ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Βουλευτικός Κατάλογος του Δήμου Φαλάρων του έτους 1856. Οι εκλογείς της Νίκοβας.


[για την επεξεργασία του εκλογικού καταλόγου πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν η Ευαγγελία Μαντζίκου από το Άνυδρο και ο Νικόλαος Σωκράτους από τον Αχινό]

Από έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους βρέθηκε βουλευτικός κατάλογος με ονοματεπώνυμα ψηφοφόρων του Δήμου Φαλάρων (βλέπε: (http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=13772&start=380) και το εξώφυλλο στην Εικ.1). Φέρει ημερομηνία 10 Μαΐου 1856. Ο Κατάλογος υπογράφεται από το Δήμαρχο Φαλάρων Γ.Ριζόπουλο (?), από τους «Παρέδρους των χωρίων» και από «τους Ιερείς των χωρίων» (Εικ.2). Αντί για υπογραφή στη θέση του ονοματεπωνύμου του ιερέα Νίκοβας αναγράφεται: «Αθανάσιος Καρακατζάνος». Στη θέση της υπογραφής του Παρέδρου αναγράφεται: «Νίκοβα για τον αγράμματον Νικόλαον Παρίσσην Αθ. Καρακατζάνος Ιερεύς». Δηλαδή ο Αθανάσιος Καρακατσάνος είναι ο ιερέας της Νίκοβας (σήμερα Άνυδρο), ο οποίος υπογράφει για τον αγράμματο Πάρεδρο του χωριού (Εικ.3).
Για την ταραγμένη αυτή πολιτική περίοδο είναι γνωστό ότι οι εκλογές αυτές έγιναν υπό τη σκιά της αγγλογαλλικής κατοχής του Πειραιά και της Αθήνας και της δράσης του περίφημου λήσταρχου Νταβέλη με την απαγωγή του Γάλλου αξιωματικού Μπερτώ (ή Μπρετώ) (βλέπε: http://www.koutouzis.gr/ntavelis.htm). Δεν έλειψαν και οι καταγγελίες για νοθεία. Πρωθυπουργός εξελέγη ο φιλοβασιλικός Δημήτριος Βούλγαρης (βλέπε: http://www.sansimera.gr/biographies/127).
Στον κατάλογο περιέχονται ονοματεπώνυμα και εκλογέων της Νίκοβας (από τον αύξοντα αριθμό 868 έως και 924) (Εικ.4-5). Ως γνωστόν στην εκλογική διαδικασία μετείχε μόνο ο ανδρικός πληθυσμός. Οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά στις εκλογές του 1952. Εκτός από τα ονοματεπώνυμα αναγράφεται το πατρώνυμο, η ηλικία, η αυτοχθονία , η κτηματική περιουσία και το επάγγελμα του κάθε εκλογέα. Η εγγραφή των εκλογέων έγινε χωρίς αλφαβητική σειρά. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί εκλογείς στους οποίους αντί επωνύμου αναγράφεται το όνομα πατρός, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής. Επίσης το σύμπλεγμα τσ μετατρέπεται σε τζ. Το σύνολο των ψηφοφόρων ανέρχεται σε 57. Είναι όλοι αυτόχθονες και κατέχουν ιδιοκτησία κτημάτων εξ ελαιοδένδρων.
Ακολουθεί αναδημοσίευση του καταλόγου:


Χωρίον Νίκοβα

αριθμός αύξων
Όνομα και Επώνυμον
Ηλικία
Αν είνε αυτόχθων και εκ ποίας εποχής διαμένει εις τον Δήμον
Αν έχει ιδιοκτησίαν και ποίου είδους
Επάγγελμα
868
Νικόλας Κακλαμάνος
66

αυτόχθων

κτημάτων εξ ελαιοδέντρων
Γεωργός
869
Ιωάννης Γεωργίου
40
»
»
»
870
Πανταζής Σύρου
42
»
»
»
871
Δημήτριος Μαντζίκος
54
»
»
»
872
Αθανάσιος Καραμήτζος
42
»
»
»
873
Γεώργιος Καραμήτζος
41
»
»
»
874
Αθανάσιος Ιωάννου
36
»
»
»
875
Δημήτριος Αντωνίου
42
»
»
»
876
Νικόλαος Ιωάννου
37
»
»
»
877
Αντώνιος Νικολάου
44
»
»
»
878
Κώνστας Νικολάου
37
»
»
»
879
Γεώργιος Αθανασίου
61
»
»
»
880
Στέργιος Θεοδώρου
45
»
»
»
881
Ιωάννης Στάμου
62
»
»
»
882
Νικόλας Ζαφειρίου
62
»
»
»
883
Παναγ. Καρακατζάνος
66
»
»
»
884
Ιωάννης Ζαρκαδούλας
41
»
»
»
885
Χρήστος Ευσταθίου
62
»
»
»
886
Παναγιώτης Ζέρβας
52
»
»
»
887
Νικόλαος Καρκάνης
52
»
»
Ποιμήν
888
Αθανάσιος Στάμου
56
»
»
Γεωργός
889
Σωτήριος Μπουραντάς
56
»
»
»
890
Ιωάννης Γκέκας
62
»
»
»
891
Νικόλαος Καραμήτζος
54
»
»
»
892
Αθανάσιος Ιω. Κωνσταντίνου
33
»
»
»
893
Αθανάσιος Ιω. Ζαφηρίου
27
»
»
»
894
Αντώνιος Γεωργίου
28
»
»
»
895
Νικόλαος Καρακατζάνος
27
»
»
»
896
Αθανάσιος Γ. Καραμήτζος
27
»
»
»
897
Γεώργιος Αποστόλου
28
»
»
»
898
Αθανάσιος Ν. Καραμήτζος
28
»
»
»
899
Ιωάννης Ν. Καραμήτζος
27
»
»
»
900
Ευαγγ. Κωνσταντίνου
27
»
»
»
901
Αθανάσιος Α. Περιβαλιώτης
28
»
»
»
902
Αναγν. Δ. Περιβαλιώτης
27
»
»
»
903
Παναγιώτης Ιω. Σωτηρίου
27
»
»
»
904
Παναγιώτης Νικολάου
27
»
»
»
905
Ιωάννης Ν. Κωνσταντίνου
27
»
»
»
906
Κωνσταντίνος Δημητρίου
27
»
»
»
907
Δημήτριος Κ. Ζέρβας
27
»
»
»
908
Οδυσσέας Ευστ. Μπουραντάς
27
»
»
»
909
Αθανάσιος Ιωάννου Παρίσσης
27
»
»
»
910
Ανάγνος Αθ. Καραμήτζος
27
»
»
»
911
Δημήτριος Αθ. Καραπλιός
27
»
»
»
912
Κηρύτζης Αθανασίου Καραμήτζος
28
»
»
»
913
Γεώργιος Αθ. Καραγιώργος
27
»
»
»
914
Βασίλειος Αρ. Αντωνίου
27
»
»
»
915
Γεώργιος Τζιμπούκας
42
»
»
»
916
Δήμος Χαρμαντζής
42
»
»
»
917
Χρηστόδουλος Πανόπουλος
27
»
»
»
918
Ιωάννης Πανόπουλος
30
»
»
»
919
Ιωάννης Αθ. Λαϊνας
37
»
»
»
920
Αλέξιος Δημητρίου
47
»
»
»
921
Αθανάσιος Δήμου
28
»
»
»
922
Αθανάσιος Ιωάννου
33
»
»
»
923
Δημήτριος Αθανασίου
28
»
»
»
924
Ιωάννης Νικολάου
26
»
»
»


Ο εκλογικός κατάλογος αποτελεί πηγή γνώσης για τον ανδρικό πληθυσμό Νίκοβας το 1856. Αναλυτικότερα, κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου, οι ψηφοφόροι της Νίκοβας είναι οι εξής:


Α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αθανασίου Βασίλειος του Αρ. (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 914. Ο Βασίλειος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Αθανασίου Γεώργιος (γεν.1795)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 879. Το επώνυμο Αθανασίου εδώ μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Γεώργιος ψήφισε σε ηλικία 61 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Αθανασίου Δημήτριος (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 923. Το επώνυμο Αθανασίου κι εδώ είναι το όνομα πατρός. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αντωνίου Δημήτριος (γεν.1814)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 875. Το επώνυμο Αντωνίου κι εδώ είναι το όνομα πατρός. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αποστόλου Γεώργιος (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 897. Το επώνυμο Αποστόλου κι εδώ είναι το όνομα πατρός. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Γ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γεωργίου Αντώνιος (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 894. Το επώνυμο Γεωργίου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Αντώνιος ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Γεωργίου Ιωάννης (γεν.1816)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 869. Το επώνυμο Γεωργίου μάλλον κι εδώ είναι το όνομα πατρός. Ο Ιωάννης ψήφισε σε ηλικία 40 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΓΚΕΚΑΣ

Γκέκας Ιωάννης. (γεν.1794)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 890. Ο Ιωάννης ψήφισε σε ηλικία 62 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Δ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημητρίου Αλέξιος (γεν.1809)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 920. Το επώνυμο Δημητρίου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Αλέξιος ψήφισε σε ηλικία 47 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Δημητρίου Κωνσταντίνος (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 906. Το επώνυμο Δημητρίου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Κωνσταντίνος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΔΗΜΟΥ

Δήμου Αθανάσιος (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 921. Το επώνυμο Δήμου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Αθανάσιος ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Ε

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ευσταθίου Χρήστος (γεν.1794)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 885. Το επώνυμο Ευσταθίου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Χρήστος ψήφισε σε ηλικία 62 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Ζ

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ

Ζαρκαδούλας Ιωάννης (γεν.1815)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 884. Ο Ιωάννης ψήφισε σε ηλικία 41 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ

Ζαφειρίου Νικόλαος (γεν.1794)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 882. Ο Νικόλαος ψήφισε σε ηλικία 62 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Ζαφηρίου Αθανάσιος Ιω. (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 893. Ο Αθανάσιος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΖΕΡΒΑΣ

Ζέρβας Δημήτριος Κ. (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 907. Ο Δημήτριος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Ζέρβας Παναγιώτης (γεν.1804)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 886. Ο Παναγιώτης ψήφισε σε ηλικία 52 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Θ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Θεοδώρου Στέργιος (γεν.1811)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 880. Το επώνυμο Θεοδώρου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Στέργιος ψήφισε σε ηλικία 45 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Ι

ΙΩΑΝΝΟΥ

Ιωάννου Αθανάσιος (γεν.1820)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 874. Το επώνυμο Ιωάννου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Αθανάσιος ψήφισε σε ηλικία 36 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Ιωάννου Αθανάσιος (γεν.1823)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 922. Το επώνυμο Ιωάννου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Αθανάσιος ψήφισε σε ηλικία 33 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Ιωάννου Νικόλαος (γεν.1819)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 876. Το επώνυμο Ιωάννου μάλλον είναι το όνομα πατρός. Ο Νικόλαος ψήφισε σε ηλικία 37 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Κ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ

Κακλαμάνος Νικόλαος (γεν.1790)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 868. Ο Νικόλαος ψήφισε σε ηλικία 66 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ


Καραγιώργος Γεώργιος του Αθ. (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 913. Ο Γεώργιος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΚΑΡΑΚΑΤΖΑΝΟΣ

Καρακατζάνος Νικόλαος (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 895. Ο Νικόλαος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Καρακατζάνος Παναγιώτης (γεν.1790)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 883. Ο Παναγιώτης ψήφισε σε ηλικία 66 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει συγγενική σχέση με τον Νικόλαο (γιός;).

ΚΑΡΑΜΗΤΖΟΣ

Καραμήτζος Αθανάσιος (γεν.1814)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 872. Ο Αθανάσιος ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Καραμήτζος Αθανάσιος του Γ. (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 896. Ο Αθανάσιος ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Καραμήτζος Αθανάσιος του Ν. (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 898. Ο Αθανάσιος ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Καραμήτζος Ανάγνος του Αθ. (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 910. Ο Ανάγνος, υποκοριστικό του Αναγνώστης, ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Καραμήτζος Γεώργιος (γεν.1815)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 873. Ο Γεώργιος, ψήφισε σε ηλικία 41 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Καραμήτζος Ιωάννης του Ν. (γεν.1829)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 892. Ο Ιωάννης, ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Καραμήτζος Κηρύτζης του Αθανασίου (γεν.1828)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 912. Ο Κηρύτσης, ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός. Το όνομα Κυρίτσης (εδώ είναι γραμμένο ανορθόγραφα) είναι βυζαντινό. Προέρχεται από το ουσιαστικό κύρης και την κατάληξη –ίτσης. Χρησιμοποιούνταν ως τιμητικός τίτλος: α)κύριος, άρχοντας και β) σήμαινε τον αξιωματούχο [βλέπε: Κριαρά Εμ. Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-0669, Τόμος Θ΄ (κροκώδης-μεγαλυνάριον), Θεσσαλονίκη 1985, σελίδα 52].

Καραμήτζος Νικόλαος (γεν.1802)
Είναι καταγεγραμμένος με α/α 912. Ο Νικόλαος, ψήφισε σε ηλικία 54 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Πρόκειται για το πολυπληθέστερο γενεαλογικό δένδρο της Νίκοβας. Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους, διότι δεν αναγράφονται τα περισσότερα πατρώνυμα. Μόνο οι Καραμήτσος Αθανάσιος (γεν.1828) και Ιωάννης (γεν. 1829) του Νικολάου (γεν. 1802) μπορούν να θεωρηθούν αδέλφια.

ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ

Καραπλιός Δημήτριος του Αθαν. (γεν.1829)

Ο Δημήτριος είναι καταγεγραμμένος με α/α 911. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΚΑΡΚΑΝΗΣ

Καρκάνης Νικόλαος (γεν.1804)
Ο Νικόλαος είναι καταγεγραμμένος με α/α 887. Ψήφισε σε ηλικία 52 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει ποιμήν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Κωνσταντίνου Αθανάσιος του Ιω. (γεν.1823)
Ο Αθανάσιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 892. Ψήφισε σε ηλικία 33 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Κωνσταντίνου Ευάγγελος (γεν.1829)
Ο Ευάγγελος είναι καταγεγραμμένος με α/α 900. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Κωνσταντίνου Ιωάννης (γεν.1829)
Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 905. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Λ

ΛΑΪΝΑΣ

Λαΐνας Ιωάννης του Αθ. (γεν.1819)
Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 919. Ψήφισε σε ηλικία 37 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Μ

ΜΑΝΤΖΙΚΟΣ

Μαντζίκος Δημήτριος (γεν.1802)
Ο Δημήτριος είναι καταγεγραμμένος με α/α 871. Ψήφισε σε ηλικία 54 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Μπουραντάς Οδυσσέας του Ευστ. (γεν.1829)
Ο Οδυσσέαςίναι καταγεγραμμένος με α/α 820. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Μπουραντάς Σωτήριος. (γεν.1800)
Ο Σωτήριος είναι καταγεγραμμένος με α/α 889. Ψήφισε σε ηλικία 56 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Ν

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νικολάου Αντώνιος (γεν.1812)
Ο Αντώνιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 877. Ψήφισε σε ηλικία 44 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Νικολάου Ιωάννης (γεν.1836)
Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 924. Ψήφισε σε ηλικία 20 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Νικολάου Κώνστας (γεν.1819)
Ο Κώνστας είναι καταγεγραμμένος με α/α 878. Ψήφισε σε ηλικία 37 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Νικολάου Παναγιώτης (γεν.1829)
Ο Παναγιώτης είναι καταγεγραμμένος με α/α 904. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Π

ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πανόπουλος Ιωάννης (γεν.1826)
Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 918. Ψήφισε σε ηλικία 30 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Πανόπουλος Χρηστόδουλος (γεν.1829)
Ο Χριστόδουλος είναι καταγεγραμμένος με α/α 917. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΠΑΡΙΣΣΗΣ

Παρίσσης Αθανάσιος του Ιωάννου (γεν.1829)
Ο Αθανάσιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 909. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΠΕΡΙΒΑΛΙΩΤΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ;)

Περιβαλιώτης Αθανάσιος του Α. (γεν.1828)
Ο Αθανάσιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 901. ψήφισε σε ηλικία 28 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Περιβαλιώτης Αναγν. του Δ. (γεν.1829)
Ο Αναγνώστης είναι καταγεγραμμένος με α/α 902. ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Σ

ΣΤΑΜΟΥ

Στάμου Αθανάσιος (γεν.1800)
Ο Αθανάσιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 888. Ψήφισε σε ηλικία 56 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

Στάμου Ιωάννης (γεν.1794)
Ο Ιωάννης είναι καταγεγραμμένος με α/α 881. Ψήφισε σε ηλικία 62 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΣΥΡΟΥ

Σύρου Πανταζής (γεν.1814)
Ο Πανταζής είναι καταγεγραμμένος με α/α 870. Ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Σωτηρίου Παναγιώτης του Ι. (γεν.1829)
Ο Παναγιώτης είναι καταγεγραμμένος με α/α 903. Ψήφισε σε ηλικία 27 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Τ

ΤΖΙΜΠΟΥΚΑΣ

Τζιμπούκας Γεώργιος (γεν.1814)
Ο Γεώργιος είναι καταγεγραμμένος με α/α 915. Ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.


Χ

ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ

Χαρμαντζής Δήμος (γεν.1814)
Ο Δήμος είναι καταγεγραμμένος με α/α 916. Ψήφισε σε ηλικία 42 ετών. Ως επάγγελμα δηλώνει γεωργός.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
α) Ο αριθμός των εκλογέων ανέρχεται σε 57. Πρόκειται για τον ανδρικό πληθυσμό της Νίκοβας με γηραιότερους όλων τους Γκέκα Ιωάννη, Ζαφειρίου Νικόλαο και Στάμου Ιωάννη. Γεννήθηκαν και οι τρείς το 1794.
β) Δυστυχώς χρησιμοποιούνται πολλά πατρώνυμα ως επώνυμα. Έτσι υπάρχει δυστοκία στην αναγνώριση επιθέτων ψηφοφόρων
γ) Ως προς την επαγγελματική ενασχόληση προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τη γεωργία. Με την κτηνοτροφία ασχολείται μόνο ο Καρκάνης Νικόλαος.
δ) Στον κατάλογο εντοπίσθηκαν τιμηθέντες με αριστεία για τη συμμετοχή τους στην Επανάσταση του 1821. Μερικοί κατάγονται από άλλα μέρη. Είναι οι εξής:
Γκέκας Ιωάννης
Δήμου Αθανάσιος
Ζαρκαδούλας Ιωάννης
Ζέρβας Παναγιώτης
Καραμήτζος Ιωάννης (στον κατάλογο των αριστείων αναφέρεται ως Καραμιτσόπουλος Γιάννης). Περισσότερα βλέπε: Νικοβιώτες αγωνιστές του 1821.
δ) Σημαντική αύξηση των γεννήσεων παρατηρείται το 1829. Γεννήθηκαν τότε 17 εκλογείς. Το 1828 γεννήθηκαν 6 εκλογείς. Πιθανώς η ελαχιστοποίηση των εχθροπραξιών και η λήξη του πολέμου της ανεξαρτησίας επέτρεψε την αύξηση των γεννήσεων.ΕΙΚΟΝΕΣ
 Eικ.1 Το εξώφυλλο του εκλογικού καταλόγου. Eικ.2 Η σελίδα του καταλόγου με την υπογραφή του Δημάρχου Φαλάρων, των «Παρέδρων των χωρίων» και «των Ιερέων των χωρίων». Eικ.3 Η σελίδα του καταλόγου με την υπογραφή του ιερέα Αθανασίου Καρακατσάνου αντί του Παρέδρου Νίκοβας Νικολάου Παρίσση. Eικ.4 Η πρώτη σελίδα με τους εκλογείς της Νίκοβας. Εικ.5 Η δεύτερη σελίδα με τους εκλογείς της Νίκοβας.
ΠΗΓΗ


 

 

 

ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ