ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2014

Οδηγός Λαμίας του 1920. Μέρος Α΄

Σε Πανελλήνιο Οδηγό του έτους 1920 παρατίθενται σημαντικές λεπτομερείς πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την πόλη της Λαμίας. Αναφέρονται διοικητικές υπηρεσίες, τοπικός τύπος, σύλλογοι, σωματεία, επαγγελματίες της πόλης, κ.ά..
Αναλυτικά το κείμενο του οδηγού έχει ως εξής:


ΛΑΜΙΑ

(Κάτοικοι 9905. Απογραφή 1907).
Η Λαμία κείται επί των προσβούνων της Όθρυος και είνε πρωτεύουσα του Δήμου Λαμιέων και του Νομού Φθιώτιδος και Φωκίδος. Προ της ενώσεως της Θεσσαλίας μετά της Ελλάδος ήτο σημαντικοτάτη ως πόλις παραμεθόριος και ήτο έδρα ισχυρού στρατιωτικού σώματος. Διατηρεί ακόμη ενιαχού την μορφήν της παλαιάς Τουρκικής πόλεως, ως και το τουρκικόν, το καταργηθέν όμως πλέον όνομα Ζητούνι. Εις την αρχαιότητα, η πόλις αύτη, εκτισμένη εφ’ υψώματος, είχεν επίσης υψίστην στρατιωτικήν σημασίαν. Κατέστη περίφημος διά την ισχυράν αντίστασιν, ήν αντέταξεν επιτυχώς εναντίον του Αντιπάτρου το 323, οπόταν οι Έλληνες, επειράθησαν, μετά τον θάνατον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ν’ αποτινάξωσι την Μακεδονικήν ηγεμονίαν. Την Λαμίαν υπερήσπισαν τότε Αιολείς και Αθηναίοι διοικούμενοι υπό του Αθηναίου στρατηγού Λεωσθένους. Αλλ’ η ήττα του διαδεχθέντος τον Λεωσθένη εν Κραννώνι το 322 έθηκε τέρμα εις τον Λαμιακόν Πόλεμον.
Εκ της αρχαίας πόλεως ελάχιστα διατηρούνται λείψανα. Αξία επισκέψεως είνε η Μεσαιωνική Ακρόπολις, οικοδομηθείσα επί αρχαιοτέρων τειχών. Θαυμασία εξ αυτής θέα προς την Όθρυν βορείως, την κοιλάδα του Σπερχειού μέχρι Θερμοπυλών και προς τον μαλιακόν κόλπον προς Α. τέλος δε προς Δ. μέχρι της χιονοσκεπούς κορυφής του Τυμφρηστού (Βελουχίου).

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Κείται μεταξύ Μαλιακού κόλπου, κοίτης του Σπερχειού και των μεσημβρινών αντερεισμάτων της Όθρυος, σύγκειται δε εκ της πόλεως Λαμίας και των χωρίων,
Καλύβια, από Λαμίας ώρας 1.15΄ Κάτοικοι 56.
Μεγάλη Βρύση, από Λαμίας ώρας 1.15΄Κάτοικοι 130.
Ταράτσα, από Λαμίας ώρας 0.30. Κάτοικοι 135.
-Εν όλω κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων 10.226 κατά την απογραφήν του 1907.
Ο Νομός Φθιώτιδος και Φωκίδος, ού η Λαμία είνε πρωτεύουσα, έχει έκτασιν μέν 5.305 τετραγ. χιλιομέτρων, Κατοίκους δε 174.574, ών άρρενες 86.739 (Απογραφή 1907)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Δήμαρχος·Αναστασίου Στυλ.
Δημοτικόν Συμβούλιον, Πρόεδρος Ταλιαδούρος Δημήτριος.
Σύμβουλοι, Βόγλης Δημήτριος, Γιαννακογεώργος Κωνσταντίνος, Γουριωτάκης Ε. Γραμμάτος Σπ. Κωνσταντίνος Γραφίτης Ι. Δαγλαρίδης Επαμεινώνδας Δροσόπουλος Ιωάννης. Ελασσώνας Χρήστος Ζαγκογιάννης Φωκίων Μαυρίκας Νικόλαος Παπαδογεώργος Νικόλαος Παπακώστας Σπυρίδων Παπασιόπουλος Γρηγόριος Υφαντής Δημ. Χρηστίδης Τριαντάφυλλος.
Γραμματεύς, Τσιατιμάκης Ιωάννης.
Βοηθός Γραμματέως Καρακατσάνης Ι.
Λογιστής. Παπανδρέου.
Στρατολόγοι. Κωσταλεξιώτης Ιωάννης. Μπαλωμένος Δημήτριος.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
Νομαρχία. Νομάρχης Τσιτσίλιας Παναγιώτης.
Αστυνομική υποδιοίκησις. Αστυνόμος Κολοκοτρώνης.
Καπνοκοπτήριον Δημόσιον. Διευθυντής Σκανδάμης Δημήτριος.
Μονοπώλειον. Διαχειριστής Καλύβας Ν.
Νομογεωπόνος. Παπαθανασίου Αθανάσιος.
Νομομηχανικός. Παπαδημητρίου Νικόλαος.
Οικονομική Εφορεία. Έφορος Αγιοβλασίτης.
Ταμείον Δημόσιον. Ταμίας Αλεξόπουλος Παναγιώτης.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
Πρωτοδικείον. Πρόεδρος Βουγόπουλος Ιωάννης.
Εισαγγελία. Εισαγγελεύς Κιουρτζάκης Δημήτριος.
Ειρηνοδικείον. Ειρηνοδίκης Φωτιάδης Παναγιώτης.
Πταισματοδικείον Πταισματοδίκης Σταθακόπουλος Θεόδωρος.
Γραμματεύς. Λιβαθινός Νικόλαος.
Υποθηκοφυλακείον. Υποθηκοφύλαξ Τσιμόπουλος Θεόδωρος.
Φυλακαί Σωφρονιστικαί. Χασιώτης ή Τσιρίζος Κωνσταντίνος.
ΟΔΗΓΟΣ της πόλεως ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ. Κείται 4 χιλιόμετρα προς Β. της κοίτης του Σπερχειού. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός της Διεθνούς Γραμμής Αθηνών Θεσσαλονίκης, ευρίσκεται προς Δ. της Λαμίας εις το Λιανοκλάδι (222.541 χιλιομέτρων από Πειραιώς), διακλαδούται δ’ εντεύθεν η γραμμή προς Λαμίαν (χιλιόμετρα 5.567). Μεγάλην Βρύσην (χιλιόμ. 9.432). Αγίαν Μαρίναν (χιλιόμ.19.193) και Στυλίδα (χιλιόμετρα 22.257).
ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Δημητριακά, Όσπρια, Έλαιον, Ελαίαι, Καπνά εκλεκτά, κτηνοτροφικά. τυρός βούτυρον, έρια, δέρματα κατειργασμένα και μη. Ξυλεία εν αφθονία και ξυλάνθρακες, σήσαμον κ.λ.π. των οποίων γίνεται αρκετά μεγάλη εξαγωγή. Βιομηχανικά Υφάσματα.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Επίσκοπος Φθιώτιδος. Επίσκοπος Παπαϊωάννου Ιάκωβος.
Ναοί. Ευαγγελίστρια (Μητρόπολις) Άγιοι Θεόδωροι Άγιος Νικόλαος Παναγία Δέσποινα.
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ. Άγιοι Ανάργυροι. Άγιος Γεώργιος. Άγιος Λουκάς Άγιος Μηνάς, Αγία Παρασκευή, Αρχοντική. Παναγία Ξηριώτισσα (νεκροταφείου.)
ΙΕΡΕΙΣ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Νικόλαος, Δημητρίου Δήμος. Κόκκινος Γεώργιος Κοκκοτάκης Λάμπρος, Λαναράς Γεώργιος, Νικολαΐδης Νικόλαος, Παπαστεργίου Κωνσταντίνος.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ. Γυμνάσιον. Δύο Ελληνικά Σχολεία. Τρία Δημοτικά Σχολεία αρρένων. Δύο δημοτικά σχολεία θηλέων.
ΛΕΣΧΑΙ. Ευθυμίου Γεώργιος.
ΟΔΟΙ. Αβέρωφ. Αγίου Λουκά. Αγίου Νικολάου. Αμαλίας. Αναπαύσεως. Ανδρούτσου. Βύρωνος, Γκουάλεν. Διάκου. Εκκλησιών, Ελευθερίου Βενιζέλου. Ελασσώνος. Ευαγγελιστρίας. Ησαΐου Θερμοπυλών ιωάννου Τσιριμώκου. Καλύβα και Μπακογιάννη. Καραϊσκάκη. Κολοκοτρώνη. Κοραή. Λεωνίδου. Λεωσθένους. Λεωφόρος Όθωνος. Λεωφόρος Καποδιστρίου. Μιαούλη. Μουστάκα. Πατρόκλου. Πηλέως Ρήγα Φεραίου. Ροζάκη και Αγγελή. Σατωβριάνδου. Υψηλάντου.
ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ. Από 23-26 Απριλίου και από 27-31 Αυγούστου κατ’ έτος.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ. «Αλυτρώτων» ˙ πρόεδρος Παυλίδης Θεολόγος.
«Αμαξοκαραγωγέων» Πρόεδρος Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος.
«Αρτοποιών» Πρόεδρος Τρικκαλινός Στέφανος.
«Αποστράτων αξιωματικών» (Σύνδεσμος) Πρόεδρος Μαντάς Θεοδόσιος.
«Δικαστικών Γραφέων» Πρόεδρος Λάππας Ευάγγελος.
«Εμπορικός» Πρόεδρος Σπυρόπουλος Σωτήριος.
«Ευρυτάνων» Πρόεδρος Γιαννακογεώργος Κωνσταντίνος.
«Καπνεργατών» Πρόεδρος Καραμπάς Χρήστος.
«Κουρέων» Πρόεδρος Σαμαράς Γεώργιος.
«Καφεπωλών» Πρόεδρος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος,
«Κρεοπωλών» Πρόεδρος Γάκης Βασίλειος.
«Μουσικός» Πρόεδρος Παπαγεωργίου Γεώργιος.
«Ξενοδόχων και Μαγείρων» Πρόεδρος Τριανταφύλλου Γεώργιος.
«Ξυλουργών και Οικοδόμων» Πρόεδρος Αποστολίδης Αθανάσιος.
«Ραπτών» Πρόεδρος Ριζομάρκος Νικόλαος.
«Τεχνοεργατών» Πρόεδρος Χαραλαμπόπουλος Σταύρος.
«Τσαρουχοποιών και Σανδαλοποιών» Πρόεδρος Αγραφιώτης Δημήτριος.
ΣΥΝΟΙΚΙΑΙ. Αγίων Θεοδώρων, Αγίου Λουκά, Εκκλησιών, Κολωνακίου, Παλαιών Αλωνίων, Παλαιάς πόλεως. Πηγαδουλίων. Πλάκας. Τρουμπέ. Φυλακών.
ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
«Εθνική» (Υποκατάστημα) Διευθυντής Σαμαράς Τριαντάφυλλος.
Διευθυντής του Λογιστηρίου Παπατριανταφύλλου Νικόλαος.
Ταμίας ˙ Βαρσαμής Γεώργιος.
«Εθνική» Αντιπρ. Νούτσου Υιοί και Κατσαρός.
«Λαϊκή» Αντιπρ. Νούτσου Υιοί και Κατσαρός.
«Γοργός» ΑγγλοΙτάλική Εταιρία (παραγωγής ασετυλίνης) εν Γοργοποτάμω. Διευθυντής Ερρίκος».
«Ηλεκτρική Εταιρία Λαμίας» (Ανώνυμος μετοχική Εταιρία) Κεφάλαιον δραχ. 390.000 διηρημένον εις 3.900 μετοχάς.
Έδρα εν Λαμία.
Διευθυντής. Παπαδήμας Κ. Ηλίας. Λογιστής. Ντάλλας Δημήτριος.
Ατμομηχαναί 2 ανά 150 ίππων εκάστη.
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
«Ελασσώνειον Νοσοκομείον» Σαμαράς Τριαντάφυλλος (Διευθυντής του Υποκταστήματος Εθνικής τραπέζης.) Μέλη. Βουγόπουλος Ιωάννης (Πρόεδρος των Πρωτοδικών) Αναστασίου Στυλιανός (Δήμαρχος.)
«Μουστάκειο Γυμνάσιο» Ιθύνοντες οι αυτοί.)
(ΣΗΜ: Η Διεύθυνσις κλπ. των άνω Καταστημάτων έχει ανατεθή εις τον εκάστοτε Διαυθυντήν του Υποκαταστήματος Εθνικής Τραπέζης, τον Πρόεδρον των Πρωτοδικών και τον Δήμαρχον της πόλεως, ως ανωτέρω.)
Επαγγελματίαι
ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
(Πράκτορες)
«Εθνική Ατμοπλοΐα» Παναγιώτου και Κυρίτσης.
«Ειρήνη» ατμ. (Μιχαληνού-Βόλικα και Σιας) Πρ. Χρηστίδης Δημήτριος.
«Καφηρεύς» Ζωντανός Αθανάσιος.
«Κεδιβιάλ» Ζωντανός Αθανάσιος-Οικονομόπουλοι Αδελφοί.
«Ναύπλιον» ατμ. (Ηρακλείδου και Σαραντάρη) Ζωντανός Αθανάσιος.
«Παληού» Εμμανουήλ Αθανάσιος.
«Παντολέοντος» Ζωντανός Αθανάσιος.
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ Πρακτορεία. (Πράκτορες). «Εθνικής Ατμοπλοΐας» Πρ. Παναγιώτου και Κυρίτσης.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
(Αντιπρόσωποι)
«Ανατολή» (ζωής) Κρόκκος Κωνσταντίνος.
«Μπαλοάζ» (Θαλάσσης-πυρός) Νούτσου Δ. Υιοί και Κατσιφός. Χρηστίδης Δημήτριος.
«Μπαντουάζ» (Θαλάσσης) Χρηστίδης Δημήτριος.
«Γενικαί Ασφάλειαι της Ελλάδος» (θαλάσσης-πυρός) Ζωντανός Αθανάσιος.
«Εθνική» (πυρός) Υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης.
«Φονσιέ» (Θαλάσσης-πυρός) Ζωντανός Αθανάσιος και Χρηστίδης Δημήτριος.
«Καλή Πίστις» (θαλάσσης) Χρηστίδης Δημήτριος.
«Κυκλαδική» (θαλάσσης) Ζωντανός Αθανάσιος.
«Λόϋδ». Αγγλικόν (θαλάσσης) Ζωντανός Αθανάσιος.
«Νασιοναλ Σουΐς» (θαλάσσης) Χρηστίδης Δημήτριος.
«Πρόνοια» (θαλάσσης-πυρός) Νούτσο Δ. Υιοί και Κατσιφός.
«Τιτάν» (Θαλάσσης-πυρός) Ζωντανός Αθανάσιος και Χρηστίδης Δημήτριος.
ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΙ. Αγαθοκλής Κ. και Σια, Γραμματίκας Ιω. και Σια.
ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ. Αντύπας Α., Βαΐδης Τ., Γεωργαντάς Δημ. και Σια, Γραψίτης Ιωάννης, «Δημόσιον Καπνεργοστάσιον», Καρακαντάς Αριστείδης και Γρηγόριος. Καραούζης Ιωάννης, Στεργιόπουλος Χρ. Ταξιαρχόπουλος.
ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ εργοστάσια. Γιωτοπούλου Αδελφοί (Ηλεκτροκίνητον) Μεγαλιός Κωνσταντίνος και Αδελφοί. Τζαμάκος Ν. και Α. και Σία.
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ. Βάλλας Δημήτριος, Καλλατζής Δημήτριος, Κάππας Δημήτριος, Κάππας Ηλίας, Κατσικανής Γεώργιος, Κόντος Μιχαήλ, Κουραβάνας Ν. Κωνσταντίνος, Μούρτζος Π. Ιωάννης και Κωνσταντίνος Μωρίκης Χαράλαμπος, Ντελής Σπυρίδων Ξένος Χρήστος Σταματόπουλος Ανάργυρος. Στεργιανός Γεώργιος, Τρικαλινός Στέφανος, Ψύχας Ιωάννης.
Βιβλιοδετεία. Ηλιάδης Κωνσταντίνος.
Βιβλιοπωλεία. Μαυροειδής Κωνσταντίνος, Στουγιάννης Κωνσταντίνος και Ορφανόπουλος Παναγιώτης.
Εφημερίδων Πρακτορεία. (Νέον) Παπαδέλος Χρήστος.
(Παλαιού) Μαυροειδής Κωνσταντίνος.
Εφημερίδες. «Η Ρούμελη» δισεβδομαδιαία Διευθ. Μπαρούτης Αθανάσιος.
Αλευροπωλεία. Αγαθοκλής Γεώργιος, Παπαδογεώργος Νικόλαος
Ανθρακέμποροι. Αλεξανδρής Γ. Δημήτριος. Γαρδίκης Οδυσσεύς Δαριώτης Βασίλειος, Δαριώτης Κωνσταντίνος Δροσόπουλος Ιωάννης. Δρόσος Νικόλαος, Καφούλης Σωτήριος, Ντέκος Γεώργιος Παπαλάμπρος Χρήστος και Κρανάκης Στέφανος. Σπανός Μιχαήλ.
Ελληνοραφεία. Αναγνώστου και Ρούσκας Γεμενής Ιωάννης, Γιαννιτσιώτης Κ. Γκλαβόπουλος Θεόδωρος, Κουτσολέλος Αθανάσιος. Μακρόπουλος Γρ. και Γκλαβόπουλος Θεόδωρος Πανδρούλας Ανδρέας, Πανδρούλας Κωνσταντίνος, Ρουμποτιάς και Κάλλος.
Αλευρέμποροι. Αγαθοκλής Π. Κ. και Σια. Παπαδογεώργος Νικόλαος.
Βαμβακέμποροι. Αυλακιώτης Αλέξανδρος, Δημητριάδης Δ. Χαρίδημος.
ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ. Γάτος Νικόλαος. Τσίκα Αδελφοί.
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ακατεργάστων έμποροι. Γάτος Ευθύμιος, Γάτος Ιωάννης, Γραμμάτος Γεώργιος, Μαυροειδής Κωνσταντίνος, Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδόπουλος Αριστείδης, Τσίκας Γεώργιος.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ. Αγαθοκλής Δημήτριος, Αλεξογιάννης Κωνσταντίνος, Αποστολόπουλος Ιωάννης, Αργυρόπουλος Ιωάννης, Αστερίου Γεώργιος Γαρδίκης Ευάγγελος, Γιαννακογεώργος Κωνσταντίνος, Γουριωτάκης Ευστάθιος, Δασκαλόπουλος Δημήτριος Δημερούκης Κωνσταντίνος, Εγκολφόπουλος Ιωάννης, Ελασσώνας Ιωάννης Ευταξίας Χαράλαμπος, Καθάριος Γεώργιος Κακκάβας Βασίλειος, Καραγιαννόπουλος Θεόδωρος, Καρούσος Σπυρίδων, Κλάρας Α. Δημήτριος, Κολώνιας Μιλτιάδης, Κωσταλεξιώτης Ανδρέας, Μακρόπουλος Ιωάννης, Μαχαιράς Ν. Δημήτριος, Μαυρίκας Νικόλαος, Ντάλας Ευάγγελος, Παγουρόπουλος Γεώργιος, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαθανασίου Αλέξανδρος, Παπαλουκάς Αχ. Ιωάννης, Παπακώστας Θρασύβουλος, Παπαστεργίου Γεώργιος, Πασάκος Απόστολος, Πλατής Αλέξανδρος Πολιτόπουλος Θεόδωρος, Ρόδιος Δημήτριος, Στεργιόπουλος Χρήστος, Συγγούρης Γεώργιος, Συνεφάκης Αθανάσιος, Τσάλλης Κωνσταντίνος, Χατζηρρήγας Ρήγας.
ΕΓΧΩΡΙΑ Προϊόντα. (Αραβόσιτος-Βάμβαξ-Βούτυρον-ελαίαι-έλαιον-όσπρια-σισάμι-σιτηρά κ.λ.π.) (Εισαγωγείς και εξαγωγείς). Αλεξανδρής Δημήτριος, Αντύπας Νικόλαος, Βασιλείου Στυλιανός Γιαννακογεώργος Γεώργιος, Γιαννακογεώργος Ιωάννης Δασκαλόπουλος Λεωνίδας, Δημητριάδης Χαρίδημος, Καββάδης Κωνσταντίνος, Καρακαντάς Αριστείδης και Γρηγόριος, Κρόκος Κωνσταντίνος Λάλος Ιωάννης, Μιχαλόπουλος Ιωάννης Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, Νούτσου Υιοί και Κατσιφός, Ξεπλάτης Θεμιστοκλής, Παπαδημητρίου Βασίλειος, Ράπτης Ευθύμιος Στεργιόπουλος Χρήστος, Ταγκόπουλος Αθανάσιος Τζαμάκος Α. και Ν. Τριανταφύλλου Γεώργιος, Υφαντής Δημήτριος.
ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΑ. Ακρίδας Ιωάννης, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αλεξόπουλος Ιωάννης, Αλαγάς Θεμιστοκλής, Αναστασίου Ιωάννης, Κάππος Βασίλειος Κόκκοτας Ζαχαρίας Κονταξής Δ. Απόστολος και Αδελφοί. Μπαϊζάνος Δημήτριος Μπούτλας Γεώργιος, Ξηρός Αλέξανδρος Παπαγεωργίου Κ. Δημήτριος, Παπαδογεώργος Σταύρος, Πετρόπουλοι Αδελφοί, Πολυμερόπουλος Νικόλαος. Στεφόπουλος Γεώργιος Τσότρας Ευστάθ. Χατζόπουλος Βασίλειος.
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΑ. Αβραμόπουλος Ηρακλής, Αναγνώστου Κομνηνός, Γρηγορόπουλος Ηρακλής Πανδρούλας Κωνσταντίνος, Παπακώστας Ευάγγελος, Ρούσκας Ιωάννης, Σπανός Ιωάννης.
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΕΙΑ. Χριστοδούλου Γεώργιος.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ. Κρίτσας Τασίκα Κωνσταντίνος και Νικόλαος. Λειβαδίτης Σωτήριος, Παρμενόπουλος Λεωνίδας.
ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΑ. «Πανελλήνιον» Καλέντσος Χρήστος και Οικονόμου Ιωάννης.
ΖΩΕΜΠΟΡΟΙ. Μανιαμούνιας Ιωάννης, Μουρκανάτος Βασίλειος, Μπατσούρας Κωνσταντίνος.
ΙΑΤΡΟΙ. Γαρδίκης Κωνσταντίνος Γρεβενίτης Κωνσταντίνος, Γρηγορόπουλος Γρηγόριος, Δαγλαρίδης Επαμεινώνδας, Καράς Δημήτριος, Καρυαμπάς Κωνσταντίνος, Κατσικάς Γεώργιος, Κοντογιάννης Νικόλαος, Μακρυναίου Ειρήνη, Μουσάτος Χαρίλαος, Νέτσος Δημήτριος, Παπακώστας Σπυρίδων, Πλατύς Κωνσταντίνος Ταλιαδούρος Δημήτριος, Τσουκαλάς Ευστάθιος.
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ. Λογάρος Ιωάννης Κυπραίος Ν. και Κυπραίος Χρήστος.
ΚΑΠΝΩΝ εξαγωγείς. Αιγινίτης Γεώργιος, Αντύπας, Βαΐδης Ναπολέων, Γαρδίκης Οδυσσεύς, Γεωργαντάς Δημήτριος, Γιαννούκος Αθανάσιος και Αδελφοί (Εικ.1) Γκαραγκούνης Κωνσταντίνος, Γκόλτσας Βασίλειος, Καθάριος Αχιλλεύς, Καρακαντάς Αριστείδης, Καρυωτάκης Κωνσταντίνος, Κατσιφός Ιωάννης, Κολέτσας Δημήτριος Κολοκύθας Ευστάθιος Κονταξής Δ. Απόστολος και Αδελφοί (Εικ.2), Κρόκκος Κωνσταντίνος, Λάγκας Βασίλειος, Μάνος Ηλίας, Σεπλάτης Θεμιστοκλής, Παλαμιώτης Κωνσταντίνος, Παπαδογεώργος Νικόλαος, Ποντικόπουλος Βασίλειος, Ριζόπουλος Δημήτριος, Ριζόπουλος Ιωάννης, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Στεριόπουλος Χρήστος, Ταξιαρχόπουλος Ταξιάρχης, Τριανταφυλλόπουλος Ηλίας, Τσώνος Νικόλαος, Υφαντής Δημήτριος, Χαραλαμπόπουλος Βασίλειος.
ΚΑΘΕΚΛΟΠΟΙΕΙΑ. Γεμενής Αναστάσιος, Μαντζούνης Βασίλειος, Παπακώστας Βασίλειος.
ΚΑΠΝΟΜΕΣΙΤΑΙ. Ανδρούτσος Δημήτριος, Βάρας Ζήσης, Καρανάσος Βασίλειος, Κασελάς Απόστολος, Κόρακας Γεώργιος, Μανώλης Γεώργιος, Παπασταθόπουλος Περικλής, Παπιώτης Γεώργιος, Παπούλας Αθανάσιος, Φίτσιος Νικόλαος.
ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΑ. Γαλάνης Αθανάσιος, Γερονικάκης Ευάγγελος, Γεωργίου Α. Νικόλαος, Ζάρας Δημήτριος και Γεώργιος, Καραπατάκης Αθανάσιος, Κουφοδήμος Απόστολος, Μαντάς Ευστάθιος, Μαυροειδής Κωνσταντίνος και Χαράλαμπος, Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος, Ριζόπουλος Ρίζος, Σακκελίων Ιωάννης, Σπυρόπουλος Σπυρίδων, Στουγιάννης Κωνσταντίνος, Κεχαγιάς Κωνσταντίνος, Κουμουρτζιώτης Ιωάννης, Κρανιώτης Ιωάννης, Κρίτσας Ιω. Κωνσταντίνος και Νικόλαος Κωστακόπουλος Νικόλαος, Μπουλτής Ιωάννης, Μωλιώτης Λεωνίδας, Νικολάου Ευστάθιος Οικονόμου Ιωάννης, Παναγιώτης Ιω. Παναγιώτης, Παναγιώτου ή Γεωργούλης Δημήτριος, Πλάκας Γεώργιος, Ράμμος Σπυρίδων, Στεργιώτης Νικόλαος, Στόκας Κωνσταντίνος, Τσαπής Αθανάσιος και Θωμάς,Τζωρτζάκης Γεώργιος, Φαρασλής Ευθύμιος, Φέλος Νικόλαος, Χαλισάς Ιω. Γεώργιος, Χαρατσάρης Σπυρίδων, Χρηστίδης Ν. Ευάγγελος.
ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΕΙΑ. Σίμου Δ. Σίμος.
ΚΑΡΡΟΠΟΙΕΙΑ. Αθανασίου Αθανάσιος, Ιωσήφ Νικόλαος, Μπάλας Νικόλαος, Τζαμτζής Ηλ. Ευάγγελος, Τζαμτζής Λουκάς, Τζαμτζής Νικόλαος.
ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ. Καμινάρης Ιωάννης, Ταραλάς Α. Αθανάσιος.
ΚΑΦΕΝΕΙΑ. Αγγελόπουλος Ιωάννης, Αδάμ Γεώργιος, Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Ανδρατσουλάς Κ. Δημήτριος, Αντύπας Κωνσταντίνος, Βακιρός Ευστάθιος, Βενέτης Νικόλαος, Βλάχος Θρασύβουλος, Καλέντσος Χρήστος, Καντάς Δημήτριος, Καραΐσκος Ιωάννης, Καρφής Βασίλειος.
ΚΟΥΡΕΙΑ. Γαζέτας Νικόλαος, Δεληγιάννης Βασίλειος, Καρακάσης Φρειδερίκος, Κεφαλάς Αθανάσιος, Κυριαζής Αθανάσιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Λαναράς Απόστολος, Λέτσος Δ. Γεώργιος, Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, Μπότσος Βασίλειος, Ριζοκώστας Στυλιανός, Ροπακάς Ηλίας, Σακελλαρίου Εμμανουήλ, Σαλικάσος Ιωάννης, Σαμαράς Γεώργιος, Τσακνιάς Απόστολος, Τσακνιάς Σ. Γεώργιος, Χριστοδούλου Βασίλειος.
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ. Αθανασίου Αγγελής, Ασίκης Σωκράτης, Βλαχολειβαδίτης Νέστωρ, Γάκης Βασίλειος, Γάκης Γεώργιος, Καρέτσος Δημήτριος, Μανιαμούνιας Χρήστος, Μαντανίκας Σπυρίδων, Μαρούγκας Δημήτριος και Ιωάννης Μπαρτσόκας Κωνσταντίνος, Μπουρούνης Ιωάννης, Μυλούνας Ανάργυρος, Παντόπουλος Δημήτριος, Σωτηρίου Γεώργιος, Τριανταφύλλου Εμμανουήλ, Τσιτσοδήμος Ιωάννης, Τσιφτσής Κωνσταντίνος.
ΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΑ. Αλαμανιώτης Αθανάσιος, Αλεξανδρής Αλέξανδρος, Γαζώνης Θεόδωρος, Γιαννόπουλος Βασίλειος Γκάρλας Γ. Κωνσταντίνος, Γκοντικόπουλος Φώτιος, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Καρναβάς Παναγιώτης, Μητρόπουλος Γεώργιος, Μούκας Παναγιώτης, Μωλιώτης Δημήτριος, Μωλιώτης Ιωάννης, Μωλιώτης Λεωνίδας, Παλαιοκώστας Γεώργιος, Πανταζής Αλέξανδρος, Πάσιος Γεώργιος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Πιπεράκης Γεώργιος, Πρέκας Δημήτριος, Σταυρόπουλος Αναστάσιος, Στεργιόπουλος Κωνσταντίνος.
ΛΕΜΟΝΑΔΩΝ Κατασκευασταί. Καμινιάρης Ιωάννης.
ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ. Βέλιος Γεώργιος, Καμπάς Νικόλαος, Κρανιώτης Βασίλειος, Λαναράς Νικ. Βασίλειος, Μακρής Παναγιώτης, Μουρίκης Νικόλαος, Παππάς Κωνσταντίνος, Φλέβος Αλέξανδρος.
ΜΑΙΑΙ. Διονυσοπούλου Ελένη, Κατσανάκη Αργυρή, Κοκκινάκη Αγγελική, Λάμπρου Ελένη. Ρίζου Ζαχαρούλα, Τσόκραινα Ελισσάβετ, Χριστοδούλου Ελένη.
ΜΟΔΙΣΤΑΙ Γυναικείων φορεμάτων. Βάκη Σαπφώ, Μπαρτζώκα Κωνσταντίνα.
ΜΟΔΙΣΤΑΙ Γυναικείων πίλων. Παληού Ειρήνη.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ύπνου. «Αθήναι» Παπαγεωργίου Βασίλειος, «Αχίλλειον» Τριάντης Ευστάθιος, «Διάκος» Κομματά Ελένη, «Μινέρβα» Χατζηβασιλείου Βασίλειος, «Σπλέντιτ» Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, «Ωραία Ελλάς» Στούκας Κωνσταντίνος.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ φαγητού. Αγγελόπουλος Ηλίας, Αποστολόπουλος Ιωάννης, Ζησίμου Α. και Στριφτός Κ. Ζωμένος Κωνσταντίνος Μαρούγκας Κωνσταντίνος, Μπιλάλης Γεώργιος και Ζαγκλάρας Νικόλαος, Ντάλας Χρήστος «Ερμής» Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Σταυρόπουλος Μιλτιάδης και Νικόλαος, Τριανταφύλλου Αδελφοί.
ΞΥΛΕΜΠΟΡΟΙ. Αποστολίδης Αθανάσιος, Γεμενής Αναστάσιος, Γεμενής Θεόδωρος Δούκας Νικόλαος, Δροσόπουλος Γρηγόριος, Δροσόπουλος Ιωάννης, Θεοδοσίου Ηλίας, Μιχαήλ Σπυρίδων Υφαντής Βάγιας, Χονδρογιάννης Αντώνιος.
ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΟΙ. Αποστολίδου Κασσάνδρα, Κατσικάς Γεώργιος, Περγαμενός Κωνσταντίνος.
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΩΛΕΙΑ. Αγγελόπουλος Ηλίας, Αγγελόπουλος Ιωάννης, Αδάμ Γεώργιος, Αλεξίου Ε. Δημήτριος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Αλεξόπουλος Ιωάννης Αλαγάς Δημήτριος, Αναστασίου Ιωάννης Ανδρατσουλάς Δημήτριος Αντύπας Κωνσταντίνος Αντύπας Νικόλαος Αποστόλου Χρήστος, Αραπατζόγλου Θωμάς Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος Βενέτης Νικόλαος, Βλάχος Θρασύβουλος, Βλάχος Κωνσταντίνος, Βουργιάς Αλέξανδρος Γερονικάκης Ευάγγελος, Γεωργουλής Παναγ. Δημήτριος, Γουριωτάκης Αλέξανδρος, Δασκαλόπουλος Λεωνίδας, Δούκας Στεργ. Χρήστος, Δημητρακόπουλος Εμμανουήλ, Δημητρίου Κωνσταντίνος, Εμμανουήλ Δημήτριος Έφορος Κωνσταντίνος Ζαγορίτης Νικόλαος, Ζησίμου Αθανάσιος Ζωμένος Κωνσταντίνος, Κακλειτσιώτης Γεώργιος, Καλέντζας Χρήστος και Οικονόμου Ιωάννης, Καλτσάς Γεώργιος, Κάππας Βασίλειος, Καραΐσκος Ιωάννης, Καρακαντάς Αριστείδης, Καρφής Βασίλειος, Κονταξής Α. Απόστολος και Αδελφοί. Κουμαριτσιώτης Ιωάννης, Κρανιώτης Απόστολος, Κρανιώτης Βασίλειος, Κρίτσας Τασίκα Κωνσταντίνος και Νικόλαος, Κυπραίος Χρήστος, Κωστακόπουλος Νικόλαος, Κωσταρίκας Δημήτριος, Λάζος Ιωάννης, Λαϊνάς Ηλίας, Λειβαδίτης Σωτήριος, Λιακόπουλος Βασίλειος, Μανδρέκας Δημήτριος, Μαυραγάνης Σπυρίδων, Μηνάς Κωνσταντίνος, Μπαϊζάνος Δημήτριος, Μπακογιάννης Ηλίας, Μπαμπαλής Αθανάσιος, Μπιλάλης Γεώργιος και Ζαγκλάρας Νικόλαος, Μπολτσής Ιωάννης, Μπούτλας Γεώργιος, Νικολάου Ευστάθιος, Παπαγεωργίου Δημήτριος, Παπαγεωργίου Ευθύμιος, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαγιαννίδης Παναγιώτης, Παπαδογεώργος Σπυρίδων Παπαϊωάννου Δημήτριος, Παπάς Ευστάθιος, Παρμενόπουλος Λεωνίδας, Πεπέρας Δημήτριος, Πιλάλης Λάμπρος, Πλάκας Γεώργιος, Πολυμερόπουλος Νικόλαος, Ποντικόπουλοι Αδελφοί, Πριόβολος Ευθύμιος, Ριζοκώστας Κωνσταντίνος, Σουρτζής Ιωάννης. Στεργιώτης Νικόλαος, Στεφόπουλος Γεώργιος, Στεφόπουλος Κωνσταντίνος, Στούκας Κωνσταντίνος, Στριφτός Κωνσταντίνος, Ταρατσιώτης Αθανάσιος, Τριανταφύλλου Ανάργυρος, Τριανταφύλλου Βασίλειος, Τριανταφύλλου Γεώργιος, Τσαμάκος Αριστείδης, Τσαμάκος Νικόλαος, Τσαμαλής Δημήτριος, Τσαμαλιάγκας Γεώργιος, Τσαούσης Χ. Δημήτριος, Τσαπής Αθανάσιος, Τσαπής Θωμάς, Τσότρας Ευστάθιος, Τσότρας Κωνσταντίνος, Φαρακλής Ευθύμιος, Φίλος Νικόλαος, Φλέγκας Αλέξανδρος, Χαρίλας Ευστάθιος, Χατζόπουλος Βασίλειος, Χρηστίδης Ευάγγελος.
ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΑ. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Γερονικάκης Ευάγγελος, Ζαγορήσιος Νικόλαος, Κακλειτσιώτης Κωνσταντίνος, Καμπάς Νικόλαος, Κατσαούνος Ανδρέας, Κρανιώτης Βασίλειος, Κυπραίος Χρήστος, Μακρής Παναγιώτης, Μαυραγάνης Σπυρίδων, Μαντάς Κωνσταντίνος, Μαυράκης Νικόλαος, Παπάς Κωνσταντίνος, Πεπέρης Δημήτριος, Σανίδας Νικόλαος, Ταρατζιώτης Αθανάσιος, Τσαούσης Δημήτριος, Τσαλίκης Παναγιώτης, Φλέβας Αλέξανδρος.
ΟΠΛΟΠΟΙΕΙΑ. Νικολάου Παντελής, Λαζάρου Ηλίας.
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ. Αβδελάς Δημήτριος, Βαρύκολος Απόστολος, Βαρύκολος Αχιλλεύς, Γεραντές Απόστολος, Γεωργακόπουλος Αχιλλεύς, Γκάρλας Δημήτριος, Γκάρλας Κωνσταντίνος, Καραγκούνης Φώτιος, Μητρόπουλος Γεώργιος, Μιχαλόπουλος Αθανάσιος.
ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ. Έφορος Κωνσταντίνος, Κωσταρίκας Δημήτριος, Λαϊνάς Ηλίας, Μανδρέκας Νικόλαος, Μαυραγάνης Σπυρίδων, Πεπέρης Βασίλειος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σκλάκος Κωνσταντίνος, Στεφόπουλος Κωνσταντίνος.
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ. Αλεξίου Δημήτριος, Αποστόλου Χρήστος, Γουρουνάκης Αλέξανδρος, Δημητρακόπουλος Εμμανουήλ, Δημητρίου Α. Κωνσταντίνος, Εμμανουήλ Ιωάννης, Λιακόπουλος Βασίλειος, Μπαμπαλής Αθανάσιος, Μπρόφας Κωνσταντίνος, Παναγιώτου ή Γεωργούλης Δημήτριος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαϊωάννου Δημήτριος, Πιλάλης Λάμπρος, Πριόβολος Ευθύμιος, Ριζοκώστας Κωνσταντίνος, Τριανταφύλλου Βασίλειος, Τσαμάκος Ανάργυρος και Νικόλαος, Τσότρας Ε. Κωνσταντίνος.
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ. Ενοικιασταί. Μαυραγάνης Χρήστος, Μίχας Νικόλαος.
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ είδη. Παπακωνσταντίνου Δημήτριος.
ΠΤΗΝΩΝ πωληταί. Μούκας Δ. Παναγιώτης, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σανιδάς Αθανάσιος, Χονδρόπουλος Κωνσταντίνος.
ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ πωληταί «Φύφ». Χατζόπουλος και Καλέτζης, «Σίγγερ» Ζάννος Σ.
ΡΑΦΕΙΑ. Βουλγαράκης Δημήτριος, Γρεβενίτης Γεώργιος, Καλκάνης Ζήσης, Κανούτος Νικόλαος, Κατσούρας Δ. Κωνσταντίνος, Κουσέλης Γεώργιος, Λορίδας Παναγιώτης, Μητσόπουλος Δημήτρ.  Μουσάτος Ιωάννης, Μπαρτσόκας Κ. Ιωάννης, Ριζομάρκος Νικόλαος, Σακελλάρης Δημήτριος, Σμυρναίος Ιωάννης, Στόκας Γεώργιος, Τσέλιος Κωνσταντίνος, Τσόλκας Ανδρέας, Φέρτης Νικόλαος, Φλώρος Γ. Ευάγγελος.
ΣΑΝΔΑΛΟΠΟΙΕΙΑ. Αγραφιώτης Δημήτριος, Καραναστάσης Ευθύμιος, Παπανάγνου Κωνσταντίνος, Ραχούτης Δημήτριος, Ραχούτης Κωνσταντίνος, Τάταρης Αλέξανδρος, Τσιτούρα Σ. Κληρονόμοι. Χονδρόπουλος Ιωάννης.
ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΑΣ εργοστάσια. Τσιπούρα Αδελφοί.
ΣΑΠΩΝΟΣ πωληταί. Δαμιανός Μιχαήλ. (Σάπων πωλείται λιανικώς εις άπαντα τα εδωδιμοπωλεία και παντοπωλεία της πόλεως.)
ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ έμποροι. Ανδρώνος Ισίδωρος, Βλαχοδημητρίου Ιωάννης Γιαννούκος Αθανάσιος και Αδελφοί.
ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΑ. Γεμενής Αναστάσιος, Ευθυμίου Δημήτριος, Ζαχαρίου Χρήστος, Κουγιούφας Κωνσταντίνος, Κρέων Παναγιώτης, Μαργιώτης Αριστείδης, Παχνάς Ηλίας, Πολύχρονος Γεώργιος.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ. Δημητρούλιας Δημήτριος, Κονιαβίτης Νικόλαος, Παπακυριτσόπουλος Ιωάννης, Τσιριμώκος Δημοσθένης, Χατζηχρήστος Χρήστος.
ΤΟΚΙΣΤΑΙ. Γραψίτης Ιωάν. Δημητριάδης Δημήτριος, Ελασσώνας Χρήστος, Πέτρου Ελένη, Τράκας Νικόλαος.
ΤΣΑΡΟΥΧΟΠΟΙΕΙΑ. Γραμμάτος Κωνσταντίνος, Δρίβας Ιωάννης, Κατράνης Νικόλαος, Κατράνης Στυλιανός, Κοτσώρης και Αγγελόπουλος, Λάμπρου Σωτήριος, Μπακογιάννης Σεραφείμ, Μπακογιαννόπουλος Ιωάννης, Ραχούτης Δημήτριος, Ραχούτης Κωνσταντίνος, Τσιτούρας Παναγιώτης.
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ Γραφεία. Νούτσου Υιοί και Κατσιφός.
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ. Αναστασίου Ιωάννης, Μπρώφας Π. Κωνσταντίνος και Σια Νέλλας Κωνσταντίνος, Παπαδογεώργος Σπυρίδων, Πετρόπουλος Ι. Σεραφείμ.
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ. Γεωργουσόπουλος Στυλιανός, Μαυροειδής Κωνσταντίνος.
ΥΑΛΕΜΠΟΡΟΙ. Γιαννούκος Αθανάσιος και Αδελφός, Καρακαντάς Αριστείδης και Γρηγόριος, Χρηστίδης Τριαντάφυλλος.
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ. Γιαννόπουλος Λουκάς, Καλκάνης Απόστολος, Καραβάνας Γεώργιος, Λαπατζής Αθανάσιος, Λαπατζής Κωνσταντίνος Μπάλας Απόστολος, Μπεσκένης Βασίλειος, Νούσιας Αθανάσιος, Παπαθεοδώρου Ιωάννης, Πασχαλίδης Γεώργιος, Πιτσανόπουλος Στυλιανός, Ραχούτης Κωνσταντίνος, Ρεντσόπουλος Αθανάσιος, Σαλάτας Σπυρίδων, Σκούτης Παύλος, Τερτίπης Αλέξανδρος, Χρηστάκης Ηρακλής, Χρηστάκης Νικόλαος.
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑΣ εργοστάσια. Μαχαιράς Αλκιβιάδης, Ξηρός Λεωνίδας, Σπυρόπουλος Σωτήριος.
ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ έμποροι. Αμπλιανίτης και Καραπατάκης. Αναστασίου Πέτρος, Γραμματίκα Ν. Υιοί, Διαμαντή Ν. Αδελφοί (Εικ.3), Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος, Θεοδώρου Αδελφοί, Κατσαρέλης Γεώργιος, Κόντος και Στουγιάννης, Μαχαιράς Γεώργιος, Μιχαλόπουλος και Καρφής, Παναγιώτου και Κυρίτσης, Παπαγεωργίου Ευθύμιος, Παπακωστάκης Μηνάς, Παπασιόπουλος και Σιόπουλος, Ποντικόπουλοι Αδελφοί, Ρομποτιάς και Κάλλος, Σιόπουλος Δημήτριος Σπυρόπουλος Γεώργιος, Χαντζόπουλος Πέτρος, Χονδρόπουλος Νικόλαος (Εικ.4).
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ Αποστόλου Αντώνιος, Γκανιάτσος Δημήτριος, Κουτσόπουλος Δημήτριος, Ντρίβας Γεώργιος.
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ. Αναστασίου Στυλιανός, Δασκαλόπουλος Νικόλαος, Ζαγκογιάννης Φωκίων, Λειβαδίτης Θρασύβουλος, Μαχαιράς Ιωάννης, Πιπελίγκας Γεώργιος, Τομαράς Παναγιώτης.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ. Σαραφιανός Γεώργιος.
ΧΑΛΚΟΥΡΓΕΙΑ. Χρηστόπουλος Χρήστος.
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ. Στουγιάννης Κωνσταντίνος, Χατζηβασιλείου Βασίλειος.
ΨΙΛΙΚΑ είδη. Γεωργαλής Βασίλειος, Γιαννούκος Αθ. και Αδελφοί, Διαμαντή Ν. Αδελφοί Παληός Αλέξανδρος Τζανετίδης βασίλειος, Χαρίλας Ευστάθιος, Χονδρόπουλος Νικόλαος.

*  *

Παρατήρηση:
Το τσαρουχοποιείο-σανδαλοποιείο του Δημητρίου Ραχούτη αναφέρεται το 1914 στα Απομνημονεύματα του Δημητρίου Παπανικολάου ότι βρισκόταν στην πλατεία Πάρκου (Σιταγοράς). Στο τσαρουχοποιείο αυτό ο Δημήτριος Παπανικολάου παρήγγειλε τα τσαρούχια του, όταν κατετάγη στο 5/42 Σύνταγμα Ευζώνω Λαμίας:
« …. Μάλιστα πήγαμε μαζί και αγόρασα τσαρούχια ιδιωτικά από έναν τσαρουχά από το Γαρδίκι, Δημ. Ραχούτη. Ένα τσαρουχάδικο στο Πάρκο εκεί που είναι τώρα το εμπορικό του Διαμαντή. Μπροστά είχε μία βρύση, τα πλήρωσα δραχμές... Τα έκαμα παραγγελία για να γίνουν καλά και τα φορούσα τις Κυριακάδες που μας πηγαίναμε στην Εκκλησία….»

ΥΓ.: Στην ανάρτηση, η οποία θα ακολουθήσει την παρούσα, στο Μέρος Β΄, θα παρουσιασθεί φωτογραφικό υλικό με πρόσωπα και καταστήματα, τα οποία αναφέρονται στο κείμενο του οδηγού.


ΕΙΚΟΝΕΣ

Εικ.1: Διαφήμιση καπνεμπόρων Αθανασίου Γιαννούκου & Αδελφού.

Εικ.2: Διαφήμιση καπνεμπόρων Αποστόλου Δ. Κονταξή & Αδελφών.

 Εικ.3: Διαφήμιση υφασματεμπόρων Αδελφών Ν. Διαμαντή.

 Εικ.4: Διαφήμιση εμπόρου υφασμάτων Νικολάου Χονδρόπουλου.


ΠΗΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ & ΕΙΚΟΝΩΝ


 Ελληνικός οδηγός, Ιδιοκτησία εταιρείας Κυριέρης-Γιαννόπουλος κ Σία, Αθήναι 1920, σελίδες 398-406.