ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

«Ενθύμιον στρατού» κατοίκων Παλαιοκερασιάς Φθιώτιδας. Μέρος Β΄


Στο δεύτερο μέρος της δημοσίευσης «Ενθύμιον στρατού» κατοίκων Παλαιοκερασιάς Φθιώτιδας δημοσιεύονται φωτογραφίες, οι οποίες καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1940 έως το 1974.
Ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Εικ.1αβ με τις φαλαγγίτισσες. Η φωτογραφία ελήφθη σε παρέλαση ή κάποια γιορτή. Τρείς από αυτές κρατούν στα χέρια τους πανέρια με άνθη ενώ μία κρατά ανθοδέσμη. Οι έξι φέρουν στο στήθος τους κορδέλα με ονόματα ελληνικών πόλεων της Βόρεια Ελλάδας διότι η εκδήλωση πραγματοποιούνταν πιθανώς στην Κομοτηνή, από την οποία στάλθηκε η φωτογραφία (από δεξιά: Διδυμότειχον, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολις, Κομοτηνή.). Οι φαλαγγίτισσες ανήκαν στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας του Ιωάννη Μεταξά.
Ο Γεώργιος Ιωάννου Αρμυριώτης των Εικ.19, 20 είναι γιός του εύζωνα Ιωάννη Αρμυριώτη, ο οποίος συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία με το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων Λαμίας [βλέπε: Εικ.8αβ στην ανάρτηση Η συμμετοχή των κατοίκων του Τσερνοβιτίου (σήμερα Παλαιοκερασιά) στις Εκστρατείες Ουκρανίας και Μικράς Ασίας (1919-1922).]. Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Αρμυριώτης της Εικ.30 είναι γιός του Γεωργίου και εγγονός του Ιωάννου. Αν και πρωτότοκος, ονομάσθηκε Κωνσταντίνος στη μνήμη του πεσόντος στη Μικρά Ασία αδερφού του Ιωάννου Κωνσταντίνου Αρμυριώτη (βλέπε προαναφερόμενη ανάρτηση).
Ο μεγάλος αριθμός φωτογραφιών του Γεωργίου Ευαγγέλου Αλεξόπουλου (Εικ.6-17), στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένο το παρόν Ιστολόγιο, οφείλεται στο ότι προέρχονται από το προσωπικό μας αρχείο. 

Ευχαριστούμε θερμά τους κκ. 
1)Αλεξόπουλο Αλέξανδρο του Δημητρίου
2)Καράμπα Γεώργιο του Αποστόλου
3)Καράμπα Ιωάννη του Αποστόλου
4)Χάδο Ελευθέριο του Δημητρίου
για την παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού.
ΕΙΚΟΝΕΣ

α
β
Eικ.1αβ: 20/2/40 Κύριον Δημήτριον/
Ανδρέου Χάδον/
Στρατιώτης Χάδος Κων/νος/
ΧΙΙ Συν/κόν τομέα/
Ιον Λόχον Κομοτηνή/
Μήτσο σου Στέλνο για ενθίμιον και/
για παριγοριά μία ικόνα κοριτσιών/
φαλακγίτριες/
γιάσο Μήτσο/.

Eικ.2: Ιωάννης Γεωργίου Κασσιαράς.
1948/
Καστοριά. Eικ.3: Ιωάννης Γεωργίου Κασσιαράς.Eικ.4: Νικόλαος Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος.

                  Eικ.5: Νικόλαος Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος. Eικ.6: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων, Βόλος 1951.Eικ.7: Αριστερά ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος.           Eικ.8: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος. Eικ.9: Μπροστά μέσα στον κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς.

Eικ.10: Όρθιος μέσα στον κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς.

     Eικ.11: Ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος στο Μακροχώρι Καστοριάς. Eικ.12: Δεξιά καθήμενος κάτω από το λοχία ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.13: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς.

Eικ.14: Αριστερά όρθιος μέσα σε κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.15: Δεξιά καθήμενος μέσα σε κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.16: Μεσαία σειρά, δεύτερος από δεξιά ελαφρά φωτισμένος, μέσα σε κύκλο ο Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος, περιοχή Καστοριάς. Eικ.17: Γεώργιος Ευαγγέλου Αλεξόπουλος. Η φωτογραφία προέρχεται από το απολυτήριο στρατού. Eικ.18: Δημήτριος Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος.Eικ.19: Γεώργιος Ιωάννου Αρμυριώτης. Eικ.20: Γεώργιος Ιωάννου Αρμυριώτης. Στο δεξί χέρι φέρει αυτόματο Thompson.
α
β
Eικ.21αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
Ενθημηων/
την 25-2-62/
Κάθε μέρα/
στο στρατό/
ερχέτε ταχιδρόμος/
σε όλους φέρνει/
γράμματα σε εμένα/
όχη όμος/
τη χαρήζω στην/
αδερφή μου, Ευαγγελία/
α
β
Eικ.22αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
Τρεία πολάκηα κάθοντε/
στην πύλη του στρατού/
το ένα λέη ηπομονεί/
το άλλο δυό χρονάκηα/
το τρείτο το εξηπνότερο/
λέη τα βασανάκηα./
Εν Σουφλί τη 15-3-62/
Ενθίμηου στρατού εις 535 ΤΠ/
Στρατ. Καράμπας Ιωάννης/
α
β
Eικ.23αβ: Χρήστος Κωνσταντίνου Κούτρας.
«Δωρίζω την/
φωτογραφία μου εις/
τον Σεβαστό μου Νονό/
διά φράγμα λυσμονίας/
το σώμα και τα κόκαλα/
θα γίνουν όλλα χώμα/
και η φωτογραφία μου/
θα βρίσκεται ακόμα/
τη 7/4/1965
Χ.Κούτρας/
α
β
Eικ.24αβ: Χρήστος Κωνσταντίνου Κούτρας. Στο αριστερό χέρι φέρει αυτόματο Thompson.
Εν Ασημένιο Δηδημοτοίχου/
τη 11/9/65/
Ενθύμιον Στρατού/
χαριζμένο εις τον/
Σεβαστό μου Νουνό/
«Όλλα στον κόσμο που περνούν/
μένουν λυσμονημένα μα/
αυτά που γράφω στο χαρτί/
θα μήνουναι γραμμένα»/
α
β
Eικ.25αβ: Γεώργιος Σεραφείμ Χάδος.
Ενθύμιον 557 ΤΠ/
Σταυρουπόλεως/
Δωρίζετε εις τον θείον/
μου Χάδον Δημήτριον/
Χάδος Γεώργιος/ Eικ.26: Αριστερά Ιωάννης Αλεξάνδρου Αλεξόπουλος, δεξιά Κωνσταντίνος Δημητρίου Μπαλτάς.
α
β
Eικ.27αβ: Ευάγγελος Ιωάννου Αλεξόπουλος.
Σας στέλνο/
τη φωτογρα/
φία μου για/
να θυμάστε/
εμένα Ετού/
τα τα νιάτα/
τα χρισά που/
επιριτούν εις/
στην Βέρια/
Λαιβαίντις/
Ήρθα στο στρατό/
θα φίγο μαραμαίνος/
γιατί σαφτά τα βάσανα/
Δεν είμουνα μαθεμένος/
δια την/
Μαρίτσα Αναστασίου/
Χάδου. Eικ.28: Ευάγγελος Ιωάννου Αλεξόπουλος.

Eικ.29: Απόστολος Κωνσταντίνου Καρανάσιος. Eικ.30: Δεξιά ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Αρμυριώτης πολυβολητής σε πολυβόλο Browning 0,30. Eικ.31: Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Αλεξόπουλος στην Τρίπολη το 1972. Eικ.32: Κωνσταντίνος Ιωάννου Αλεξόπουλος: Δυνάμεις Πεζοναυτών στο Βόλο το 1973. Eικ.33: Ελευθέριος Δημητρίου Χάδος. Eικ.34: Δεξιά ο Ελευθέριος Δημητρίου Χάδος στην Ορεστιάδα το 1974.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 α
β
Eικ.35αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
μηον Σουφλη 535 ΤΠ/
2.62 τη χαρίζω στη α/
τή μητέρα./
μάναμ και καμάροσε/
χακή το γηό σου Στρατιώτη./
ια στο Σπήτη που θα πας να/
μηλίσης να βρής τη μάνα μου/
τη θερμοχερετίσης. γηάσας/
Ιωα Απ. Καράμπας/

α
β
Eικ.36αβ: Ιωάννης Αποστόλου Καράμπας.
Τρία πουλάκηα/
κάθονταν στην/
πήλη του στρατόνος./
το ένα λέη ηπομονεί/
το άλλο δυο χρονάκια/
το τρείτο το εξηπνότερο/
λέη τα βασανάκηα/


τη χαρίζω εις την/
Αδερφί μου Ευαγγελία/


Εν Σουφλί τη 29.4.62/
εις το Τ.Π. 535/
Ιω. Καράμπας/

α
β
Eικ.37αβ: Γεώργιος Αποστόλου Καράμπας.
Σέρρε τη 20.5.66/
χαρισμένη στην/
Αδερφύ μου./
Λίτσα γία/
ενθυμιόν/
Στρατού/


ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ


Eικ.1αβ, 23αβ-25αβ, 29, 33, 34: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Ελευθερίου Δημητρίου Χάδου.
Eικ.2-5, 18-20, 26, 27αβ: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Αλεξάνδρου Δημητρίου Αλεξόπουλου.
Eικ.6-17, 28, 30-32: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Σωτήρη Γεωργίου Αλεξόπουλου.
Eικ.21αβ, 22αβ, 35αβ, 36αβ: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Ιωάννου Αποστόλου Καράμπα.
Eικ.37αβ: Οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο Γεωργίου Αποστόλου Καράμπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου