ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Εκλογικός κατάλογος Αχινού του Δήμου Φαλάρων Φθιώτιδας του 1865


Από τον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Φαλάρων του έτους 1865, αναδημοσιεύονται εδώ τα ονοματεπώνυμα των 26 εκλογέων της Κοινότητας Αχινού (α/α 805-830). Οι εκλογείς είναι καταγεγραμμένοι κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το κύριο όνομά τους. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, στον πίνακα που ακολουθεί οι εκλογείς καταγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επώνυμό τους:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
Αργυρίου Αλέξανδρος
Αργύρης
40
γεωργός
2
Γκορμάζος Αθανάσιος
Δημήτριος
26
»
3
Γκορμάζος Γεώργιος
Αναστάσιος
25
»
4
Γρανέδας Θεόδωρος
Ιωάννης
35
»
5
Γρανέτας Κώστας
Ιωάννης
25
»
6
Θεοδώρου Ευστάθιος
Θεόδωρος
26
»
7
Θεοδώρου Κώστας
Θεόδωρος
45
»
8
Ιωάννου Κυργιάκος
Ιωάννης
28
»
9
Ιωάννου Μαργαρίτης
Ιωάννης
28
»
10
Καμπούρης Αναστάσιος

60
κτηματίας
11
Καμπούρης Νικόλαος Α.
Αναστάσιος
30
έμπορος
12
Καπής Χαράλαμπος
Ιωάννης
50
γεωργός
13
Κωνσταντίνου νηφόρος (?)
Κωνσταντίνος
26
»
14
Λαϊνας Ιωάννης Λ.Θ.
Αθανάσιος
40
χαλχεύς
15
Μαλτέζος Ιωάννης
Αργύρης
40
γεωργός
16
Μαππά Θεόδωρος
Γεώργιος
45
»
17
Παππά Πάντος

45
»
18
Ρούτζας Ευστάθιος
Γεώργιος
30
»
19
Σαμαρνιώτης Περικλής
Παναγιώτης
25
κτηματίας
20
Σκουμπουρδής Αναστάσιος Γ.Δ.
Γεώργιος
40
»
21
Σκουμπουρδής Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
50
»
22
Σκουμπουρδής Πέτρος
Παναγιώτης
35
»
23
Σκουμπουρδής Σωτήριος
Παναγιώτης
40
»
24
Χάδου Ευθύμιος
Κωνσταντίνος
27
γεωργός
25
Χάδος Κώστας
Ευστάθιος
55
»
26
Χαλντούπης Κώστας
Γεώργιος
45
»

Από τον εκλογικό κατάλογο προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον πληθυσμό του Αχινού το 1865:
α) επαγγέλματα κατοίκων: η μεγάλη πλειοψηφία (18 εκλογείς) δηλώνουν γεωργοί. Κτηματίες δηλώνουν 6 εκλογείς. Ένας δηλώνει χαλκεύς και άλλος ένας έμπορος.
β) επώνυμα:
Στον εκλογικό κατάλογο απαντώνται τα επώνυμα:
Αργυρίου
Γκορμάζος
Γρανέδας & Γρανέτας
Θεοδώρου
Ιωάννου
Καμπούρης
Καπής
Κωνσταντίνου
Λαϊνας
Μαλτέζος
Μαππά
Παππά
Ρούτζας
Σαμαρνιώτης
Σκουμπουρδής
Χάδου
Χάδος
Χαλντούπης
Μερικά πατρώνυμα μετατράπηκαν αργότερα σε επώνυμα, π.χ. Αργυρίου. Το επώνυμο Σαμαρνιώτης υποδηλώνει τόπο καταγωγής τη Σαμαρίνα. Στον εκλογικό κατάλογο είναι εγγεγραμμένα και δηλώνουν κτηματίες τα άρρενα μέλη της οικογένειας Σκουμπουρδαίων, τότε ιδιοκτητών του Αχινού.
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι κανένας εκλογέας δεν δηλώνει ποιμένας. Το πεδινό του εδάφους, η ελαιοκαλλιέργεια και το τότε ιδιοκτησιακό καθεστώς του Αχινού απέτρεπε την ύπαρξη κτηνοτροφίας.


ΕΙΚΟΝΕΣΕικ.1. Αρχαία τείχη στον Αχινό το 1820. [Πηγή: TRAVELOGUES, ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ]. Εικ.2. Τα ερείπια της ακρόπολης του Εχίνου, σήμερα Αχινός Φθιώτιδας το 1834. [Πηγή: TRAVELOGUES, ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ].

α.
β.
Εικ.3αβ. Οι δύο σελίδες του εκλογικού καταλόγου με τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων του Αχινού. [Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους].ΠΗΓΗ


  

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Εκλογικός κατάλογος Νίκοβας (σήμερα Άνυδρο) του Δήμου Φαλάρων Φθιώτιδας του 1865


Από τον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Φαλάρων του έτους 1865, αναδημοσιεύονται εδώ τα ονοματεπώνυμα των 60 εκλογέων της Κοινότητας Νίκοβας (α/α 745-804). Οι εκλογείς είναι καταγεγραμμένοι κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το κύριο όνομά τους. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, στον πίνακα που ακολουθεί οι εκλογείς καταγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επώνυμό τους:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
Αθανασίου Γεώργιος
Αθανάσιος
70
γεωργός
2
Αντωνίου Ιωάννης
Αντώνιος
22
»
3
Αντωνίου Κώστας
Αντώνιος
26
»
4
Αντωνίου Χρήστος
Αντώνιος
27
»
5
Αποστόλου Απόστολος
Νικόλαος
27
»
6
Αποστόλου Γεώργιος
Νικόλαος
35
»
7
Αργυρίου Βασίλειος
Αργύρης
30
»
8
Γεωργακόπουλος Κώνστας
Γεώργιος
54
»
9
Γεωργίου Αντώνιος
Γεώργιος
34
»
10
Γκέκας Τριαντάφυλλος
Ιωάννης
38
»
11
Γρανέτας Ιωάννης
Κωνσταντίνος

»
12
Ζαρκαδούλας Ιωάννης
Αντώνιος
55
ποιμήν
13
Ζαφείρη Αθανάσιος
Ιωάννης
32
γεωργός
14
Ζαφειρίου Νικόλαος
Ζαφείρης
75
»
15
Ζέρβας Δημήτριος
Παναγιώτης
31
»
16
Ζέρβας Παναγιώτης
Δημήτριος
60
»
17
Ζογάκης Αθανάσιος
Γεώργιος
30
στρατιωτικός
18
Καρακατζάνος Αναγνώστης

66
γεωργός
19
Καρακατζάνος Νικόλαος
Αναγνώστης
31
»
20
Καραμήτζου Δημήτριος
Αθανάσιος
30
»
21
Καραμήτζου Ιωάννης
Νικόλαος
34
ποιμήν
22
Καραμήτζου Κώνστας
Νικόλαος
34
γεωργός
23
Καραμήτζου Νικόλαος
Δημήτριος
60
»
24
Καραμήτζος Αθανάσιος
Δημήτριος
59
»
25
Καραμήτζος Αθανάσιος
Νικόλαος
29
»
26
Καραμήτζος Δημήτριος
Νικόλαος
38
»
27
Κασανδρινός Δήμος
Αθανάσιος
28
»
28
Κωνσταντίνου Στάμος
Κωνσταντίνος
48
»
29
Μαντζίκου Απόστολος
Δημήτριος
22
»
30
Μαντζίκου Γεώργιος
Δημήτριος
21
»
31
Μαντζίκου Δημήτριος
Θεόδωρος
70
»
32
Μαντζίκου Ιωάννης
Μαντζίκος
34
ποιμήν
33
Μαντζίκου Κώνστας
Δημήτριος
26
»
34
Μαντζίκος Χρήστος
Δημήτριος
28
γεωργός
35
Μπουραντάς Ευστάθιος
Ιωάννης
68
»
36
Νικολάου Αθανάσιος
Νικόλαος
36
»
37
Νικολάου Ιωάννης
Νικόλαος
27
»
38
Νικολάου Παναγής
Νικόλαος
32
»
39
Πανόπουλος Ιωάννης
Πάνος
35
ποιμήν
40
Πανταζής Ιωάννης
Δημήτριος
35
γεωργός
41
Παρίσσης Αναγνώστης
Νικόλαος
33
»
42
Παρίσσης Αργύρης
Νικόλαος
30
»
43
Παρίσσης Γεώργιος
Ιωάννης
33
»
44
Παρίσσης Ιωάννης
Αθανάσιος
25
»
45
Παρίσσης Νικόλαος
Ευστάθιος
58
»
46
Ράμος Απόστολος
Δημήτριος
35
»
47
Σελιώτης Αθανάσιος
Γεώργιος
52
»
48
Σελιώτης Αλέξιος
Βασίλειος
21
»
49
Σελιώτης Δημήτριος
Βασίλειος
35
»
50
Σελιώτης Σπύρος
Βασίλειος
27
»
51
Στέργιος Δημήτριος
Στέργιος
27
»
52
Τζιβίκος Χρήστος
Δημήτριος
70
εργάτης
53
Τζιμπούκας Ιωάννης
Δημήτριος
60
ποιμήν
54
Τριανταφύλλου Γηώργιος
Τριαντάφυλλος
27
γεωργός
55
Τριανταφύλλου Γεώργιος
Τριαντάφυλλος
33
ποιμήν
56
Τριαντάφυλου Ευαγγέλης
Τριανταφύλος
32
γεωργός
57
Τριάντος Ευστάθιος
Τριάντος
65
»
58
Χαρμαντζής Δημήτριος
Γεώργιος
34
»
59
Χαρμαντζής Χρήστος
Γεώργιος
27
»
60
Χαλκιάς Σωτήριος
Γεώργιος
27
»

Από τον εκλογικό κατάλογο προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον πληθυσμό της Νίκοβας το 1865:
α) επαγγέλματα κατοίκων: η συντριπτική πλειοψηφία (51 εκλογείς) δηλώνουν γεωργοί. Ποιμένες δηλώνουν 7 εκλογείς. Ένας δηλώνει εργάτης και άλλος ένας στρατιωτικός.
β) προέλευση επωνύμων:
Στον εκλογικό κατάλογο απαντώνται τα επώνυμα:
Αθανασίου
Αντωνίου
Αποστόλου
Αργυρίου
Γεωργακόπουλος
Γεωργίου
Γκέκας
Γρανέτας
Ζαρκαδούλας
Ζαφείρη & Ζαφειρίου
Ζέρβας
Ζωγάκης
Καρακατσάνος
Καραμήτσου & Καραμήτσος
Κασανδρινός
Κωνσταντίνου
Μαντζίκου
Μπουραντάς
Νικολάου
Παρίσσης
Πανόπουλος
Πανταζής
Ράμος
Σελιώτης
Στέργιος
Τσιμπούκας
Τσιβίκος
Τσιμπούκας
Τριανταφύλλου
Τριάντος
Χαρμαντζής
Χαλκιάς
Αρκετά πατρώνυμα μετατράπηκαν αργότερα σε επώνυμα, π.χ. Νικολάου, Τριανταφύλλου, κ.ά..
Το επώνυμο Κασανδρινός υποδηλώνει τόπο καταγωγής την Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Πράγματι, μετά την κατάπνιξη της επανάστασης στη Χαλκιδική και τον «Χαλασμό της Κασσάνδρας» στις 14 Νοεμβρίου 1821, πολλοί αγωνιστές της περιοχής αυτής πέρασαν στη Νότια Ελλάδα και συνέχισαν τον αγώνα. Στον κατάλογο απαντώνται ορισμένα επώνυμα αγωνιτών του 1821 που ζούσαν ακόμη (βλέπε: Νικοβιώτες αγωνιστές του 1821).
Με το επώνυμο Σελιώτης είναι εγγεγραμμένοι τέσσερεις εκλογείς. Προφανώς πρόκειται για λάθος καταγραφή του γγνωστού στην περιοχή επωνύμου Σουλιώτης από τον γραφέα.
Ο ποιμήν Ιωάννης Τσιμπούκας αιχμαλωτίσθηκε το 1861 από τη ληστοσυμμορία του Ματζαβίνου και απελευθερώθηκε χωρίς καταβολή λύτρων [βλέπε: Δύο περιστατικά από την εποχή της ληστοκρατίας στη Νίκοβα (σήμερα Άνυδρο Φθιώτιδας)].


ΕΙΚΟΝΕΣ1.

2.

Εικ.1-2. Οι δύο σελίδες του εκλογικού καταλόγου με τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων της Νίκοβας. [Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους]


ΠΗΓΗ