ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Εκλογικός κατάλογος Αχινού του Δήμου Φαλάρων Φθιώτιδας του 1865


Από τον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Φαλάρων του έτους 1865, αναδημοσιεύονται εδώ τα ονοματεπώνυμα των 26 εκλογέων της Κοινότητας Αχινού (α/α 805-830). Οι εκλογείς είναι καταγεγραμμένοι κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το κύριο όνομά τους. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, στον πίνακα που ακολουθεί οι εκλογείς καταγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επώνυμό τους:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
Αργυρίου Αλέξανδρος
Αργύρης
40
γεωργός
2
Γκορμάζος Αθανάσιος
Δημήτριος
26
»
3
Γκορμάζος Γεώργιος
Αναστάσιος
25
»
4
Γρανέδας Θεόδωρος
Ιωάννης
35
»
5
Γρανέτας Κώστας
Ιωάννης
25
»
6
Θεοδώρου Ευστάθιος
Θεόδωρος
26
»
7
Θεοδώρου Κώστας
Θεόδωρος
45
»
8
Ιωάννου Κυργιάκος
Ιωάννης
28
»
9
Ιωάννου Μαργαρίτης
Ιωάννης
28
»
10
Καμπούρης Αναστάσιος

60
κτηματίας
11
Καμπούρης Νικόλαος Α.
Αναστάσιος
30
έμπορος
12
Καπής Χαράλαμπος
Ιωάννης
50
γεωργός
13
Κωνσταντίνου νηφόρος (?)
Κωνσταντίνος
26
»
14
Λαϊνας Ιωάννης Λ.Θ.
Αθανάσιος
40
χαλχεύς
15
Μαλτέζος Ιωάννης
Αργύρης
40
γεωργός
16
Μαππά Θεόδωρος
Γεώργιος
45
»
17
Παππά Πάντος

45
»
18
Ρούτζας Ευστάθιος
Γεώργιος
30
»
19
Σαμαρνιώτης Περικλής
Παναγιώτης
25
κτηματίας
20
Σκουμπουρδής Αναστάσιος Γ.Δ.
Γεώργιος
40
»
21
Σκουμπουρδής Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
50
»
22
Σκουμπουρδής Πέτρος
Παναγιώτης
35
»
23
Σκουμπουρδής Σωτήριος
Παναγιώτης
40
»
24
Χάδου Ευθύμιος
Κωνσταντίνος
27
γεωργός
25
Χάδος Κώστας
Ευστάθιος
55
»
26
Χαλντούπης Κώστας
Γεώργιος
45
»

Από τον εκλογικό κατάλογο προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον πληθυσμό του Αχινού το 1865:
α) επαγγέλματα κατοίκων: η μεγάλη πλειοψηφία (18 εκλογείς) δηλώνουν γεωργοί. Κτηματίες δηλώνουν 6 εκλογείς. Ένας δηλώνει χαλκεύς και άλλος ένας έμπορος.
β) επώνυμα:
Στον εκλογικό κατάλογο απαντώνται τα επώνυμα:
Αργυρίου
Γκορμάζος
Γρανέδας & Γρανέτας
Θεοδώρου
Ιωάννου
Καμπούρης
Καπής
Κωνσταντίνου
Λαϊνας
Μαλτέζος
Μαππά
Παππά
Ρούτζας
Σαμαρνιώτης
Σκουμπουρδής
Χάδου
Χάδος
Χαλντούπης
Μερικά πατρώνυμα μετατράπηκαν αργότερα σε επώνυμα, π.χ. Αργυρίου. Το επώνυμο Σαμαρνιώτης υποδηλώνει τόπο καταγωγής τη Σαμαρίνα. Στον εκλογικό κατάλογο είναι εγγεγραμμένα και δηλώνουν κτηματίες τα άρρενα μέλη της οικογένειας Σκουμπουρδαίων, τότε ιδιοκτητών του Αχινού.
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι κανένας εκλογέας δεν δηλώνει ποιμένας. Το πεδινό του εδάφους, η ελαιοκαλλιέργεια και το τότε ιδιοκτησιακό καθεστώς του Αχινού απέτρεπε την ύπαρξη κτηνοτροφίας.


ΕΙΚΟΝΕΣΕικ.1. Αρχαία τείχη στον Αχινό το 1820. [Πηγή: TRAVELOGUES, ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ]. Εικ.2. Τα ερείπια της ακρόπολης του Εχίνου, σήμερα Αχινός Φθιώτιδας το 1834. [Πηγή: TRAVELOGUES, ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ].

α.
β.
Εικ.3αβ. Οι δύο σελίδες του εκλογικού καταλόγου με τα ονοματεπώνυμα των εκλογέων του Αχινού. [Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους].ΠΗΓΗ