ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

ΤΣΕΡΝΟΒΙΤΙ: ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ ΤΗΣ ΟΘΡΥΟΣ


5α. Οι Άδειες Γάμου

Μία πτυχή της κοινωνικής ζωής του χωριού των πρώτων δεκαετιών μετά την απελευθέρωση, προκύπτει μέσα από τις άδειες γάμου, που εξέδιδε η επισκοπή Ζητουνίου στην οποία ανήκε. Αναδημοσιεύονται εδώ άδειες γάμου των ετών 1835, 1836 και 1838:
«Εδόθη άδεια γάμου προς τον εφημέριον Τζιρνοβιτίου, δια να στεφανώση τον Δημήτριον Ιωάννου με την Μαρίαν Νικολάου εις αον γάμον. Λαμία, 3 Οκτωβρίου 1835»[1].
«Εδόθη άδεια γάμου προς τον εφημέριον Τζερνοβιτίου, δια να στεφανώση τον Τριαντάφυλλον Παπα-Ιωάννου μετά της Μαρίας Παπα-Αλεξάνδρου, αμφοτέρους εις α΄ γάμον. Λαμία, 10 Ιανουαρίου 1836»[2].
«Εδόθη άδεια γάμου προς τον εφημέριον Τζερνοβιτίου και Νίκοβας δια να στεφανώση τον εκ Νίκοβας Αντώνιον Νικολάου μετά της Σοφίας Ιωάννου εις α΄ γάμον. Λαμία, 11 Ιανουαρίου 1836»[3].
«Εδόθη άδεια γάμου προς τον πρεσβύτερον Αλεξανδρήν εφημέριον του χωρίου Τζιρνοβιτίου δια να στεφανώση τον Χρήστον Παπα-Ιωάννου μετά της Αικατερίνης Δημητρίου Βλάχου, εις γάμον πρώτον. Λαμία, 17 Μαΐου 1836»[4].
«Εδόθη άδεια γάμου προς τον πρεσβ. Αλεξανδρήν εφημέριον του χωρίου Τζιρνοβίτι δια να στεφανώση τον Κωνσταντήν Δ. Κασσιάραν μετά της Ακρίβως του Σταμάτη, αμφοτέρους εις γάμον πρώτον. Λαμία, 15 Αυγούστου 1836»[5].
«Προς τον εφημέριον του χωρίου Σπαρτιάς πρεσβύτερον Δημήτριον δια να στεφανώση τον Λάμπρον Ιωάννου από Νίκοβα μετά της Μαρίας του Γιάννη Ζωγάνη από Τζιρνοβίτι, εις γάμον αμφοτέρους πρώτον. Λαμία, 3 Οκτωβρίου 1836»[6].
«Εδόθη άδεια γάμου προς τον πρεσβύτερον Αλέξανδρον Σακελλάριου, εφημέριον του χωρίου Τζιρνοβιτίου, δια να στεφανώση τον Ανάγνον Ιωάννου μετά της Ελένης παπα-Κωνσταντίνου, αμφοτέρους εις δεύτερον γάμον. Λαμία, 27 Ιανουαρίου 1838»[7].
Από τις έως τώρα δημοσιευμένες άδειες γάμου προκύπτουν: 1)ο παρακάτω πίνακας, 2)το ιστόγραμμα των τελεσθέντων γάμων (Σχ.1) και 3)συμπεράσματα για την κοινωνική ζωή του χωριού κατά τα έτη 1834-1838.


ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΑΜΩΝ

1834
0
1835
1
1836
5
1837
0
1838
1


Το 1834 και 1837 δεν πραγματοποιήθηκε γάμος στο Τσερνοβίτι ενώ το 1836 πραγματοποιήθηκαν πέντε.
Το όνομα του ιερέα είναι Αλεξανδρής Σακελλαρίου και κατάγεται από τη Σπαρτιά. Την εποχή αυτή τα χωριά Τσερνοβίτι, Νίκοβα και Σπαρτιά αποτελούν μία ενορία. Ο εφημέριος της Σπαρτιάς Δημήτριος είναι ο Δημήτριος Καραγκούνης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή αυτή το όνομα του πατέρα συχνά μετατρέπεται από τους γραφείς σε επώνυμο. Γι’ αυτό υπάρχουν πολλά πατρώνυμα, όπως Ιωάννου, Νικολάου, κ.ά..
Από άδειες γάμου προκύπτουν τα επώνυμα Παπαϊωάννου και Κασσιαράς. Επώνυμο Ζωγάνης δεν υπάρχει, το σωστό είναι Ζωγάκης ή το πιθανότερο Τσαγιάννης. Το όνομα Ανάγνος είναι υποκοριστικό του Αναγνώστης, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε επώνυμο.ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

[1] Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1835 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 17 (1996), σελίδα 85.
[2] Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1836 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998), σελίδα 40.
[3] Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1836 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998), σελίδα. 41.
[4] Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1836 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998), σελίδα 46.
[5] Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1836 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998), σελίδα 49.
[6] Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Ζητουνίου (Λαμίας) του 1836 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 19 (1998), σελίδα 51.
[7] Νάτσιος Δ., Άδειες Γάμου της Επισκοπής Φθιώτιδος (πρώην Ζητουνίου Λαμίας) και Πατρατζικίου (Υπάτης) του 1838 (βάσει ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων), Φθιωτικά Χρονικά 27 (2006), σελίδα 74.


ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ
 Σχ.1: Ιστόγραμμα τελεσθέντων γάμων (1834-1838).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου