ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

Φθιώτες νεκροί Ελληνοτουρκικού πολέμου 1897(Από : Αγώνες και νεκροί (1830-1930), τόμος 1, Εν Αθήναις 1930, σελίδα 19).

Αναδημοσιεύονται εδώ ονόματα Φθιωτών πεσόντων κατά τον «ατυχή» Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Η αναγραφή γίνεται κατά σειρά ιεραρχίας στο στράτευμα (προτάσσονται οι αξιωματικοί-υπαξιωματικοί και ακολουθούν οι στρατιώτες). Οι πηγές, παρ’ ότι επίσημες, πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα ταύτισης εξαιτίας της λανθασμένης αναγραφής τοπωνυμίων ακόμη και επωνύμων πεσόντων.
Μετά τον κατάλογο των ονομάτων ακολουθεί κατάλογος δήμων και κοινοτήτων των επαρχιών Φθιώτιδας, Δομοκού και Λοκρίδας, οι οποίες αντιστοιχούν στη σημερινή έκταση του Νομού Φθιώτιδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διοικητική διαίρεση του Ελληνικού Βασιλείου από το 1836 έως το 1912 ήταν κατά δήμους. Το δημοτικό σύστημα μετατράπηκε σε κοινοτικό με το Νόμο ΔΝΖ΄ του έτους 1912 «Περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 58/14-2-1912. Σκοπός της δημοσίευσης αυτού του καταλόγου είναι να προσδιορισθεί, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, ο δήμος ή η κοινότητα καταγωγής του κάθε νεκρού. Σε παρένθεση αναγράφεται η σημερινή ονομασία του δήμου ή κοινότητας, το έτος μετονομασίας και ο πληθυσμός τους το 1896. Ορισμένοι οικισμοί με λίγους κατοίκους αποτελούνταν από βοσκούς και σήμερα δεν υπάρχουν. Η Επαρχία Δομοκού αποσπάσθηκε από το Νομό Λαρίσης και υπήχθη στη Φθιώτιδα με το Νόμο ΓΩΜΔ΄ της 23-7-1911.
Τέλος παρατίθενται πληροφορίες για τοπωνύμια (κυρίως της Θεσσαλίας) που αναφέρονται στον κατάλογο. Για τις μεγαλύτερες πόλεις (π.χ. Βελεστίνο, Δομοκός, κ.ά.) θεωρήθηκε πλεονασμός η παροχή πληροφοριών. Πιθανώς σήμερα στα μέρη αυτά να υπάρχουν ηρώα με τα ονόματα των πεσόντων ή και οι τάφοι τους σε κοιμητήρια των πλησιέστερων πόλεων ή χωριών.


1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ


Α. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ-ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ

 [ΠΗΓΗ: Γαρδικιώτες στο στρατό (Men in the army).  Ευχαριστούμε θερμά τους διαχειριστές του ιστολογίου www.gardikiomilaion.wordpress.com για την αποστολή του συνδέσμου με τη φωτογραφία].
-Μπακόπουλος Ιωάννης, Υπολοχαγός πεζικού, γεννηθείς εις Γαρδίκιον Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 15, εις Βελεστίνον.
Στη Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαιδεία, τόμος 4 υπάρχουν επιπλέον στοιχεία:
α) σελίδα 588: Μπακόπουλος Ιωάννης, Υπολ. πεζ. Εγεννήθη εν Γαρδικίω Φθιωτ/δος το 1858. Μετέσχε της εκστρ. 1897. Απεβίωσε τραυματισθείς κατά την Βελεστίνω μάχην την 15 Μαΐου 1897.
β) σελίδα 665: Μπακόπουλος Ιωάννης, υπολ. πεζ. γεν. το 1858 εν Γαρδικίω, απεβ. 15 Μαΐου 1897 συνεπεία πολ. τραύματος, όπερ έλαβε κατά την μάχην του Βελεστίνου.

ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ
-Αστερίου Χρήστος του Γεωργίου, Ανθυπολοχαγός ,γεννηθείς εις Άγιον Κωνσταντίνον Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απρίλιον, εις Δομοκόν.

ΛΟΧΙΕΣ
-Αναγνωστίδης Ματθαίος, Λοχίας, γεννηθείς εις Τυμφρηστόν Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 7, εις Ταράτσαν Λαμίας.
-Πέτσας Δημήτριος, Λοχίας, γεννηθείς εις Ομβριακήν Δομοκού, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 5, εις Τσατμάν Δομοκού.

ΔΕΚΑΝΕΙΣ
-Δασκαλάκης Αλκιβιάδης, Δεκανεύς, γεννηθείς εις Βαρυμπόμπην (Μακρακώμη) Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 21, εις Βασλί (Βασιλί) Φαρσάλων.
-Κωστορίζος Νικόλαος, Δεκανεύς, γεννηθείς εις Στυλίδα Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 8, εις Λοφάκι Τυρνάβου.
-Παπαϊωάννου Δημήτριος, Δεκανεύς, γεννηθείς εις Τσούκαν Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 19, εις Βελεστίνον.
-Τζώρτζης Αθανάσιος, Δεκανεύς, γεννηθείς εις Φτέρη Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 23, εις Τεκέ-Τατάρ.

ΥΠΟΔΕΚΑΝΕΙΣ
-Φηνές Παναγιώτης, Υποδεκανεύς, γεννηθείς εις Βελίτσαν (Τιθορέα) Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 8, εις Κλεφτογεντίκι.
Β.ΟΠΛΙΤΕΣ

Α
-Αγραφιώτης Κωνσταντίνος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Μεξιάτες Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 8, εις Λοφάκι Τυρνάβου.
-Αστρακάς Παντελής του Δημητρίου και της Ξανθής, το γένος Ευσταθίου Τζιβαρά, Πυροβολητής. Γεννήθηκε στο Σκαμνό Φθιώτιδας και φονεύθηκε στις 23 Απριλίου 1897 στο Βελεστίνο. Στην έκδοση της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού αντί Παντελής αναγράφεται λανθασμένα Παναγιώτης: «Αστρακάς Παναγιώτης, Πυροβολητής, γεννηθείς εις Φθιώτιδα, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 23, εις Βελεστίνον.» [Ευχαριστούμε τον απόγονό του κ.Περικλή Αστρακά του Λουκά για την τηλεφωνική επικοινωνία πρός διόρθωση του ονόματος και την παροχή των επιπλέον στοιχείων.].
-Αυγερόπουλος Κωνσταντίνος, Στρατιώτης γεννηθείς εις Φθιώτιδα, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 7, εις Παληοκούλια Λαμίας.
-Αντωνόπουλος Βασίλειος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Υπάτην Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 5, εις Σκάρμιτσαν.
-Αντιπράτης Νικόλαος του Παναγιώτου, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Μαργιολάτα Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απρίλιον, εις Δερβέν Φθιωτιδοφωκίδος.
Δ
-Δασκαλόπουλος Χρήστος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Αγά (Σπερχειάδα) Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 6, εις Δραχμάνη Αγά.
Ε
-Ευσταθίου Γεώργιος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Δερβισάδες (Άγιος Σεραφείμ) Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις Μπούρνα Τρύπαν.
Ζ
-Ζίβαλας Κωνσταντίνος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Βελίτσαν (Τιθορέα) Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 11, εις Δελέρια.
Θ
-Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Υπάτην Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις Κριτήριον Τυρνάβου.
Κ
-Καβαλίνης Παναγιώτης, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Λαμίαν Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 7, εις Γκριτζόβαλι.
-Καρατέρης Γεώργιος του Χρήστου, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Άγιον Σεραφείμ Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 15, εις Γκριτζόβαλι.
-Κουκούλης Σπύρος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Λογγίτσι Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις Χασάν-Μελούναν.
-Κωτάκης Νικόλαος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Κοινότητα Ομιλαίων Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 5, εις Σκάρμιτσαν.
Μ
-Μαρθάκας Ιωάννης, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Δραχμάνι (Ελάτεια) Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 6, εις Δραχμάν-Αγά.
-Μοδιάτης Γεώργιος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Μώλον Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 23, εις Φάρσαλα.
-Μπάκας Ιωάννης, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Κοινότητα Ομιλαίων Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 5, εις Σκάρμιτσαν.
-Μπρούζης Χρήστος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Τσούκαν Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 18, εις Βελεστίνον.
Ν
-Νικολάου Χρήστος, Σαλπιγκτής ΙΙ, γεννηθείς εις Αταλάντην Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 9, εις Βελεμίστιον.
-Νούλας Βασίλειος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Μεξιάτες Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις Χασάν-Μελούναν.
Π
-Παναγής Δημήτριος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Γαρδικάκι Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις Άνω Μελούναν.
-Παναγιώτου Γεώργιος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Καλαπόδιον Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 6, εις Δραχμάν Αγά.
-Παληκάρης Σπύρος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Μαρτίνον Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις ανώνυμον ύψωμα.
-Παράνομος Δημήτριος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Μαυρίλλον Φθιωτιδοφωκίδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 10, εις Ασπροκλησιάν.
Ρ
-Ρεματίσος Γεώργιος, στρατιώτης, γεννηθείς εις Νίκοβαν (Άνυδρο Στυλίδας) Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897, Απριλίου 6 εις Μπούρνα-Τρύπαν.
-Ρίζου Αντώνιος, στρατιώτης, γεννηθείς εις Καρυάν Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897, Μαΐου 6 εις Δραχμάν-Αγά.
-Ρίζου Γεώργιος, στρατιώτης, γεννηθείς εις Καρυάς Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897, Μαΐου 6 εις Δραχμάν-Αγά.
-Ρίζου Αντώνιος, στρατιώτης, γεννηθείς εις Καρυάν Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897, Μαΐου 6 εις Δραχμάν-Αγά.
Σ
-Σερμπέτης Κωνσταντίνος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Δρυμαίαν Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις Γκριτζόβαλι.
-Σούτας Σεραφείμ, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Αρχάνιον Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 7, εις Ταράτσα Λαμίας.
-Σιούτας Σεραφείμ του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Αρχάνιον Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 5, εις Ταράτσα Λαμίας.
-Σολωμός Αριστείδης, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Λαμίαν Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 23, εις Τεκέ-Τατάρ.
-Σουσουλιάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Ροβολιάριον Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Μαΐου 5, εις Βελεσιώτες Δομοκού.
-Σοφαδίτης Στυλιανός, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Βαρδαλί Δομοκού, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 7, εις Γκριτζόβαλι Τυρνάβου.
-Σπανός Νικόλαος, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Σπερχειάδαν Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 6, εις Ραχόβρυσιν.
Τ
-Τουμανάς Ιωάννης, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Ροβολιάριον Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 23, εις Βασλή (Βασιλί) Φαρσάλων.
Φ
-Φύκας Ταξιάρχης, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Τυμφρηστόν Φθιώτιδος, εφονεύθη το 1897 Απριλίου 18, εις Οβριάς-Γάλα-Βελεστίνου.
Χ
-Χορμόβας Δημήτριος του Γεωργίου, Στρατιώτης, γεννηθείς εις Αρχάνιον Φθιωτιδοφωκίδος, απεβίωσεν εις Νοσοκομείον Λαρίσης τον Μάρτιον 1897.


(Από: Αγώνες και νεκροί (1830-1930), τόμος 1, Εν Αθήναις 1930, σελίδα 28)2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (απογραφή 1896)


Α) Επαρχία Φθιώτιδας
Δήμος Λαμιέων (11.662 κ.): Λαμία (7.414 κ.), Δαϊτσά (31 κ., Αγριλιά από το 1927), Δερβέν Φούρκα (278 κ., Καλαμάκι από το 1930), Δίβρη (434 κ.), Ιμίρμπεη (1.228 κ., Ανθήλη από το 1927), Καλύβια (262 κ.), Κόμμα (279 κ.), Λιμογάρδιον (144 κ.), Μεγάλη Βρύση (199 κ.), Μπεκή (374 κ., Σταυρός από το 1927), Παληοχώρι (100 κ.), Σαρμουσακλή (643 κ., Ροδίτσα από το 1930), Ταράτσα (110 κ., σήμερα ενωμένη με τη Λαμία), Τσοπανλάτες (147 κ., Λυγαριά από το 1920), Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου ή Αντινίτσης (19 κ.).
Δήμος Ηρακλειωτών (5.661κ.): Αλεπόσπιτα (πρωτεύουσα χειμερινή, 207 κ.), Μοσχοχώρι (πρωτεύουσα θερινή, 648 κ.), Βαρδάτες (318 κ.), Γαρδικάκι (357 κ., Οίτη από το 1930), Γρεβενό (37 κ.), Δαμάστα (265 κ.), Δέλφινο (81 κ.), Δρακοσπηλιά (290 κ., Θερμοπύλαι από το 1955), Δύο Βουνά (185 κ.), Ελευθεροχώρι (205 κ.), Μουσταφάμπεη (402 κ., Ηράκλεια από το 1915), Κομποτάδες (756 κ.), Κουμαρίτσι (144 κ.), Κωσταλέξη (243 κ.), Ματάκια (94 κ.), Νευρόπολις (49 κ.), Παύλιανη (885 κ.), Προκοβενίκο (146 κ., Σκαμνός από το 1927), Σκληθράκι (44 κ.), Φραντζή (292 κ.), Μονή Δαμάστα «η Παναγία» (13 κ.).
Δήμος Κρεμαστής Λαρίσης (2.479 κ.): Γαρδίκιον  (1.151 κ., Πελασγία από το 1927), Άγναντη (37 κ.), Αχλάδιον (38 κ., Νέα Σπαρτιά από το 1955), Βελέση (7 κ., Καμαρόβρυση από το 1927), Γλύφα (71 κ.), Μαχαλάς (90 κ.), Μύλοι (400 κ.), Ράχες (546 κ.), Σουβάλα (139 κ., Βαθύκοιλο από το 1927).
Δήμος Μακρακώμης (5,922 κ.): Βαρυμπόπη (555 κ., Μακρακώμη από το 1916), Αρχάνη (441 κ.), Ασβέστη (185 κ.), Γιαννιτσού (833 κ.), Γραμμένη Ράχη (439 κ.), Καστρί (214 κ.), Λιτόσιλον (339 κ.), Μάκρυση (469 κ., Μάκρη από το 1927), Παλιούρι (62 κ.), Πλατύστομο (426 κ.), Ροβολιάρι (732 κ.), Σκόρλια (293 κ., Πτελέα από το 1930), Τσούκα (934 κ.).
Δήμος Νέας Μιτζέλης (685 κ.): Νέα Μιτζέλα (685 κ., Αμαλιάπολις από το 1899).
Δήμος Ομιλαίων (4.262 κ.): Γαρδίκι (1.322 κ.), Αργύρια (400 κ.), Κολοκυθιά (358 κ.), Κυριακοχώρι (636 κ.), Μούστροβο (129 κ., Περιβόλι από το 1927), Νικολίτσιον (114 κ.), Σέλιανη (911 κ., Μάρμαρα από το 1927), Στάγια (342 κ., Πλάτανος από το 1957).
Δήμος Παραχελωϊτών (2.135 κ.): Λιανοκλάδι (716 κ.), Αμούρι (401 κ.), Δερβέν Καρυά (504 κ., Μοσχοκαρυά από το 1927), Ζέλι (138 κ., Ζηλευτό από το 1927), Κούρνοβο (184 κ., Τρίλοφο από το 1957), Στύρφακα (372 κ.).
Δήμος Σπερχειάδος (5.271 κ.): Αγά (1.025 κ., Σπερχειάδα από το 1916), Γόργιανη (51 κ.), Γυφτοχώρι (450 κ., Καλλιθέα από το 1915), Καμπιά (346 κ.), Κλωνί (343 κ.), Κουφόδενδρα (82 κ.), Μπρούφλιανη (557 κ., Δίλοφο από το 1927), Παλαιοβράχα (1.051 κ.), Φτέρη (689 κ.), Χαλίλη (697 κ., Μεσοποταμία από το 1930).
Δήμος Τυμφρηστού (5.922 κ.): Μαυρίλο (333 κ.), Ζημιανή (509 κ., Δίκαστρο από το 1927), Ζιόψη (676 κ., Ασπρόκαμπος από το 1927), Κανάλια (425 κ.), Κάψη Μεγάλη (402 κ.), Κάψη Πέρα (512 κ.), Κάψη Μεσαία (205 κ.), Λευκάδα (399 κ.), Μερκάδα (397 κ.), Νεοχώρι (311 κ.), Παλιόκαστρο (470 κ.), Παλιοχώρι (242 κ.), Περίβλεπτο (279 κ.), Πιτσιωτά (363 κ.), Πουγκάκια (399 κ.).
Δήμος Υπάτης (7.132 κ.): Υπάτη (1.552 κ.), Λουτρά Υπάτης (57 κ.), Αμαλότα (7 κ.), Βασιλικά (207 κ.), Ζαπάντη (56 κ.), Καράλη (71 κ.), Καρυά (131 κ.), Καστανιά (368 κ.), Λαδικού (112 κ.), Λάλα (346 κ., Ροδωνιά από το 1927), Λιάσκοβο (289 κ., Μεσοχώρι από το 1927), Λουπάκι (116 κ.), Λυχνό (217 κ.), Μάντεσι (204 κ., Περιστέρι από το 1927), Μεξιάτες (753 κ.), Μπουγομύλου (223 κ., Αργυροχώρι από το 1926), Νιοχώρι (801 κ.), Ριγόζανο (67 κ., Καπνοχώρι από το 1927), Συκά (325 κ.), Σμόκοβο (458 κ., Πύργος από το 1927), Χομίργιανη Εδώθε (412 κ., Δάφνη από το 1927), Χομίργιανη Πέρα (344 κ., Ανατολή από το 1927), Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Αγάθωνος (16 κ.).
Δήμος Φαλάρων (4,641 κ.): Στυλίς (1.790 κ.), Στυλίδος λιμήν (62 κ.), Αγία Μαρίνα (186 κ.), Αυλάκι (183 κ.), Αχινός (317 κ.), Βουρλιά (163 κ.), Δρίστελα (113 κ.), Λογγίτσι (344 κ.), Μαυρίκα (58 κ.), Νεράϊδα (273 κ.), Νίκοβα (330 κ., Άνυδρο από το 1930), Σαπουνά (112 κ.), Σπαρτιά (382 κ.), Τσερνοβίτι (328 κ., Παλαιοκερασιά από το 1927).


Β) Επαρχία Δομοκού
Δήμος Θαυμακών (6,250 κ.) : Δομοκός (1632 κ.), Αγόριανη Άνω (105 κ.), Αγόριανη Κάτω (569 κ.), Βαρδαλή (363 κ.), Βελεσιώτες (354 κ.), Βούζι (404 κ.), Γιακαρόμπα (313 κ., Αγραπιδιά από το 1928), Γιαρακλί (238 κ.), Καρατσιάλι (201 κ., Αχλαδιά από το 1928), Καζλόμπα (36 κ.), Λεύκα (220 κ.), Μασλί (90 κ.), Μπεκριλέρ (181 κ.), Πουρνάρι (380 κ.), Σκάρμιτσα (385 κ., Θαυμακός σήμερα), Τσατμά (291 κ.), Συτενή ή Νέα Τσιόμπα (77 κ.), Τσιφλικάκι (27 κ.), Τσιφλάρι (189 κ., Σοφιάδα από το 1915).
Δήμος Μελιταίας (3.458 κ.) : Αβαρίτσα (565 κ., Μελιταία από το 1915), Αλήφακα (179 κ.), Δραχανί (65 κ.), Δραμάλα (283 κ.), Καραχασάν (63 κ.), Μακρολείβαδο (129 κ.), Μαντασιά (400 κ.), Νιοχώρι (620 κ.), Παλαμάς (492 κ.), Χιλιαδού (662 κ., Φιλιαδών από το 1915), Μονή Αγία Τριάς Αβαρίτσας.
Δήμος Ξυνιάδος (2.231 κ.) : Ομβριακή (917 κ.), Αλχανί Άνω (34 κ.), Αλχανί Κάτω (69 κ.), Άγιος Γεώργιος, Δαουκλί (282 κ.), Δερελί (437 κ.), Δραχμάναγα, Ζαπάντι (202 κ.), Κορομηλιά, Λειβαδάκι, Οζερός (116 κ.), Παναγιά (138 κ.), Δερβένι (36 κ.), Μονή Αγίου Αθανασίου.


Γ) Επαρχία Λοκρίδος
Δήμος Αταλάντης (3.555 κ.) : Ταλάντι (1.403 κ., Αταλάντη από το 1833), Έξαρχος (409 κ.), Επάνω Μαχαλάς (58 κ.), Ζέλιον (522 κ.), Καλαπόδιο (447 κ.), Κολάκα (243 κ.), Κυπαρίσσι (80 κ.), Μπούζι (48 κ., Τρίκορφο από το 1928), Σκεντέραγα (345 κ., Μεγαπλάτανος από το 1928), Άγιοι Ανάργυροι μονή διαλυμένη, Αγία Παρασκευή, Δερβίσμπεη (Άγιος Βλάσιος από το 1928), Μούλκια, Μύλοι Αλμυρού, Προφήτης Ηλίας, Κάτω Πέλλα, Αταλάντη (νησίς).
Δήμος Δαφνουσίων (2.538 κ.) : Λειβανάτες (1.213), Άγναντη ή Άγιος Αθανάσιος (167 κ.), Αρκίτσα (355 κ.), Γουλέμι (155 κ.), Λογγός (84 κ.), Άγιος Κωνσταντίνος (423 κ.), Μελιδόνι, Ταχανί-[Βιλίδιον Μονή διαλυμένη], Δημητράκιον, Ευλογιά, Νεοχώριον.
Δήμος Δρυμαίας (4.603 κ.): Δαδί (3.431 κ., Αμφίκλεια από το 1915), Γλούνιτσα (599 κ., Δρυμαία από το 1915), Δερνίτσα (240 κ., Καλοθρόνιον από το 1928), Ξυλικοί (316 κ.), Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου (17 κ.).
Δήμος Ελατείας (3.240 κ.): Δραχμάνι (1.113 κ., Ελάτεια από το 1916), Κραβασαράς (197 κ.), Μάνεσι (452 κ.), Μιραλί (213 κ., Προφήτης Ηλίας από το 1928), Μπέλεσι (355 κ., Ανθοχώρι από το 1928), Μπησχήνι (502 κ.), Σουλίμπεη (206 κ., Παναγίτσα από το 1928), Σφάκα (202 κ.), Δοριζα, Τσάρεσι.
Δήμος Θερμοπυλών (3.644 κ.) : Μώλος (1.185 κ.), Άντερα (417 κ., Σκάρφεια από το 1931), Αγία Τριάς (308 κ.), Κατμάτα (201 κ., Ανάβρα από το 1928), Καραβίδα (147 κ.), Λιαπάτα (197 κ., Άγιος Χαράλαμπος από το 1957), Μενδενίτσα (859 κ.), Ρεντζέρι (330 κ., Καλλίδρομον από το 1928), Άγιος Γεώργιος (Μονή διαλυμένη), Βουμβάρδα, Χονδρονικόλας.
Δήμος Θρονίου (2.044 κ.): Ρεγγίνι (527 κ.), Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ (277 κ.), Θρόνιον (25 κ.), Καρυά (470 κ.), Καινούργιον (263 κ.), Κόμνινα (275 κ.), Καημένα Βούρλα (29 κ.), Καθάρες (77 κ.), Χάρμα (101 κ.), Βασιλικά.
Δήμος Λαρύμνης (3.902 κ.): Μαρτίνον (1.109 κ.), Λάρυμνα ή Καστρί (206 κ.), Λάρυμνα ή Καστρί Όρμος (10 κ.) Λούτσι ή Λούτος (93 κ.), Μάζι (122 κ., Πευκοχώρι από το 1928), Μαλεσίνα (1.068 κ.), Παύλου (480 κ.), Πύργος (278 κ.), Προσκυνά, Τραγάνα (527 κ.), Μονή Αγίου Γεωργίου Μαλεσίνης (9 κ.).
Δήμος Νέας Πέλλης (843 κ.): Άνω Πέλλη (763 κ.), Κάτω Πέλλη (63 κ.), Όρμος Κάτω Πέλλης (17 κ.).
Δήμος Τιθορέας (3.370 κ.) : Βελίτσα (1600 κ., Τιθορέα από το 1926), Αγία Μαρίνα (508 κ.), Καλύβια Βελίτσας (603 κ., Κηφισοχώρι από το 1889, Κάτω Τιθορέα από το 1955), Μόδιον (658 κ.), Μονή Αγίας Μαρίνας ( 1 κ., διαλυμένη).
3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ ΜΑΧΩΝ


-Βελεμίστιο: το σημερινό Αγιόφυλλο Καλαμπάκας.
-Γκριτζόβαλη: το σημερινό Βοτανοχώρι Τυρνάβου.
-Δραχμάν Αγά: το Χάνι Δραχμάν Αγά βρισκόταν κοντά στη σημερινή Αγία Αικατερίνη Δομοκού.
-Τεκέ Τατάρ: το χωριό Τατάρ σήμερα ονομάζεται Ζωοδόχος Πηγή Φαρσάλων. Ο Τεκές του «Μπαλή Μπαμπά» βρισκόταν κοντά στο χωριό.
-Τσατμάς: ( σήμερα Πετρωτό).


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Οι νεκροί των εθνικών αγώνων μας. Ο επίσημος πίναξ των ονομάτων των φονευθέντων κατά τους εθνικούς αγώνας από της ανεξαρτησίας της Ελλάδος μέχρι του 1922, Αθήναι 1932.
2) Υπουργείον Στρατιωτικών, Αγώνες και Νεκροί (1830-1930), τόμος 1, Εν Αθήναις 1930.
3) Χουλιαράκης Μ., Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, Αθήναι 1974.
6) Σταματάκης Ι., Πίναξ χωρογραφικός της Ελλάδος, Περιέχων τα Ονόματα, τας Αποστάσεις και τον Πληθυσμόν των Δήμων, Πόλεων, Κωμοπόλεων και Χωρίων. Ερανισθείς εκ διαφόρων επισήμων εγγράφων της Βασιλικής Κυβερνήσεως. Έκδοσις Δευτέρα βελτιωμένη, Εν Αθήναις 1863.