ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

Εκλογικός κατάλογος Σπαρτιάς του Δήμου Φαλάρων Φθιώτιδας του 1865


Από τον εκλογικό κατάλογο του Δήμου Φαλάρων του έτους 1865, αναδημοσιεύονται εδώ τα ονοματεπώνυμα των 48 εκλογέων της Κοινότητας Σπαρτιάς (α/α 831-878). Οι εκλογείς είναι καταγεγραμμένοι κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το κύριο όνομά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις στη στήλη «Όνομα του πατρός» αναγράφεται το επώνυμο του πατρός του εκλογέα. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, στον πίνακα που ακολουθεί οι εκλογείς καταγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με το επώνυμό τους:

Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
1
Αθανασίου Πανταζής
Αθανάσιος
67
γεωργός
2
Αθανασίου Χρήστος
Αθανάσιος
75
»
3
Ακριβούσης Νικόλαος
Ακριβούσης
30
»
4
Αλεξάνδρου Ιωάννης
Αλέξανδρος
27
»
5
Αναγνώστου Γεώργιος
Αναγνώστης
48
»
6
Αναγνώστου Δημήτριος
Αναγνώστης
45
»
7
Αναγνώστου Τριαντάφυλλος
Αναγνώστης
35
»
8
Ανδρίτσος Πανταζής
Πανταζής
35
»
9
Αποστόλου Νικόλαος
Απόστολος
65
»
10
Γαλαξιδιώτης Αναστάσιος
Ηλίας
35
»
11
Γεωργίου Αθανάσιος
Γεώργιος
40
»
12
Γεωργίου Νικόλαος
Γεώργιος
42
»
13
Γεωργίου Παναγιώτης
Γεώργιος
27
»
14
Δημητρίου Αθανάσιος
Δημήτριος
30
»
15
Δήμου Γεώργιος
Δήμος
65
»
16
Δήμου Λάμπρος
Δήμος
48
»
17
Δούκας Αναγνώστης
Νικόλαος
32
»
18
Δούκας Νικόλαος
Αθανάσιος
60
»
19
Ευσταθίου Αλέξανδρος
Ευστάθιος
50
»
20
Ιωάννου Αναγνώστης
Ιωάννης
30
»
21
Ιωάννου Δημήτριος
Ιωάννης
32
»
22
Ιωάννου Νικόλαος
Ιωάννης
38
»
23
Καναπίτσας Νικόλαος
Δημήτριος
28
»
24
Κυρίτσης Αθανασίου
Αθανάσιος
75
»
25
Κυρίτσης Γεώργιος
Κυρίτσης
52
»
26
Κυρίτσης Δημήτριος
Κυρίτσης
55
»
27
Κυρίτσης Δημητρίου
Δημήτριος
45
»
28
Κωνσταντίνου Δημήτριος
Κωνσταντίνος
26
»
29
Κωνσταντίνου Ιωάννης
Κωνσταντίνος
35
»
30
Κωνσταντίνου Παναγιώτης
Κωνσταντίνος
38
»
31
Μάνος Αθανάσιος
Κωνσταντίνος
28
»
32
Μπερτσιμάς Αλέξανδρος
Δημήτριος
28
»
33
Μπερτσιμάς Γεώργιος
Δημήτριος
32
»
34
Μπερτσιμάς Ιωάννης
Αθανάσιος
55
»
35
Νικολάου Γεώργιος
Νικόλαος
30
»
36
Παπαδόπουλος Αναγνώστης
Δημήτριος
60
»
37
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Δημήτριος
23
»
38
Ρούνας Δημήτριος
Ιωάννης
32
»
39
Στάμου Τριαντάφυλλος
Στάμος
48
»
40
Φράγγος Αλέξανδρος
Αλέξανδρος
26
»
41
Φράγγου Αλέξανδρος
Φράγγος
35
»
42
Φράγκου Δημήτριος
Φράγγος
70
»
43
Φράγκου Δήμος
Δημήτριος
28
»
44
Χατζόπουλος Δημήτριος
Αναγνώστης
42
»
45
Χρήστου Δημήτριος
Χρήστος
35
»
46
Χρήστου Νικόλαος
Χρήστος
35
»
47
Χριστοδούλου Απόστολος
Χριστόδουλος
31
»
48
Ψαριανός Δημήτριος
Κωνσταντίνος
38
»

Από τον εκλογικό κατάλογο προκύπτουν οριεμένα στοιχεία για τον πληθυσμό της Σπαρτιάς το 1865:
α) επαγγέλματα κατοίκων: όλοι οι εκλογείς δηλώνουν γεωργοί. Εντυπωσιάζει η απουσία άλλων επαγγελμάτων (π.χ. ποιμένες λόγω της ορεινής φύσης του εδάφους).
β) Οονματεπωνυμα και πατρώνυμα:
Αθανασίου
Ακριβούσης
Αλεξάνδρου
Αναγνώστου
Ανδρίτσος
Αποστόλου
Γαλαξιδιώτης
Γεωργίου
Δημητρίου
Δήμου
Δούκας
Ευσταθίου
Ιωάννου
Καναπίτσας
Κυρίτσης
Κωνσταντίνου
Μάνος
Μπερτσιμάς
Νικολάου
Παπαδόπουλος
Ρούνας
Στάμου
Φράγγος & Φράγγου
Χατζόπουλος
Χρήστου
Χριστοδούλου
Ψαριανός
Τα επώνυμα Γαλαξιδιώτης και Ψαριανός υποδηλώνουν τόπο καταγωγής το Γαλαξίδι και τα Ψαρά αντίστοιχα.


ΕΙΚΟΝΕΣΕικ.1 Η σελίδα του εκλογικού καταλόγου με τούς εκλογείς της Σπαρτιάς.ΠΗΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου