ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκερασιάς (πρώην Τσερνοβίτι). Μέρος Γ΄, των Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου & Νικολάου Π. ΣωκράτουςΓια την παραχώρηση φωτογραφικού υλικού ευχαριστούμε τους (κατ’ αλφαβητική σειρά):
→ Αλεξόπουλο Αθανάσιο του Αλεξάνδρου
→ Καϊμάκη Ιωάννα του Κωνσταντίνου
→ Καϊμάκη Χρήστο του Κωνσταντίνου
→ Κατσαντώνη Κωνσταντίνο του Ιωάννου
→ Χάδο Ελευθέριο του Δημητρίου


Στο Γ΄ και τελευταίο μέρος της δημοσίευσης για το Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκερασιάς δημοσιεύονται έγγραφα, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τη λειτουργία του διδακτηρίου. Ακολουθούν φωτογραφίες διδασκάλων και μαθητών διαφόρων σχολικών ετών.


Α. Έγγραφα


Ε΄ ΕΚΠ/ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Α΄ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΕΑΣ
                                       Πόλη ή χωριό Παλαιοκερασέα
Έδρα Σχολείου:Επαρχία Φθιώτιδος
                      ΝομόςΦθιώτιδος
Διεύθυνση Σχολείου:Οδός……….. Αριθμός…….Τηλέφωνο….

Δελτίο πληροφοριών λειτουργίας σχολείου

1.Πότε ιδρύθηκε το Σχολείο; 1922
  Από πότε λειτουργεί το Σχολείο; 1922
2.Πότε χτίσθηκε το διδακτήριο; 1958
3.Πόσος ο πληθυσμός του χωριού ή του συνοικισμού
  ή της κωμόπολης, που εξυπηρετεί το Σχολείο. 560
4.Σημείωσε αυξομειώσεις τα τελευταία χρόνια ο
  πληθυσμός, (μετανάστευση κ.λ.π.) και σε τι ύψος
  περίπου; ο πληθυσμός παραμένει σταθερός.
5.Πόσοι μαθητές φοιτούν σήμερα στο σχολείο; 45.
6.Ποιός ο μέσος όρος των μαθητών που φοίτησαν στο
  σχολείο, από το 1940 ως σήμερα; 68.
7.Πόσοι μαθητές φοιτούσαν στα παλαιότερα χρόνια;
  (αν δεν υπάρχει Αρχείο, να συγκεντρωθούν
  πληροφορίες από την παράδοση). Πήγαιναν
  κορίτσια στο σχολείο; όχι.
8.Ποιό σχολικό έτος είχε τους περισσότερους
  μαθητές και ποιό τους λιγότερους και πόσους
  κατά περίπτωση; Περισ. 1931-95 ολιγ. 74-75. -41
9.Έγιναν επεκτάσεις στο Διδακτήριο τα περασμένα
  χρόνια ή πρόσφατα, λόγω αυξήσεως του μαθητικού
  πληθυσμού; Όχι
  Αν ναι, ποιές και τι είδους; -
10.Μήπως το σχολείο φιλοξενούσε ή φιλοξενεί και
  τώρα μαθητές κοντινών χωριών ή συνοικισμών, που
  δεν είχαν ή που δεν έχουν Σχολείο; Όχι
  Αν ναι, ποιών χωριών ή συνοικισμών και πόσους;-
11.Τι μαθήματα διδάσκονταν στο σχολείο σ’ όλα τα
  χρόνια της ιστορίας του; Τα συνήθη
  (Από Αρχείο ή από παράδοση οι πληροφορίες).
12.Είχαν βιβλία ή άλλα βοηθήματα οι μαθητές;
  Μέχρι το 1951 όχι, μόνον σημειώσεις
  Τι βιβλία χρησιμοποιούσαν στις διάφορες
  περιόδους της λειτουργίας; Τίτλοι βιβλίων. (Όσο
  είναι δυνατή η πληρέστερη αναφορά-υπάρχοντα
  στοιχεία ή παράδοση): Τα συνήθη
13.Πως συντηρούνταν το σχολείο και πως
  πληρώνονταν οι Δάσκαλοι, από την αρχή της
  λειτουργίας του μέχρι σήμερα; (Δημογεροντίες,
  Κοινότητες, Δημόσιο κ.λ.π.).: Μέχρι 1922,
  ιδιωτική. Εκείθεν δημοσία
14.Ποιά μέθοδο χρησιμοποιούσαν οι διάφοροι
  δάσκαλοι στην διδασκαλία τους; 1)Αφηγηματική
  2)διαλεκτική 3)Πειραματική
  Τι ποινές επέβαλαν στους μαθητές; Ραβδισμός,
  χαλίκια στα πόδια
  Ποιές ήταν οι ελλείψεις σχολείου και μαθητών
  (Από την παράδοση-απ’ ότι θυμούνται οι
  γεροντότεροι); Αφοδευτηρίων, κρηνών, γραφικής  
  ύλης, ένδυσις, διατροφή.
15.Επισυνάψετε:
  α)Αριθμητικό πίνακα μαθητών που γράφτηκαν και
  που φοίτησαν στο Σχολείο, σ’ όλα τα χρόνια της
  λειτουργίας του (με ακρίβεια από τότε που
  υπάρχει Αρχείο, κατά προσέγγιση, από
  πληροφορίες και από την παράδοση).
  (β)Ονομαστικό πίνακα των Δασκάλων που δίδαξαν
  στο Σχολείο από την αρχή της λειτουργίας του
  μέχρι σήμερα. (Όσο το δυνατό πληρέστερος, εφ’
  όσον υπάρχουν στοιχεία ή πληροφορίες από την
  παράδοση).
  (γ)Ονομαστικό πίνακα των προσωπικοτήτων που
  φοίτησαν στο Σχολείο και που στάθηκαν
  πρωτοπόροι στους Εθνικούς μας αγώνες ή στην
  πολιτική, κοινωνική, πνευματική και οικονομική
  ζωή της πατρίδος μας.
16.Καταχωρήσετε ελεύθερα ότι στοιχείο υπάρχει και
  δεν συμπεριλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο αυτό.
  (Φωτογραφίες αν υπάρχουν).
……………………………………
Ο Δ/ντής του Σχολείου
(Τ.Σ.) Υπογραφή

(Εικ. 1αβ).

          Από τους Πίνακες που ζητούνται στην § 15 α, β, γ επισυνάπτονται οι Πίνακες με τον αριθμό των μαθητών (§ 15α) και των διατελεσάντων διδασκάλων (§ 15β). Δεν επισυνάπτεται πίνακας «προσωπικοτήτων που φοίτησαν στο Σχολείο και που στάθηκαν πρωτοπόροι στους Εθνικούς μας αγώνες ή στην πολιτική, κοινωνική, πνευματική και οικονομική ζωή της πατρίδος μας» (§ 15γ). Οι Πίνακες συμπληρώνονται από τον τότε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου κ.Ιωάννη Χ. Κούτρα.

Αναλυτικότερα:

                               Αριθμητικός Πίναξ
Εγγραφέντων και φοιτησάντων μαθητών
από τότε που υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο
του Σχολείου
Σχολικά έτη
Εγγραφέντες
Φοιτήσαντες
1932-33
49
49
1933-34
64
64
1934-35
49
49
1935-36
53
53
1936-37
54
54
1937-38
64
64
1938-39
43
43
1950-51
88
85
1951-52
97
95
1952-53
102
95
1953-54
101
86
1954-55
96
95
1955-56
91
91
1956-57
81
81
1957-58
78
76
1958-59
72
72
1959-60
70
66
1961-62
69
66
1962-63
68
68
1963-64
72
71
1964-65
73
73
1965-66
67
67
1966-67
71
70
1967-68
72
72
1968-69
71
71
1969-70
64
64
1970-71
57
57
1971-72
49
48
1972-73
48
48
1973-74
42
41
1974-75
41
41
1975-76
43
43
1976-77
45
45
Εν Παλαιοκερασέα τη 8-9-77
                            Ο Δ/ντής του σχολείου
                          ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΡΑΣ
(Εικ. 2).


                               Ίδρυσις σχολείου 1922
1
Κλεφτοδήμος Αλέξανδρος
1922-23
2
Μπακάρας Παρασκευάς
1922-23
3
Σαρρής Παναγιώτης
1923-24
4
Λάζος Λουκάς
1924-1925
5
Γεροθανάσης Νικόλαος
1925-1930
6
Ράπτης Λουκάς
1930-1931
7
Χάδος Απόστολος
1931-1950
8
Θεοδωρόπουλος Ιωάννης
1950-1951
9
Ρούσκας Ηλίας
1951-1959
10
Πολύζος Βασίλειος
1959-1965
11
Κορωναίου Βασιλική
1959-1960
12
Στεργίου Πολυξένη
1960-1963
13
Τρίγκα Ιωάννα
1963-1966
14
Γιάννακας Τιμολέων
1965-1966
15
Παπαϊωάννου Θεοδώρα
1966-1976
16
Παπαγεωργίου Γεώργιος
1966-1969
17
Επίσκοπος Ιωάννης
1969-1971
18
Κούτρας Ιωάννης
1972-19…
19
Δαμαλά Ελευθερία
1976-….
(Εικ. 3).

Τύπος Απολυτηρίου του Σχολικού έτους 1973-74 (Εικ.4).


Β. Φωτογραφίες
Στις φωτογραφίες απεικονίζονται δάσκαλοι αλλά κυρίως μαθητές όλων των τάξεων διαφόρων σχολικών ετών. Δημοσιεύονται κατά χρονολογική σειρά. Προηγούνται αυτές των παλαιοτέρων Σχολικών ετών και ακολουθούν των νεωτέρων.
Η ταυτοποίηση των προσώπων αποδείχτηκε εξαιρετικά δύσκολη! Κατέστη δυνατή χάρη στη συμβολή μαθητών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες. Σημαντική ήταν η συμβολή του κ.Κωνσταντίνου Ι. Κατσαντώνη, ο οποίος αφειδώς παρείχε το οικογενειακό σχολικό φωτογραφικό του αρχείο, συνοδευόμενο από τις απαραίτητες διευκρινίσεις εκ μέρους του καθώς και της αδελφής του κας Ελένης Ι. Κατσαντώνη. Για την ταυτοποίηση των μαθητών της Εικ.18 καθώς και των τάξεων φοίτησής τους συνέβαλε σημαντικά η κα Ευαγγελία Αθ. Κούτρα, η οποία συνεργάστηκε με την κα Χρυσούλα Αθ. Πολυμέρου και τον κ.Κωνσταντίνο Χρ. Κούτρα. Ομοίως ο κ.Αθανάσιος Αλ. Αλεξόπουλος ταυτοποίησε τους περισσότερους μαθητές της Εικ.20.
Εάν κάποιος μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση προσώπων ή να προσθέσει πληροφορίες, ας αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sotirisgalexopoulos@yahoo.gr .

ΠΗΓΕΣ
1) Εργασία της Χριστίνας Χάδου στο μάθημα Ιστορία της Εκπαίδευσης, του Τμήματος Ιστορίας της Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα: «Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Η περίπτωση του δημοτικού σχολείου της Παλαιοκερασιάς: 1930-1950, Κέρκυρα Φεβρουάριος 2004.
2) Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από τα οικογενειακά αρχεία των (κατά αλφαβητική σειρά):
-Αλεξοπούλου Αθανασίου του Αλεξάνδρου
-Αλεξοπούλου Σωτηρίου του Γεωργίου
-Καϊμάκη Ιωάννας του Κωνσταντίνου
-Καϊμάκη Χρήστου του Κωνσταντίνου
-Κατσαντώνη Κωνσταντίνου του Ιωάννου
-Χάδου Ελευθερίου του Δημητρίου
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για τη σημαντική συμβολή τους στη συγγραφή της ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς.

ΕΙΚΟΝΕΣ


 Εικ.1α Δελτίο πληροφοριών λειτουργίας σχολείου.
Εικ.1β Δελτίο πληροφοριών λειτουργίας σχολείου.
Εικ.2 Αριθμητικός Πίναξ Εγγραφέντων και φοιτησάντων μαθητών από τότε πού υπάρχουν στοιχεία στο αρχείο του Σχολείου. Εικ.3 Πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των διατελεσάντων διδασκάλων μετά το 1922. Εικ.4 Τύπος Απολυτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκερασιάς Σχολικό έτος 1973-74). Εικ.5 Ο δάσκαλος Βασίλειος Πολύζος (Σχολικά έτη 1959-1965) με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους. Η φωτογραφία ελήφθη το 1968 σε οικογενειακή εκδρομή στην Οίτη. Εικ.6 Ο δάσκαλος Τιμολέων Γιάννακας (Σχολικό έτος 1965-66) από το Βαθύκοιλο Πελασγίας με μαθητές του σχολείου κατά τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1966.
Οι μαθητές από αριστερά είναι: Γεώργιος Δ. Αλεξόπουλος, Ελευθέριος Δ. Χάδος, ο σημαιοφόρος Βασίλειος Γ. Μπαλατσός, Σπυρίδων Ι. Ζήσης και Βασίλειος Γ. Καραπλιός. Καθήμενος είναι ο Νικόλαος Κ. Μαντζίκος. Η φωτογραφία ελήφθη στο προαύλιο του σχολείου και διακρίνεται το μεγάλο πλατύσκαλο στη νότια είσοδο του διδακτηρίου. Εικ.7 Ο μαθητής Ελευθέριος Δ. Χάδος φωτογραφημένος με το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του στο σπίτι του. Εορτασμός 25ης Μαρτίου 1966. Εικ.8 Η μαθήτρια Ιωάννα Κ. Καϊμάκη. Σχολικό έτος 1970-71. Εικ.9 Ο μαθητής Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος. Σχολικό έτος 1970-71. Εικ.10 Ο μαθητής Κωνσταντίνος Ι. Κατσαντώνης απαγγέλει ποίημα στις 25 Μαρτίου 1972. Δεξιά η μαθήτρια Βασιλική Γ. Κατσαντώνη (1). Φωτογράφος είναι ο Γεώργιος Π. Κολιάτος. Εικ.11 Από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1972. Ο μαθητής Κωνσταντίνος Ι. Κατσαντώνης φωτογραφίζεται από τον Γεώργιο Π. Κολιάτο στη νότια είσοδο του σχολείου.
Εκατέρωθεν οι εξής: 1.Κωνσταντίνα Α. Καρανάσιου, 2.Χρυσάνθη Δ. Καϊμάκη, 3.Σπυρίδων Α. Καρανάσιος, 4.(?), 5.Δημήτριος Γ. Ανάγνου, 6.Ιωάννης Χ. Αρμυριώτης και 7.Χρήστος Ι. Αλεξόπουλος.
Οι Κωνσταντίνα Α. Καρανάσιου(1) και Χρυσάνθη Δ. Καϊμάκη(2) είχαν αποφοιτήσει και εμφανίζονται χωρίς στολή. Ο μαθητής Δημήτριος Γ. Ανάγνου(5) φέρει δίκαννο κυνηγετικό όπλο. Εικ.12. Ο μαθητής Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος στις 25 Μαρτίου 1972. Η φωτογραφία ελήφθη από τον Απόστολο Κ. Καρανάσιο. Το κεραμοσκεπές κτίριο με τους τσιμεντόλιθους που διακρίνεται δεξιά ήταν το μαγειρείο του σχολείου, όπου παρασκευαζόταν τα μαθητικά συσσίτια (πληροφορίες για την πραγματοποίηση των συσσιτίων βλέπε στο Βιβλίο Χρονικών). Εικ.13. Ο μαθητής Κωνσταντίνος Ι. Κατσαντώνης στις 25 Μαρτίου1974. Στο δεξί του χέρι φέρει υψωμένη μακρυά ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου. Η ξιφολόγχη ανήκει σε πολεμικό τυφέκιο των τελών του 19ου αι. (βλέπε Εικ.8 & 9 της ανάρτησης: Το ευζωνικό κατά τα τέλη του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με μαρτυρία του ιδίου «η ξιφολόγχη δεν ήταν δική μας, κάποιος μου τη δάνεισε για “τις ανάγκες της φωτογράφισης” νομίζω ο Κώστας ο Τσαγιάννης»). Εικ.14. Ο μαθητής Σωτήριος Γ. Αλεξόπουλος στις 25 Μαρτίου 1974. Η φωτογραφία ελήφθη από τον Απόστολο Κ. Καρανάσιο. Εικ.15. Ο μαθητής Κωνσταντίνος Ι. Κατσαντώνης στις 25 Μαρτίου 1975. Φέρει το εμπροσθογεμές δίκαννο κυνηγετικό όπλο του παππού του. Δίπλα στο πλατύσκαλο διακρίνεται ένα παράθυρο. Ανήκει στο χώρο κάτω από τη βεράντα του σχολείου. Ο χώρος αυτός από το 1968 και μετά χρησίμευε ως αποθήκη. Την προγενέστερη περίοδο (1959-1967) ήταν τόπος εγκλεισμού και τιμωρίας των μαθητών. Σύμφωνα με μαρτυρίες εκεί εκτελούνταν η ποινή που αναφέρεται στην Εικ.1 ως «χαλίκια στα πόδια». Εικ.16. Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου 1975.
Απεικονίζονται οι εξής γονείς και μαθητές:
1.Ιωάννης Κ. Κατσαντώνης, 2.Αθανασία Κ. Κολιάτου, 3.(?), 4.Ελένη Ι. Κατσαντώνη, 5.Λελούδα Ι. Κατσαντώνη, 6.Ιωάννης Κ. Κολιάτος, 7.Γεωργία Ν. Παπαϊωάννου, 8.Αλέξανδρος Κ. Κολιάτος, 9.Γεωργία Αλ. Λαμπράκη, 10.Βασιλική Κ. Κολιάτου, 11.Βαΐα Γ. Μπακαλιάνου, 12.Βαΐα Χ. Μπακαλιάνου, 13.(?), 14. Σωτηρία Ι. Ζήση, 15.Βασιλική Γ. Κατσαντώνη, 16.Βασιλική Κ. Ανάγνου, 17.Παναγιώτα Β. Παπαϊωάννου, 18 Φωτεινή Π. (?), 19.Αργυρώ Ν. Παπαϊωάννου, 20.Χρήστος Δ. Αλεξόπουλος, 21.Χρήστος Γ. Τσαγιάννης, 22.Γεώργιος Δ. Παπαϊωάννου, 23.Ιωάννα Κ. Μπαλτά(?), 24.Κωνσταντίνος Δ. Πολύμερος, 25.Ιωάννης Κ. Καράμπας, 26.Δημήτριος Χ. Ανάγνου, 27.Κωνσταντίνος Ι. Κατσαντώνης, 28.Χρήστος Ι. Κούτρας(?), 29.Κωνσταντίνος Ι. Αλεξόπουλος, 30.Γεώργιος Ι. Κούτρας(?), 31.Σωτήριος Ν. Ανάγνου, 32.Χρήστος Α. Χασιώτης, 33.Κωνσταντίνος Ι. Κασσιαράς, 34.Δημήτριος Κ. Μπαλτάς, 35.Κωνσταντίνος Γ. Στάμος, 36.Σπυρίδων Κ. Ζήσης, 37.Βασίλειος Δ. Παπαϊωάννου, 38.Ιωάννης Ε. Καρανάσιος, 39.Γεώργιος Δ. Αλεξόπουλος, 40.Δέσποινα Ε. Αλεξοπούλου, 41.Χρήστος Δ. Αλεξόπουλος, 42.Χρήστος Κ. Καϊμάκης, 43. Χρυσούλα Α. Πολύμερου, 44.(?), 45.Χρήστος Κ. Κατσαντώνης, 46.Κωνσταντίνος Ι. Ζήσης.
Οι μαθητές 21.Χρήστος Γ. Τσαγιάννης, 22.Γεώργιος Δ. Παπαϊωάννου, 26.Δημήτριος Χ. Ανάγνου και 27.Κωνσταντίνος Ι. Κατσαντώνης φέρουν κυνηγετικά όπλα. Ο μαθητής 20.Χρήστος Δ. Αλεξόπουλος φέρει πολεμικό περίστροφο πιθανώς Nagant M 1895 και ο μαθητής 31.Σωτήριος Ν. Ανάγνου υψώνει με το δεξί του χέρι μακρυά  ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου του τέλους του 19ου αιώνα. Εικ.17. Ο μαθητής Χρήστος Κ. Καϊμάκης. Έτος 1976(?).Εικ.18. Σχολικό έτος 1978-79 ή 1979-80.
Αριστερά ο δάσκαλος Ιωάννης Χ. Κούτρας. Δεξιά της φωτογραφίας η δασκάλα και σύζυγός του Ελευθερία Δαμαλά.
Ακολουθούν οι μαθητές:
1.Κωνσταντίνος Δήμου Πολύμερος (Ε΄ τάξη),
2.Βασίλειος Δημητρίου Παπαϊωάννου (ΣΤ΄τάξη),
3.Κωνσταντίνος Ιωάννου Ζήσης (ΣΤ΄τάξη),
4.Δημήτριος Ιωάννου Ζήσης (ΣΤ΄τάξη),
5.Κωνσταντίνος Ιωάννου Αλεξόπουλος (ΣΤ΄τάξη),
6.Ιωάννης Γεωργίου Σταθαράς (Ε΄ τάξη),
7.Ιωάννης Κωνσταντίνου Καράμπας (ΣΤ΄τάξη),
8.Δημήτριος Κωνσταντίνου Μπαλτάς (Δ΄ τάξη),
9.Νικόλαος Αποστόλου Χάδος (Γ΄τάξη),
10.Χρήστος Δημητρίου Αλεξόπουλος (Ε΄ τάξη),
11.Γεώργιος Δημητρίου Αλεξόπουλος (Γ΄ τάξη),
12.Ευαγγελία Αθανασίου Κούτρα (Β΄ τάξη),
13.Ελένη Ιωάννου Χάδου (Β΄ τάξη),
14.Βασιλική Κωνσταντίνου Κατσαντώνη (Δ΄ τάξη),
15.Βασιλική Κωνσταντίνου Κολιάτου (Ε΄ τάξη),
16.Αικατερίνη Κωνσταντίνου Καράμπα (Β΄ τάξη),
17.Γεωργία Νικολάου Παπαϊωάννου (Δ΄ τάξη),
18.Δέσποινα Ευαγγέλου Αλεξοπούλου (Ε΄τάξη),
19.Χρυσούλα Αθανασίου Πολυμέρου (Ε΄ τάξη),
20.Αργυρώ Νικολάου Παπαϊωάννου (Ε΄ τάξη),
21.Ελένη Αποστόλου Καρανάσιου (Β΄ τάξη),
22.Αναστασία Παναγιώτου Κατσαντώνη (Γ΄ τάξη),
23.Αικατερίνη Δημητρίου Αλεξοπούλου (Γ΄ τάξη),
24.Γεώργιος Βασιλείου Κορούλης,
25.Χρήστος Ιωάννου Παπαϊωάννου (Α΄ τάξη),
26.Ευαγγελία Δημητρίου Χάδου (Α΄ τάξη),
27.Ελένη Ιωάννου Κατσαντώνη (Α΄ τάξη),
28.Γεωργία Γεωργίου Σταθαρά (Β΄ τάξη),
29.Θεοδώρα Κωνσταντίνου Μπακαλιάνου (Β΄ τάξη),
30.Γεωργία Αθανασίου Πολυμέρου (Γ΄ τάξη),
31.Αθανασία Αποστόλου Καρανάσιου (Β΄ τάξη),
32.Χριστίνα Ευαγγέλου Αλεξοπούλου (Α΄ τάξη),
33.Αποστολία Αθανασίου Σκιαδά (Γ΄ τάξη),
34.Ελένη Παναγιώτου Κατσαντώνη (Α΄ τάξη),
35.Ιωάννης Νικολάου Φράγκος(Α΄ τάξη),
36.Χρήστος Σπύρου Καρανάσιος (Β΄ τάξη),
37.Ιωάννης Ευαγγέλου Καρανάσιος (Β΄ τάξη),
38.Σταύρος Σπύρου Καρανάσιος (Δ΄ τάξη),
39.Παναγιώτης Αποστόλου. Χάδος (Β΄ τάξη),
40.Ιωάννης Χαραλάμπου Μαντζίκος (Β΄ τάξη),
41.Ιωάννης Κωνσταντίνου Κολιάτος (Δ΄ τάξη),
42.Κωνσταντίνος Χρήστου Κούτρας (Α΄ τάξη),
43.Χρήστος Κωνσταντίνου Καράμπας (Γ΄ τάξη),
44.Δημήτριος Ιωάννου Κούτρας,
45.Παναγιώτης Κωνσταντίνου Κατσαντώνης (Β΄ τάξη),
46.Χρήστος Ιωάννου Κούτρας (Γ΄ τάξη),
47.Γεώργιος Ιωάννου Κούτρας (Β΄ τάξη),
48.Αθανάσιος Αποστόλου Καρανάσιος (Δ΄ τάξη),
49.Ιωάννης Ευαγγέλου Καρανάσιος (Γ΄ τάξη),
50.Χρήστος Γεωργίου Χασιώτης (Γ΄ τάξη),
51.Αλέξανδρος Κωνσταντίνου Κολιάτος (Δ΄ τάξη),
52.Ηλίας Βασιλείου Κορούλης (Β΄ τάξη).

Από τους μαθητές και μαθήτριες αδέρφια είναι :
6,28: Ιωάννης  και Γεωργία Γεωργίου Σταθαρά,
9,39: Νικόλαος και Παναγιώτης Αποστόλου Χάδος,
10,11: Χρήστος και Γεώργιος Δημητρίου Αλεξόπουλος,
14,45: Βασιλική και Παναγιώτης Κωνσταντίνου Κατσαντώνης,

15,41,51: Βασιλική, Ιωάννης και Αλέξανδρος Κολιάτος,
16,43: Αικατερίνη και Χρήστος Κωνσταντίνου Καράμπας,
17,20: Γεωργία και Αργυρώ Νικολάου Παπαϊωάννου,
18,32: Δέσποινα και Χριστίνα Ευαγγέλου Αλεξοπούλου,
19,30: Χρυσούλα και Γεωργία Αθανασίου Πολυμέρου,
21,48: Ελένη και Αθανάσιος Αποστόλου Καρανάσιος,
24,52: Γεώργιος και Ηλίας Βασιλείου Κουρούλης,
36,38: Χρήστος και Σταύρος Σπύρου Καρανάσιος,
44,46,47: Δημήτριος, Χρήστος και Γεώργιος Ιωάννου Κούτρας.
Σύμφωνα με πληροφορία της κας Ευαγγελίας Αθανασίου Κούτρα: "Ο Γιώργος Κουρούλης και ο Δημήτριος Κούτρας δεν φοιτούσαν εκείνη τη χρονιά, πρέπει να είναι απλοί επισκέπτες. Επίσης στην Ε΄ τάξη ήταν και ο Βασίλης Κωνσταντίνου Μπακαλιάνος αλλά πρέπει να έλειπε εκείνη την ημέρα".


 Εικ.19. Σχολικό έτος 1978-79. Εορτασμός εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου.
Στο μέσον της φωτογραφίας όρθιος ο δάσκαλος Ιωάννης Χ. Κούτρας. Ακολουθούν οι μαθητές: 1.(?), 2.(?), 3.(?), 4.Κωνσταντίνος Ι. Ζήσης, 5.Χρυσούλα Α. Πολύμερου, 6.Χρήστος Δ. Αλεξόπουλος, 7.Αθανάσιος Α. Καρανάσιος, 8.Κωνσταντίνος Δ. Πολύμερος, 9.Γεώργιος Ι. Κούτρας, 10.Δημήτριος Ι. Κούτρας, 11.Ελένη Ι. Κατσαντώνη.
Οι μαθητές 2.(?), 4.Κωνσταντίνος Ι. Ζήσης και 6.Χρήστος Δ. Αλεξόπουλος φέρουν κυνηγετικά όπλα και ταγάρια (τρουβάδες). Ταγάρι (τρουβά) φέρει και ο μαθητής 7.Αθανάσιος Α. Καρανάσιος. Μπροστά τους είναι στρωμένη κουρελού. Προφανώς η βεράντα της βορείας εισόδου του Σχολείου χρησιμοποιήθηκε ως θεατρική σκηνή για την απαγγελία των ποιημάτων και το παίξιμο των θεατρικών διαλόγων. Εικ.20. Σχολικό έτος 1988-89. Αριστερά ο δάσκαλος (?) Κωστούλας. Ακολουθούν οι μαθητές: 1.Δημήτριος Α. Αλεξόπουλος, 2.Λεμονιά Γ. Τσόγκα, 3.Γεώργιος Ε. Αρμυριώτης, 4.Χαρούλα Ε. Χάδου, 5.Νικόλαος Δ. Αλεξόπουλος, 6.Ευτυχία (?) Φράγκου, 7.Ελευθερία Γ. Κασσιαρά, 8.(?) (?) Χάδου, 9.Βασιλική Γ. Κασσιαρά, 10.Ιωάννης Π. Στάμος, 11.Αθανάσιος Σ. Στάμος, 12.Κωνσταντίνος Α. Φράγκος, 13.Δημήτριος Ε. Αρμυριώτης, 14.Ιωάννης (?) Κατσαντώνης, 15.Δέσποινα Α. Αλεξοπούλου, 16. Νίκη Ε. Χάδου, 17.(?) (?) Σκιαδά, 18.Μαρία Γ. Χασιώτη, 19. Κωνσταντίνος Σ. Στάμος, 20.Κωνσταντίνος (?) Καράμπας, 21.Ελένη Γ. Τσόγκα, 22.Μαρία Ι. Μπαλτά, 23.Ελένη Γ. Κασιαρά, 24.Παναγιώτης Ι. Αρμυριώτης, 25.Παναγιώτης Ι. Στάμος, 26.Αθανάσιος Α. Αλεξόπουλος, 27.(?) (?) Μπαλτά, 28.Σωτήριος (?) Ζήσης, 29.Ελένη (?) Χάδου, 30.Μαρία Χ. Κούτρα, 31.Ερασμία Δ. Μπαλατσού, 32.Αικατερίνη Α. Καράμπα, 33.Γεώργιος (?) Κατσαντώνης, 34.Αθανάσιος Δ. Μπαλατσός, 35.Μαρίνα Γ. Κασσιαρά, 36.Γεώργιος Ι. Αρμυριώτης, 37.Αναστασία Ι. Αρμυριώτη, 38.Παναγιώτης (?) Καράμπας.ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικ.1αβ, 2 & 3: από την εργασίας της κας Χριστίνας Χάδου.
Εικ.4, 9, 12 & 14: από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο του κ.Σωτήρη Γ. Αλεξόπουλου.
Εικ.5, 6 & 7: από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο του κ.Ελευθερίου Δ. Χάδου.
Εικ.8: από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο της κας Ιωάννας Κ. Καϊμάκη.
Εικ.10, 11, 13, 15, 16, 18 & 19: από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο του κ.Κωνσταντίνου Ι. Κατσαντώνη.
Εικ.17: από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο του κ.Χρήστου Κ. Καϊμάκη.
Εικ.20: από το οικογενειακό φωτογραφικό αρχείο του κ.Αθανασίου Α. Αλεξόπουλου.


2 σχόλια:

  1. Θυμαμαι τις συναντησεις, Μαϊο μηνα, των δημοτικων σχολειων των αδερφων χωριων Παλαιοκερασιας(Τσερνοβιτι)- Ανυδρου (Νικοβα)στην πηγη του Αγιου Δημητριου Αχινου οπου παιζαμε ποδοσφαιρο. Δασκαλος στην Παλαιοκερασια ηταν πρωτα ο Επισκοπος και την τελευταια χρονια ο Κουτρας, στο Ανυδρο πρωτα ο Γεωργιος Χατζης μεχρι το 1970 και τα δυο τελευταια χρονια ο Αναστασιος Τετεδακης.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σωστά!
    Κι εγώ θυμάμαι την πεζοπορία που κάναμε, μαθητές και δάσκαλοι, για να πάμε στον Άγιο Δημήτριο Αχινού. Η μετάβαση ήταν εύκολη. Η επιστροφή όμως, λόγω της κούρασης και του ανηφορικού του εδάφους, ήταν δυσκολότερη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή