεξί χέρι και οι Δώδεκα απόστολοι.

Β. Αρτοφόριο, σταυροί λιτανείας και εξαπτέρυγα.
Τέλος σώζονται ως σήμερα το Αρτοφόριο στην Αγία Τράπεζα (Εικ.16), οι σταυροί λιτανείας (Εικ.17αβ, 18αβ) και τα εξαπτέρυγα του ναού (Εικ.19αβ, 20αβ).ΕΙΚΟΝΕΣ


 Εικ.1. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

 Εικ.2. Η Βάπτιση.

 Εικ.3. Η Έγερση του Λαζάρου.Εικ.4. Η Βαϊοφόρος.

Εικ.5. Η Άκρα Ταπείνωση.Εικ.6. Η Ανάσταση.Εικ.7. Η Ψηλάφηση του Θωμά.Εικ.8. Η Ανάληψη.

 Εικ.9. Η Πεντηκοστή.


 Εικ.10. Η Γέννηση της Θεοτόκου.

 Εικ.11. Το Άγιο Μανδήλιο.Εικ.12. Παναγία Οδηγήτρια.Εικ.13. Ο Άγιος Σπυρίδωνας.

 Εικ.14. Ο Άγιος Δημήτριος.Εικ.15. Εικόνα με παράσταση της Θεοτόκου, του Προδρόμου και των Δώδεκα Αποστόλων.Εικ.16. Η Αγία Τράπεζα με το Αρτοφόριο.

α.
β.
Εικ.17αβ. Οι δύο όψεις Σταυρού λιτανείας.

α.
β.
Εικ.18αβ. Οι δύο όψεις Σταυρού λιτανείας.

α.
β.
Εικ.19αβ. Οι δύο όψεις εξαπτερύγου.

α.
β.
Εικ.20αβ. Οι δύο όψεις εξαπτερύγου.ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Φωτογραφικό αρχείο Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου.